Forside

13. søndag e. trinitatis (2. række)

Bibelske indgangsvers: Salme 74,20a.21a.22a.23a.1

Husk på pagten!
Den undertrykte skal ikke vige i skændsel;
Rejs dig, Gud, og før din sag!
Glem ikke dine fjenders råb,
Hvorfor har du forstødt os for evigt, Gud,
hvorfor flammer din vrede op mod de får, du vogter?
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet os leve i denne salige tid, da vi kan høre dit hellige evangelium, kende din guddommelige vilje og dit faderlige hjerte og se din Søn, Jesus Kristus. Vi beder dig, at du i din grundløse barmhjertighed nådigt vil bevare dit ords salige lys hos os, og ved din Helligånd lede og styre vore hjerter, så vi aldrig nogen sinde viger derfra, men bliver fast derved, så vi heller forlader alt andet og endelig bliver salige deri ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 6,6-8

"Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje?
Skal jeg træde frem for ham med brændofre, med årgamle kalve?
Tager Herren imod væddere i tusindtal, imod oliestrømme i titusindtal?
Skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd?"
Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig:
Du skal handle retfærdigt,
vise trofast kærlighed
og årvågent vandre med din Gud.

Epistel: 1.Timoteusbrev 1,5-17

Sigtet med det påbud er kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed og af en oprigtig tro. Nogle har forvildet sig bort fra dette og har vendt sig til tom snak; de vil være lærere i loven, men forstår hverken det, de selv siger, eller hvad det er, de udtaler sig så sikkert om.

Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges, og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskafne, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd, utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet.

Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og fór frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus - troværdigt er det ord og al modtagelse værd! For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen.

Evangelium: Matthæus 20,20-28

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: "Hvad vil du?" Hun sagde til ham: "Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd." Jesus svarede: "I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?" "Ja, det kan vi," svarede de. Han sagde til dem: "Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for."
Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: "I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange."

ENGLISH

Micah 6:6-8 NAU
6 With what shall I come to the LORD And bow myself before the God on high? Shall I come to Him with burnt offerings, With yearling calves?
7 Does the LORD take delight in thousands of rams, In ten thousand rivers of oil? Shall I present my firstborn for my rebellious acts, The fruit of my body for the sin of my soul?
8 He has told you, O man, what is good; And what does the LORD require of you But to do justice, to love kindness, And to walk humbly with your God?

1 Tim. 1:5-17 NAU
5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.
6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.

8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted.
12 I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, because He considered me faithful, putting me into service, 13 even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief; 14 and the grace of our Lord was more than abundant, with the faith and love which are found in Christ Jesus.

15 It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. 16 Yet for this reason I found mercy, so that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life. 17 Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.

Matt. 20:20-28 NAU
20 Then the mother of the sons of Zebedee came to Jesus with her sons, bowing down and making a request of Him. 21 And He said to her, "What do you wish?" She said to Him, "Command that in Your kingdom these two sons of mine may sit one on Your right and one on Your left." 22 But Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" They said to Him, "We are able." 23 He said to them, "My cup you shall drink; but to sit on My right and on My left, this is not Mine to give, but it is for those for whom it has been prepared by My Father." 24 And hearing this, the ten became indignant with the two brothers. 25 But Jesus called them to Himself and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. 26 "It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant, 27 and whoever wishes to be first among you shall be your slave; 28 just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many."


FARSI / PERSISK

ميکاه ايش 6
 با چه‌ چیز به‌ حضور خداوند بیایم‌ و نزد خدای‌ تعالی‌ ركوع‌ نمایم‌؟ آیا با قربانی‌های‌ سوختنی‌ و با گوساله‌های‌ یك‌ ساله‌ به‌ حضور وی‌ بیایم‌؟
 آیا خداوند از هزارها قوچ‌ و از ده‌ هزارها نهر روغن‌ راضی‌ خواهد شد؟ آیا نخست‌زاده‌ خود را به‌ عوض‌ معصیتم‌ و ثمره‌ بدن‌ خویش‌ را به‌ عوض‌ گناه‌ جانم‌ بدهم‌؟
 ای‌ مرد از آنچه‌ نیكو است‌ تو را اخبار نموده‌ است‌؛ و خداوند از تو چه‌ چیز را می‌طلبد غیر از اینكه‌ انصاف‌ را بجا آوری‌ و رحمت‌ را دوست‌ بداری‌ و در حضور خدای‌ خویش‌ با فروتنی‌ سلوك‌ نمایی‌؟

اول تيموتيوس ايش 1
 امّا غایتِ حکم، محبّت است از دل پاک و ضمیر صالح و ایمان بی‌ریا.
 که از این امور بعضی منحرف گشته به بیهوده‌گویی توجّه نموده‌اند،
 و می‌خواهند معلمان شریعت بشوند، و حال آنکه نمی‌فهمند آنچه می‌گویند و نه آنچه به تأکید اظهار می‌نمایند.
 لیکن می‌دانیم که شریعت نیکو است اگر کسی آن را برحسب شریعت بکار بَرَد.
 و این بداند که شریعت بجهت عادل موضوع نمی‌شود، بلکه برای سرکشان و طاغیان و بی‌دینان و گناهکاران و ناپاکان و حرامکاران و قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مردم
10  و زانیان و لوّاطان و مردم‌دزدان و دروغ‌گویان و قسم‌دروغ‌خوران و برای هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم صحیح باشد،
11  برحسب انجیل جلال خدای متبارک که به من سپرده شده است.
12  و شکر می‌کنم خداوند خود مسیح عیسی را که مرا تقویت داد، چونکه امین شمرده، به این خدمتم ممتاز فرمود،
13  که سابقاً کفرگو و مضّر و سَقَط‌گو بودم، لیکن رحم یافتم، از آنرو که از جهالت در بی‌ایمانی کردم.
14  امّا فیض خداوند ما بی‌نهایت افزود با ایمان و محبّتی که در مسیح عیسی است.
15  این سخن امین است و لایق قبول تامّ که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم.
16  بلکه از این جهت بر من رحم شد تا اوّل در من، مسیح عیسی کمال حلم را ظاهر سازد، تا آنانی را که بجهت حیات جاودانی به وی ایمان خواهند آورد، نمونه باشم.
17  باری پادشاه سَرمَدی و باقی و نادیده را، خدای حکیم وحید را اکرام و جلال تا ابدالآباد باد. آمین.

متی ايش 20
20  آنگاه مادر دو پسر زِبِدی با پسران خود نزد وی آمده و پرستش نموده، از او چیزی درخواست کرد.
21  بدو گفت، چه خواهشداری؟ گفت، بفرما تا این دو پسر من در ملکوت تو، یکی بر دست راست و دیگری بر دست چپ تو بنشینند.
22  عیسی در جواب گفت، نمی‌دانید چه می‌خواهید. آیا می‌توانید از آن کاسهای که من می‌نوشم، بنوشید و تعمیدی را که من می‌یابم، بیابید؟ بدو گفتند، می‌توانیم.
23  ایشان را گفت، البتّه از کاسه من خواهید نوشید و تعمیدی را که من می‌یابم، خواهید یافت. لیکن نشستن به دست راست و چپ من، از آن من نیست که بدهم، مگر به کسانی که از جانب پدرم برای ایشان مهیّا شده است.
24  امّا چون آن ده شاگرد شنیدند، بر آن دو برادر به دل رنجیدند.
25  عیسی ایشان را پیش طلبیده، گفت، آگاه هستید که حکّام امّت‌ها بر ایشان سروری می‌کنند و رؤسا بر ایشان مسلّطند.
26  لیکن در میان شما چنین نخواهد بود، بلکه هر که در میان شما می‌خواهد بزرگ گردد، خادم شما باشد.
27  و هر که می‌خواهد در میان شما مقدّم بُوَد، غلام شما باشد.
28  چنانکه پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.

Cantonese

彌迦書 6 章 [Cantonese]

我朝見耶和華、在至高 神面前跪拜、當獻上甚麼呢。豈可獻一歲的牛犢為燔祭麼。
耶和華豈喜悅千千的公羊、或是萬萬的油河麼。我豈可為自己的罪過獻我的長子麼。為心中的罪惡獻我身所生的麼。
世人哪、耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢。只要你行公義、好憐憫、存謙卑的心、與你的 神同行。

提摩太前書 1 章 [Cantonese]

但命令的總歸就是愛.這愛是從清潔的心、和無虧的良心、無偽的信心、生出來的。
有人偏離這些、反去講虛浮的話.
想要作教法師、卻不明白自己所講說的、所論定的。
我們知道律法原是好的、只要人用得合宜.
因為律法不是為義人設立的、乃是為不法和不服的、不虔誠和犯罪的、不聖潔和戀世俗的、弒父母和殺人的、
10 行淫和親男色的、搶人口和說謊話的、並起假誓的、或是為別樣敵正道的事設立的。
11 這是照著可稱頌之 神交託我榮耀福音 說的。
12 我感謝那給我力量的、我們主基督 耶穌 、因他以我有忠心、派我服事他。
13 我從前是褻瀆 神的、逼迫人的、侮慢人的.然而我還蒙了憐憫、因我是不信不明白的時候而作的。
14 並且我主的恩是格外豐盛、使我在基督 耶穌 裡有信心和愛心。
15 基督 耶穌 降世、為要拯救罪人.這話是可信的、是十分可佩服的.在罪人中我是個罪魁。
16 然而我蒙了憐憫、是因耶穌 基督 要在我這罪魁身上、顯明他一切的忍耐、給後來信他得永生的人作榜樣。
17 但願尊貴榮耀歸與那不能朽壞不能看見永世的君王、獨一的 神、直到永永遠遠。阿們。

馬太福音 20 章 [Cantonese]

20 那時、西庇太兒子的母親、同他兩個兒子上前來、拜耶穌 、求他一件事。
21 耶穌 說、你要甚麼呢。他說、願你叫我這兩個兒子在你國裡、一個坐在你右邊、一個坐在你左邊。
22 耶穌 回答說、你們不知道所求的是甚麼.我將要喝的杯、你們能喝麼.他們說、我們能。
23 耶穌 說、我所喝的杯、你們必要喝.只是坐在我的左右、不是我可以賜的.乃是我父為誰預備的、就賜給誰。
24 那十個門徒聽見、就惱怒他們弟兄二人。
25 耶穌 叫了他們來、說、你們知道外邦人有君王為主治理他們、有大臣操權管束他們。
26 只是在你們中間不可這樣.你們中間誰願為大、就必作你們的用人.
27 誰願為首、就必作你們的僕人.
28 正如人子 來、不是要受人的服事、乃是要服事人.並且要捨命、作多人的贖價。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/