Mere end et nummer ... i slægten ... i hjertet ... i virkeligheden

Mere end et nummer ... i virkeligheden

"Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! (Lukas 2,12-14)

Var alt det, hyrderne nu havde oplevet, kun sket i deres følelser og tanker? Er kristendom, når alt kommer til alt, kun et spørgsmål om følelser og forestillinger? Eller gælder troen også i hverdagen, når det daglige slid gør livet vanskeligt og trivielt?

Englen giver os et klart svar, når vi hører, hvilket tegn han giver hyrderne: "Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe."

Kunne man ikke have forventet et mere overbevisende tegn fra Gud? Dette tegn var jo det ringeste, man næsten kunne forestille sig: Et spædbarn, og til og med et fattigt barn.

Men lad os alligevel følge med hyrderne hen til Betlehem og se barnet. Og der ved barnets side ser vi et trolovet par, hvis hjerter holder sammen om barnet. Og det går nu op for os, hvad der er hemmeligheden bag parrets milhed og glæde: nemlig barnet, som kvinden fødte i nat.

Det ligner alle andre børn: græder, skal skiftes, ammes og lulles i søvn. Og dog er det Guds evige søn. En stjerne er blevet tændt midt iblandt os. Vismænd kommer siden og tilbeder barnet. Som voksen bruger han hele sit liv på at finde knuste hjerter, trøste dem og give dem håb og evigt liv. Og til sidst hænger han som den ringeste af alle på et kors. Men netop det kors bekræfter, at englens ord havde hold i virkeligheden: "Frygt ikke! I dag er der født jer en frelser. Han er Kristus, Herren." Han gav sit liv for os, da han døde. Og han sejrede over dødens magt, da han opstod påskedag.

Nu er der liv til hver og én af os, som tælles med blandt menneskene. Ved troen på Jesus får vi hjertet tilbage, det levende hjerte, som tror på Gud.

Men hvor? Der, hvor troens ord om Jesus Kristus prædikes! Og i nadveren, hvor Jesus er virkeligt til stede med sit legeme og blod.

Dér kan vi holde virkelig jul.

Tekst LGJ . Grafik Nex