Forside

Sommerlejren 2023

SOMMERLEJREN

Sommerlejr 15.-19.7. 2023
på Vejlefjordskolen ved Vejle Fjord
.

"Og se, jeg er med jer!" Matt 28,20

2023
15.-19.7.
Vejlefjordskolen

PROGRAM

TEKST, LYD og VIDEO fra lejren

2019
13.-18.7.
Hald Ege

Øs glæde!
Esajas 12,3

2020
11.-15.7.
Topkær

Kristus for jer,
i jer og hos jer
Kolossenserne
1,12-14

2021
17.-21.7.
Topkær

”Sprede levende håb
i en tid med frygt"

1 Peter 1,3-5

2022
16.-21.7.
Hald Ege

Gud for os
Romerbrevet
8,31-32

2017
15.-20.7.
Humble

Glæde i Kristus
Lukas 15

MERE OM SOMMERLEJRENE 2023-2011

Opdateret 1. juli 2023

Sommerlejren 15.-19. juli 2023
Vejlefjordskolen, Daugård

PROGRAM >>>

TEMA: "Og se, jeg er med jer!" Matt 28,20.

Pastor Genivaldo Agner fra Sao Paulo deltager i sommerlejren.

Velkommen på SOMMERLEJR

4 dage i juli sammen med familie, menighed, gamle og nye venner på Vejlefjordskolen ved Vejle Fjord.

Skolen har værelser til børnefamilier, unge og ældre. Gode senge og god plads! Der er spisesal, sportshal, opholdsrum og mødesal.

Med Vejle Fjord som nabo er der rige mulig­he­der for gåture ved skolen og morgen- og aftenbadning og tur til off. badestrand.

Ankomst
lørdag fra kl. 16.30 med indkvartering. Efter en dejlig aftensmad ved vores gode kok åbner vi med sang og bøn. Vi lytter til Matthæus-evangeliet og får det udlagt. Og slutter med aftenbøn. Så er vi godt i gang. Ved aftenkaffen skal der hilses og hygges.

Om morgenen
Der er fælles morgenmad søndag og øvrige dage fra kl. 8. kl. 9.15 hejser vi flaget.

Søndag er der gudstjeneste kl. 10. Efter middagsmad arrangeres udflugt til Madsbyparken ved Fredericia og bålaften efter aftensmaden.

Mandag, tirsdag og onsdag samles vil til fælles morgenandagt kl. 9.30. Kl. 10-12 tilbydes om undervisning både for børn og voksne med bibelstudie og foredrag. Vi går på opdagelse i Matthæus-evangeliet og hører, hvad Jesus lærte sine disciple og befalede, at de skulle lære alle, der blive døbt.

Eftermiddage
Om eftermiddagen er der mulighed for tur til vandet og sport i hallen og på fodbold- og volley-baner. Der vil være mulighed for samtale over et bibelkreds-oplæg.

Aften
Aftenerne byder på møder og traditionen tro en bålaften. Vi vil også hygge os sammen om et sjovt spil HINT.

Festaften
Tirsdag aften holder vi stor fest. Kokken laver treretters mad til os. Vi skal grine og hygge os sammen. Til festaftenen samler vi ind. Tag gerne nogle præmier med til aftenens store lotteri.

Temaet for festen er ”STRANDFEST”.
HUSK dit festlige strandtøj med på lejren. :-)

Talere: Gæstetalere pastor Genivaldo Agner (GA) São Paulo fra søsterkirken i Brasilien, pastor Peter Olofson (PO), Vålse, pastor Jón Trondheim Poulsen, Ølgod, og kirkens præst Leif G. Jensen.

Skolens adresse: Vejlefjordskolen 15, 8721 Daugård.

Lejrudvalg: Mads Høj Christiansen lejrleder (MHC), Lis Jensen, Kissa Strand og Klaus Obel Kristensen.

Tilmelding: Tilmeldingsfrist er senest 25. juni til Lis Jensen. Skriv mail eller sms til lis@vivit.dk eller 21609622. Oplys hvornår du deltager og antal voksne og børn. Skriv også hvis der er særlige ønsker ift værelse og indkvartering.

Priser

Alle dage

Pr døgn

Voksne

2400 kr.

600 kr.

Børn/unge 0-17 år

GRATIS

GRATIS

Stud

1200 kr.

300 kr.

Gæst til måltiderne 60 kr. pr måltid.
Gæst til festmiddag 150 kr. NB: Tilmelding nødvendig
.

Betaling til Gratiakirkens MobilePay 408448
eller reg.nr. 2267, kontonr. 9033290109

Medbring
Dyne/sovepose og lagen, Præmier til lotteri. Bibel, tøj til strandfesten.

PDF-PROGRAM

Oversigt over emner på
sommerlejre 2023-2011

2023
15.-19.7.
Vejle Fjord

Og se, jeg er med jer!
Bibelord: Matthæus 28,20

Morgenbøn:
Mandag:
Se, himlenedes åbnede sig (Matt 3,16)
Tirsdag: Og se, der kom nogle til ham med en lam (Matt 9,2)
Onsdag: Og se, forhænget fælngedes (Matt 27,51)

Børne- og juniormøder:
Mandag: Se Jesus' dåb og vores dåb!
Tirsdag: Se Jesus tilgiver og helbreder!
Onsdag: Se Jesus dør og opstår!

Bibelstudie: På opdagelse i Matthæusevangeliet
Mandag: Dåben (Matt 3,1-17 og 28,16-20)
Tirsdag: Tilgivelsen (Matt 9,1-8 og 18,11-35)
Onsdag: Frelseren (Matt 1,21 og 20,18-28)

Foredrag søndag:
Baggrunden for at Jesus udsender apostle og hyrder:
Gennemgang af Matt 9,35-38

Foredrag mandag-tirsdag-onsdag:
Vi, der er døbt, skal lære, hvad Jesus lærte apostlene, og give det videre.
Mandag:
Om loven og profeterne: forudsigelse, krav og opfyldelse
Tirsdag: Om troens indhold og at tro
Onsdag: Om bønnens indhold og at bede

Aftenmøder og gudstjeneste:
Lørdag:
"Salige er de ...!" (Matt 5,3)
Søndag: "Se, jeg sender jer!" (Matt 10,7-20)
Søndag: "Himmeriget ligner en skat" (Matt 13,44)
Mandag: "Hvem er den største?" (Matt 18,1)
Tirsdag: "Og dette evangelium skal prædikes" (Matt 24,14)
Onsdag: "Og se, jeg er med jer alle dage!" (Matt 28,20)

2022
16.-21.7.
Hald Ege

Gud for os
Bibelord: Romerbrevet 8,31-32

Bibelstudie: Romerbrevet (LGJ)
Vished om synd (Rom 1-3,20)
Vished om retfædighed (Rom 3,21-5,21)
Vished i troen (Rom 6 og 10)
Vished til kærlighed. (Rom 12)

Foredrag:
1. Seksual-etik (Peter Nissen).
2. Reformation i DK (Mikkel Søtbæk).
3. Mission i Peru (Samuel Kofod Nielsen).

Børne- og juniormøder:
Jesus, min bror
Jesus, min frelser
Jesus, min herre.

Aftenmøder:
Prædikener over Romerbrevet 8:
"Han som ikke sparede ..."
"Lidelserne i den tid..."
"Vi ved, at alt virker sammen ..."
"For jeg er vis på, at hverken ..."

2021
17.-21.7.
Aarhus

Sprede levende håb i en tid med frygt
Bibelord: Første Petersbrev 1,3-5

Bibelstudie: 1. Petersbrev
Kap 1 (Peter Nissen)
Kap 3 (Mikkel Søtbæk)
Kap 5 (Leif G. Jensen)

Tema om tro:
1. Frygt og håb i denne tid
2. Det levende håb i hverdagen
3. Håb i hårde tiden

Børnemøder: Ruth og Daniel
Juniormøder: Apostlen Peter

Aftenmøder:
Prædikener over 1. Petersbrev 1,17-21; 3,14-22; 5.

2020
11.-15.7.
Aarhus

Kristus for jer, i jer og hos jer
Bibelord: Kolosenserbrevet 1,12-14

Bibelstudie: Kolossenserbrevet:
Kristus for os
I Kristus og Kristus i os
Kristus hos os (Sebastian Grünbaum)

Tema om tro:
1. Kristus og Skriften
2. Kristus i kirken og i den kristne

Aftenmøder:
Prædikener over Kolossenserbrevet

2019
13.-18.7.
Hald Ege

Øs glæde!
Bibelord: Esajas 12,3

Bibelstudie: Profeten Esajas 6-12 (Arno Bessel)

Tema om tro:
Øs glæde fra Guds bud
Øs glæde fra Troen
Øs glæde i Bønnen

Børne- og juniormøder:
Guds søn bliver et barn
Jesus tager sig af børn
Jesus bærer vore lidelser

Seminar:
1) Islam eller Kristn Tro, underkastelse eller tillid (Søren Øhrstrøm og Stefan Lund)
2) Moralsk og trosmæssigt forfald på Esajas' tid og i dag, afsløring og hjælp. (Peter Olofson)

Aftenmøder:
I skal øse vand (Es 12)
Det er ude med mig (Es 6)
Immanuel (Es 7)
Lyset i mørkets land (Es 9)
Han tog vore lidelser (Es 53)

2018
14.-19.7.
Hobro

... fordi Gud har talt
Bibelord: Hebr 1,1-2

Bibelstudie: 1 Mosebog 12-22

Tema om tro:
Velsignet i skabelsen
velsignet i frelsen
velsignet i dommen (Peter Olofson)

Seminar:
Fake news eller Good news? (Tomas Bokedal).
Der står skrevet (LGJ)

Børne- og juniormøder:
Gud sagde til Abraham
Gud sagde til Sara
Isak sagde til sin far

Aftenmøder:
Frimodighed for Gud (Hebr 4,14-16)
Opbrud fordi Gud kalder (Hebr 11,8-10)
Tro, fordi Gud lover (Hebr 11,11-12)
Håb, fordi Gud gør levende (Hebr 11,17-19)

2017
15.-20.7.
Humble

Glæde i Kristus
Tema: Glæde i Kristus, Lukas 15

Bibelstudie: Lukas 15 (John Ehlers)

Foredrag om Reformationen:
1) Arvesynden og den frie vilje (Peter Olofson)
2) Det afgørende spørgsmål
3) Glæde i troen
4) Glæde i gerningerne (LGJ)

Børne- og juniormøder: Tabt og fundet:
Hyrden og det fortabte får
Faderen og den ulydige søn
Faderen og den lydige søn

Aftenmøder:
Frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde (Luk 2,10)
Glæde i Kristus og himlens glæde over os (Fil 1,3-7)
Recepten på varig glæde (Fil 4,4-7)
Midlet mod ufuldstændig glæde i menigheden (Fil 2,1-11)

2016
16.-21.7.
Humble

Vor Gud han er så fast en borg
Bibelord: Salme 46

Bibelstudie: Romerbrevet (Martin Jautzy)

Tema om troen:
Om mennesket,
Om Guds Søn
Om nådemidlerne

Børne- og juniormøder:
Samsons fødsel
Samsons styrke
Samsons svaghed

Aftenmøder:
Gud er vor tilflugt
Gud griber underfuldt ind i frafalds- og trængstider
Gud er Gud, når alt ser ud til at gå galt
De blev styrket, når de var svage

2015
18.-23.7.
Humble

Kristne i verden, men ikke af verden

Bibelstudie: Efeserbrevet 5-6:
At leve i verden
At leve i Guds familie
At leve under guds beskyttelse (Claudio Flor)

Temastudie:
Gud arbejder for din næste gennem dig og for dig gennem din næste

Børne- og juniormøder:
Tre dage efter (Joh 2,1-11)
Om natten (Joh 3,1-16)
Midt på dagen (Joh 4,1-42)

Aftenmøder:
Gud er her, og jeg vidste det ikke 1 Mos 28,16
Du skal kaldes "elsket" Esajas 62,1-5
Således elskede Gud Joh 3,16
Sendt til din by Joh 4,25-30

2014
19-24.7.
Humble

På den klippe vil jeg bygge
Bibelord: Matthæus 16,18 og Dommerbogen 6,26

Bibelstudie: Johannes 20-21 (George Samiec)

Tema om troen: "Evangeliet genopdaget"
Guds frelse, Guds nærvær; Guds omsorg

Seminar:
1) Evangelisk luthersk kirke i en økumenisk verden;
2) Klare svar på vanskelige spørgsmål (G.Samiec)

Børne- og juniormøder m dukketeater:
Ulden og duggen (Dom 6,36-40)
Drikke vand som hunde (Dom 7,1-8)
Et brød kom rullende (Dom 8,9-22)

Aftenmøder:
Vær ikke bange (Dom 6,23 og Joh 20,19)
Alteret på klippen (Dom 6,25-32)
Du har for mange folk hos dig (Dom 7,1-8)
Jeg tager ud at fiske (Joh 21,1-14)

2013
20.-25.7. Humble

Så vi kan bevare håbet
Bibelord: Romerbrevet 15,4

Bibelstudie: 1 Sam 16 - 2 Sam 12 (Jon Ehlers)

Seminar: Korset i menigheden; ELCE i England

Børne- og juniormøde:
Fåret og lammet
Bjørnen og løven
Duen og ørnen

Aftenmøder: Salme 13, 22, 44, 130, 145

2012
15.-19.7. Humble

Ordet om korset, hold fast ved det og giv det videre!

Bibelstudie: 1. Korintherbrev (Mark Jasa)

2011
16.-21.7. Humble

Herre, lær os at bede

Bibelstudie: 1 Kongebog 17-19 og Lukas 11, 18 og 22 (Genivaldo Agner)

ARRANGØR: Den Evangelisk-Luthersk Frikirke.
Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov. Mobil 711 00 712.
Cvr. nr. 27059112. www.vivit.dk .