Nytårsdag: 1. januar (2. række)

Indgang (introitus)

Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen. (Sl 8,2)
Hvad er da et menneske, at du husker på det
et menneskebarn, at du tager dig af det (Sl 8,5)
Du er vor Fader, HERRE, "vor Genløser" hed du fra Evighed.(Es 63,16)
Ære være Faderen og Sønnen / og Helligånden,
som i begyndelsen, / så nu og altid og i al evighed.
Amen.

Kollekt

Barmhjertige, evige Gud, himmelske Fader! Du, som ved omskærelsen førte din kære Søn ind under loven for at han skulle forløse os fra lovens forbandelse, og gav ham navnet Jesus, fordi han skulle frelse sit folk fra dets synder, giv os din nåde, så vi kan få del i denne forløsning og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 90

Bøn af gudsmanden Moses.
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.
Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til,
fra evighed til evighed er du Gud.
Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: "Vend tilbage, I mennesker!"
Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en nattevagt.
Du skyller dem bort, de sover ind, de er som græsset, der gror om morgenen;
om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt.
Vi går til i din vrede, vi forfærdes ved din harme.
Du har stillet vore synder for dine øjne, vore skjulte overtrædelser i dit ansigts lys.
Alle vore dage svinder hen i din vrede, vi henlever vore år under suk .
Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til,
men al deres stolthed er elendighed og ulykke; hastigt går det, så flyver vi bort.
Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig?
Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet.
Vend tilbage, Herre! Hvor længe bliver du borte? Vis medlidenhed med dine tjenere!
Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv.
Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os,
de år, vi oplevede ulykke.
Lad dine tjenere få dit værk at se, lad deres børn se din pragt!
Herren, vor Guds herlighed komme over os!
Styrk vore hænders værk for os, ja, styrk vore hænders værk!

Epistel: Jakobsbrevet 4,13-17

Og nu I, som siger: "I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge" - I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige: "Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det." Nu praler I og bruger store ord; men al den slags pral er af det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.

Evangelium: Matthæus 6,5-13

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Nytårsbøn

Treenige Gud! Ved din nåde slutter og begynder vi nu igen et år som dine børn og pilgrimme. Dine velgerninger imod os har været utallige, selvom vi har fortjent din vrede. I din hellige menighed har du bevaret dit hellige ord og dine dyrebare sakramenter. I det timelige har du velsignet og sørget for os med alt godt til legeme og sjæl.

Herre! Ved det gamle års slutning ofrer vi dig vore fattige hjerters taksigelse og priser din barmhjertighed. Kære Fader! Tilregn os ikke vore synder, men tilgiv os i nåde! - Jesus, trofaste Frelser! Udslet for din fortjenestes skyld vore overtrædelser! Gud Helligånd! Forny os i det indre menneske, så vi ikke tager gamle synder med ind i det nye år.

Lad din nåde være ny over os hver morgen. Bevar dit rene og sande ord hos os som vort hjertes trøst. Oplys vore lærere og prædikanter og velsign deres hellige arbejde.

Gode Gud! Velsign dem, der leder og styrer. Og frem de beslutninger, der er efter dine bud. Velsign dem, der er forældre og har ansvar for andre. Giv styrke og lykke til enhvers arbejde. Opfyld vore sjæle med sand gudsfrygt, og giv din Ånds fred i vore hjerter. Frels din kirke fra vildfarelser. Bevar vort folk fra krig og ulykke. Hjælp de undertrykte, mæt de sultende, befri de uskyldigt fangne, plej de syge, forbarm dig over enker og faderløse. Før de døende fra døden til livet.

Herre! Lær os at handle efter din vilje. Ræk os din hånd, når vi falder. Bliver vi trætte i vort kald, da styrk os med himmelsk liv og kraft. Red os i nød og fare. Vær vor læge i sygdom og svaghed. Og skal vi skilles fra dette liv i det nye år, da lad os kunne anbefale vor sjæl i dine hænder.

Herre! Vær os nådig. Bønhør os for Jesu Kristi skyld!

ENGLISH

Translation: English: ESV.

ESV Psalm 90
1 A Prayer of Moses, the man of God. Lord, you have been our dwelling place in all generations.
2 Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.
3 You return man to dust and say, "Return, O children of man!"
4 For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
5 You sweep them away as with a flood; they are like a dream, like grass that is renewed in the morning:
6 in the morning it flourishes and is renewed; in the evening it fades and withers.
7 For we are brought to an end by your anger; by your wrath we are dismayed.
8 You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence.
9 For all our days pass away under your wrath; we bring our years to an end like a sigh.
10 The years of our life are seventy, or even by reason of strength eighty; yet their span is but toil and trouble; they are soon gone, and we fly away.
11 Who considers the power of your anger, and your wrath according to the fear of you?
12 So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
13 Return, O LORD! How long? Have pity on your servants!
14 Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days.
15 Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil.
16 Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children.
17 Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us; yes, establish the work of our hands!

James 4:13-17 ESV
13 Come now, you who say, "Today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit"--
14 yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes.
15 Instead you ought to say, "If the Lord wills, we will live and do this or that."
16 As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil.
17 So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin.

Matt. 6:5-13 ESV
5 "And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward.
6 But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
7 "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.
8 Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.
9 Pray then like this: "Our Father in heaven, hallowed be your name.
10 Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.
11 Give us this day our daily bread,
12 and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

FARSI / PERSISK

Translation: Farsi: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

مزامير ايش 90
1  [دعای موسی مرد خدا] ای خداوند مسکن ما تو بوده‌ای، در جمیع نسلها،
2  قبل از آنکه کوه‌ها به وجود آید و زمین و ربع مسکون را بیافرینی. از ازل تا به ابد تو خدا هستی.
3  انسان را به غباربرمی‌گردانی، و می‌گویی ای بنی‌آدم رجوع نمایید.
4  زیرا که هزار سال در نظر تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسی از شب.
5  مثل سیلاب ایشان را رُفتْهای و مثل خواب شده‌اند. بامدادان مثل گیاهی که می‌روید.
6  بامدادان می‌شکُفَدْ و می‌روید. شامگاهان بریده و پژمرده می‌شود.
7  زیرا که در غضب تو کاهیده می‌شویم و در خشم تو پریشان می‌گردیم.
8  چونکه گناهان ما را در نظر خود گذارده‌ای و خفایای ما را در نور روی خویش.
9  زیرا که تمام روزهای ما در خشم تو سپری شد و سالهای خود را مثل خیالی بسر برده‌ایم.
10  ایّام عمر ما هفتاد سال است و اگر از بُنیه، هشتاد سال باشد. لیکن فخر آنها محنت و بطالت است زیرا به زودی تمام شده، پرواز می‌کنیم.
11  کیست که شدت خشم تو را می‌داند و غضب تو را چنانکه از تو می‌باید ترسید؟
12  ما را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریم تا دل خردمندی را حاصل نماییم.
13  رجوع کن ای خداوند ! تا به کی؟ و بر بندگان خود شفقت فرما.
14  صبحگاهان ما را از رحمت خود سیر کن تا تمامیِ عمر خود ترنم و شادی نماییم.
15  ما را شادمان گردان به عوض ایّامی که ما را مبتلا ساختی و سالهایی که بدی را دیده‌ایم.
16  اعمال تو بر بندگانت ظاهر بشود و کبریایی تو بر فرزندان ایشان.
17  جمال خداوند خدای ما بر ما باد و عمل دستهای ما را بر ما استوار ساز! عمل دستهای ما را استوار گردان!

يعقوب ايش 4
13  هان، ای کسانی که می‌گویید، امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال بسر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم بُرد:
14  و حال آنکه نمی‌دانید که فردا چه می‌شود؛ از آنرو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می‌شود؟
15  به عوض آنکه باید گفت که، اگر خدا بخواهد، زنده می‌مانیم و چنین و چنان می‌کنیم.
16  امّا الحال به عُجب خود فخر می‌کنید و هر چنین فخر بد است.
17  پس هرکه نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد، او را گناه است.

متی ايش 6
5  و چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه‌های کوچه‌ها ایستاده، نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را تحصیل نموده‌اند.
6  لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تورا آشکارا جزا خواهد داد.
7  و چون عبادت کنید، مانند امّت‌ها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان می‌برند که به‌سبب زیاد گفتن مستجاب می‌شوند.
8  پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را می‌داند پیش از آنکه از او سؤال کنید.
9  پس شما به اینطور دعا کنید، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد.
10  ملکوت تو بیاید. ارادهٔ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.
11  نان کفاف ما را امروز به ما بده.
12  و قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
13  و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوّت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است، آمین.

Cantonese
Translation: Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

詩篇 90 章 [Cantonese]

1 〔神人摩西 的祈禱。〕主阿、你世世代代作我們的居所。
2 諸山未曾生出、地與世界你未曾造成、從亙古到永遠、你是 神。
3 你使人歸於塵土、說、你們世人要歸回。
4 在你看來、千年如已過的昨日、又如夜間的一更。
5 你叫他們如水沖去.他們如睡一覺.早晨、他們如生長的草.
6 早晨發芽生長、晚上割下枯乾。
7 我們因你的怒氣而消滅、因你的忿怒而驚惶。
8 你將我們的罪孽擺在你面前、將我們的隱惡擺在你面光之中。
9 我們經過的日子、都在你震怒之下.我們度盡的年歲、好像一聲歎息。
10 我們一生的年日是七十歲.若是強壯可到八十歲.但其中所矜誇的、不過是勞苦愁煩.轉眼成空、我們便如飛而去。
11 誰曉得你怒氣的權勢、誰按著你該受的敬畏曉得你的忿怒呢。
12 求你指教我們怎樣數算自己的日子、好叫我們得著智慧的心。
13 耶和華阿、我們要等到幾時呢.求你轉回、為你的僕人後悔。
14 求你使我們早早飽得你的慈愛、好叫我們一生一世歡呼喜樂。
15 求你照著你使我們受苦的日子、和我們遭難的年歲、叫我們喜樂。
16 願你的作為向你僕人顯現.願你的榮耀向他們子孫顯明。
17 願主我們 神的榮美、歸於我們身上.願你堅立我們手所作的工.我們手所作的工、願你堅立。

雅各書 4 章 [Cantonese]
13 嗐、你們有話說、今天明天我們要往某城裡去、在那裡住一年、作買賣得利.
14 其實明天如何、你們還不知道。你們的生命是甚麼呢.你們原來是一片雲霧、出現少時就不見了。
15 你們只當說、主若願意、我們就可以活著、也可以作這事、或作那事。
16 現今你們竟以張狂誇口.凡這樣誇口都是惡的。
17 人若知道行善、卻不去行、這就是他的罪了。

馬太福音 6 章 [Cantonese]
5
你們禱告的時候、不可像那假冒為善的人、愛站在會堂裡、和十字路口上禱告、故意叫人看見.我實在告訴你們、他們已經得了他們的賞賜。
6 你禱告的時候、要進你的內屋、關上門、禱告你在暗中的父、你父在暗中察看、必然報答你。
7 你們禱告、不可像外邦人、用許多重複話.他們以為話多了必蒙垂聽。
8 你們不可效法他們.因為你們沒有祈求以先、你們所需用的、你們的父早已知道了。
9 所以你們禱告、要這樣說.我們在天上的父、願人都尊你的名為聖。
10 願你的國降臨。願你的旨意行在地上、如同行在天上。
11 我們日用的飲食、今日賜給我們。
12 免我們的債、如同我們免了人的債。
13 不叫我們遇見試探.救我們脫離兇惡。〔或作脫離惡者〕因為國度、權柄、榮耀、全是你的直到永遠、阿們。〔有古卷無因為至阿們等字〕