ENGLISH
FARSI
CANTONESE

Forside

16. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelske indgangsvers: Salme 86,3.5.1

Vær mig nådig, Herre,
for jeg råber til dig dagen lang.
For du, Herre, er god og tilgiver gerne,
rig på troskab mod alle, der råber til dig.
Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
for jeg er hjælpeløs og fattig.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Du, som har ladet din kære Søn blive menneske, for at han med sin død skulle betale for vores synder og derefter frelse os fra den evige død;
vi beder dig: Bevar os i dette håb, for at vi dog ikke må tvivle på, at ligesom vor Herre Kristus opvakte enkens søn med sit ord, således vil han også opvække os på dommens dag og gøre os evigt salige, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 139,1-12*

For korlederen. Salme af David.
Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre;
bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i graven, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: "Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig",
så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.

Epistel: 1 Korintherbrev 15,21-28

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver Riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder; som den sidste fjende tilintetgøres døden, v27 for "alt har han lagt under hans fødder" - og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.

Evangelium: Johannes 11,19-45

Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus: "Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig." Jesus sagde til hende: "Din bror skal opstå." Martha sagde til ham: "Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag." Jesus sagde til hende: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?" Hun svarede: "Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden."
Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde: "Mesteren er her og kalder på dig." Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig dér, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud; de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde dér.
Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde: "Herre, havde du været her, var min bror ikke død." Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde: "Hvor har I lagt ham?" "Herre, kom og se!" svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: "Se, hvor han elskede ham." Men nogle af dem sagde: "Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?"
Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde: "Tag stenen væk!" Martha, den dødes søster, sagde til ham: "Herre, han stinker allerede; han ligger der jo på fjerde dag." Jesus sagde til hende: "Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?" Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde: "Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig." Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: "Lazarus, kom herud!" Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: "Løs ham og lad ham gå."
Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham.

ENGLISH

Ps. 139:1-12 NAU
For the choir director. A Psalm of David. O LORD, You have searched me and known me.
2 You know when I sit down and when I rise up; You understand my thought from afar.
3 You scrutinize my path and my lying down, And are intimately acquainted with all my ways.
4 Even before there is a word on my tongue, Behold, O LORD, You know it all.
5 You have enclosed me behind and before, And laid Your hand upon me.
6 Such knowledge is too wonderful for me; It is too high, I cannot attain to it.
7 Where can I go from Your Spirit? Or where can I flee from Your presence?
8 If I ascend to heaven, You are there; If I make my bed in Sheol, behold, You are there.
9 If I take the wings of the dawn, If I dwell in the remotest part of the sea,
10 Even there Your hand will lead me, And Your right hand will lay hold of me.
11 If I say, "Surely the darkness will overwhelm me, And the light around me will be night,"
12 Even the darkness is not dark to You, And the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to You.

1 Cor. 15:21-28 NAU
21 For since by a man came death, by a man also came the resurrection of the dead.
22 For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
23 But each in his own order: Christ the first fruits, after that those who are Christ's at His coming,
24 then comes the end, when He hands over the kingdom to the God and Father, when He has abolished all rule and all authority and power.
25 For He must reign until He has put all His enemies under His feet.
26 The last enemy that will be abolished is death.
27 For HE HAS PUT ALL THINGS IN SUBJECTION UNDER HIS FEET. But when He says, "All things are put in subjection," it is evident that He is excepted who put all things in subjection to Him.
28 When all things are subjected to Him, then the Son Himself also will be subjected to the One who subjected all things to Him, so that God may be all in all.

Jn. 11:19-45 NAU
19 and many of the Jews had come to Martha and Mary, to console them concerning their brother.
20 Martha therefore, when she heard that Jesus was coming, went to meet Him, but Mary stayed at the house.
21 Martha then said to Jesus, "Lord, if You had been here, my brother would not have died.
22 "Even now I know that whatever You ask of God, God will give You."
23 Jesus said to her, "Your brother will rise again."
24 Martha said to Him, "I know that he will rise again in the resurrection on the last day."
25 Jesus said to her, "I am the resurrection and the life; he who believes in Me will live even if he dies,
26 and everyone who lives and believes in Me will never die. Do you believe this?"
27 She said to Him, "Yes, Lord; I have believed that You are the Christ, the Son of God, even He who comes into the world."
28 When she had said this, she went away and called Mary her sister, saying secretly, "The Teacher is here and is calling for you."
29 And when she heard it, she got up quickly and was coming to Him.
30 Now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha met Him.
31 Then the Jews who were with her in the house, and consoling her, when they saw that Mary got up quickly and went out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there.
32 Therefore, when Mary came where Jesus was, she saw Him, and fell at His feet, saying to Him, "Lord, if You had been here, my brother would not have died."
33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews who came with her also weeping, He was deeply moved in spirit and was troubled,
34 and said, "Where have you laid him?" They said to Him, "Lord, come and see."
35 Jesus wept.
36 So the Jews were saying, "See how He loved him!"
37 But some of them said, "Could not this man, who opened the eyes of the blind man, have kept this man also from dying?"
38 So Jesus, again being deeply moved within, came to the tomb. Now it was a cave, and a stone was lying against it.
39 Jesus said, "Remove the stone." Martha, the sister of the deceased, said to Him, "Lord, by this time there will be a stench, for he has been dead four days."
40 Jesus said to her, "Did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God?"
41 So they removed the stone. Then Jesus raised His eyes, and said, "Father, I thank You that You have heard Me.
42 "I knew that You always hear Me; but because of the people standing around I said it, so that they may believe that You sent Me."
43 When He had said these things, He cried out with a loud voice, "Lazarus, come forth."
44 The man who had died came forth, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him, and let him go."
45 Therefore many of the Jews who came to Mary, and saw what He had done, believed in Him.


FARSI / PERSISK

مزامير ايش 139

139

[برای سالار مغنّیان. مزمور داود]

  ای خداوند مرا آزموده و شناختهای.
 تو نشستن و برخاستن مرا می‌دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده‌ای.
 راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده‌ای و همهٔ طریق‌های مرا دانسته‌ای.
 زیرا که سخنی بر زبان من نیست، جز اینکه تو ای خداوند آن را تماماً دانسته‌ای.
 از عقب و از پیش مرا احاطه کرده‌ای و دست خویش را بر من نهاده‌ای.
 این گونه معرفت برایم زیاده عجیب است. و بلند است که بدان نمی‌توانم رسید.
 از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا بگریزم؟
 اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هستی! و اگر در هاویه بستر بگسترانم اینک، تو آنجا هستی!
 اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم،
10  در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت.
11  و گفتم، یقیناً تاریکی مرا خواهد پوشانید. که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید.
12  تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی است.

اول قرنتيان ايش 15
21  زیرا چنانکه به انسان موت آمد، به انسان نیز قیامت مردگان شد.
22  و چنانکه در آدم همه میمیرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت.
23  لیکن هرکس به رتبه خود؛ مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آنِ مسیح می‌باشند.
24  و بعد از آن انتها است وقتی که ملکوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوّت را نابود خواهد گردانید.
25  زیرا مادامی که همهٔ دشمنان را زیر پایهای خود ننهد، می‌باید او سلطنت بنماید.
26  دشمن آخر که نابود می‌شود، موت است.
27  زیرا همه‌چیز را زیر پایهای وی انداخته است. امّا چون می‌گوید که همه‌چیز را زیر انداخته است، واضح است که او که همه را زیر او انداخت، مستثنیٰ است.
28  امّا زمانی که همه مطیع وی شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را که همه‌چیز را مطیع وی گردانید، تا آنکه خدا کلّ در کلّ باشد.

لوقا ايش 11


19  پس اگر من دیوها را به وساطت بعلزبول بیرون می‌کنم، پسران شما به وساطت کِه آنها را بیرون می‌کنند؟ از اینجهت ایشان داوران بر شما خواهند بود.
20  لیکن هرگاه به انگشت خدا دیوها را بیرون می‌کنم، هرآینه ملکوت خدا ناگهان بر شما آمده است.
21  وقتی که مرد زورآور سلاح پوشیده، خانهٔ خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ می‌باشد.
22  امّا چون شخصی زورآورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همهٔ اسلحهٔ او را که بدان اعتماد می‌داشت، از او می‌گیرد و اموال او را تقسیم می‌کند.
23  کسی که با من نیست، برخلاف من است و آنکه با من جمع نمی‌کند، پراکنده می‌سازد.
24  چون روح پلید از انسان بیرون آید، به مکانهای بی‌آب بطلب آرامی گردش می‌کند و چون نیافت، می‌گوید به خانهٔ خود که از آن بیرون آمدم برمی‌گردم.
25  پس چون آید، آن را جاروب کرده شده و آراسته می‌بیند.
26  آنگاه می‌رود و هفت روح دیگر، شریرتر از خود برداشته داخلشده در آنجا ساکن می‌گردد و اواخر آن شخص از اوائلش بدتر می‌شود.
27  چون او این سخنان را می‌گفت، زنی از آن میان به آواز بلند وی را گفت، خوشابحال آن رَحِمی که تو را حمل کرد و پستانهایی که مکیدی.
28  لیکن او گفت، بلکه خوشابحال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند.
29  و هنگامی که مردم بر او ازدحام می‌نمودند، سخن گفتن آغاز کرد که اینان فرقهای شریرند که آیتی طلب می‌کنند و آیتی بدیشان عطا نخواهد شد، جز آیت یونس نبی.
30  زیرا چنانکه یونس برای اهل نینوا آیت شد، همچنین پسر انسان نیز برای این فرقه خواهد بود.
31  ملِکه جنوب در روز داوری با مردم این فرقه برخاسته، بر ایشان حکم خواهد کرد زیرا که از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و اینک، در اینجا کسی بزرگتر از سلیمان است.
32  مردم نینوا در روز داوری با این طبقه برخاسته، بر ایشان حکم خواهند کرد زیرا که به موعظه یونس توبه کردند و اینک، در اینجا کسی بزرگتر از یونس است.
33  و هیچ‌کس چراغی نمیافروزد تا آن را در پنهانی یا زیر پیمانهای بگذارد، بلکه بر چراغدان، تا هر که داخل شود روشنی را بیند.
34  چراغ بدن چشم است، پس مادامی که چشم تو بسیط است،تمامی جسدت نیز روشن است و لیکن اگر فاسد باشد، جسد تو نیز تاریک بُوَد.
35  پس باحذر باش مبادا نوری که در تو است، ظلمت باشد.
36  بنابراین، هرگاه تمامی جسم تو روشن باشد و ذرّهای ظلمت نداشته باشد، همهاش روشن خواهد بود، مثل وقتی که چراغ به تابش خود، تو را روشنایی می‌دهد.
37  و هنگامی که سخن می‌گفت، یکی از فریسیان از او وعده خواست که در خانهٔ او چاشت بخورد. پس داخل شده بنشست.
38  امّا فریسی چون دید که پیش از چاشت دست نشُست، تعجّب نمود.
39  خداوند وی را گفت، همانا شما ای فریسیان، بیرونِ پیاله و بشقاب را طاهر می‌سازید ولی درون شما پُر از حرص و خباثت است.
40  ای احمقان آیا او که بیرون را آفرید، اندرون را نیز نیافرید؟
41  بلکه از آنچه دارید، صدقه دهید که اینک، همه‌چیز برای شما طاهر خواهد گشت.
42  وای بر شما ای فریسیان که ده یک از نعناع و سُداب و هر قسم سبزی را می‌دهید و از دادرسی و محبّت خدا تجاوز می‌نمایید؛ اینها را می‌باید بجا آورید و آنها را نیز ترک نکنید.
43  وای بر شما ای فریسیان که صدر کنایس و سلام در بازارها را دوست می‌دارید.
44  وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستید که مردم بر آنها راه می‌روند و نمی‌دانند.
45  آنگاه یکی از فقها جواب داده، گفت، ایمعلّم، بدین سخنان ما را نیز سرزنش می‌کنی؟

Cantonese

詩篇 139 章 [Cantonese]

第139章

〔大衛 的詩、交與伶長。〕

耶和華阿、你已經鑒察我、認識我.
我坐下、我起來、你都曉得.你從遠處知道我的意念。
我行路、我躺臥、你都細察、你也深知我一切所行的。
耶和華阿、我舌頭上的話、你沒有一句不知道的.
你在我前後環繞我、按手在我身上。
這樣的知識奇妙、是我不能測的.至高、是我不能及的。
我往那裡去躲避你的靈.我往那裡逃躲避你的面。
我若升到天上、你在那裡.我若在陰間下榻、你也在那裡。
我若展開清晨的翅膀、飛到海極居住.
10 就是在那裡、你的手必引導我.你的右手、也必扶持我。
11 我若說、黑暗必定遮蔽我、我周圍的亮光必成為黑夜.
12 黑暗也不能遮蔽我使你不見、黑夜卻如白晝發亮.黑暗和光明、在你看都是一樣。

哥林多前書 15 章 [Cantonese]

21 死既是因一人而來、死人復活也是因一人而來。
22 在亞當裡眾人都死了.照樣、在基督 裡眾人也都要復活。
23 但各人是按著自己的次序復活。初熟的果子是基督 .以後在他來的時候、是那些屬基督 的。
24 再後末期到了、那時、基督 既將一切執政的、掌權的、有能的、都毀滅了、就把國交與父 神。
25 因為基督 必要作王、等 神把一切仇敵、都放在他的腳下。
26 儘末了所毀滅的仇敵、就是死。
27 因為經上說、『 神叫萬物都服在他的腳下。』既說萬物都服了他、明顯那叫萬物服他的不在其內了。
28 萬物既服了他、那時、子也要自己服那叫萬物服他的、叫 神在萬物之上、為萬物之主。

路加福音 11 章 [Cantonese]

19 我若靠著別西卜 趕鬼、你們的子弟趕鬼、又靠著誰呢.這樣、他們就要斷定你們的是非。
20 我若靠著 神的能力趕鬼、這就是 神的國臨到你們了。
21 壯士披掛整齊、看守自己的住宅、他所有的都平安無事.
22 但有一個比他更壯的來、勝過他、就奪去他所倚靠的盔甲兵器、又分了他的贓。
23 不與我相合的、就是敵我的.不同我收聚的、就是分散的。
24 污鬼離了人身、就在無水之地、過來過去、尋求安歇之處.既尋不著、便說、我要回到我所出來的屋裡去。
25 到了、就看見裡面打掃乾淨、修飾好了.
26 便去另帶了七個比自己更惡的鬼來、都進去住在那裡.那人末後的景況、比先前更不好了。
27 耶穌 正說這話的時候、眾人中間、有一個女人大聲說、懷你胎的和乳養你的有福了。
28 耶穌 說、是、卻還不如聽 神之道而遵守的人有福。
29 當眾人聚集的時候、耶穌 開講說、這世代是一個邪惡的世代.他們求看神蹟、除了約拿 的神蹟以外、再沒有神蹟給他們看。
30 約拿 怎樣為尼尼微 人成了神蹟、人子 也要照樣為這世代的人成了神蹟。
31 當審判的時候、南方的女王、要起來定這世代的罪.因為他從地極而來、要聽所羅門的智慧話.看哪、在這裡有一人比所羅門更大。
32 當審判的時候、尼尼微 人要起來定這世代的罪.因為尼尼微 人聽了約拿 所傳的、就悔改了.看哪、在這裡有一人比約拿 更大。
33 沒有人點燈放在地窨子裡、或是斗底下、總是放在燈臺上、使進來的人得見亮光。
34 你眼睛就是身上的燈、你的眼睛若瞭亮、全身就光明.眼睛若昏花、全身就黑暗。
35 所以你要省察、恐怕你裡頭的光、或者黑暗了。
36 若是你全身光明、毫無黑暗、就必全然光明、如同燈的明光照亮你。
37 說話的時候、有一個法利賽人 耶穌 同他喫飯.耶穌 就進去坐席。
38 法利賽人 看見耶穌 飯前不洗手、便詫異。
39 主對他說、如今你們法利賽人 洗淨杯盤的外面.你們裡面卻滿了勒索和邪惡。
40 無知的人哪、造外面的、不也造裡面麼。
41 只要把裡面的施捨給人、凡物於你們就都潔淨了。
42 你們法利賽人 有禍了.因為你們將薄荷芸香、並各樣菜蔬、獻上十分之一、那公義和愛 神的事、反倒不行了.這原是你們當行的、那也是不可不行的。
43 你們法利賽人 有禍了.因為你們喜愛會堂裡的首位、又喜愛人在街市上問你們的安。
44 你們有禍了.因為你們如同不顯露的墳墓、走在上面的人並不知道。
45 律法師中有一個回答耶穌 說、夫子、你這樣說、也把我們蹧蹋了。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/