Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm
Prædiken

Juleaftensdag / Julenat (2. række)

Kollekt

Herre, vor Gud, du glæder os år efter år ved at minde os om vor genløsning. Giv, at vi med glæde modtager din enbårne søn som vores genløser og frelser, og at vi på dommens dag med frimodighed kan tage imod ham i fred. Han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet de hellige engle åbenbare din søn, Jesus Kristus, for de fattige hyrder på marken og forkynde for dem, at de ikke skulle frygte, men fryde sig, fordi Kristus, vor frelser, er født; vi beder dig: Lad din Helligånd drive al frygt ud af vore hjerter, og væk den evige glæde i os. Og er vi end her på jorden fattige og forladte, lad os da trøste og glæde os ved, at vi har din kære Søn, Kristus, som for vor skyld er blevet menneske for at hjælpe os mod død og alt ondt og gøre os salige i evighed, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen

Det gamle Testamente: Esajas 9,1-6a

Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys,
lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.
Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor;
de glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten,
som man jubler, når man deler byttet.
For det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slavefogedens kæp
brækker du som på Midjans dag.
Hver støvle, der tramper i larmen,
og kappen, der er sølet i blod,
skal brændes og fortæres af ild.
For et barn er født os, en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud,
Evigheds Fader, Freds Fyrste.
Stort er herredømmet, freden uden ophør
over Davids trone og over hans rige,
så han kan grundfæste det og understøtte det
med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.

Evangelium: Lukas 2,1-14

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Eller

Matthæus 1,18-25

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."

Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel" - det betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.

Særlige kollekter

Jul

Almægtige, evige Gud, vor Herres Jesu Krisi og vor Fader! Vi lover og priser og takker dig, fordi du har ladet dit julebud komme også til os, så den store glæde bliver forkyndt for hele vort folk. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd, så at dit ord må bære frugt i vore hjerter og blive forkyndt også ved os over den hele jord, og giv os engang med alle dine hellige engle at synge med i den evige lovsang ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed!

Eller

Vi takker dig, kære himmelske Fader, at du har elsket verden således, at du har givet din Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Herre Jesus, vor frelser, at du ikke holdt det for et røvet bytte at være din himmelske Fader lig, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig! Vi takker dig, du gode Helligånd, at du ved ordets lys har ladet os se, at Jesus Kristus er Guds Søn og vor eneste frelser! Giv os, o Gud, af din nåde, at vi med troende og taknemmelige hjerter på ny kan høre det frydefulde budskab, at os er i dag en frelser født i Davids by, som er Kristus, Herren, så at vi kan holde jul med hinanden i indbyrdes kærlighed. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn!

Eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Tilbedet og højlovet være du i kirken gennem alle slægterne i evighedernes evighed, at du har åbenbaret din uudgrundelige nåde og evige barmhjertighed ved at give din enbårne Søn, at han skulle blive menneske, født af jomfruen Maria. Giv du os, som ved hans tro og dåb er fødte på ny til at være dine børn, at din Ånd må drive frygten og synden ud af vore hjerter ved din kærlighed, din fred og dit velbehag. Lad din Helligånd fylde vore hjerter med juleglæde, og lad ham bære os med barnesind op for dit ansigt at bekende og lovsynge dig, vor Fader, og din elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus, med hvem du lever og regerer i Helligånds enhed, fra evighed og til evighed!

Teksterne er de samme som Folkekirkens tekster fra 2. tekstrække.
Tekster med ¤ er tilføjet af vivit.dk. Tekster med * er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

ENGLISH

Translation: English: ESV.

Isaiah 9:2-7 ESV
2 The people who walked in darkness have seen a great light; those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone.
3 You have multiplied the nation; you have increased its joy; they rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil.
4 For the yoke of his burden, and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian.
5 For every boot of the tramping warrior in battle tumult and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire.
6 For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
7 Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the LORD of hosts will do this.

Luke 2:1-14 ESV
In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.
2 This was the first registration when Quirinius was governor of Syria.
3 And all went to be registered, each to his own town.
4 And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David,
5 to be registered with Mary, his betrothed, who was with child.
6 And while they were there, the time came for her to give birth.
7 And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn.
8 And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night.
9 And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear.
10 And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people.
11 For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.
12 And this will be a sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger."
13 And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying,
14 "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!"

Matt 1:18-25 ESV
18 Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child from the Holy Spirit.
19 And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly.
20 But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit.
21 She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins."
22 All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet:
23 "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Immanuel" (which means, God with us).
24 When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him: he took his wife,
25 but knew her not until she had given birth to a son. And he called his name Jesus.

FARSI / PERSISK

Translation: Farsi: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

اشعيا ايش 9


2  قومی‌ كه‌ در تاریكی‌ سالك‌ می‌بودند، نور عظیمی‌ خواهند دید و بر ساكنان‌ زمین‌ سایه‌ موت‌ نور ساطع‌ خواهد شد.
3  تو قوم‌ را بسیار ساخته‌، شادی‌ ایشان‌ را زیاد گردانیدی‌. به‌ حضور تو شادی‌ خواهند كرد مثل‌ شادمانی‌ وقت‌ درو و مانند كسانی‌ كه‌ در تقسیم‌ نمودن‌ غنیمت‌ وجد می‌نمایند.
4  زیرا كه‌ یوغ‌ بار او را و عصای‌ گردنش‌ یعنی‌ عصای‌ جفا كننده‌ وی‌ را شكستی‌ چنانكه‌ در روز مدیان‌ كردی‌.
5  زیرا همه‌ اسلحه‌ مسلحّان‌ در غوغا است‌ و رُخُوت‌ ایشان‌ به‌ خون‌ آغشته‌ است‌، امّا برای‌ سوختن‌ و هیزم‌ آتش‌ خواهند بود.
6  زیرا كه‌ برای‌ ما ولدی‌ زاییده‌ و پسری‌ به‌ ما بخشیده‌ شد و سلطنت‌ بر دوش‌ او خواهد بود و اسم‌ او عجیب‌ و مشیر و خدای‌ قدیر و پدر سرمدی‌ و سرور سلامتی‌ خوانده‌ خواهد شد.
7  ترقّی‌ سلطنت‌ و سلامتی‌ او را بر كرسی‌ داود و بر مملكت‌ وی‌ انتها نخواهد بود تا آن‌ را به‌ انصاف‌ و عدالت‌ از الا´ن‌ تا ابدالا´باد ثابت‌ و استوار نماید. غیرت‌ یهوه‌ صبایوت‌ این‌ را بجا خواهد آورد.

لوقا ايش 2

1  و در آن ایّام حکمی از اوغُسْطُس قیصر صادر گشت که تمام ربع مسکون رااسمنویسی کنند.
2  و این اسمنویسی اوّل شد، هنگامی که کیرینیوس والی سوریّه بود.
3  پس همهٔ مردم هر یک به شهر خود برای اسمنویسی می‌رفتند.
4  و یوسف نیز از جلیل از بلده ناصره به یهودیّه به شهر داود که بیتلحم نام داشت، رفت. زیرا که او از خاندان و آل داود بود.
5  تا نام او با مریم که نامزد او بود و نزدیک به زاییدن بود، ثبت گردد.
6  و وقتی که ایشان در آنجا بودند، هنگام وضع حمل او رسیده،
7  پسر نخستین خود را زایید. و او را در قنداقه پیچیده، در آخور خوابانید. زیرا که برای ایشان در منزل جای نبود.
8  و در آن نواحی، شبانان در صحرا بسر می‌بردند و در شب پاسبانی گله‌های خویش می‌کردند.
9  ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید و بغایت ترسان گشتند.
10  فرشته ایشان را گفت، مترسید، زیرا اینک، بشارتِ خوشیِ عظیم به شما می‌دهم که برای جمیع قوم خواهد بود.
11  که امروز برای شما در شهر داود، نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولّد شد.
12  و علامت برای شما این است که طفلی در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.
13  در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده، خدا را تسبیح کنان می‌گفتند،
14  خدا را در اعلیٰعلیّیّن جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد.

متی ايش 1


18  امّا ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح‌القدس حامله یافتند.
19  و شوهرش یوسف چونکه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند.
20  امّا چون او در این چیزها تفکّر می‌کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت، ای یوسف پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح‌القدس است.
21  و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امّت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.
22  ،و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود، تمام گردد،
23  که اینک، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است، خدا با ما.
24  پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنانکه فرشتهٔ خداوند بدو امر کرده بود، به عمل آورد و زن خویش را گرفت
25  و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت؛ و او را عیسی نام نهاد.

Cantonese
Translation: Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

以賽亞書 9 章 [Cantonese]

2 在黑暗中行走的百姓、看見了大光.住在死蔭之地的人、有光照耀他們。
3 你使這國民繁多、加增他們的喜樂.他們在你面前歡喜、好像收割的歡喜、像人分擄物那樣的快樂。
4 因為他們所負的重軛、和肩頭上的杖、並欺壓他們人的棍、你都已經折斷、好像在米甸的日子一樣。
5 戰士在亂殺之間所穿戴的盔甲、並那滾在血中的衣服、都必作為可燒的、當作火柴。
6 因有一嬰孩為我們而生、有一子賜給我們.政權必擔在他的肩頭上.他名稱為奇妙、策士、全能的 神、永在的父、和平的君。
7 他的政權與平安必加增無窮.他必在大衛 的寶座上、治理他的國、以公平公義使國堅定穩固、從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心、必成就這事。

路加福音 2 章 [Cantonese]

1 當那些日子、該撒亞古士督有旨意下來、叫天下人民都報名上冊。
2 這是居里扭作敘利亞 巡撫的時候、頭一次行報名上冊的事。
3 眾人各歸各城、報名上冊。
4 約瑟 也從加利利的拿撒勒城上 猶太 去、到了 大衛 的城、名叫伯利恆、因他本是 大衛 一族一家的人.
5 要和他所聘之妻馬利亞 、一同報名上冊.那時馬利亞 的身孕已經重了。
6 他們在那裡的時候、馬利亞 的產期到了。
7 就生了頭胎的兒子、用布包起來、放在馬槽裡、因為客店裡沒有地方。
8伯利恆 之野地裡有牧羊的人、夜間按著更次看守羊群。
9 有主的使者站在他們旁邊、主的榮光四面照著他們.牧羊的人就甚懼怕。
10 那天使對他們說、不要懼怕、我報給你們大喜的信息、是關乎萬民的.
11 因今天在大衛 的城裡、為你們生了救主、就是主基督
12 你們要看見一個嬰孩、包著布、臥在馬槽裡、那就是記號了。
13 忽然有一大隊天兵、同那天使讚美 神說、
14 在至高之處榮耀歸與 神、在地上平安歸與他所喜悅的人。〔有古卷作喜悅歸與人〕

馬太福音 1 章 [Cantonese]

18 耶穌 基督 降生的事、記在下面.他母親馬利亞 已經許配了約瑟 、還沒有迎娶、馬利亞 就從聖靈 懷了孕。
19 他丈夫約瑟 是個義人、不願意明明的羞辱他、想要暗暗的把他休了。
20 正思念這事的時候、有主的使者向他夢中顯現、說、大衛 的子孫約瑟 、不要怕、只管娶過你的妻子馬利亞 來.因他所懷的孕、是從聖靈 來的。
21 他將要生一個兒子.你要給他起名叫耶穌 .因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。
22 這一切的事成就、是要應驗主藉先知所說的話、
23 說、『必有童女、懷孕生子、人要稱他的名為以馬內利。』(以馬內利 翻出來、就是 神與我們同在。)
24 約瑟 醒了、起來、就遵著主使者的吩咐、把妻子娶過來.
25 只是沒有和他同房、等他生了兒子、〔有古卷作等他生了頭胎的兒子〕就給他起名叫耶穌