Forside

14. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelske indgangsvers: Salme 84,10-11a.2-3a

Se til vort skjold, Gud,
se på din salvedes ansigt!
En dag i dine forgårde
er bedre end tusind, jeg selv har valgt.

Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre!
Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde
.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig, fordi du lod din Søn, Jesus Kristus, rense de svage for deres sygdomme, og fordi du renser os for vore synder med dit ord og din hellige dåb og endnu i dag hjælper os overalt, hvor vi behøver det.
Vi beder dig: Væk vore hjerter ved din Helligånd, så vi aldrig nogen sinde glemmer disse velgerninger, men nu og altid frygter og elsker dig i oprigtig tiltro til din barmhjertighed og hver dag med glade hjerter lover og priser dig ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 39,5-14*

Lad mig vide, hvornår jeg skal dø, Herre, hvor mange dage der er tilmålt mig,
så jeg ved, hvor længe jeg har igen.
Mine dage måler du ud i håndsbredder, for dig er min livstid som intet.
Hvert menneske er kun som et vindpust. Sela.

En mand vandrer som et skyggebillede, han samler rigdom til ingen nytte,
han ved ikke, hvem der skal høste den.
Hvad har jeg så at vente på, Herre? Mit håb står til dig!
Fri mig for alle mine overtrædelser, skån mig for tåbens spot!
Jeg er stum, jeg åbner ikke munden, for det er dig, der har forvoldt det.
Fjern lidelsen fra mig, for jeg går til under vægten af din hånd.
Når du straffer en mand for hans synd, knuser du det, han sætter pris på, som et møl.
Hvert menneske er kun som et vindpust. Sela.

Hør min bøn, Herre, lyt til mit skrig, vær ikke tavs, når jeg græder.
For jeg er gæst hos dig, en tilflytter som alle mine fædre.
Vend dit blik fra mig, så jeg bliver glad igen, før jeg går bort og ikke er mere.

Epistel: 2.Timoteusbrev 2,8-13*

Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium; for det lider jeg ondt, ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed - troværdigt er det ord!
For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham;
holder vi ud, skal vi også være konger med ham;
fornægter vi ham, vil han også fornægte os;
er vi utro, forbliver han dog tro,
thi fornægte sig selv kan han ikke.

Evangelium: Johannes 5,1-15

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: "Vil du være rask?" Den syge svarede: "Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig." Jesus sagde til ham: "Rejs dig, tag din båre og gå!" Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring.
Men det var sabbat den dag; derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: "Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre." Han svarede dem: "Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din båre og gå." De spurgte ham: "Hvem var den mand, der sagde til dig: Tag den og gå?" Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var; for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: "Nu er du blevet rask; synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre." Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask.

ENGLISH

Ps. 39:4-13 NAU
4 "LORD, make me to know my end And what is the extent of my days; Let me know how transient I am.
5 "Behold, You have made my days as handbreadths, And my lifetime as nothing in Your sight; Surely every man at his best is a mere breath. Selah.
6 "Surely every man walks about as a phantom; Surely they make an uproar for nothing; He amasses riches and does not know who will gather them.
7 "And now, Lord, for what do I wait? My hope is in You.
8 "Deliver me from all my transgressions; Make me not the reproach of the foolish.
9 "I have become mute, I do not open my mouth, Because it is You who have done it.
10 "Remove Your plague from me; Because of the opposition of Your hand I am perishing.
11 "With reproofs You chasten a man for iniquity; You consume as a moth what is precious to him; Surely every man is a mere breath. Selah.
12 "Hear my prayer, O LORD, and give ear to my cry; Do not be silent at my tears; For I am a stranger with You, A sojourner like all my fathers.
13 "Turn Your gaze away from me, that I may smile again Before I depart and am no more."

2 Tim. 2:8-13 NAU
8 Remember Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, according to my gospel, 9 for which I suffer hardship even to imprisonment as a criminal; but the word of God is not imprisoned. 10 For this reason I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus and with it eternal glory. 11 It is a trustworthy statement: For if we died with Him, we will also live with Him; 12 If we endure, we will also reign with Him; If we deny Him, He also will deny us; 13 If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself.

John 5:1-15 NAU
After these things there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.

2 Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having five porticoes. 3 In these lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered, waiting for the moving of the waters; 4 for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred up the water; whoever then first, after the stirring up of the water, stepped in was made well from whatever disease with which he was afflicted.

5 A man was there who had been ill for thirty-eight years. 6 When Jesus saw him lying there, and knew that he had already been a long time in that condition, He said to him, "Do you wish to get well?" 7 The sick man answered Him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." 8 Jesus said to him, "Get up, pick up your pallet and walk." 9 Immediately the man became well, and picked up his pallet and began to walk. Now it was the Sabbath on that day. 10 So the Jews were saying to the man who was cured, "It is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry your pallet." 11 But he answered them, "He who made me well was the one who said to me, 'Pick up your pallet and walk.'" 12 They asked him, "Who is the man who said to you, 'Pick up your pallet and walk '?" 13 But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in that place. 14 Afterward Jesus found him in the temple and said to him, "Behold, you have become well; do not sin anymore, so that nothing worse happens to you." 15 The man went away, and told the Jews that it was Jesus who had made him well.

FARSI / PERSISK

مزامير ايش 39
4  ای خداوند اجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم چه قدر فانی هستم.
5  اینک روزهایم را مثل یک وجب ساخته‌ای و زندگانیام در نظر تو هیچ است. یقیناً هر آدمی محض بطالت قرار داده شد، سِلاه.
6  اینک، انسان در خیال رفتار می‌کند و محض بطالت مضطرب می‌گردد. ذخیره می‌کند و نمی‌داند کیست که از آن تمتع خواهد برد.
7  و الآن ای خداوند برای چه منتظر باشم؟ امید من بر تو می‌باشد.
8  مرا از همهٔٔ گناهانم برهان و مرا نزد جاهلان عار مگردان.
9  من گنگ بودم وزبان خود را باز نکردم زیرا که تو این را کرده‌ای.
10  بلای خود را از من بردار زیرا که از ضرب دست تو من تلف می‌شوم.
11  چون انسان را به‌سبب گناهش به عتابها تأدیب می‌کنی، نفایس او را مثل بید می‌گذاری. یقیناً هر انسان محض بطالت است، سِلاه.
12  ای خداوند دعای مرا بشنو و به فریادم گوش بده و از اشکهایم ساکت مباش، زیرا که من غریب هستم در نزد تو و نزیل هستم مثل جمیع پدران خود.
13  روی [خشم] خود را از من بگردان تا فرحناک شوم قبل از آنکه رحلت کنم و نایاب گردم.

دوم تيموتيوس ايش 2
8  عیسی مسیح را بخاطر دار که از نسل داود بوده، از مردگان برخاست برحسب بشارت من،
9  که در آن چون بدکار تا به بندها زحمت می‌کشم، لیکن کلام خدا بسته نمی‌شود.
10  و از این جهت همه زحمات را بخاطر برگزیدگان متحمّل می‌شوم، تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است با جلال جاودانی تحصیل کنند.
11  این سخن امین است، زیرا اگر با وی مردیم، با او زیست هم خواهیم کرد.
12  و اگر تحمّل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد؛ و هرگاه او را انکار کنیم، او نیز ما را انکار خواهد کرد.
13  اگر بی‌ایمان شویم، او امین می‌ماند، زیرا خود را انکار نمی‌تواند نمود.

يوحنا ايش 5
  وبعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد.
 و در اورشلیم نزد بابالضّان حوضی است که آن را به عبرانی بیتحسدا می‌گویند که پنج رواق دارد.
 و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خوابیده، منتظر حرکت آب می‌بودند.
 زیرا که فرشته‌ای از جانب خداوند گاه بر آن حوض نازل می‌شد و آب را به حرکت می‌آورد؛ هرکه بعد از حرکت آب، اوّل وارد حوض می‌شد، از هر مرضی که داشت شفا می‌یافت.
 و در آنجا مردی بود که سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود.
 چون عیسی او را خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت، آیا می‌خواهی شفا یابی؟
 مریض او را جواب داد که ای آقا کسی ندارم که چون آب به حرکت آید، مرا در حوض بیندازد، بلکه تا وقتی که می‌آیم، دیگری پیش از من فرو رفته است.
 عیسی بدو گفت، برخیز و بستر خود را برداشته، روانه شو!
 که در حال، آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته، روانه گردید. و آن روز سَبَّت بود.
10  پس یهودیان به آن کسی که شفا یافته بود، گفتند، روز سَبَّت است و بر تو روا نیست که بستر خود را برداری.
11  او در جواب ایشان گفت، آن کسی که مرا شفا داد، همان به من گفت بستر خود را بردار و برو.
12  پس از او پرسیدند، کیست آنکه به تو گفت، بستر خود را بردار و برو؟
13  لیکن آن شفا یافته نمی‌دانست کِه بود، زیرا که عیسی ناپدید شد چون در آنجا ازدحامی بود.
14  و بعد از آن، عیسی او را در هیکل یافته بدو گفت، اکنون شفا یافته‌ای. دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد.
15  آن مرد رفت و یهودیان را خبر داد که آنکه مرا شفا داد، عیسی است.

 

Cantonese

詩篇 39 章 [Cantonese]
4 耶和華阿、求你叫我曉得我身之終、我的壽數幾何、叫我知道我的生命不長。
5 你使我的年日、窄如手掌.我一生的年數、在你面前、如同無有.各人最穩妥的時候、真是全然虛幻。〔細拉〕
6 世人行動實係幻影.他們忙亂、真是枉然.積蓄財寶、不知將來有誰收取。
7 主阿、如今我等甚麼呢.我的指望在乎你。
8 求你救我脫離一切的過犯.不要使我受愚頑人的羞辱。
9 因我所遭遇的是出於你、我就默然不語。
10 求你把你的責罰從我身上免去.因你手的責打、我便消滅。
11 你因人的罪惡、懲罰他的時候、叫他的笑容消滅、〔的笑容或作所喜愛的〕如衣被蟲所咬.世人真是虛幻。〔細拉〕
12 耶和華阿.求你聽我的禱告、留心聽我的呼求.我流淚、求你不要靜默無聲.因為我在你面前是客旅、是寄居的、像我列祖一般。
13 求你寬容我、使我在去而不返之先、可以力量復原。

提摩太後書 2 章 [Cantonese]
8 你要記念耶穌 基督 乃是大衛 的後裔.他從死裡復活、正合乎我所傳的福音 
9 我為這福音 受苦難、甚至被捆綁、像犯人一樣.然而 神的道、卻不被捆綁。
10 所以我為選民凡事忍耐、叫他們也可以得著那在基督 耶穌 裡的救恩、和永遠的榮耀。
11 有可信的話說、我們若與基督 同死、也必與他同活.
12 我們若能忍耐、也必和他一同作王.我們若不認他、他也必不認我們.
13 我們縱然失信、他仍是可信的.因為他不能背乎自己。

約翰福音 5 章 [Cantonese]
這事以後、到了 猶太 人的一個節期.耶穌 就上耶路撒冷 去。
2 耶路撒冷 、靠近羊門有一個池子、希伯來話叫作畢士大、旁邊有五個廊子。
3 裡面躺著瞎眼的、瘸腿的、血氣枯乾的、許多病人。〔有古卷在此有等候水動〕
4 〔因為有天使按時下池子攪動那水水動之後誰先下去無論害甚麼病就痊愈了〕
5 在那裡有一個人、病了三十八年。
6 耶穌 看見他躺著、知道他病了許久、就問他說、你要痊愈麼。
7 病人回答說、先生、水動的時候、沒有人把我放在池子裡.我正去的時候、就有別人比我先下去。
8 耶穌 對他說、起來、拿你的褥子走罷。
9 那人立刻痊愈、就拿起褥子來走了。
10 那天是安息日、所以 猶太 人對那醫好的人說、今天是安息日、你拿褥子是不可的。
11 他卻回答說、那使我痊愈的、對我說、拿你的褥子走罷。
12 他們問他說、對你說拿褥子走的、是甚麼人。
13 那醫好的人不知道是誰.因為那裡的人多、耶穌 已經躲開了。
14 後來耶穌 在殿裡遇見他、對他說、你已經痊愈了.不要再犯罪、恐怕你遭遇的更加利害。
15 那人就去告訴 猶太 人、使他痊愈的是耶穌 

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/