Forside - Kirkeåret

Kristi Himmelfarts dag (2. række)

Kollekt

Herre Jesus Kristus! Du, den almægtige Guds Søn, som ikke længere er fattig og elendig på jorden, men sidder ved din Faders højre hånd og er herre over alle ting; vi beder dig: Send os din Helligånd og giv os trofaste ordets tjenere. Bevar dit ord og lad dit evangelium udbredes til alle folkeslag; værn os mod Djævelen og alle tyranner, og ophold med vælde dit rige på jorden, indtil alle dine fjender er lagt under dine fødder, og vi ved dig har sejret over synden, døden og Djævelen, du, som med din Fader lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 113

Halleluja.
Lovpris, I Herrens tjenere, lovpris Herrens navn!
Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid!
Fra øst til vest skal Herrens navn lovprises.
Herren er ophøjet over alle folkene,
hans herlighed er ophøjet over himlen.
Hvem er som Herren, vor Gud, i himmel og på jord,
så højt som han troner, så dybt ned som han ser?
Fra støvet rejser han den svage, fra skarnet løfter han den fattige,
han sætter ham blandt fyrster, blandt sit folks fyrster.
Han lader den ufrugtbare kvinde sidde som lykkelig mor til sønner.

Lektie: Apostlenes Gerninger 1,1-11

I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt.
Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet - "om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage." Mens de nu var sammen, spurgte de ham: "Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?" Han svarede: "Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende."
Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen."

Evangelium: Lukas 24,46-53

Og han sagde til dem: "Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje."
Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.

ENGLISH

Psalm 113:1-9 NAU
Praise the LORD! Praise, O servants of the LORD, Praise the name of the LORD.
2 Blessed be the name of the LORD From this time forth and forever.
3 From the rising of the sun to its setting The name of the LORD is to be praised.
4 The LORD is high above all nations; His glory is above the heavens.
5 Who is like the LORD our God, Who is enthroned on high,
6 Who humbles Himself to behold The things that are in heaven and in the earth?
7 He raises the poor from the dust And lifts the needy from the ash heap,
8 To make them sit with princes, With the princes of His people.
9 He makes the barren woman abide in the house As a joyful mother of children. Praise the LORD!

Acts 1:1-11 NAU
The first account I composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach,
2 until the day when He was taken up to heaven, after He had by the Holy Spirit given orders to the apostles whom He had chosen.
3 To these He also presented Himself alive after His suffering, by many convincing proofs, appearing to them over a period of forty days and speaking of the things concerning the kingdom of God.
4 Gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, "Which," He said, "you heard of from Me;
5 for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now."
6 So when they had come together, they were asking Him, saying, "Lord, is it at this time You are restoring the kingdom to Israel?"
7 He said to them, "It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority;
8 but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth."
9 And after He had said these things, He was lifted up while they were looking on, and a cloud received Him out of their sight.
10 And as they were gazing intently into the sky while He was going, behold, two men in white clothing stood beside them.
11 They also said, "Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in just the same way as you have watched Him go into heaven."

Luke 24:46-53 NAU
46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day,
47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem.
48 "You are witnesses of these things.
49 "And behold, I am sending forth the promise of My Father upon you; but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high."
50 And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them.
51 While He was blessing them, He parted from them and was carried up into heaven.
52 And they, after worshiping Him, returned to Jerusalem with great joy,
53 and were continually in the temple praising God.

FARSI / PERSISK

مزامير ايش 113

 هلّلویاه! ای بندگان خداوند، تسبیح بخوانید. نام خداوند را تسبیح بخوانید.
 نام خداوند متبارک باد، از الآن و تا ابدالآباد.
 از مَطْلَع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شود.
 خداوند بر جمیع امّت‌ها متعال است و جلال وی فوق آسمانها.
 کیست مانند یهوّه خدای ما که بر اعلی علّیین نشسته است؟
 و متواضع می‌شود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمین؛
 که مسکین را از خاک برمی‌دارد و فقیر را از مزبله برمیافرازد.
 تا او را با بزرگان بنشاند، یعنی با بزرگان قوم خویش.
 زن نازاد را خانهنشین می‌سازد و مادر فرحناک فرزندان. هلّلویاه!

اعمال رسولان ايش 1

1

 صحیفه اوّل را انشا نمودم، ای تیؤفِلُس،دربارهٔ همهٔ اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد.
 تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح‌القدس حکم کرده، بالا برده شد.
 که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود، خویشتن را زنده ظاهر کرد به دلیلهای بسیار که در مدّت چهل روز بر ایشان ظاهر می‌شد و دربارهٔ امور ملکوت خدا سخن می‌گفت.
 و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعدهٔ پدر باشید که از من شنیده‌اید.
 زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایّامی، به روح‌القدس تعمید خواهید یافت.
 پس آنانی که جمع بودند، از او سؤال نموده، گفتند، خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟
 بدیشان گفت، از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید.
 لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیّه و سامره و تا اقصای جهان.
 و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمانایشان در ربود.
10  و چون به سوی آسمان چشم دوخته می‌بودند، هنگامی که او می‌رفت، ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده،
11  گفتند، ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.

لوقا ايش 24


46  و به ایشان گفت، بر همین منوال مکتوب است و بدینطور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخیزد.
47  و از اورشلیم شروع کرده، موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همهٔ امّت‌ها به نام او کرده شود.
48  و شما شاهد بر این امور هستید.
49  و اینک، من موعود پدر خود را بر شما می‌فرستم. پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوّت از اعلی آراسته شوید.
50  پس ایشان را بیرون از شهر تا بیت عَنْیَا برد و دستهای خود را بلند کرده، ایشان را برکت داد.
51  و چنین شد که در حین برکت دادنِ ایشان، از ایشان جدا گشته، به سوی آسمان بالا برده شد.
52  پس او را پرستش کرده، با خوشی عظیم به سوی اورشلیم برگشتند.
53  و پیوسته در هیکل مانده، خدا را حمد و سپاس می‌گفتند. آمین.

Cantonese

詩篇 113 章 [Cantonese]

你們要讚美耶和華。耶和華的僕人哪、你們要讚美、讚美耶和華的名。
耶和華的名、是應當稱頌的、從今時直到永遠。
從日出之地、到日落之處、耶和華的名是應當讚美的。
耶和華超乎萬民之上.他的榮耀高過諸天。
誰像耶和華我們的 神呢.他坐在至高之處、
自己謙卑、觀看天上地下的事。
他從灰塵裡抬舉貧寒人、從糞堆中提拔窮乏人.
使他們與王子同坐、就是與本國的王子同坐。
他使不能生育的婦人安居家中、為多子的樂母。你們要讚美耶和華。

使徒行傳 1 章 [Cantonese]

提阿非羅阿、我已經作了前書、論到耶穌 開頭一切所行所教訓的、
直到他藉著聖靈 、吩咐所揀選的使徒、以後被接上升的日子為止。
他受害之後、用許多的憑據、將自己活活的顯給使徒看、四十天之久向他們顯現、講說 神國的事。
耶穌 和他們聚集的時候、囑咐他們說、不要離開耶路撒冷 、要等候父所應許的、就是你們聽見我說過的。
約翰 是用水施洗.但不多幾日、你們要受聖靈 的洗。
他們聚集的時候、問耶穌 說、主阿、你復興以色列 國、就在這時候嗎。
耶穌 對他們說、父憑著自己的權柄、所定的時候日期、不是你們可以知道的。
聖靈 降臨在你們身上、你們就必得著能力.並要在耶路撒冷  猶太 全地、和撒瑪利亞 、直到地極、作我的見證。
說了這話、他們正看的時候、他就被取上升、有一朵雲彩把他接去、便看不見他了。
10 當他往上去、他們定睛望天的時候、忽然有兩個人、身穿白衣、站在旁邊、說、
11 加利利 人哪、你們為甚麼站著望天呢.這離開你們被接升天的耶穌 、你們見他怎樣往天上去、他還要怎樣來。

路加福音 24 章 [Cantonese]

46 又對他們說、照經上所寫的、基督 必受害、第三日從死裡復活.
47 並且人要奉他的名傳悔改赦罪的道、從耶路撒冷 起直傳到萬邦。
48 你們就是這些事的見證。
49 我要將我父所應許的降在你們身上.你們要在城裡等候、直到你們領受從上頭來的能力。
50 耶穌 領他們到伯大尼的對面、就舉手給他們祝福。
51 正祝福的時候、他就離開他們、被帶到天上去了。
52 他們就拜他、大大的歡喜、回耶路撒冷 去.
53 常在殿裡稱頌 神。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/