Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm
Prædiken

Juledag / Kristi fødsels dag (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Es 9,5 og Sl 98,1

For et barn er født os, en søn er givet os
og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud,
Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5).
Syng en ny sang for Herren,
for han har udført undere (Sl 98,1).
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Almægtige Gud! Du har ladet dit ord blive kød og derved ladet din herlighed stråle om os med nåde og frelse. Lad dette lys skinne i vore hjerter ved troen, og lad det have sit genskin i vort liv og vore gerninger - ved ham, din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din store nåde og barmhjertighed, at du har ladet din enbårne Søn blive menneske af kød og blod og ved ham nådigt hjulpet os fri af synden og den evige død. Vi beder dig: Oplys vore hjerter ved din Helligånd, så vi må være taknemmelige, fordi du lod din Søn blive menneske, og trøste os dermed i al tvivl og fristelse og således blive evigt salige ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1 Mosebog 1,1-5*

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.
Gud sagde: "Der skal være lys!" Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Epistel: 1 Johannesbrev 4,7-11 (4,7-16)

Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.

Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.

[Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os: at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at Faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.]

Evangelium: Johannes 1,1-14

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Aftensang

Mika 5,1-4a; Tit.2,11-14; Luk.2,15-20 / Joh.1,14-18

ENGLISH

ESV Genesis 1:1
In the beginning, God created the heavens and the earth.
2 The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
3 And God said, "Let there be light," and there was light.
4 And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness.
5 God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, the first day.

1 John 4:7-11 ESV
7 Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.
8 Anyone who does not love does not know God, because God is love.
9 In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.
10 In this is love, not that we have loved God but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins.
11 Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.

John 1:1-14 ESV
ESV John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God.
3 All things were made through him, and without him was not any thing made that was made.
4 In him was life, and the life was the light of men.
5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
6 There was a man sent from God, whose name was John.
7 He came as a witness, to bear witness about the light, that all might believe through him.
8 He was not the light, but came to bear witness about the light.
9 The true light, which gives light to everyone, was coming into the world.
10 He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him.
11 He came to his own, and his own people did not receive him.
12 But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God,
13 who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God.
14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.

FARSI / PERSISK

Translation: Farsi: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

پيدايش ايش 1
1  در ابتدا، خدا آسمانها و زمین‌ را آفرید.
2  وزمین‌ تهی‌ و بایر بود و تاریكی‌ بر روی‌ لجه‌ و روح‌ خدا سطح‌ آبها را فرو گرفت‌.
3  و خدا گفت‌: «روشنایی‌ بشود.» و روشنایی‌ شد.
4  و خدا روشنایی‌ را دید كه‌ نیكوست‌ و خدا روشنایی‌ را از تاریكی‌ جدا ساخت‌.
5  و خدا روشنایی‌ را روز نامید و تاریكی‌ را شب‌ نامید. و شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ اول‌.

ول يوحنا ايش 4
7  ای حبیبان، یکدیگر را محبّت بنماییم زیرا که محبّت از خداست و هرکه محبّت می‌نماید از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد،
8  و کسی که محبّت نمی‌نماید، خدا را نمی‌شناسد زیرا خدا محبّت است.
9  و محبّت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پسر یگانهٔ خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم.
10  و محبّت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبّت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبّت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفّارهٔٔ گناهان ما شود.
11  ای حبیبان، اگر خدا با ما چنین محبّت نمود، ما نیز می‌باید یکدیگر را محبّت نماییم.

يوحنا ايش 1
1  در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.
2  همان در ابتدا نزد خدا بود.
3  همه‌چیز به‌واسطهٔ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.
4  در او حیات بود و حیات نور انسان بود.
5  و نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را درنیافت.
6  شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود؛
7  او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به‌وسیلهٔ او ایمان آورند.
8  او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد.
9  آن نورِ حقیقی بود که هر انسان را منوّر می‌گرداند و در جهان آمدنی بود.
10  او در جهان بود و جهان به‌واسطهٔ او آفریده شد و جهان او را نشناخت.
11  به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذیرفتند؛
12  و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد،
13  که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولّد یافتند.
14  و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستهٔ پسر یگانهٔ پدر.

Cantonese
Translation: Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

創世記 1 章 [Cantonese]
1 起初 神創造天地。
2 地是空虛混沌.淵面黑暗. 神的靈運行在水面上。
3 神說、要有光、就有了光。
4 神看光是好的、就把光暗分開了。
5 神稱光為晝、稱暗為夜.有晚上、有早晨、這是頭一日。

約翰壹書 4 章 [Cantonese]
7 親愛的弟兄阿、我們應當彼此相愛.因為愛是從 神來的.凡有愛心的、都是由 神而生、並且認識 神。
8 沒有愛心的、就不認識 神.因為 神就是愛。
9  神差他獨生子到世間來、使我們藉著他得生、 神愛我們的心、在此就顯明了。
10 不是我們愛 神、乃是 神愛我們、差他的兒子、為我們的罪作了挽回祭、這就是愛了。
11 親愛的弟兄阿、 神既是這樣愛我們、我們也當彼此相愛。

約翰福音 1 章 [Cantonese]
1 太初有道、道與 神同在、道就是 神。
2 這道太初與 神同在。
3 萬物是藉著他造的.凡被造的、沒有一樣不是藉著他造的。
4 生命在他裡頭.這生命就是人的光。
5 光照在黑暗裡、黑暗卻不接受光。
6 有一個人、是從 神那裡差來的、名叫約翰
7 這人來、為要作見證、就是為光作見證、叫眾人因他可以信。
8 他不是那光、乃是要為光作見證。
9 那光是真光、照亮一切生在世上的人。
10 他在世界、世界也是藉著他造的、世界卻不認識他。
11 他到自己的地方來、自己的人倒不接待他。
12 凡接待他的、就是信他名的人、他就賜他們權柄、作 神的兒女。
13 這等人不是從血氣生的、不是從情慾生的、也不是從人意生的、乃是從 神生的。
14 道成了肉身、住在我們中間、充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光、正是父獨生子的榮光。