Forside

19. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelske indgangsvers: Salme 35,3b; 34,18; 78,1

Sig til mig:
Jeg er din redning.
Når de retfærdige skriger, hører Herren dem,
og han befrier dem fra alle deres trængsler.
Mit folk, hør på min belæring,
vend jeres øre mod min munds ord.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Søn, Jesus Kristus, nådig hjalp mennesker både til sjæl og legeme, vi beder din grundløse barmhjertighed: Vær også os nådig og tilgiv os alle vore synder; styrk vor tro ved dit ord og din Helligånd, og led os således, at vi ikke ved ukærlighed og forsømmelighed giver årsag til sygdom og anden ulykke, men altid frygter og elsker dig. Og befri os fra både timelig og evig vrede og straf ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1 Mosebog 28,10-18

Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde: "Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig."
Da Jakob vågnede, sagde han: "Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!" Og han blev grebet af frygt og sagde: "Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!" Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den.

Epistel: 1.Korintherbrev 12,12-27

For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.
Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden: "Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet," er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret: "Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet," er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden: "Jeg har ikke brug for dig," eller hovedet til fødderne: "Jeg har ikke brug for jer." Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige, og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed; de andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

Evangelium: Johannes 1,35-51

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: "Se, dér er Guds lam." De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: "Hvad vil I?" De svarede: "Rabbi, hvor bor du?" - Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: "Kom og se!" De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.
Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias" - det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: "Følg mig!" Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: "Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret." Nathanael spurgte: "Kan noget godt komme fra Nazaret?" Filip sagde til ham: "Kom og se!"
Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: "Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig." Nathanael spurgte ham: "Hvor kender du mig fra?" Jesus svarede ham: "Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet." Nathanael udbrød: "Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!" Jesus sagde til ham: "Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det." Og han sagde til ham: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen."

ENGLISH

Gen. 28:10-18 NAU
10 Then Jacob departed from Beersheba and went toward Haran.
11 He came to a certain place and spent the night there, because the sun had set; and he took one of the stones of the place and put it under his head, and lay down in that place.
12 He had a dream, and behold, a ladder was set on the earth with its top reaching to heaven; and behold, the angels of God were ascending and descending on it.
13 And behold, the LORD stood above it and said, "I am the LORD, the God of your father Abraham and the God of Isaac; the land on which you lie, I will give it to you and to your descendants.
14 "Your descendants will also be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east and to the north and to the south; and in you and in your descendants shall all the families of the earth be blessed.
15 "Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land; for I will not leave you until I have done what I have promised you."
16 Then Jacob awoke from his sleep and said, "Surely the LORD is in this place, and I did not know it."
17 He was afraid and said, "How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven."
18 So Jacob rose early in the morning, and took the stone that he had put under his head and set it up as a pillar and poured oil on its top.

1 Cor. 12:12-27 NAU
12 For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ.
13 For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.
14 For the body is not one member, but many.
15 If the foot says, "Because I am not a hand, I am not a part of the body," it is not for this reason any the less a part of the body.
16 And if the ear says, "Because I am not an eye, I am not a part of the body," it is not for this reason any the less a part of the body.
17 If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole were hearing, where would the sense of smell be?
18 But now God has placed the members, each one of them, in the body, just as He desired.
19 If they were all one member, where would the body be?
20 But now there are many members, but one body.
21 And the eye cannot say to the hand, "I have no need of you"; or again the head to the feet, "I have no need of you."
22 On the contrary, it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary;
23 and those members of the body which we deem less honorable, on these we bestow more abundant honor, and our less presentable members become much more presentable,
24 whereas our more presentable members have no need of it. But God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lacked,
25 so that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another.
26 And if one member suffers, all the members suffer with it; if one member is honored, all the members rejoice with it.
27 Now you are Christ's body, and individually members of it.

John 1:35-51 NAU
35 Again the next day John was standing with two of his disciples, 36 and he looked at Jesus as He walked, and said, "Behold, the Lamb of God!" 37 The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. 38 And Jesus turned and saw them following, and said to them, "What do you seek?" They said to Him, "Rabbi (which translated means Teacher), where are You staying?" 39 He said to them, "Come, and you will see." So they came and saw where He was staying; and they stayed with Him that day, for it was about the tenth hour. 40 One of the two who heard John speak and followed Him, was Andrew, Simon Peter's brother. 41 He found first his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah " (which translated means Christ). 42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon the son of John; you shall be called Cephas " (which is translated Peter). 43 The next day He purposed to go into Galilee, and He found Philip. And Jesus said to him, "Follow Me." 44 Now Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter. 45 Philip found Nathanael and said to him, "We have found Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote-- Jesus of Nazareth, the son of Joseph." 46 Nathanael said to him, "Can any good thing come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." 47 Jesus saw Nathanael coming to Him, and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit!" 48 Nathanael said to Him, "How do You know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you."
49 Nathanael answered Him, "Rabbi, You are the Son of God; You are the King of Israel." 50 Jesus answered and said to him, "Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these." 51 And He said to him, "Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."

FARSI / PERSISK

پيدايش ايش 28
10  و اما یعقوب‌، از بِئرشَبَع‌ روانه‌ شده‌، بسوی‌ حران‌ رفت‌.
11  و به‌ موضعی‌ نزول‌ كرده‌، در آنجا شب‌ را بسر برد، زیرا كه‌ آفتاب‌ غروب‌ كرده‌ بود و یكی‌ از سنگهای‌ آنجا را گرفته‌، زیر سر خود نهاد و در همان‌ جا بخسبید.
12  و خوابی‌ دید كه‌ ناگاه‌ نردبانی‌ بر زمین‌ برپا شده‌، كه‌ سرش‌ به‌ آسمان‌ می‌رسد، و اینك‌ فرشتگان‌ خدا بر آن‌ صعود و نزول‌ می‌كنند.
13  در حال‌، خداوند بر سر آن‌ ایستاده‌، می‌گوید: «من‌ هستم‌ یهوه‌، خدای‌ پدرت‌ ابراهیم‌، و خدای‌ اسحاق‌. این‌ زمینی‌ را كه‌ تو بر آن‌ خفته‌ای‌ به‌ تو و به‌ ذریت‌ تو می‌بخشم‌.
14  و ذریت‌ تو مانند غبار زمین‌ خواهند شد، و به‌ مغرب‌ و مشرق‌ و شمال‌ و جنوب‌ منتشر خواهی‌ شد، و از تو و از نسل‌ تو جمیع‌ قبایل‌ زمین‌ بركت‌ خواهند یافت‌.
15  و اینك‌ من‌ با تو هستم‌، و تو را در هر جایی‌ كه‌ رَوی‌، محافظت‌ فرمایم‌ تا تو را بدین‌ زمین‌ بازآورم‌، زیرا كه‌ تا آنچه‌ را به‌ تو گفته‌ام‌، بجا نیاورم‌، تو را رها نخواهم‌ كرد.»
16  پس‌ یعقوب‌ از خواب‌ بیدار شد و گفت‌: «البته‌ یهوه‌ در این‌ مكان‌ است‌ و من‌ ندانستم‌.»
17  پس‌ ترسان‌ شده‌، گفت‌: «این‌ چه‌ مكان‌ ترسناكی‌ است‌! این‌ نیست‌ جز خانۀ خدا و این‌ است‌ دروازۀ آسمان‌.»
18  بامدادان‌ یعقوب‌ برخاست‌ و آن‌ سنگی‌ را كه‌ زیر سر خود نهاده‌ بود، گرفت‌ و چون‌ ستونی‌ برپا داشت‌ و روغن‌ بر سرش‌ ریخت‌.

اول قرنتيان ايش 12
12  زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدّد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یکتن می‌باشد، همچنین مسیح نیز می‌باشد.
13  زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.
14  زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است.
15  اگر پا گوید چونکه دست نیستم از بدن نمی‌باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟
16  و اگر گوش گوید چونکه چشم نیّم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟
17  اگر تمام بدن چشم بودی، کجا می‌بود شنیدن و اگر همه شنیدن بودی کجا می‌بود بوییدن؟
18  لکن الحال خدا هریک از اعضا را در بدن نهاد برحسب ارادهٔ خود.
19  و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می‌بود؟
20  امّا الآن اعضا بسیار است لیکن بدن یک.
21  و چشم دست را نمی‌تواند گفت که، محتاج تو نیستم یا سر پایها را نیز که، احتیاج به شما ندارم.
22  بلکه علاوه بر این، آن اعضای بدن که ضعیفتر می‌نمایند، لازمتر می‌باشند.
23  و آنها را که پست‌تر اجزای بدن می‌پنداریم، عزیزتر می‌داریم و اجزای قبیح ما جمالِ افضل دارد.
24  لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتّب ساخت بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد،
25  تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند.
26  و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزّت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند.
27  امّا شما بدن مسیح هستید و فرداً اعضای آن می‌باشید.

يوحنا ايش 1
35  و در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود.
36  ناگاه عیسی را دید که راه می‌رود؛ و گفت، اینک، برّهٔ خدا.
37  و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند، از پی عیسی روانه شدند.
38  پس عیسی روی گردانیده، آن دو نفر را دید که از عقب می‌آیند. بدیشان گفت،
39  چه می‌خواهید؟ بدو گفتند، ربّی (یعنی ای معلّم) در کجا منزل می‌نمایی؟
40  بدیشان گفت، بیایید و ببینید. آنگاه آمده، دیدند که کجا منزل دارد، و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود.
41  و یکی از آن دو که سخن یحیی را شنیده، پیروی او نمودند، اندریاس برادر شمعون پطرس بود.
42  او اوّل برادر خود شمعون را یافته، به او گفت، مسیح را (که ترجمهٔ آن کَرِسْتُس است) یافتیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدو نگریسته، گفت، تو شمعون پسر یونا هستی؛ و اکنون کیفا خوانده خواهی شد (که ترجمهٔ آن پطرس است).
43  بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود، فیلپُس را یافته، بدو گفت، از عقب من بیا.
44  و فیلپُس از بیت صیدا از شهر اندریاس و پطرس بود.
45  فیلپس نَتَنائیل را یافته، بدو گفت، آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته‌اند، یافته‌ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.
46  نتنائیل بدو گفت، مگر می‌شود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟ فیلپس بدو گفت، بیا و ببین.
47  و عیسی چون دید که نتنائیل به سوی او می‌آید، دربارهٔ او گفت، اینک، اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست.
48  نتنائیل بدو گفت، مرا از کجا می‌شناسی؟ عیسی در جواب وی گفت، قبل از آنکه فیلپس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم.
49  نتنائیل در جواب او گفت، ای استاد تو پسر خدایی! تو پادشاه اسرائیل هستی!
50  عیسی در جواب او گفت، آیا از اینکه به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم، ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید.
51  پس بدو گفت، آمین آمین به شما می‌گویم که از کنون آسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول می‌کنند خواهید دید.

 

Cantonese

創世記 28 章 [Cantonese]
10 雅各 出了 別是巴 向哈蘭走去。
11 到了一個地方、因為太陽落了、就在那裡住宿.便拾起那地方的一塊石頭、枕在頭下、在那裡躺臥睡了。
12 夢見一個梯子立在地上、梯子的頭頂著天、有 神的使者在梯子上、上去下來。
13 耶和華站在梯子以上、〔或作站在他旁邊〕說、我是耶和華你祖亞伯拉罕 的 神、也是以撒 的 神、我要將你現在所躺臥之地賜給你、和你的後裔.
14 你的後裔必像地上的塵沙那樣多、必向東西南北開展.地上萬族必因你和你的後裔得福.
15 我也與你同在、你無論往那裡去、我必保佑你、領你歸回這地、總不離棄你、直到我成全了向你所應許的。
16 雅各 睡醒了、說、耶和華真在這裡、我竟不知道。
17 就懼怕說、這地方何等可畏、這不是別的、乃是 神的殿、也是天的門。
18 雅各 清早起來、把所枕的石頭立作柱子、澆油在上面。

哥林多前書 12 章 [Cantonese]
12 就如身子是一個、卻有許多肢體、而且肢體雖多、仍是一個身子.基督 也是這樣。
13 我們不拘是 猶太 人、是希利尼人、是為奴的、是自主的、都從一位聖靈 受洗、成了一個身體.飲於一位聖靈 
14 身子原不是一個肢體、乃是許多肢體。
15 設若腳說、我不是手、所以不屬乎身子.他不能因此就不屬乎身子。
16 設若耳說、我不是眼、所以不屬乎身子.他也不能因此就不屬乎身子。
17 若全身是眼、從那裡聽聲呢.若全身是耳、從那裡聞味呢。
18 但如今 神隨自己的意思、把肢體俱各安排在身上了。
19 若都是一個肢體、身子在哪裡呢。
20 但如今肢體是多的、身子卻是一個。
21 眼不能對手說、我用不著你.頭也不能對腳說、我用不著你。
22 不但如此、身上肢體人以為軟弱的、更是不可少的.
23 身上肢體、我們看為不體面的、越發給他加上體面.不俊美的、越發得著俊美.
24 我們俊美的肢體、自然用不著裝飾.但 神配搭這身子、把加倍的體面給那有缺欠的肢體.
25 免得身上分門別類.總要肢體彼此相顧。
26 若一個肢體受苦、所有的肢體就一同受苦.若一個肢體得榮耀、所有的肢體就一同快樂。
27 你們就是基督 的身子、並且各自作肢體。

約翰福音 1 章 [Cantonese]
35 再次日、約翰 同兩個門徒站在那裡。
36 他見耶穌 行走、就說、看哪、這是 神的羔羊。
37 兩個門徒聽見他的話、就跟從了耶穌 
38 耶穌 轉過身來、看見他們跟著、就問他們說、你們要甚麼。他們說、拉比、在那裡住。(拉比翻出來、就是夫子。)
39 耶穌 說、你們來看。他們就去看他在那裡住、這一天便與他同住、那時約有申正了。
40 聽見約翰 的話、跟從耶穌 的那兩個人、一個是西門 彼得 的兄弟安得烈 
41 他先找著自己的哥哥西門 、對他說、我們遇見彌賽亞了、(彌賽亞翻出來、就是基督 
42 於是領他去見耶穌 耶穌 看著他說、你是約翰 的兒子西門 、〔約翰 馬太 十六章十七節稱約拿 〕你要稱為磯法.(磯法翻出來、就是彼得 。)
43 又次日、耶穌 想要往加利利 去、遇見腓力 、就對他說、來跟從我罷。
44 腓力 伯賽大 人、和安得烈 彼得 同城。
45 腓力 找著拿但業、對他說、摩西在律法上所寫的、和眾先知所記的那一位、我們遇見了、就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。
46 拿但業對他說、拿撒勒還能出甚麼好的麼。腓力說、你來看。
47 耶穌 看見拿但業來、就指著他說、看哪、這是個真以色列 人、他心裡是沒有詭詐的。
48 拿但業對耶穌 說、你從那裡知道我呢。耶穌 回答說、腓力 還沒有招呼你、你在無花果樹底下、我就看見你了。
49 拿但業說、拉比、你是 神的兒子、你是以色列 的王。
50 耶穌 對他說、因為我說在無花果樹底下看見你、你就信麼.你將要看見比這更大的事。
51 又說、我實實在在的告訴你們、你們將要看見天開了、 神的使者上去下來在人子 身上。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/