Forside

Alle helgens søndag (2. række) - 1. søndag i november

Bøn og skriftlæsning til Reformations-dagen, 31. oktober, kan læses her

Bibelske indgangsvers: Salme 34,10; 96,1

Frygt Herren, I hans hellige,
for de, der frygter ham, lider ingen mangel.
Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, hele jorden!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud!
Du, som vil helliggøre alle dine udvalgte og elskede i din enbårne og elskede Søn, Jesus Kristus, giv os ved din Helligånd nåde til at efterfølge dine hellige vidner i tro, håb og kærlighed, så vi med dem kan blive salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 49,[5-7]8-11

[Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener
for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham.
Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud bliver min styrke.
Han sagde: Det er ikke nok, at du som min tjener
skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem;
derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende.
Dette siger Herren, Israels Hellige, som løskøber det,
til ham, der er ringeagtet og afskyet af folk, til herskernes tjener:
Konger skal se det og rejse sig, stormænd skal kaste sig ned
for Herren, som er trofast, for Israels Hellige, som udvælger dig.]
Dette siger Herren:
I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.
Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket,
så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder.
Til fangerne skal du sige: Gå ud! og til dem i mørket: Kom frem!
Langs vejene skal de græsse, i det nøgne land finder de græsning.
De skal hverken sulte eller tørste, hede og sol skal ikke plage dem,
for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld.
Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt.

Vers 5-7 er en tilføjelse i forhold til FK Alterbog 1992. Versene tages med, fordi de forkynder om Guds folk som folkenes lys, en fin parallel til søndagens evangelium i Matt 5,13-16

Lektie: Johannes Åbenbaring 21,1-7

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: "Se, jeg gør alting nyt!" Og han sagde: "Skriv! For disse ord er troværdige og sande." Og han sagde til mig: "Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn."

Evangelium: Matthæus 5,13-16

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

ENGLISH

Isaiah 49:8-11 NAU
8 Thus says the LORD, "In a favorable time I have answered You, And in a day of salvation I have helped You; And I will keep You and give You for a covenant of the people, To restore the land, to make them inherit the desolate heritages; 9 Saying to those who are bound, 'Go forth,' To those who are in darkness, 'Show yourselves.' Along the roads they will feed, And their pasture will be on all bare heights. 10 "They will not hunger or thirst, Nor will the scorching heat or sun strike them down; For He who has compassion on them will lead them And will guide them to springs of water. 11 "I will make all My mountains a road, And My highways will be raised up.

Rev. 21:1-7 NAU
And I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. 2 And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. 3 And I heard a loud voice from the throne, saying, "Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them, 4 and He will wipe away every tear from their eyes; and there will no longer be any death; there will no longer be any mourning, or crying, or pain; the first things have passed away." 5 And He who sits on the throne said, "Behold, I am making all things new." And He said, "Write, for these words are faithful and true." 6 Then He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. 7 "He who overcomes will inherit these things, and I will be his God and he will be My son.

Matt. 5:12-16 NAU
13 "You are the salt of the earth; but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled under foot by men.
14 "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden;
15 nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house.
16 "Let your light shine before men in such a way that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 49
8  خداوند چنین‌ می‌گوید: در زمان‌ رضامندی‌ تو را اجابت‌ نمودم‌ و در روز نجات‌ تو را اعانت‌ كردم‌. و تو را حفظ‌ نموده‌ عهد قوم‌ خواهم‌ ساخت‌ تا زمین‌ را معمور سازی‌ و نصیب‌های‌ خراب‌ شده‌ را (به‌ ایشان‌) تقسیم‌ نمایی‌.
9  و به‌ اسیران‌ بگویی‌: بیرون‌ روید و به‌ آنانی‌ كه‌ در ظلمتند خویشتن‌ را ظاهر سازید. و ایشان‌ در راهها خواهند چرید و مرتعهای‌ ایشان‌ بر همه‌ صحراهای‌ كوهی‌ خواهد بود.
10  گرسنه‌ و تشنه‌ نخواهند بود و حرارت‌ و آفتاب‌ به‌ ایشان‌ ضرر نخواهد رسانید زیرا آنكه‌ بر ایشان‌ ترحّم‌ دارد ایشان‌ را هدایت‌ خواهد كرد و نزد چشمه‌های‌ آب‌ ایشان‌ را رهبری‌ خواهد نمود.
11  و تمامی‌ كوههای‌ خود را طریق‌ها خواهم‌ ساخت‌ و راههای‌ من‌ بلند خواهد شد.

مکاشفه ايش 21
  ودیدم آسمانی جدید و زمینی جدید،چونکه آسمان اوّل و زمین اوّل درگذشت و دریا دیگر نمی‌باشد.
2   و شهر مقدّس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می‌شود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است.
3   و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می‌گفت، اینک، خیمهٔ خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خودِ خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود.
4   و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اوّل درگذشت.
5   و آن تختنشین گفت، الحال همه‌چیز را نو می‌سازم. و گفت، بنویس، زیرا که این کلام امین و راست است.
6   باز مرا گفت، تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات، مفت خواهم داد.
7   و هر که غالب آید، وارث همه‌چیز خواهد شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود.

متی ايش 5
13  شما نمک جهانید! لیکن اگر نمک فاسد گردد، به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آنکه بیرون افکنده، پایمال مردم شود.
14  شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود، نتوان پنهان کرد.
15  و چراغ را نمیافروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همهٔ کسانی که در خانه باشند، روشنایی می‌بخشد.
16  همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند
17  گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم.

Cantonese

以賽亞書 49 章 [Cantonese]
8 
耶和華如此說、在悅納的時候我應允了你、在拯救的日子我濟助了你、我要保護你、使你作眾民的中保、〔中保原文作約〕復興遍地、使人承受荒涼之地為業。
9 對那被捆綁的人說、出來罷.對那在黑暗的人說、顯露罷.他們在路上必得飲食、在一切淨光的高處必有食物。
10 不飢不渴、炎熱和烈日必不傷害他們、因為憐恤他們的、必引導他們、領他們到水泉旁邊。
11 我必使我的眾山成為大道、我的大路也被修高。

啟示錄 21 章 [Cantonese]
我又看見一個新天新地.因為先前的天地已經過去了.海也不再有了。
2 我又看見聖城新耶路撒冷 由 神那裡從天而降、預備好了、就如新婦妝飾整齊、等候丈夫。
3 我聽見有大聲音從寶座出來說、看哪、 神的帳幕在人間.他要與人同住、他們要作他的子民、 神要親自與他們同在、作他們的 神.
4  神要擦去他們一切的眼淚.不再有死亡、也不再有悲哀、哭號、疼痛、因為以前的事都過去了。
5 坐寶座的說、看哪、我將一切都更新了。又說、你要寫上.因這些話是可信的、是真實的。
6 他又對我說、都成了。我是阿拉法、我是俄梅戛、我是初、我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。
7 得勝的、必承受這些為業.我要作他的 神、他要作我的兒子。

馬太福音 5 章 [Cantonese]
13 你們是世上的鹽.鹽若失了味、怎能叫他再鹹呢.以後無用、不過丟在外面、被人踐踏了。
14 你們是世上的光.城造在山上、是不能隱藏的。
15 人點燈、不放在斗底下、是放在燈臺上、就照亮一家的人。
16 你們的光也當這樣照在人前、叫他們看見你們的好行為、便將榮耀歸給你們在天上的父。
17 莫想我來要廢掉律法和先知.我來不是要廢掉、乃是要成全。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1995.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/