ENGLISH
FARSI
CANTONESE

Forside

22. søndag e. trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 130,3-4.1-2a

Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.
Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud!
Vi bekender for dig,
at vi er arme syndere og står i bundløs gæld til dig.
Men vi takker dig af hjertet,
fordi du har taget hele denne skyld bort fra os
og lagt den over på din kære Søn, Jesus Kristus,
og ladet ham betale for os.
Nu beder vi dig:
Bevar os nådigt i denne tro,
og led og før os ved din Helligånd,
så vi lever efter din vilje,
glad og gerne viser vort medmenneske kærlighed
og lægger vrede, utålmodighed og hævngerrighed bag os,
for at vi ikke skal vække din vrede imod os,
men altid i dig må have en nådig Fader
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig og Helligånden lever og regerer
fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 49,13-18

Himlen skal råbe af fryd og jorden juble, bjergene skal bryde ud i fryderåb,
for Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine hjælpeløse.
Men Zion siger: "Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!"
Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje.
De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej,
de, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig.
Løft blikket, se dig omkring: De samles alle og kommer til dig.
"Så sandt jeg lever," siger Herren, "skal du iføre dig dem alle som smykke,
du skal binde dem om dig som bruden sit bælte."

Epistel: Efeserbrevet 4,30-32

Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.

Evangelium: Matthæus 18,1-14

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: "Hvem er den største i Himmeriget?" Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: "Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.
Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.
Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.

ENGLISH

Isaiah 49:13-18 NAU
13 Shout for joy, O heavens! And rejoice, O earth! Break forth into joyful shouting, O mountains! For the LORD has comforted His people And will have compassion on His afflicted.
14 But Zion said, "The LORD has forsaken me, And the Lord has forgotten me."
15 "Can a woman forget her nursing child And have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you.
16 "Behold, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.
17 "Your builders hurry; Your destroyers and devastators Will depart from you.
18 "Lift up your eyes and look around; All of them gather together, they come to you. As I live," declares the LORD, "You will surely put on all of them as jewels and bind them on as a bride.

Eph. 4:30-32 NAU
30 Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
31 Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.
32 Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.

Matt. 18:1-15 NAU
1 At that time the disciples came to Jesus and said, "Who then is greatest in the kingdom of heaven?"
2 And He called a child to Himself and set him before them,
3 and said, "Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven.
4 "Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven.
5 "And whoever receives one such child in My name receives Me;
6 but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it would be better for him to have a heavy millstone hung around his neck, and to be drowned in the depth of the sea.
7 "Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to that man through whom the stumbling block comes!
8 "If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than to have two hands or two feet and be cast into the eternal fire.
9 "If your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than to have two eyes and be cast into the fiery hell.
10 "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven continually see the face of My Father who is in heaven.
11 "For the Son of Man has come to save that which was lost .
12 "What do you think? If any man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go and search for the one that is straying?
13 "If it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine which have not gone astray.
14 "So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones perish.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 49
13  ای‌ آسمانها ترنّم‌ كنید! و ای‌ زمین‌ وجد نما! و ای‌ كوهها آواز شادمانی‌ دهید! زیرا خداوند قوم‌ خود را تسلّی‌ می‌دهد و بر مظلومان‌ خود ترحّم‌ می‌فرماید.
14  امّا صهیون‌ می‌گوید: «یهوه‌ مرا ترك‌ نموده‌ و خداوند مرا فراموش‌ كرده‌ است‌.»
15  آیا زن‌ بچه‌ شیر خواره‌ خود را فراموش‌ كرده‌ بر پسر رحم‌خویش‌ ترحّم‌ ننماید؟ اینان‌ فراموش‌ می‌كنند امّا من‌ تو را فراموش‌ نخواهم‌ نمود.
16  اینك‌ تو را بر كف‌ دستهای‌ خود نقش‌ نمودم‌ و حصارهایت‌ دائماً در نظر من‌ است‌.
17  پسرانت‌ به‌ تعجیل‌ خواهند آمد و آنانی‌ كه‌ تو را خراب‌ و ویران‌ كردند از تو بیرون‌ خواهند رفت‌.
18  چشمان‌ خود را به‌ هر طرف‌ بلند كرده‌، ببین‌ جمیع‌ اینها جمع‌ شده‌، نزد تو می‌آیند. خداوند می‌گوید به‌ حیات‌ خودم‌ قسم‌ كه‌ خود را به‌ جمیع‌ اینها مثل‌ زیور ملبّس‌ خواهی‌ ساخت‌ و مثل‌ عروس‌ خویشتن‌ را به‌ آنها خواهی‌ آراست‌.

افسسيان ايش 4
30  و روح قدّوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده‌اید، محزون مسازید.
31  و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید،
32  و با یگدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است.

متی ايش 18
 در همان ساعت، شاگردان نزد عیسیآمده، گفتند، چه کس در ملکوت آسمان بزرگتر است؟
2  آنگاه عیسی طفلی طلب نموده، در میان ایشان برپا داشت
3  و گفت، هرآینه به شما می‌گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفلِ کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد.
4  پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است.
5  و کسی که چنین طفلی را به اسم من قبول کند، مرا پذیرفته است.
6  و هر که یکی از این صغار را که به من ایمان دارند، لغزش دهد او را بهتر می‌بود که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته، در قعر دریا غرق می‌شد!
7  وای بر این جهان به‌سبب لغزشها؛ زیرا که لابّد است از وقوع لغزشها، لیکن وای بر کسی که سبب لغزش باشد.
8  پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند، آن را قطع کرده، از خود دور انداز زیرا تو را بهتر است که لنگ یا شلّ داخل حیات شوی از آنکه با دو دست یا دو پا در نارِ جاودانی افکنده شوی.
9  و اگر چشمت تو را لغزش دهد، آن راقلع کرده، از خود دور انداز زیرا تو را بهتر است با یک چشم وارد حیات شوی، از اینکه با دو چشم در آتش جهنّم افکنده شوی.
10  زنهار یکی از این صغار را حقیر مشمارید، زیرا شما را می‌گویم که ملائکه ایشان دائماً در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است می‌بینند.
11  زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد.
12  شما چه گمان می‌برید، اگر کسی را صد گوسفند باشد و یکی از آنها گم شود، آیا آن نود و نُه را به کوهسار نمی‌گذارد و به جستجوی آن گم شده نمی‌رود؟
13  و اگر اتّفاقاً آن را دریابد، هرآینه به شما می‌گویم بر آن یکی بیشتر شادی می‌کند از آن نود و نه که گم نشده‌اند.
14  همچنین ارادهٔ پدر شما که در آسمان است این نیست که یکی از این کوچکان هلاک گردد.

Cantonese

以賽亞書 49 章 [Cantonese]
13 諸天哪、應當歡呼.大地阿、應當快樂.眾山哪、應當發聲歌唱.因為耶和華已經安慰他的百姓、也要憐恤他困苦之民。
14 錫安說、耶和華離棄了我、主忘記了我。
15 婦人焉能忘記他喫奶的嬰孩、不憐恤他所生的兒子.即或有忘記的、我卻不忘記你。
16 看哪、我將你銘刻在我掌上、你的牆垣常在我眼前。
17 你的兒女必急速歸回、毀壞你的、使你荒廢的、必都離你出去。
18 你舉目向四方觀看、他們都聚集來到你這裡.耶和華說、我指著我的永生起誓、你必要以他們為妝飾佩戴、以他們為華帶束腰、像新婦一樣。

以弗所書 4 章 [Cantonese]
30 不要叫 神的聖靈 擔憂.你們原是受了他的印記、等候得贖的日子來到。
31 一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗、並一切的惡毒、〔或作陰毒〕都當從你們中間除掉.
32 並要以恩慈相待、存憐憫的心、彼此饒恕、正如 神在基督 裡饒恕了你們一樣。

馬太福音 18 章 [Cantonese]
當時、門徒進前來、問耶穌 說、天國裡誰是最大的。
2 耶穌 便叫一個小孩子來、使他站在他們當中、
3 說、我實在告訴你們、你們若不回轉、變成小孩子的樣式、斷不得進天國。
4 所以凡自己謙卑像這小孩子的、他在天國裡就是最大的。
5 凡為我的名、接待一個像這小孩子的、就是接待我。
6 凡使這信我的一個小子跌倒的、倒不如把大磨石拴在這人的頸項上、沉在深海裡。
7 這世界有禍了、因為將人絆倒.絆倒人的事是免不了的、但那絆倒人的有禍了。
8 倘若你一隻手、或是一隻腳、叫你跌倒、就砍下來丟掉.你缺一隻手、或是一隻腳、進入永生、強如有兩手兩腳、被丟在永火裡。
9 倘若你一隻眼叫你跌倒、就把他剜出來丟掉.你只有一隻眼進入永生、強如有兩隻眼被丟在地獄的火裡。
10 你們要小心、不可輕看這小子裡的一個.我告訴你們、他們的使者在天上、常見我天父的面。〔有古卷在此有〕
11 〔人子 來為要拯救失喪的人〕
12 一個人若有一百隻羊、一隻走迷了路、你們的意思如何.他豈不撇下這九十九隻、往山裡去找那隻迷路的羊麼。
13 若是找著了、我實在告訴你們、他為這一隻羊歡喜、比為那沒有迷路的九十九隻歡喜還大呢。
14 你們在天上的父、也是這樣不願意這小子裡失喪一個。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1995.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40