Forside - Kirkeåret

5. søndag efter påske (2. række)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn tilsagde os, at du vil give os alt, hvad vi beder om i hans navn; vi beder dig: Hold os fast ved dit ord og giv os din Helligånd til at lede og styre os efter din vilje. Beskyt os mod Djævelens rige, mod vrang lærdom og falsk gudstjeneste.#1 Bevar også liv og lemmer imod ulykker.#2 Giv os velsignelse og fred, så vi i alle måder kan erfare din nådige hjælp og prise og love dig her og hisset i evighed som vor nådige Fader ved Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 44,1-8

Men hør nu, Jakob, min tjener, Israel, som jeg har udvalgt.
Dette siger Herren, som skabte dig, han, som dannede dig fra moders liv, hjælper dig:
Frygt ikke, min tjener Jakob, Jeshurun, som jeg har udvalgt!
For jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land;
jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere.
De skal spire frem mellem græs, som popler ved vandløb.
Én siger: Jeg tilhører Herren, en anden kalder sig med Jakobs navn,
og én skriver i sin hånd "Tilhører Herren" og bruger Israel som hædersnavn.
Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre:
Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig.
Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket,
fra dengang jeg grundlagde et evigt folk.
De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer.
Vær ikke forfærdede og rædselsslagne!
Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst?
I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig?
Er der nogen klippe, jeg ikke kender?

Epistel: Romerbrevet 8,24-28

Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.
Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.

Evangelium: Johannes 17,1-11

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: "Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.
Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.
Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.

NOTER: 
* 1: Folkekirkens Alterbog 1992 skriver "gudsdyrkelse". Alterbogen 1952 skrev "gudstjeneste". Bibeloversættelserne fra 1948 og 1992 veksler mellem disse to ord. Se. f.eks Rom 12,1, hvor man er gået fra "gudsdyrkelse" til "gudstjeneste" om en kristens selvhengivelse til Gud. Begge ord dækker godt. Vi vælger at bevare "gudstjeneste", som kan pege på, at vores daglige gudsdyrkelse er dybt afhængig af, at man i menighedens gudstjeneste hører den bibelske sandhed prædiket ind i vores liv gennem liturgi, bønner, salmer, skriftemål, dåb, nadver og prædiken.
* 2: Folkekirkens Alterbog 1992 skriver "Bevar også liv og lemmer imod ulykker". I den forrige alterbog stod der "og fra al kødets og åndens besmittelse". Vi følger Alterbog 1992, fordi sproget er godt, og fordi den indholdsmæssigt følger tidligere tradition.

ENGLISH

Isaiah 44:1-8 NAU
"But now listen, O Jacob, My servant, And Israel, whom I have chosen:
2 Thus says the LORD who made you And formed you from the womb, who will help you, 'Do not fear, O Jacob My servant; And you Jeshurun whom I have chosen. 3 'For I will pour out water on the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring And My blessing on your descendants; 4 And they will spring up among the grass Like poplars by streams of water.'
5 "This one will say, 'I am the LORD'S'; And that one will call on the name of Jacob; And another will write on his hand, 'Belonging to the LORD,' And will name Israel's name with honor.

6 "Thus says the LORD, the King of Israel and his Redeemer, the LORD of hosts: 'I am the first and I am the last, And there is no God besides Me. 7 'Who is like Me? Let him proclaim and declare it; Yes, let him recount it to Me in order, From the time that I established the ancient nation. And let them declare to them the things that are coming And the events that are going to take place. 8 'Do not tremble and do not be afraid; Have I not long since announced it to you and declared it? And you are My witnesses. Is there any God besides Me, Or is there any other Rock? I know of none.'"

Rom. 8:24-28 NAU
24 For in hope we have been saved, but hope that is seen is not hope; for who hopes for what he already sees? 25 But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it. 26 In the same way the Spirit also helps our weakness; for we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words; 27 and He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. 28 And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.

John 17:1-11 NAU
Jesus spoke these things; and lifting up His eyes to heaven, He said, "Father, the hour has come; glorify Your Son, that the Son may glorify You, 2 even as You gave Him authority over all flesh, that to all whom You have given Him, He may give eternal life. 3 "This is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent. 4 "I glorified You on the earth, having accomplished the work which You have given Me to do. 5 "Now, Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was. 6 "I have manifested Your name to the men whom You gave Me out of the world; they were Yours and You gave them to Me, and they have kept Your word. 7 "Now they have come to know that everything You have given Me is from You; 8 for the words which You gave Me I have given to them; and they received them and truly understood that I came forth from You, and they believed that You sent Me. 9 "I ask on their behalf; I do not ask on behalf of the world, but of those whom You have given Me; for they are Yours; 10 and all things that are Mine are Yours, and Yours are Mine; and I have been glorified in them. 11 "I am no longer in the world; and yet they themselves are in the world, and I come to You. Holy Father, keep them in Your name, the name which You have given Me, that they may be one even as We are.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 44

 

 امّا الا´ن‌ ای‌ بنده‌ من‌ یعقوب‌ بشنو و ای اسرائیل‌ كه‌ تو را برگزیده‌ام‌!
 خداوند كه‌ تو را آفریده‌ و تو را از رحم‌ بسرشت‌ و معاون‌ تو می‌باشد چنین‌ می‌گوید: ای‌ بنده‌ من‌ یعقوب‌ مترس‌! و ای‌ یشُرون‌ كه‌ تو را برگزیده‌ام‌!
 اینك‌ بر (زمین‌) تشنه‌ آب‌ خواهم‌ ریخت‌ و نهرها برخشك‌. روح‌ خود را بر ذریت‌ تو خواهم‌ ریخت‌ و بركت‌ خویش‌ را بر اولاد تو.
 و ایشان‌ در میان‌ سبزه‌ها، مثل‌ درختان‌ بید بر جویهای‌ آب‌ خواهند رویید.
 یكی‌ خواهد گفت‌ كه‌ من‌ از آن‌ خداوند هستم‌ و دیگری‌ خویشتن‌ را به‌ نام‌ یعقوب‌ خواهد خواند و دیگری‌ بدست‌ خود برای‌ خداوند خواهد نوشت‌ و خویشتن‌ را به‌ نام‌ اسرائیل‌ ملقّب‌ خواهد ساخت‌.
 خداوند پادشاه‌ اسرائیل‌ و یهوه‌ صبایوت‌ كه‌ ولّی‌ ایشان‌ است‌ چنین‌ می‌گوید: من‌ اوّل‌ هستم‌ و من‌ آخر هستم‌ و غیر از من‌ خدایی‌ نیست‌.
 و مثل‌ من‌ كیست‌ كه‌ آن‌ را اعلان‌ كند و بیان‌ نماید و آن‌ را ترتیب‌ دهد، از زمانی‌ كه‌ قوم‌ قدیم‌ را برقرار نمودم‌. پس‌ چیزهای‌ آینده‌ و آنچه‌ را كه‌ واقع‌ خواهد شد اعلان‌ بنمایند.
 ترسان‌ و هراسان‌ مباشید. آیا از زمان‌ قدیم‌ تو را اخبار و اعلام‌ ننمودم‌ و آیا شما شهود من‌ نیستید؟ آیا غیر از من‌ خدایی‌ هست‌؟ البتّه‌ صخره‌ای‌ نیست‌ و احدی‌ رانمی‌شناسم‌.

روميان ايش 8

24  زیرا که به امید نجات یافتیم، لکن چون امید دیده شد، دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟
25  امّا اگر امید چیزی را داریم که نمی‌بینیم، با صبر انتظار آن می‌کشیم.
26  و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می‌کند، زیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که می‌باید نمی‌دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می‌کندبه ناله‌هایی که نمی‌شود بیان کرد.
27  و او که تفحّصکننده دلهاست، فکر روح را می‌داند زیرا که او برای مقدّسین برحسب ارادهٔ خدا شفاعت می‌کند.
28  و می‌دانیم که بجهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و بحسب ارادهٔ او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریّت [ایشان] با هم در کار می‌باشند.

يوحنا ايش 17

 عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، گفت، ای پدر ساعت رسیده است. پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد.
 همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده‌ای تا هر چه بدو داده‌ای به آنها حیات جاودانی بخشد.
 و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحِد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند.
 من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم، به کمال رسانیدم.
 و الآن تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم.
 اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند.
 و الآن دانستند آنچه به من داده‌ای از نزد تو می‌باشد.
 زیرا کلامی را که به من سپردی، بدیشان سپردم و ایشان قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستادی.
 من بجهت اینها سؤال می‌کنم و برای جهان سؤال نمی‌کنم، بلکه از برای کسانی که به من داده‌ای، زیرا که از آنِ تو می‌باشند.
10  و آنچه ازآنِ من است از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است و در آنها جلال یافته‌ام.
11  بعد از این در جهان نیستم امّا اینها در جهان هستند و من نزد تو می‌آیم. ای پدر قدّوس اینها را که به من داده‌ای، به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنانکه ما هستیم.

 

Cantonese

以賽亞書 44 章 [Cantonese]

我的僕人雅各 、我所揀選的以色列 阿、現在你當聽。
造作你、又從你出胎造就你、並要幫助你的耶和華如此說、我的僕人雅各 、我所揀選的耶書崙哪、不要害怕.
因為我要將水澆灌口渴的人、將河澆灌乾旱之地.我要將我的靈澆灌你的後裔、將我的福澆灌你的子孫。
他們要發生在草中、像溪水旁的柳樹。
這個要說、我是屬耶和華的.那個要以雅各 的名自稱.又一個要親手寫歸耶和華的、〔或作在手上寫歸耶和華〕並自稱為以色列 
耶和華以色列 的君、以色列 的救贖主萬軍之耶和華如此說、我是首先的、我是末後的、除我以外、再沒有真神。
自從我設立古時的民、誰能像我宣告、並且指明、又為自己陳說呢.讓他將未來的事、和必成的事說明。
你們不要恐懼、也不要害怕.我豈不是從上古就說明指示你們麼、並且你們是我的見證、除我以外、豈有真神麼、誠然沒有磐石、我不知道一個。

羅馬書 8 章 [Cantonese]

24 我們得救是在乎盼望.只是所見的盼望不是盼望.誰還盼望他所見的呢。〔有古卷作人所看見的何必再盼望呢〕
25 但我們若盼望那所不見的、就必忍耐等候。
26 況且我們的軟弱有聖靈 幫助、我們本不曉得當怎樣禱告、只是聖靈 親自用說不出來的歎息、替我們禱告。
27 鑒察人心的、曉得聖靈 的意思.因為聖靈 照著 神的旨意替聖徒祈求。
28 我們曉得萬事都互相效力、叫愛 神的人得益處、就是按他旨意被召的人。

約翰福音 17 章 [Cantonese]

耶穌 說了這話、就舉目望天說、父阿、時候到了.願你榮耀你的兒子、使兒子也榮耀你.
正如你曾賜給他權柄、管理凡有血氣的、叫他將永生賜給你所賜給他的人。
認識你獨一的真 神、並且認識你所差來的耶穌 基督 、這就是永生。
我在地上已經榮耀你、你所託付我的事、我已成全了。
父阿、現在求你使我同你享榮耀、就是未有世界以先、我同你所有的榮耀。
你從世上賜給我的人、我已將你的名顯明與他們.他們本是你的、你將他們賜給我、他們也遵守了你的道。
如今他們知道、凡你所賜給我的、都是從你那裡來的.
因為你所賜給我的道、我已經賜給他們.他們也領受了、又確實知道、我是從你出來的、並且信你差了我來。
我為他們祈求.不為世人祈求、卻為你所賜給我的人祈求、因他們本是你的。
10 凡是我的都是你的、你的也是我的.並且我因他們得了榮耀。
11 從今以後、我不在世上、他們卻在世上、我往你那裡去。聖父阿、求你因你所賜給我的名保守他們、叫他們合而為一像我們一樣。

 

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/