Mere end et nummer ... i slægten ... i hjertet ... i virkeligheden

Mere end et nummer ... i hjertet

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt kke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren." (Lukas 2,8-11)

Nu skifter kameraet til hyrderne på markerne. Vi ser arbejdskammerater under vanskelige kår. Og igen mærker vi, at det ikke er et eventyr. Hyrderne er virkelig på arbejde. De ligger ude på marken og holder nattevagt over deres hjord i kulde og mørke.

Sådan kender du også til tider i dit liv, hvor du ikke overkommer andet end at passe dit studie, din lærlingeuddannelse, dit nedslidende fabriksarbejde og de utaknemmlige rutiner i hjemmet.

Hvad lever hyrderne for? For en ringe dagløn, som lige netop kunne ernære en familie, og så heller ikke spor mere. Men arbejdet gav dem trods alt en vis form for selvværd.

Alligevel var det svært at se, hvorfor livet ikke kunne forme sig lidt bedre for dem. - Og som om det ikke var nok. Midt i kulden og mørket blev de pludselig ramt af en lammende frygt.

Du kender måske også til at frygte for døden og dommen. Du gribes af angst en dag på vej hjem fra arbejde. Du mærker, at du skal stå til regnskab overfor Gud, din skaber. Du ved dig skyldig og dødsens. Du mærker frygt og rædsel.

Det blev hyrdernes redning, at Herren sendte en prædikant ud på deres arbejdsplads. Han sagde med myndighed og styrke: "Se, jeg forkynder jer en stor glæde!"

Vi tænker måske, at noget lignende aldrig kommer til at ske for os. Ikke desto mindre sker det midt i vores hverdag. Herren lader også i dag sendebud sige til os: "Frygt ikke! For i dag er der født jer en frelser." Gud er blevet menneske. Gud er hos jer i sin Søn Jesus Kristus.

Da bliver det ikke blot tåleligt at være til, men saligt og godt. For dit hjerte hører og mærker, at frelsen er større end frygten, og at Frelseren trøster dig i hjertet.

Tekst LGJ . Grafik Nex