www.vivit.dk
Konferencer
Søsterkirker
Ydre mission
Andre lutherske kirker
Folkekirken i DK
Kristeligt Dagblad

Konferencer og andre kirker

KONFERENCER (Conferences)
ELC European Lutheran Conference
Europæisk Luthersk Konference.

Den evangelisk-lutherske Frikirke er medlem.

Kontakt post@vivit.dk for nærmere oplysninger

International Lutheran Council, ILC
Internationalt Luthersk Råd
Website: www.ilc-online.org
Den evangelisk-lutherske Frikirke har siden 2009 været accosieret medlem.

Søsterkirker (Sister Churches)
Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke i Sverige/Norge (ELBK)

Evangelisk Luthersk Kirke i England (ELCE)

Evangelisk Luthersk Kirke i Portugal (IELP) BLOG

Evangelisk Luthersk Kirke i Frankrig (EELSF)

Den Lutherske Kirke Missourisynoden i USA (LCMS)

Den Frie Evangelisk Lutherske Synode i Sydafrika (FELCISA)

------

Kirkefællesskab på "stand by"
Selvstændige Evangelisk Lutherske Kirke i Tyskland (SELK)

Andre lutherske bekendelseskirker
(Other Lutheran Confessional Churches)

Luthersk Bekendelseskirke i Finland (STLK)

Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet

Evangelisk Luthersk Frikirke i Tyskland (ELFK)

Evangelisk Luthersk Kirke i Spanien (IELE)

Folkekirken i Danmark
(State Church and some of its organisations)

KM: Kirkeministeriet 

FK: Folkekirken

IM: Kirkelig forening for indre mission i DK
Bibelskole i Børkop

Indre Missions Tidende

LM Luthersk Missionsforening
Højskole (LMH) i Hillerød

ELM Evangelisk Luthersk Missionsforening
Hedemølle Efterskole

MF Menighedsfakultetet i Århus

DBI Dansk Bibel-Institut i København

KFS Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom

Avis
(Newspaper)

KD: Kristeligt Dagblad

YDRE MISSION
(Foreign Mission)
ISST, BRAZIL Instituto Santissima Trindade i Moreira, Brazil

Ydre Mission BLECKMAR MISSIONEN

BIBEL og BEKENDELSE (Bible and Confession)
Bibelen 1992 Det Danske Bibelselskab

CONCORDIA:  Den lutherske kirkes bekendelse på mange sprog

Martin Luther på dansk

LOGIA, tidsskrift for luthersk teologi

CONFESSIONAL LUTHERANS Bekendende Lutheranere

LHF Lutheran Heritage Foundation Den Lutherske Arvs Fond

UDTALELSER & bekendelser (Statements & Confessions fra Den evangelisk-lutherske Frikirke og søsterkirker)

"Same Gender Relationship - and the Church" Samliv mellen mennesker af samme køn - og kirken. Udtalelse fra Internationalt Luthersk Råds møde aug. 2009.

"Joint Declaration Doctrine of Justification" "Fælleserklæringen om retfærdiggørelses-læren" Underskrevet af Det lutherske Verdensforbund og Den Romersk Katolske Kirke. Dokumentation og udtalelser 1999.

LB LEUENBERG KONKORDIEN: Erklæring om kirkefællesskab mellem protestantiske kirker i Europa. Udtalelse fra Den ev.-luth. Frikirke maj 2001

Bekendelse om retfærdiggørelseslæren Udtalelse fra Nordisk Frikonference november 1999

Enhedsdokument Dokument forud for kirkefællesskab mellem ELBK, LFS, STLK og ELFK, marts 2005.