Forside

SOMMERLEJREN

Sommerlejr 14. - 18. juli 2024
på Vejlefjordskolen ved Vejle Fjord.
Link til lejrudvalgets side med forberedelse
TIDLIGERE ÅR

2020
11.-15.7.
Topkær

Kristus for jer,
i jer og hos jer
Kolossenserne
1,12-14

2022
16.-21.7.
Hald Ege

Gud for os
Romerbrevet
8,31-32

2016
16.-21.7.
Humble

Vor Gud han er
så fast en borg
Salme 46

2017
15.-20.7.
Humble

Glæde i Kristus
Lukas 15

2018
14.-19.7.
Hobro

Fordi Gud har talt
Hebræerbrevet
1,1-3

2019
13.-18.7.
Hald Ege

Øs glæde!
Esajas 12,3

2014
19.-24.7.
Humble

På den klippe
Dommerbogen 6,26
1 Petersbrev 16,18

2015
18.-23.7.
Humble

Kristne i verden,
men ikke af verden
Johannes 17

2008
12.-17.7.
Hedemølle

At være i Guds frelsesplan

2009
18.-23.7.
Humble

I famlie med Jesus

2010
17.-22.7.
Humble

Jesus åbner Skrifterne for os
Luk 24

2004
10.-15.7
Humble

Gud tilgiver
Mikas Bog

2005
9.-14.7.
Humble

Håb til det sidste

2006
15.-21.7.
Humble

Lev evigt
Lev nu

2007
14.-19.7.
Humble

Hos den almægtige i medgang og modgang
Sl 121

MERE OM SOMMERLEJRENE 2023-2011

Opdateret 1. juli 2023

Oversigt over emner på
sommerlejre 2023-2011

2023
15.-19.7.
Vejle Fjord

Og se, jeg er med jer!
Bibelord: Matthæus 28,20

Morgenbøn:
Mandag:
Se, himlenedes åbnede sig (Matt 3,16)
Tirsdag: Og se, der kom nogle til ham med en lam (Matt 9,2)
Onsdag: Og se, forhænget fælngedes (Matt 27,51)

Børne- og juniormøder:
Mandag: Se Jesus' dåb og vores dåb!
Tirsdag: Se Jesus tilgiver og helbreder!
Onsdag: Se Jesus dør og opstår!

Bibelstudie: På opdagelse i Matthæusevangeliet
Mandag: Dåben (Matt 3,1-17 og 28,16-20)
Tirsdag: Tilgivelsen (Matt 9,1-8 og 18,11-35)
Onsdag: Frelseren (Matt 1,21 og 20,18-28)

Foredrag søndag:
Baggrunden for at Jesus udsender apostle og hyrder:
Gennemgang af Matt 9,35-38

Foredrag mandag-tirsdag-onsdag:
Vi, der er døbt, skal lære, hvad Jesus lærte apostlene, og give det videre.
Mandag:
Om loven og profeterne: forudsigelse, krav og opfyldelse
Tirsdag: Om troens indhold og at tro
Onsdag: Om bønnens indhold og at bede

Aftenmøder og gudstjeneste:
Lørdag:
"Salige er de ...!" (Matt 5,3)
Søndag: "Se, jeg sender jer!" (Matt 10,7-20)
Søndag: "Himmeriget ligner en skat" (Matt 13,44)
Mandag: "Hvem er den største?" (Matt 18,1)
Tirsdag: "Og dette evangelium skal prædikes" (Matt 24,14)
Onsdag: "Og se, jeg er med jer alle dage!" (Matt 28,20)

2022
16.-21.7.
Hald Ege

Gud for os
Bibelord: Romerbrevet 8,31-32

Bibelstudie: Romerbrevet (LGJ)
Vished om synd (Rom 1-3,20)
Vished om retfædighed (Rom 3,21-5,21)
Vished i troen (Rom 6 og 10)
Vished til kærlighed. (Rom 12)

Foredrag:
1. Seksual-etik (Peter Nissen).
2. Reformation i DK (Mikkel Søtbæk).
3. Mission i Peru (Samuel Kofod Nielsen).

Børne- og juniormøder:
Jesus, min bror
Jesus, min frelser
Jesus, min herre.

Aftenmøder:
Prædikener over Romerbrevet 8:
"Han som ikke sparede ..."
"Lidelserne i den tid..."
"Vi ved, at alt virker sammen ..."
"For jeg er vis på, at hverken ..."

2021
17.-21.7.
Aarhus

Sprede levende håb i en tid med frygt
Bibelord: Første Petersbrev 1,3-5

Bibelstudie: 1. Petersbrev
Kap 1 (Peter Nissen)
Kap 3 (Mikkel Søtbæk)
Kap 5 (Leif G. Jensen)

Tema om tro:
1. Frygt og håb i denne tid
2. Det levende håb i hverdagen
3. Håb i hårde tiden

Børnemøder: Ruth og Daniel
Juniormøder: Apostlen Peter

Aftenmøder:
Prædikener over 1. Petersbrev 1,17-21; 3,14-22; 5.

2020
11.-15.7.
Aarhus

Kristus for jer, i jer og hos jer
Bibelord: Kolosenserbrevet 1,12-14

Bibelstudie: Kolossenserbrevet:
Kristus for os
I Kristus og Kristus i os
Kristus hos os (Sebastian Grünbaum)

Tema om tro:
1. Kristus og Skriften
2. Kristus i kirken og i den kristne

Aftenmøder:
Prædikener over Kolossenserbrevet

2019
13.-18.7.
Hald Ege

Øs glæde!
Bibelord: Esajas 12,3

Bibelstudie: Profeten Esajas 6-12 (Arno Bessel)

Tema om tro:
Øs glæde fra Guds bud
Øs glæde fra Troen
Øs glæde i Bønnen

Børne- og juniormøder:
Guds søn bliver et barn
Jesus tager sig af børn
Jesus bærer vore lidelser

Seminar:
1) Islam eller Kristn Tro, underkastelse eller tillid (Søren Øhrstrøm og Stefan Lund)
2) Moralsk og trosmæssigt forfald på Esajas' tid og i dag, afsløring og hjælp. (Peter Olofson)

Aftenmøder:
I skal øse vand (Es 12)
Det er ude med mig (Es 6)
Immanuel (Es 7)
Lyset i mørkets land (Es 9)
Han tog vore lidelser (Es 53)

2018
14.-19.7.
Hobro

... fordi Gud har talt
Bibelord: Hebr 1,1-2

Bibelstudie: 1 Mosebog 12-22

Tema om tro:
Velsignet i skabelsen
velsignet i frelsen
velsignet i dommen (Peter Olofson)

Seminar:
Fake news eller Good news? (Tomas Bokedal).
Der står skrevet (LGJ)

Børne- og juniormøder:
Gud sagde til Abraham
Gud sagde til Sara
Isak sagde til sin far

Aftenmøder:
Frimodighed for Gud (Hebr 4,14-16)
Opbrud fordi Gud kalder (Hebr 11,8-10)
Tro, fordi Gud lover (Hebr 11,11-12)
Håb, fordi Gud gør levende (Hebr 11,17-19)

2017
15.-20.7.
Humble

Glæde i Kristus
Tema: Glæde i Kristus, Lukas 15

Bibelstudie: Lukas 15 (John Ehlers)

Foredrag om Reformationen:
1) Arvesynden og den frie vilje (Peter Olofson)
2) Det afgørende spørgsmål
3) Glæde i troen
4) Glæde i gerningerne (LGJ)

Børne- og juniormøder: Tabt og fundet:
Hyrden og det fortabte får
Faderen og den ulydige søn
Faderen og den lydige søn

Aftenmøder:
Frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde (Luk 2,10)
Glæde i Kristus og himlens glæde over os (Fil 1,3-7)
Recepten på varig glæde (Fil 4,4-7)
Midlet mod ufuldstændig glæde i menigheden (Fil 2,1-11)

2016
16.-21.7.
Humble

Vor Gud han er så fast en borg
Bibelord: Salme 46

Bibelstudie: Romerbrevet (Martin Jautzy)

Tema om troen:
Om mennesket,
Om Guds Søn
Om nådemidlerne

Børne- og juniormøder:
Samsons fødsel
Samsons styrke
Samsons svaghed

Aftenmøder:
Gud er vor tilflugt
Gud griber underfuldt ind i frafalds- og trængstider
Gud er Gud, når alt ser ud til at gå galt
De blev styrket, når de var svage

2015
18.-23.7.
Humble

Kristne i verden, men ikke af verden

Bibelstudie: Efeserbrevet 5-6:
At leve i verden
At leve i Guds familie
At leve under guds beskyttelse (Claudio Flor)

Temastudie:
Gud arbejder for din næste gennem dig og for dig gennem din næste

Børne- og juniormøder:
Tre dage efter (Joh 2,1-11)
Om natten (Joh 3,1-16)
Midt på dagen (Joh 4,1-42)

Aftenmøder:
Gud er her, og jeg vidste det ikke 1 Mos 28,16
Du skal kaldes "elsket" Esajas 62,1-5
Således elskede Gud Joh 3,16
Sendt til din by Joh 4,25-30

2014
19-24.7.
Humble

På den klippe vil jeg bygge
Bibelord: Matthæus 16,18 og Dommerbogen 6,26

Bibelstudie: Johannes 20-21 (George Samiec)

Tema om troen: "Evangeliet genopdaget"
Guds frelse, Guds nærvær; Guds omsorg

Seminar:
1) Evangelisk luthersk kirke i en økumenisk verden;
2) Klare svar på vanskelige spørgsmål (G.Samiec)

Børne- og juniormøder m dukketeater:
Ulden og duggen (Dom 6,36-40)
Drikke vand som hunde (Dom 7,1-8)
Et brød kom rullende (Dom 8,9-22)

Aftenmøder:
Vær ikke bange (Dom 6,23 og Joh 20,19)
Alteret på klippen (Dom 6,25-32)
Du har for mange folk hos dig (Dom 7,1-8)
Jeg tager ud at fiske (Joh 21,1-14)

2013
20.-25.7. Humble

Så vi kan bevare håbet
Bibelord: Romerbrevet 15,4

Bibelstudie: 1 Sam 16 - 2 Sam 12 (Jon Ehlers)

Seminar: Korset i menigheden; ELCE i England

Børne- og juniormøde:
Fåret og lammet
Bjørnen og løven
Duen og ørnen

Aftenmøder: Salme 13, 22, 44, 130, 145

2012
15.-19.7. Humble

Ordet om korset, hold fast ved det og giv det videre!

Bibelstudie: 1. Korintherbrev (Mark Jasa)

2011
16.-21.7. Humble

Herre, lær os at bede

Bibelstudie: 1 Kongebog 17-19 og Lukas 11, 18 og 22 (Genivaldo Agner)

ARRANGØR: Den Evangelisk-Luthersk Frikirke.
Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov. Mobil 711 00 712.
Cvr. nr. 27059112. www.vivit.dk .