Forside

18. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelske indgangsvers: Siraks Bog 36,18; Salme 122,1

Giv dem, der venter på dig, deres løn,
og vis, at dine profeter er troværdige.
Lyt, Herre, til dine tjeneres bøn.
Jeg blev glad, da de sagde til mig:
Lad os drage til Herrens hus!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi bekender for dig, at vi er arme elendige syndere. Din vilje kender vi, men vi er så svage, at vi ikke kan opfylde den; kød og blod i os er for stærkt, og så vil den onde fjende, Djævelen, heller ikke lade os i fred.
Derfor beder vi dig, at du vil udgyde din Helligånd i vore hjerter, så vi med fast tro holder os til din kære Søn, Jesus Kristus, fortrøster os til hans lidelse og død og stoler på, at vi har fuld tilgivelse for alle synder ved ham, og således lever et helligt liv i lydighed efter din vilje her på jorden og i din nåde dør en salig død bort fra denne onde verden ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 121

Valfartssang.
Jeg løfter mine øjne mod bjergene, / hvorfra kommer min hjælp? / Min hjælp kommer fra Herren, / himlens og jordens skaber. / Han lader ikke din fod vakle, / han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. / Han, som bevarer Israel, / falder ikke i søvn, han sover ikke. / Herren bevarer dig, / Herren er din skygge / ved din højre side. / Om dagen stikker solen dig ikke, / månen ikke om natten. / Herren bevare dig mod alt ondt, / han bevare dit liv. / Herren bevare din udgang og din indgang / fra nu af og til evig tid.

Epistel: 1.Johannesbrev 4,12-16a

Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.
Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os: at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at Faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.

Evangelium: Johannes 15,1-11

Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.
Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.

ENGLISH

Psalm 121 NAU
A Song of Ascents. I will lift up my eyes to the mountains; From where shall my help come?
My help comes from the LORD, Who made heaven and earth.
He will not allow your foot to slip; He who keeps you will not slumber.
Behold, He who keeps Israel Will neither slumber nor sleep.
The LORD is your keeper; The LORD is your shade on your right hand.
The sun will not smite you by day, Nor the moon by night.
The LORD will protect you from all evil; He will keep your soul.
The LORD will guard your going out and your coming in From this time forth and forever.

1 John 4:12-16 NAU
No one has seen God at any time; if we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. We have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him.

John 15,1-11
"I am the true vine, and My Father is the vinedresser. Every branch in Me that does not bear fruit, He takes away; and every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. bide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me. I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing. If anyone does not abide in Me, he is thrown away as a branch and dries up; and they gather them, and cast them into the fire and they are burned. If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be My disciples. Just as the Father has loved Me, I have also loved you; abide in My love. If you keep My commandments, you will abide in My love; just as I have kept My Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you so that My joy may be in you, and that your joy may be made full."


FARSI / PERSISK

مزامير ايش 121

[سرود درجات]

  چشمان خود را به سوی کوه‌ها برمیافرازم، که از آنجا اعانت من می‌آید.
 اعانت من از جانب خداوند است، که آسمان و زمین را آفرید.
 او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. او که حافظ توست نخواهد خوابید.
 اینک، او که حافظ اسرائیل است، نمی‌خوابد و به خواب نمی‌رود.
 خداوند حافظ تو می‌باشد. خداوند به دست راستت سایه تو است.
 آفتاب در روز به تو اذّیت نخواهد رسانید و نه ماهتاب در شب.
 خداوند تو را از هر بدی نگاه می‌دارد. او جان تو را حفظ خواهد کرد.
 خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت، از الآن و تا ابدالآباد.

اول يوحنا ايش 4
12  کسی هرگز خدا را ندید؛ اگر یکدیگر را محبّت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبّت او در ما کامل شده است.
13  از این می‌دانیم که در وی ساکنیم و او در ما زیرا که از روح خود به ما داده است.
14  و ما دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات‌دهندهٔ جهان بشود.
15  هرکه اقرار می‌کند که عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا.
16  و ما دانسته و باور کرده‌ایم آن محبّتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبّت است و هرکه در محبّت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی.

يوحنا ايش 15
 من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است.
 هر شاخهای در من که میوه نیاورد، آن را دور می‌سازد و هر چه میوه آرد آن را پاک می‌کند تا بیشتر میوه آورد.
 الحال شما به‌سبب کلامی که به شما گفته‌ام پاک هستید.
 در من بمانید و من در شما. همچنانکه شاخه از خود نمی‌تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید.
 من تاک هستم و شما شاخه‌ها. آنکه در من می‌ماند و من در او، میوهٔ بسیار می‌آورد زیرا که جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد.
 اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته می‌شود و میخشکد و آنها را جمع کرده، در آتش می‌اندازند و سوخته می‌شود.
 اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد.
 جلال پدر من آشکارا می‌شود به اینکه میوهٔ بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید.
 همچنان که پدر مرا محبّت نمود، من نیز شما را محبّت نمودم؛ در محبّت من بمانید.
10  اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبّت من خواهید ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبّت او می‌مانم.
11  این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.

 

Cantonese

詩篇 121 章 [Cantonese]
我要向山舉目。我的幫助從何而來。
我的幫助從造天地的耶和華而來。
他必不叫你的腳搖動.保護你的必不打盹。
保護以色列 的、也不打盹、也不睡覺。
保護你的是耶和華.耶和華在你右邊蔭庇你。
白日太陽必不傷你.夜間月亮必不害你。
耶和華要保護你、免受一切的災害.他要保護你的性命。
你出你入、耶和華要保護你、從今時直到永遠。

約翰壹書 4 章 [Cantonese]
12 從來沒有人見過 神.我們若彼此相愛、 神就住在我們裡面、愛他的心在我們裡面得以完全了.
13  神將他的靈賜給我們、從此就知道我們是住在他裡面、他也住在我們裡面。
14 父差子作世人的救主、這是我們所看見且作見證的。
15 凡認耶穌 為 神兒子的、 神就住在他裡面、他也住在 神裡面。
16  神愛我們的心、我們也知道也信。 神就是愛.住在愛裡面的、就是住在 神裡面、 神也住在他裡面。

約翰福音 15 章 [Cantonese]
我是真葡萄樹、我父是栽培的人。
凡屬我不結果子的枝子、他就剪去.凡結果子的、他就修理乾淨、使枝子結果子更多。
現在你們因我講給你們的道、已經乾淨了。
你們要常在我裡面、我也常在你們裡面。枝子若不常在葡萄樹上、自己就不能結果子.你們若不常在我裡面、也是這樣。
我是葡萄樹、你們是枝子.常在我裡面的、我也常在他裡面、這人就多結果子.因為離了我、你們就不能作甚麼。
人若不常在我裡面、就像枝子丟在外面枯乾、人拾起來、扔在火裡燒了。
你們若常在我裡面、我的話也常在你們裡面、凡你們所願意的、祈求就給你們成就。
你們多結果子、我父就因此得榮耀、你們也就是我的門徒了。
我愛你們、正如父愛我一樣.你們要常在我的愛裡。
10 你們若遵守我的命令、就常在我的愛裡.正如我遵守了我父的命令、常在他的愛裡。
11 這些事我已經對你們說了、是要叫我的喜樂、存在你們心裡、並叫你們的喜樂可以滿足。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/