www.vivit.dk/kirkeaar.htm

2. søndag før fastetiden, seksagesima (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Sl 44,2

Gud, med egne ører har vi hørt det,
vore fædre har fortalt os. (Salme 44,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du har sået dit velsignede ord iblandt os ved din Søn, Jesus Kristus. Og vi beder dig: Gør ved din Helligånd vort hjerte beredt til at høre dit ord med flid, bevare det i et smukt og godt hjerte og bære frugt i udholdenhed, så vi ikke følger vor tilbøjelighed til synd, men med din hjælp dæmper synden. Lad os uden vaklen fortrøste os til din nåde og hjælp, hver gang vi er udsat for forfølgelse, og med tålmodighed forblive i håbet om den evige salighed ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 45,5-12

Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig.
Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, v6 for at de skal vide i øst og i vest,
at der ikke er nogen anden end mig, jeg er Herren, der er ingen anden!
Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke,
jeg, Herren, frembringer alt dette.
Lad det dryppe fra oven, himmel, lad retfærd strømme ned fra skyerne!
Jorden skal åbne sig, frelsen gro frem, og retfærd skal spire.
Jeg, Herren, skaber det.
Ve den, der anklager ham, der dannede ham, et potteskår blandt skår af ler.
Kan leret sige til ham, der former det: Hvad er det, du laver?
Kan dit værk sige: Han har ingen hænder?
Ve den, der siger til sin far: Hvad er det, du avler?
og til kvinden: Hvad er det, du føder?
Dette siger Herren,
Israels Hellige, som dannede det: Kræver I mig til regnskab for mine sønner?
Giver I mig besked om mine hænders værk?
Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den.
Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele dens hær.

Epistel: 2.Timoteusbrev 3,10-17

Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i lang­modig­hed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg kom ud for i Antiokia, Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af for­følgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedra­gere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrif­ter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

Evangelium: Markus 4,26-32

Og han sagde: "Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde."
Og han sagde: "Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge."

ENGLISH Isa. 45:5-12 ESV: 5 I am the LORD, and there is no other, besides me there is no God; I equip you, though you do not know me, 6 that people may know, from the rising of the sun and from the west, that there is none besides me; I am the LORD, and there is no other. 7 I form light and create dark­ness; I make well-being and create calamity; I am the LORD, who does all these things. 8 "Shower, O heavens, from above, and let the clouds rain down righteousness; let the earth open, that salvation and righteousness may bear fruit; let the earth cause them both to sprout; I the LORD have created it. 9 "Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, 'What are you making?' or 'Your work has no hand­les'? 10 Woe to him who says to a father, 'What are you be­get­ting?' or to a woman, 'With what are you in labor?'" 11 Thus says the LORD, the Holy One of Israel, and the one who formed him: "Ask me of things to come; will you com­mand me concerning my children and the work of my hands? 12 I made the earth and created man on it; it was my hands that stretched out the heavens, and I commanded all their host.

2 Tim. 3:10-17 ESV: 10 You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, 11 my persecutions and suffe­rings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra-- which persecutions I endured; yet from them all the Lord rescued me. 12 Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, 13 while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. 14 But as for you, continue in what you have lear­ned and have firmly believed, knowing from whom you learned it 15 and how from childhood you have been acquaint­ted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17 that the man of God may be complete, equipped for every good work.

Mark 4:26-32 ESV: 26 And he said, "The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. 27 He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows; he knows not how. 28 The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. 29 But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come." 30 And he said, "With what can we com­pare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? 31 It is like a grain of mustard seed, which, when sown on the ground, is the smallest of all the seeds on earth, 32 yet when it is sown it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade."

FARSI / PERSISK اشعيا ايش 45
  من‌ یهوه‌ هستم‌ و دیگری‌ نیست‌ و غیر از من‌ خدایی‌ نی‌. من‌ كمر تو را بستم‌ هنگامی‌ كه‌ مرا نشناختی‌ .
  تا از مشرق‌ آفتاب‌ و مغرب‌ آن‌ بدانند كه‌ سوای‌ من‌ احدی‌ نیست‌. من‌ یهوه‌ هستم‌ و دیگری‌ نی‌ .
  پدید آورنده‌ نور و آفریننده‌ ظلمت‌. صانع‌ سلامتی‌ و آفریننده‌ بدی‌. من‌ یهوه‌ صانع‌ همه‌ این‌ چیزهاهستم‌ .
  ای‌ آسمانها از بالا ببارانید تا افلاك‌ عدالت‌ را فرو ریزد و زمین‌ بشكافد تا نجات‌ و عدالت‌ نمّو كنند و آنها را با هم‌ برویاند زیرا كه‌ من‌ یهوه‌ این‌ را آفریده‌ام‌ .
  وای‌ بركسی‌ كه‌ با صانع‌ خود چون‌ سفالی‌ با سفالهای‌ زمین‌ مخاصمه‌ نماید. آیا كوزه‌ به‌ كوزه‌گر بگوید چه‌ چیز را ساختی‌؟ یا مصنوع‌ تو درباره‌ تو بگوید كه‌ او دست‌ ندارد؟
10    وای‌ بر كسی‌ كه‌ به‌ پدر خود گوید: چه‌ چیز را تولید نمودی‌ و به‌ زن‌ كه‌ چه‌ زاییدی‌ .
11    خداوند كه‌ قدّوس‌ اسرائیل‌ و صانع‌ آن‌ می‌باشد چنین‌ می‌گوید: درباره‌ امور آینده‌ از من‌ سؤال‌ نمایید و پسران‌ مرا و اعمال‌ دستهای‌ مرا به‌ من‌ تفویض‌ نمایید .
12    من‌ زمین‌ را ساختم‌ و انسان‌ را بر آن‌ آفریدم‌. دستهای‌ من‌ آسمانها را گسترانید و من‌ تمامی‌ لشكرهای‌ آنها را امر فرمودم‌ .

دوم تيموتيوس ايش 3

10    لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبّت و صبر مرا پیروی نمودی،
11    و زحمات و آلامِ مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونیه و لِسْتَرَه بر من واقع شد، چگونه زحمات را تحمّل می‌نمودم و خداوند مرا از همه رهایی داد .
12    و همهٔ کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید .
13    لیکن مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقّی خواهند کرد، که فریبنده و فریب خورده می‌باشند .
14    امّا تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش، چونکه می‌دانی از چه کسان تعلیم یافتی،
15    و اینکه از طفولیّت، کتب مقدّسه را دانسته‌ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات، به‌وسیلهٔ ایمانی که بر مسیح عیسی است .
16    تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است،
17    تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود .

مرقس ايش 4
26    و گفت، همچنین ملکوت خدا مانند کسی است که تخم بر زمین بیفشاند،
27    و شب و روز بخوابد و برخیزد و تخم بروید و نمّو کند. چگونه؟ او نداند .
28    زیرا که زمین به ذات خود ثمر می‌آورد، اوّل علف، بعد خوشه، پس از آن دانه کامل در خوشه .
29    و چون ثمر رسید، فوراً داس را بکار می‌برد زیرا که وقت حصاد رسیده است .
30    و گفت، به چه چیز ملکوت خدا را تشبیه کنیم و برای آن چه مَثَل بزنیم؟
31    مثل دانه خردلی است که وقتی که آن را بر زمین کارند، کوچکترین تخمهای زمینی باشد .
32    لیکن چونکاشته شد، می‌روید و بزرگتر از جمیع بُقول می‌گردد و شاخه‌های بزرگ می‌آورد، چنانکه مرغان هوا زیر سایهاش می‌توانند آشیانه گیرند .

Cantonese

以賽亞書 45
5   我是耶和華、在我以外並沒有別神、除了我以外再沒有 神.你雖不認識我、我必給你束腰、 6   從日出之地到日落之處、使人都知道除了我以外、沒有別神、我是耶和華、在我以外並沒有別神。 7   我造光、又造暗.我施平安、又降災禍.造作這一切的是我耶和華。 8   諸天哪、自上而滴 . 穹蒼降下公義、地面開裂、 產出救恩、使公義一同發生、這都是我耶和華所造的 。 9   禍哉、那與造他的主爭論的、他不過是地上瓦片中的一塊瓦片 . 泥土豈可對摶弄他的 說、 你作甚麼呢 . 所作的物豈可 說、 你沒有手呢。 10   禍哉、那對父親 說、 你生的是甚麼呢 . 或對母親〔原文作婦人〕 說、 你 產的是甚麼呢 。 11   耶和華 以色列   的聖者、就是造就 以色列   的、如此 說 、將來的事你們可以問我 . 至於我的眾子、並我手的工作、你們可以求我命定。〔求我命定原文作吩咐我 〕 12   我造地、又造人在地上、我親手鋪張諸天、天上萬象也是我所命定的。

提摩太後書 3
10   但你已經服從了我的教訓、品行、志向、信心、寬容、愛心、忍耐、 11   以及我在安提阿、以哥念、路司得、所遭遇的逼迫、苦難 . 我所忍受是何等的逼迫 . 但從這一切苦難中、主都把我救出來了。 12   不但如此、凡立志在 基督   耶穌   裡敬虔度日的、也都要受逼迫。 13   只是作惡的、和迷惑人的、必越久越惡、他欺哄人也被人欺哄。 14   但你所學習的、所確信的、要存在心裡 . 因為你知道是跟誰學的 . 15   並且知道你是從小明白聖經 . 這聖經能使你因信 基督   耶穌   有得救的智慧。 16   聖經都是 神所默示的、〔或作凡 神所默示的聖經〕於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的 . 17   叫屬 神的人得以完全、預備行各樣的善事。

馬可福音 4
26   又 說、 神的國、如同人把種撒在地上 、
27   黑夜睡覺、白日起來、這種就發芽漸長、那人卻不曉得如何這樣。 28   地生五穀是出於自然的 . 先發苗、後長穗、再後穗上結成飽滿的子粒。 29   穀既熟了、就用鐮刀去割、因為收成的時候到了。 30   又 說、 神的國、我們可用甚 麼比較呢 . 可用甚麼比 喻表明呢 。 31   好像一粒芥菜種、種在地裡的時候、雖比地上的百種都小、 32   但種上以後、就長起來、比各樣的菜都大、又長出大枝來 . 甚至天上的飛鳥、可以宿在他的蔭下。

Translation: Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/