Forside

Opdateret 31. juli 2023

Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes
Sommerlejr
15.-19. juli 2023
på Vejlefjordskolen
"Og se, jeg er med jer!" (Matt 28,20)

Program Sangblad

TEKST-, LYD- og VIDEOFILER
fra gudstjeneste, aftenmøder, bibelstudie og foredrag.

Gudstjeneste

Tekst Tale Video

Søndag 16.7.2023
Se, jeg sender jer! Matt 10,7-20

pastor Genivaldo Agner


Eng-DK

26
75


ingen
video

Bibelstudie

Tekst Tale Video

Mandag 17.7.2023
Dåben Matt 3,1-17 og 28,16-20
pastor Genivaldo Agner


Eng-DK
65
ingen
video

Tirsdag 18.7.2023
Tilgivelsen Matt 9,1-8 & 18,11-35
pastor Peter Olofson

  40

Onsdag 19.7.2023
Frelseren Matt 1,21 og 20,18-28
pastor Genivaldo Agner


Eng-DK
29

Foredrag

Tekst Tale Video
Søndag 16.7.2023
Nøden for det fortabte driver til bøn Baggrunden for at Jesus udsender Matt 9,35-38
pastor Jón Trondheim Poulsen
  62 ingen
video

Mandag 17.7.2023
Loven og Profeterne, forudsigelse, krav og opfyldelse
Ud fra Matthæus-evangeliet

pastor Leif G. Jensen


s.3-6
33
Tirsdag 18.7.2023
Troens indhold og at tro
Ud fra Matthæus-evangeliet
pastor Leif G. Jensen
NB: Lydfil er uafsluttet. Brug video-linket.

s.7-11
ingen lyd-
optagelse
Onsdag 19.7.2023
Bønnens indhold og at bede
Ud fra Matthæus-evangeliet
pastor Leif G. Jensen

s.12-18
40

Aften-prædikener

Tekst Tale Video

Lørdag 15.7.2023
Salige er de ...! Matt 5,3
pastor Leif G. Jensen

18 ingen
video

Mandag 17.7.2023
Hvem er den største?
Matt 18,1-11

pastor Peter Olofson

  33 ingen
video
Tirsdag 18.7.2023
Og dette evangelium skal prædikes
Matt 24-25, særligt 24,14

pastor Genivaldo Agner

Eng-DK

Afslutning

Tekst Tale Video
Onsdag 19.7.2023
Og se, jeg er med jer! Matt 28,20

Lejrleder Mads Høj Christianseningen
video

www.vivit.dk/sommerlejr/sommerlejr2023

ARRANGØR: Den Evangelisk-Luthersk Frikirke