Forside

17. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelske indgangsvers: Salme 119,137.124.1

Du er retfærdig, Herre,
og dine bud er retskafne.
Vis godhed mod din tjener,
og lær mig dine love!
Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
og som vandrer efter Herrens lov.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil lede og styre os således, at vi lever i ærefrygt for dig og ikke lader os bedrage af hovmod, men af hele vort hjerte hører og tager imod dit ord og holder søndagen hellig, for at vi også må helliges ved dit ord, så vi sætter al vor tro og alt vort håb til din Søn, Jesus Kristus, at han alene er vor retfærdighed og genløser, og således at vi bedre efterlever dit ord og vogter os for al forargelse, indtil vi ved din nåde bliver evigt salige i Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 40,2-6*

Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp;
han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd;
han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.
Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud.
Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren.
Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren
og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder.
Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger
og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig!
Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.

Epistel: Judasbrevet 20-25

Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

Evangelium: Markus 2,14-22

Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: "Følg mig!" Og han rejste sig og fulgte ham.
Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: "Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?" Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: "De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere."
Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: "Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?" Jesus svarede dem: "Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!"

ENGLISH

Psalm 40:1-5 NAU
NAU Psalm 40:1 For the choir director. A Psalm of David. I waited patiently for the LORD; And He inclined to me and heard my cry.
2 He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay, And He set my feet upon a rock making my footsteps firm.
3 He put a new song in my mouth, a song of praise to our God; Many will see and fear And will trust in the LORD.
4 How blessed is the man who has made the LORD his trust, And has not turned to the proud, nor to those who lapse into falsehood.
5 Many, O LORD my God, are the wonders which You have done, And Your thoughts toward us; There is none to compare with You. If I would declare and speak of them, They would be too numerous to count.

Jude 1:20-1 NAU
20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit,
21 keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life.
22 And have mercy on some, who are doubting;
23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh.
24 Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy,
25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority, before all time and now and forever. Amen.

Mark 2:14-22 NAU
14 As He passed by, He saw Levi the son of Alphaeus sitting in the tax booth, and He said to him, "Follow Me!" And he got up and followed Him.
15 And it happened that He was reclining at the table in his house, and many tax collectors and sinners were dining with Jesus and His disciples; for there were many of them, and they were following Him.
16 When the scribes of the Pharisees saw that He was eating with the sinners and tax collectors, they said to His disciples, "Why is He eating and drinking with tax collectors and sinners?"
17 And hearing this, Jesus said to them, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick; I did not come to call the righteous, but sinners."
18 John's disciples and the Pharisees were fasting; and they came and said to Him, "Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?"
19 And Jesus said to them, "While the bridegroom is with them, the attendants of the bridegroom cannot fast, can they? So long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
20 "But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day.
21 "No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment; otherwise the patch pulls away from it, the new from the old, and a worse tear results.
22 "No one puts new wine into old wineskins; otherwise the wine will burst the skins, and the wine is lost and the skins as well; but one puts new wine into fresh wineskins."

FARSI / PERSISK

مزامير ايش 40

  انتظار بسیار برای خداوند کشیده‌ام، و به من مایل شده، فریاد مرا شنید.
 و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گِلِ لجن و پایهایم را بر صخره گذاشته، قدمهایم را مستحکم گردانید.
 و سرودی تازه در دهانم گذارد، یعنی حمد خدای ما را. بسیاری چون این را بینند ترسان شده، بر خداوند توکّل خواهند کرد.
 خوشابحال کسی که بر خداوند توکّل دارد و به متکبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود.
 ای یَهُوَه خدای ما چه بسیار است کارهای عجیب که تو کرده‌ای و تدبیرهایی که برای ما نموده‌ای. در نزد تو آنها را تقویم نتوان کرد، اگر آنها را تقریر و بیان بکنم، از حد شمار زیاده است.
 در قربانی و هدیه رغبت نداشتی. امّا گوشهای مرا باز کردی. قربانیِ سوختنی و قربانی گناه را نخواستی.

يهودا ايش 1
20  امّا شما ای حبیبان، خود را به ایمانِ اقدس خود بنا کرده و در روح‌القدس عبادت نموده،
21  خویشتن را در محبّت خدا محفوظ دارید و منتظر رحمت خداوند ما عیسی مسیح برای حیات جاودانی بوده باشید.
22  و بعضی را که مجادله می‌کنند ملزم سازید.
23  و بعضی را از آتش بیرون کشیده، برهانید و بر بعضی با خوف رحمت کنید و از لباس جسم‌آلود نفرت نمایید.
24  الآن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی‌عیب به فرحی عظیم قایم فرماید،
25  یعنی خدای واحد و نجات‌دهندهٔ ما را جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد، الآن و تا ابدالآباد. آمین.

مرقس ايش 2
14  و هنگامی که می‌رفت لاوی ابن حلفی را بر باجگاه نشسته دید. بدو گفت، از عقب من بیا! پس برخاسته، در عقب وی شتافت.
15  و وقتی که او در خانهٔ وی نشسته بود، بسیاری از باجگیران و گناهکاران با عیسی و شاگردانش نشستند زیرا بسیار بودند و پیروی او می‌کردند.
16  و چون کاتبان و فریسیان او را دیدند که با باجگیران و گناهکاران می‌خورد، به شاگردان او گفتند، چرا با باجگیران و گناهکاران اکل و شرب می‌نماید؟
17  عیسی چون این را شنید، بدیشان گفت، تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان. و من نیامدم تا عادلان را، بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم.
18  و شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌داشتند. پس آمده، بدو گفتند، چون است که شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌دارند و شاگردان تو روزه نمی‌دارند؟
19  عیسی بدیشان گفت، آیا ممکن است پسران خانهٔ عروسی مادامی که داماد با ایشان است روزه بدارند؟ زمانی که داماد را با خود دارند، نمی‌توانند روزه دارند.
20  لیکن ایّامی می‌آید که داماد از ایشان گرفته شود. در آن ایّام روزه خواهند داشت.
21  و هیچ کس بر جامه کهنه، پارهای از پارچه نو وصله نمی‌کند، والاّ آن وصله نو از آن کُهنه جدا می‌گردد و دریدگی بدتر می‌شود.
22  و کسی شراب نو را در مشکهای کهنه نمی‌ریزد وگرنه آن شراب نو مشکها را بِدَرَد و شراب ریخته، مشکها تلف می‌گردد. بلکه شراب نو را در مشکهای نو باید ریخت.

Cantonese

詩篇 40 章 [Cantonese]

我曾耐性等候耶和華.他垂聽我的呼求。
他從禍坑裡、從淤泥中、把我拉上來、使我的腳立在磐石上、使我腳步穩當。
他使我口唱新歌、就是讚美我們 神的話.許多人必看見而懼怕、並要倚靠耶和華。
那倚靠耶和華、不理會狂傲和偏向虛假之輩的、這人便為有福。
耶和華我的 神阿、你所行的奇事、並你向我們所懷的意念甚多、不能向你陳明.若要陳明、其事不可勝數。
祭物和禮物、你不喜悅.你已經開通我的耳朵.燔祭和贖罪祭、非你所要。

猶大 1 章 [Cantonese]

20 親愛的弟兄阿、你們卻要在至聖的真道上造就自己、在聖靈 裡禱告、 21 保守自己常在 神的愛中、仰望我們主耶穌 基督 的憐憫、直到永生。 22 有些人存疑心、你們要憐憫他們. 23 有些人你們要從火中搶出來搭救他們.有些人你們要存懼怕的心憐憫他們.連那被情慾沾染的衣服也當厭惡。 24 那能保守你們不失腳、叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站在他榮耀之前的、我們的救主獨一的 神、 25 願榮耀、威嚴、能力、權柄、因我們的主耶穌 基督 、歸與他、從萬古以前、並現今、直到永永遠遠。阿們。

馬可福音 2 章 [Cantonese]

14 耶穌 經過的時候、看見亞勒腓的兒子利未、坐在稅關上、就對他說、你跟從我來.他就起來跟從了耶穌  15 耶穌 在利未家裡坐席的時候、有好些稅吏和罪人、與耶穌 並門徒一同坐席.因為這樣的人多、他們也跟隨耶穌  16 法利賽人 中的文士、〔有古卷作文士和法利賽人 〕看見耶穌 和罪人並稅吏一同喫飯、就對他門徒說、他和稅吏並罪人一同喫喝麼。 17 耶穌 聽見、就對他們說、健康的人用不著醫生、有病的人纔用得著.我來本不是召義人、乃是召罪人。 18 當下、約翰 的門徒和法利賽人 禁食.他們來問耶穌 說、約翰 的門徒和法利賽人 的門徒禁食、你的門徒倒不禁食、這是為甚麼呢。 19 耶穌 對他們說、新郎和陪伴之人同在的時候、陪伴之人豈能禁食呢.新郎還同在、他們不能禁食。 20 但日子將到、新郎要離開他們、那日他們就要禁食。21 沒有人把新布縫在舊衣服上.恐怕所補上的新布、帶壞了舊衣服、破的就更大了。 22 也沒有人把新酒裝在舊皮袋裡.恐怕酒把皮袋裂開、酒和皮袋就都壞了.惟把新酒裝在新皮袋裡。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/