Forside

20. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Daniels Bog 9,14 og Salme 48,2

For Herren vor Gud er retfærdig i alt, hvad han gør;
vi havde ikke adlydt ham. (Dan 9,14)
I: Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by. (Sl 48,2)
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du - trods Israels forhærdelse og kristenhedens ulydighed - ikke fortryder dine nådegaver og dit kald, men har indsat den Jesus, som vi vragede, til hovedhjørnesten, for at du kan forbarme dig over alle.
Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil oplyse vore hjerter, så at vi ikke skal forarges på din Søns ringhed og snuble og slå os fordærvet eller formaste os til at angribe hans navn, så han skal knuse os, men at vi til det sidste må bevares i det navn, som du har givet ham - ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 5,1-6*

Jeg vil synge en sang om min ven,
min elskedes sang om hans vingård.
Min ven havde en vingård
på en frugtbar skråning.
Han gravede den, rensede den for sten
og plantede den til med vinstokke.
Han byggede et vagttårn i den
og udhuggede også en perse.
Han ventede, at den ville give vindruer,
men den gav vilddruer.
Og nu, Jerusalems indbyggere, Judas mænd,
døm mellem mig og min vingård.
Hvad var der mere at gøre ved min vingård,
som jeg ikke har gjort?
Når jeg ventede, at den ville give vindruer,
hvorfor gav den så vilddruer?
Men nu vil jeg lade jer vide,
hvad jeg vil gøre ved min vingård:
Jeg vil fjerne hegnet om den,
så den bliver afgnavet,
nedrive gærdet om den,
så den bliver trampet ned.
Jeg lader den forfalde,
den bliver hverken beskåret eller hakket,
så den gror til med tjørn og tidsel,
og jeg forbyder skyerne at give den regn.

Epistel: Romerbrevet 11,25-32

Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; således* skal hele Israel frelses - som der står skrevet:
"Befrieren skal komme fra Zion,
han fjerner ugudelighed fra Jakob.
Dette er min pagt med dem,
når jeg tager deres synder bort."
I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed.
* Note: Teksten i Bibelselskabets oversættelse fra 1992 er ændret fra "så" til "således", fordi det svarer bedst til grundteksten.

Evangelium: Matthæus 21,28-44

Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?" De svarede: "Den første." Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham.
Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?" De svarede ham: "Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde."
Jesus sagde til dem: "Har I aldrig læst i Skrifterne:
Den sten, bygmestrene vragede,
er blevet hovedhjørnesten.
Det er Herrens eget værk,
det er underfuldt for vore øjne?
Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse."

ENGLISH

Isaiah 5:1-6 NAU
Let me sing now for my well-beloved A song of my beloved concerning His vineyard. My well-beloved had a vineyard on a fertile hill.
2 He dug it all around, removed its stones, And planted it with the choicest vine. And He built a tower in the middle of it And also hewed out a wine vat in it; Then He expected it to produce good grapes, But it produced only worthless ones.
3 "And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, Judge between Me and My vineyard.
4 "What more was there to do for My vineyard that I have not done in it? Why, when I expected it to produce good grapes did it produce worthless ones?
5 "So now let Me tell you what I am going to do to My vineyard: I will remove its hedge and it will be consumed; I will break down its wall and it will become trampled ground.
6 "I will lay it waste; It will not be pruned or hoed, But briars and thorns will come up. I will also charge the clouds to rain no rain on it."

Rom. 11:25-32 NAU
25 For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery-- so that you will not be wise in your own estimation-- that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in;
26 and so all Israel will be saved; just as it is written, "THE DELIVERER WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB."
27 "THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS."
28 From the standpoint of the gospel they are enemies for your sake, but from the standpoint of God's choice they are beloved for the sake of the fathers;
29 for the gifts and the calling of God are irrevocable.
30 For just as you once were disobedient to God, but now have been shown mercy because of their disobedience,
31 so these also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you they also may now be shown mercy.
32 For God has shut up all in disobedience so that He may show mercy to all.

Matt. 21:28-44 NAU
28 "But what do you think? A man had two sons, and he came to the first and said, 'Son, go work today in the vineyard.'
29 "And he answered, 'I will not'; but afterward he regretted it and went.
30 "The man came to the second and said the same thing; and he answered, 'I will , sir'; but he did not go.
31 "Which of the two did the will of his father?" They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I say to you that the tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you.
32 "For John came to you in the way of righteousness and you did not believe him; but the tax collectors and prostitutes did believe him; and you, seeing this, did not even feel remorse afterward so as to believe him.
33 "Listen to another parable. There was a landowner who PLANTED A VINEYARD AND PUT A WALL AROUND IT AND DUG A WINE PRESS IN IT, AND BUILT A TOWER, and rented it out to vine-growers and went on a journey.
34 "When the harvest time approached, he sent his slaves to the vine-growers to receive his produce.
35 "The vine-growers took his slaves and beat one, and killed another, and stoned a third.
36 "Again he sent another group of slaves larger than the first; and they did the same thing to them.
37 "But afterward he sent his son to them, saying, 'They will respect my son.'
38 "But when the vine-growers saw the son, they said among themselves, 'This is the heir; come, let us kill him and seize his inheritance.'
39 "They took him, and threw him out of the vineyard and killed him.
40 "Therefore when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine-growers?"
41 They said to Him, "He will bring those wretches to a wretched end, and will rent out the vineyard to other vine-growers who will pay him the proceeds at the proper seasons."
42 Jesus said to them, "Did you never read in the Scriptures, 'THE STONE WHICH THE BUILDERS REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER stone; THIS CAME ABOUT FROM THE LORD, AND IT IS MARVELOUS IN OUR EYES '?
43 "Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people, producing the fruit of it.
44 "And he who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it falls, it will scatter him like dust."

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 5
  سرود محبوب‌ خود را دربارۀ تاكستانش برای‌ محبوب‌ خود بسرایم‌. محبوب‌ من‌ تاكستانی‌ در تلّی‌ بسیار بارور داشت‌،
2  و آن‌ را كنده‌ از سنگها پاك‌ كرده‌ و مو بهترین‌ در آن‌ غرس‌ نمود و برجی‌ در میانش‌ بنا كرد و چرخشتی‌ نیز در آن‌ كَند. پس‌ منتظر می‌بود تا انگور بیاورد؛ امّا انگور بد آورد.
3  پس‌ الا´ن‌ ای‌ ساكنان‌ اورشلیم‌ و مردان‌ یهودا، در میان‌ من‌ و تاكستان‌ من‌ حكم‌ كنید.
4  برای‌ تاكستان‌ من‌ دیگر چه‌ توان‌ كرد كه‌ در آن‌ نكردم‌؟ پس‌ چون‌ منتظر بودم‌ كه‌ انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟
5  لهذا الا´ن‌ شما را اعلام‌ می‌نمایم‌ كه‌ من‌ به‌ تاكستان‌ خود چه‌ خواهم‌ كرد. حصارش‌ را برمی‌دارم‌ و چراگاه‌ خواهد شد؛ و دیوارش‌ را منهدم‌ می‌سازم‌ و پایمال‌ خواهد گردید.
6  و آن‌ را خراب‌ می‌كنم‌ كه‌ نه‌ پازش‌ و نه‌ كنده‌ خواهد شد و خار و خس‌ در آن‌ خواهد رویید، و ابرها را امر می‌فرمایم‌ كه‌ بر آن‌ باران‌ نباراند.

روميان ايش 11
25  زیرا ای برادران نمی‌خواهم شما از این سرّ بی‌خبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی که پری امّت‌ها درنیاید، سخت‌دلی بر بعضی از اسرائیل طاری گشته است.
26  و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنانکه مکتوب است که از صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و بی‌دینی را از یعقوب خواهد برداشت؛
27  و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم.
28  نظر به انجیل بجهت شما دشمناناند، لکن نظر به اختیار به‌خاطر اجداد محبوبند.
29  زیرا که در نعمتها ودعوت خدا بازگشتن نیست.
30  زیرا همچنان که شما در سابق مطیع خدا نبودید و الآن به‌سبب نافرمانی ایشان رحمت یافتید،
31  همچنین ایشان نیز الآن نافرمان شدند تا بجهت رحمتی که بر شمااست بر ایشان نیز رحم شود
32  زیرا خدا همه را در نافرمانی بسته است تا بر همه رحم فرماید.

متی ايش 21
28  لیکن چه گمان دارید؟ شخصی را دو پسر بود. نزد نخستین آمده، گفت، ای فرزند امروز به تاکستان من رفته، به کار مشغول شو.
29  در جواب گفت، نخواهم رفت. امّا بعد پشیمان گشته، برفت.
30  و به دوّمین نیز همچنین گفت. او در جواب گفت، ای آقا من می‌روم. ولی نرفت.
31  کدام یک از این دو خواهش پدر را بجا آورد؟ گفتند، اوّلی. عیسی بدیشان گفت، هرآینه به شما می‌گویم که باجگیران و فاحشه‌ها قبل از شما داخل ملکوت خدا می‌گردند،
32  زانرو که یحیی از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ایمان نیاوردید، امّا باجگیران و فاحشه‌ها بدو ایمان آوردند و شما چون دیدید، آخر هم پشیمان نشدید تا بدو ایمان آورید.
33  و مَثَلی دیگر بشنوید، صاحب خانه‌ای بود که تاکستانی غَرْس نموده، خطیرهای گردش کشید و چَرْخُشتی در آن کند و برجی بنا نمود. پس آن را به دهقانان سپرده، عازم سفر شد.
34  و چون موسم میوه نزدیک شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه‌های او را بردارند.
35  امّا دهقانان غلامانش را گرفته، بعضی را زدند و بعضی را کُشتند و بعضی را سنگسار نمودند.
36  باز غلامان دیگر، بیشتر از اوّلین فرستاده، بدیشان نیز به همانطور سلوک نمودند.
37  بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده، گفت، پسر مراحرمت خواهند داشت.
38  امّا دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند، این وارث است. بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم.
39  آنگاه او را گرفته، بیرون تاکستان افکنده، کشتند.
40  پس چون مالک تاکستان آید، به آن دهقانان چه خواهد کرد؟
41  گفتند، البتّه آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه‌هایش را در موسم بدو دهند.
42  عیسی بدیشان گفت، مگر در کتب هرگز نخوانده‌اید این که سنگی را که معمارانش ردّ نمودند، همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است.
43  از این جهت شما را می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امّتی که میوهاش را بیاورند، عطا خواهد شد.
44  و هر که بر آن سنگ افتد، منکسر شود و اگر آن بر کسی افتد، نرمش سازد.

Cantonese

以賽亞書 5 章 [Cantonese]
我要為我所親愛的唱歌、是我所愛者的歌、論他葡萄園的事。我所親愛的有葡萄園、在肥美的山岡上.
2 他刨挖園子、撿去石頭、栽種上等的葡萄樹、在園中蓋了一座樓、又鑿出壓酒池.指望結好葡萄、反倒結了野葡萄。
3 耶路撒冷 的居民、和猶大 人哪、請你們現今在我與我的葡萄園中、斷定是非。
4 我為我葡萄園所作之外、還有甚麼可作的呢.我指望結好葡萄、怎麼倒結了野葡萄呢。
5 現在我告訴你們、我要向我葡萄園怎樣行.我必撤去籬笆、使他被吞滅、拆毀牆垣、使他被踐踏.
6 我必使他荒廢、不再修理、不再鋤刨.荊棘蒺藜倒要生長.我也必命雲不降雨在其上。

羅馬書 11 章 [Cantonese]
25 弟兄們、我不願意你們不知道這奧秘、(恐怕你們自以為聰明)就是以色列 人有幾分是硬心的、等到外邦人的數目添滿了.
26 於是以色列 全家都要得救、如經上所記、『必有一位救主、從錫安出來、要消除雅各 家的一切罪惡。』
27 又說、『我除去他們罪的時候、這就是我與他們所立的約。』
28 就著福音 說、他們為你們的緣故是仇敵.就著揀選說、他們為列祖的緣故是蒙愛的。
29 因為 神的恩賜和選召、是沒有後悔的。
30 你們從前不順服 神、如今因他們的不順服、你們倒蒙了憐恤.
31 這樣、他們也是不順服、叫他們因著施給你們的憐恤、現在也就蒙憐恤。
32 因為 神將眾人都圈在不順服之中、特意要憐恤眾人。

馬太福音 21 章 [Cantonese]
28 又說、一個人有兩個兒子、他來對大兒子說、我兒、你今天到葡萄園裡去作工。
29 他回答說、我不去.以後自己懊悔就去了。
30 又來對小兒子也是這樣說、他回答說、父阿、我去.他卻不去。
31 你們想這兩個兒子、是那一個遵行父命呢。他們說、大兒子、耶穌 說、我實在告訴你們、稅吏和娼妓、倒比你們先進 神的國。
32 因為約翰 遵著義路到你們這裡來、你們卻不信他.稅吏和娼妓倒信他。你們看見了、後來還是不懊悔去信他。
33 你們再聽一個比喻.有個家主、栽了一個葡萄園、周圍圈上籬笆、裡面挖了一個壓酒池、蓋了一座樓、租給園戶、就往外國去了。
34 收果子的時候近了、就打發僕人、到園戶那裡去收果子。
35 園戶拿住僕人。打了一個、殺了一個、用石頭打死一個。
36 主人又打發別的僕人去、比先前更多.園戶還是照樣待他們。
37 後來打發他的兒子到他們那裡去、意思說、他們必尊敬我的兒子。
38 不料、園戶看見他兒子、就彼此說、這是承受產業的.來罷、我們殺他、佔他的產業。
39 他們就拿住他、推出葡萄園外、殺了。
40 園主來的時候、要怎樣處治這些園戶呢。
41 他們說、要下毒手除滅那些惡人、將葡萄園另租給那按著時候交果子的園戶。
42 耶穌 說、經上寫著、『匠人所棄的石頭、已作了房角的頭塊石頭.這是主所作的、在我們眼中看為希奇。』這經你們沒有念過麼。
43 所以我告訴你們。 神的國、必從你們奪去.賜給那能結果子的百姓。
44 誰掉在這石頭上、必要跌碎.這石頭掉在誰的身上、就要把誰砸得稀爛。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1995.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/