www.vivit.dk/kirkeaar.htm

1. søndag e. helligtrekonger (2. række)

Bibelsk indgangsvers

Halleluja! Herren vor Gud,
den Almægtige, har taget magten. (Åb 19,6)
Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Tjen Herren under glædessang (Sl 100,1-2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af nåde har sat en kristen husstand iblandt os; vi beder dig: Giv os sådanne hjerter, at vi kan være gode eksempler for børn og dem, vi har fået ansvar for, så vi ikke forarger dem med ord eller gerninger, men sammen med dem flittigt søger til kirke for at høre dit salige ord; og giv dem og os din Ånd og nåde, at ordet må bære frugt i hjerterne, så vi kan leve i vore hjem dig til lov, ære og pris, og andre mennesker til gavn og gode og intet menneske til forargelse, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. (1)

(1) Kollekten er revideret med hjælp fra Messebog for Den norske Kirke.

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du af din nåde har ladet os komme til den salige dåb og givet os indsigt i dit guddommelige ord og i din vilje. Vi beder dig: Giv os din Helligånd, så vi ikke ringeagter dit ord, men flittigt hører det og ikke glemmer det. Lad det bære frugt hos os, så vi lever efter din vilje, vokser i en ret tro og gudsfrygt og til sidst dør i troen på dit ord og bliver til evig tid salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. (2)

2. Kollekten er hentet fra Folkekirkens Alterbog '92 og skrevet til brug sammen med dåbsteksten efter 2. tekstrække.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 8

For korlederen. Al-ha-gittit. Salme af David.
Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen!
Af børns og spædes mund
har du grundlagt et værn mod dine modstandere
for at standse fjender og hævngerrige.
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.
Du har gjort det til hersker over dine hænders værk,
alt har du lagt under dets fødder,
får og okser i mængde, selv de vilde dyr,
himlens fugle og havets fisk,
dem som færdes ad havenes stier.
Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden!

Epistel: Efeserbrevet 6,1-4

Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. "Ær din far og din mor!" Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: "for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden." Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.

Evangelium: Markus 10,13-16

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

ENGLISH

ESV Psalm 8
1 To the choirmaster: according to The Gittith. A Psalm of David. O LORD, our Lord, how majestic is your name in all the earth! You have set your glory above the heavens.
2 Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes, to still the enemy and the avenger.
3 When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place,
4 what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him?
5 Yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor.
6 You have given him dominion over the works of your hands; you have put all things under his feet,
7 all sheep and oxen, and also the beasts of the field,
8 the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the seas.
9 O LORD, our Lord, how majestic is your name in all the earth!

ESV Ephesians 6
1 Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
2 "Honor your father and mother" (this is the first commandment with a promise),
3 "that it may go well with you and that you may live long in the land."
4 Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.

Mark 10:13-16 ESV
13 And they were bringing children to him that he might touch them, and the disciples rebuked them.
14 But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, "Let the children come to me; do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God.
15 Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it."
16 And he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them.

FARSI / PERSISK

  مزامير ايش 8
1  [برای سالار مغنیان بر جتّیت. مزمور داود] ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمانها گذارده‌ای!
2  از زبان کودکان و شیرخوارگان به‌سبب خصمانت قوّت را بنا نهادی تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی.
3  چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشته‌ای توست، و به ماه و ستارگانی که تو آفریده‌ای،
4  پس انسان چیست که او را به یاد آوری، و بنی‌آدم که از او تفقد نمایی؟
5  او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی.
6  او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی، و همه‌چیز را زیر پای وی نهادی،
7  گوسفندان و گاوان جمیعاً، و بهایم صحرا را نیز؛
8  مرغان هوا و ماهیان دریا را، و هر چه بر راه‌های آبها سیر می‌کند.
9  ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامیِ زمین! افسسيان ايش 6
1  ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است.
2  پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اوّل با وعده است.
3  تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی.
4  و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید.

مرقس ايش 10
13  و بچه‌های کوچک را نزد او آوردند تا ایشان را لمس نماید؛ امّا شاگردان آورندگان را منع کردند.
14  چون عیسی این را بدید، خشم نموده، بدیشان گفت، بگذارید که بچه‌های کوچک نزد من آیند و ایشان را مانع نشوید، زیرا ملکوت خدا از امثال اینها است.
15  هرآینه به شما می‌گویم هر که ملکوت خدا را مثل بچه کوچک قبول نکند، داخل آن نشود.
16  پس ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاده، برکت داد.

Cantonese

詩篇 8 章 [Cantonese]
1大衛 的詩、交與伶長、用迦特樂器。〕耶和華我們的主阿、你的名在全地何其美.你將你的榮耀彰顯於天。
2 你因敵人的緣故、從嬰孩和喫奶的口中、建立了能力、使仇敵和報仇的、閉口無言。
3 我觀看你指頭所造的天、並你所陳設的月亮星宿、
4 便說、人算甚麼、你竟顧念他.世人算甚麼、你竟眷顧他。
5 你叫他比天使〔或作 神〕微小一點、並賜他榮耀尊貴為冠冕。
6 你派他管理你手所造的、使萬物、就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裡的魚、凡經行海道的、都服在他的腳下。
7 見上節
8 見上節
9 耶和華我們的主阿、你的名在全地何其美。

以弗所書 6 章 [Cantonese]
1 你們作兒女的、要在主裡聽從父母、這是理所當然的。
2 要孝敬父母、使你得福、在世長壽.這是第一條帶應許的誡命。
3 見上節
4 你們作父親的、不要惹兒女的氣、只要照著主的教訓和警戒、養育他們。

馬可福音 10 章 [Cantonese]
13 有人帶著小孩子來見耶穌 、要耶穌 摸他們、門徒便責備那些人。
14 耶穌 看見就惱怒、對門徒說、讓小孩子到我這裡來、不要禁止他們.因為在 神國的、正是這樣的人。
15 我實在告訴你們、凡要承受 神國的、若不像小孩子、斷不能進去。
16 於是抱著小孩子、給他們按手、為他們祝福。