www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Sidste søndag efter helligtrekonger (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Sl 77,19 og 84,2

Dine lyn oplyste verden,
jorden rystede og skælvede (Sl 77,19)
Hvor er din bolig vidunderlig,
Hærskarers Herre! (Sl 84,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som viste os din Søn, Jesus Kristus, i lys fra himlen og påbød os at høre ham, i hvem du alene finder velbehag; vi beder: Oplys vore hjerter med dit ord og din Helligånd, så vi retter al vor tro og tillid imod hans død, hans fortjeneste og hans nåde. Lad derved også os komme til den herlighed, du gjorde synlig på ham, dengang han stod forklaret på bjerget, så vi bliver evigt salige til legeme og sjæl ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Kollekten er fra Folkekirkens Alterbog af 1992.

Eller

Barmhjertige, evige Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, at du har åbenbaret din Søns herlighed for os og ladet dit evangeliums lys skinne for os. Vi beder dig, at du vil vække os ved dette lys, så vi med al flid kan vandre kristeligt i alle gode gerninger og altid styrkes af din nåde og leve i gudsfrygt ved vor Herre Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Kollekten er hentet fra Messebog for Den norske Kirke.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 2,2-5

Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt,
højt over bjergene, knejsende over højene.
Alle folkeslag skal strømme dertil, talrige folk skal drage af sted og sige:
"Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus;
han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier.
For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem."
Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk.
De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.
Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys.

Epistel: Kolossenserne 1,24-28

Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det hverv, Gud har givet mig med henblik på jer: fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige; for dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus.
Folkekirkens Alterbog ’92 lader epistlen begynde med v.25.

Evangelium: Johannes 12,23-33

Men Jesus svarede dem: "Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære.
Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!" Da lød der en røst fra himlen: "Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det." Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: "En engel talte til ham." Jesus sagde til dem: "Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig." Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.

ENGLISH

Isaiah 2:2-5 ESV
2 It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the LORD shall be established as the highest of the mountains, and shall be lifted up above the hills; and all the nations shall flow to it, 3 and many peoples shall come, and say: "Come, let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways and that we may walk in his paths." For out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem. 4 He shall judge between the nations, and shall decide disputes for many peoples; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. 5 O house of Jacob, come, let us walk in the light of the LORD.

Col. 1:24-28 ESV
24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is, the church, 25 of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, 26 the mystery hidden for ages and generations but now revealed to his saints. 27 To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. 28 Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ.

John 12:23-33 ESV
23 And Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. 24 Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit. 25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. 26 If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.

27 "Now is my soul troubled. And what shall I say? 'Father, save me from this hour'? But for this purpose I have come to this hour. 28 Father, glorify your name." Then a voice came from heaven: "I have glorified it, and I will glorify it again." 29 The crowd that stood there and heard it said that it had thundered. Others said, "An angel has spoken to him." 30 Jesus answered, "This voice has come for your sake, not mine. 31 Now is the judgment of this world; now will the ruler of this world be cast out. 32 And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." 33 He said this to show by what kind of death he was going to die.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 2
2   و در ایام‌ آخر واقع‌ خواهد شد كه‌ كوه‌ خانه‌ خداوند برقلّه‌ كوهها ثابت‌ خواهد شد و فوق‌ تلّها برافراشته‌ خواهد گردید و جمیع‌ امّت‌ها بسوی‌ آن‌ روان‌ خواهند شد .
3   و قوم‌های‌ بسیار عزیمت‌ كرده‌، خواهند گفت‌: «بیایید تا به‌ كوه‌ خداوند و به‌ خانه‌ خدای‌ یعقوب‌ برآییم‌ تا طریق‌های‌ خویش‌ را به‌ ما تعلیم‌ دهد و به‌ راههای‌ وی‌ سلوك‌ نماییم‌.» زیرا كه‌ شریعت‌ از صهیون‌ و كلام‌ خداوند از اورشلیم‌ صادر خواهد شد .
4   و او امّت‌ها را داوری‌ خواهد نمود و قوم‌های‌ بسیاری‌ را تنبیه‌ خواهد كرد و ایشان‌ شمشیرهای‌ خود را برای‌ گاوآهن‌ و نیزه‌های‌ خویش‌ را برای‌ ارّه‌ها خواهند شكست‌ و امّتی‌ بر امّتی‌ شمشیر نخواهد كشید و بار دیگر جنگ‌ را نخواهند آموخت‌ .
5   ای‌ خاندان‌ یعقوب‌ بیایید تا در نور خداوند سلوك‌ نماییم‌ .

کولوسيان ايش 1
24   الآن از زحمتهای خود در راه شما شادی می‌کنم و نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسانم برای بدن او که کلیسا است،
25   که من خادم آن گشته‌ام برحسب نظارت خدا که به من برای شما سپرده شد تا کلام خدا را به کمال رسانم؛
26   یعنی آن سرّی که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود، لیکن الحال به مقدّسان او مکشوف گردید،
27   که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سرّ در میان امّت‌ها که آن مسیح در شما و امید جلال است .
28   و ما او را اعلان می‌نماییم، در حالتی که هر شخص را تنبیه می‌کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می‌دهیم تا هرکس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم .

يوحنا ايش 12
23   عیسی در جواب ایشان گفت، ساعتی رسیده است که پسر انسان جلال یابد .
24   آمین آمین به شما می‌گویم اگر دانه گندم که در زمین می‌افتد نمیرد، تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار آوَرَد .
25   کسی که جان خود را دوست دارد، آن را هلاک کند؛ و هر که در این جهان جان خود را دشمن دارد، تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد داشت .
26   اگر کسی مرا خدمت کند، مرا پیروی بکند و جایی که من می‌باشم آنجا خادم من نیز خواهد بود؛ و هر که مرا خدمت کند پدرْ او را حرمت خواهد داشت .
27   الآن جان من مضطرب است و چه بگویم؟ ای پدر مرا از این ساعت رستگار کن. لکن بجهت همین امر تا این ساعت رسیده‌ام .
28   ای پدر اسم خود را جلال بده! ناگاه صدایی از آسمان در رسید که جلال دادم و باز جلال خواهم داد .
29   پس گروهی که حاضر بودند این را شنیده، گفتند، رعد شد! و دیگران گفتند، فرشته‌ای با او تکلّم کرد !
30   عیسی در جواب گفت، این صدا از برای من نیامد، بلکه بجهت شما .
31   الحال داوری این جهان است و الآن رئیس این جهان بیرون افکنده می‌شود .
32   و من اگر از زمین بلند کرده شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید .
33   و این را گفتکنایه از آن قسم موت که می‌بایست بمیرد .

Cantonese

以賽亞書 2
2 末後的日子、耶和華殿的山必堅立、超乎諸山、高舉過於萬嶺.萬民都要流歸這山
3 必有許多國的民前往、 說、來罷、我們登耶和華的山、奔 雅各  神的殿.主必將他的道教訓我們、我們也要行他的路.因為訓誨必出於錫安、耶和華的言語、必出於 耶路撒冷 。
4 他必在列國中施行審判、為許多國民斷定是非.他們要將刀打成犁頭、把槍打成鐮刀.這國不舉刀攻擊那國、他們也不再學習戰事。
5 雅各 家阿、來罷、我們在耶和華的光明中行走。

歌羅西書 1
24 現在我為你們受苦、倒覺歡樂、並且為 基督 的身體、就是為教會、要在我肉身上補滿 基督 患難的缺欠。 25 我照 神為你們所賜我的職分、作了教會的執事、要把 神的道理傳得全備. 26 這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘、但如今向他的聖徒顯明了. 27  神願意叫他們知道、這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀.就是 基督 在你們心裡成了有榮耀的盼望. 28 我們傳揚他、是用諸般的智慧、勸戒各人、教導各人.要把各人在 基督 裡完完全全的引到 神面前.

約翰福音 12
23 耶穌 說、 人子 得榮耀的時候到了。 24 我實實在在的告訴你們、一粒麥子不落在地裡死了、仍舊是一粒.若是死了、就結出許多子粒來。 25 愛惜自己生命的、就失喪生命.在這世上恨惡自己生命的、就要保守生命到永生。 26 若有人服事我、就當跟從我.我在那裡、服事我的人、也要在那裡.若有人服事我、我父必尊重他。 27 我現在心裡憂愁、我 說甚 麼纔好呢.父阿、救我 脫離這時候.但我原是 為這時候來的。 28 父阿、願你榮耀你的名.當時就有聲音從天上來 說、我已經 榮耀了我的名、還要再榮耀。 29 站在旁邊的眾人聽見、就 說、打雷了.還有人說、有天使對他說話 。 30 耶穌 說、這聲音不是 為我、是為你們來的。 31 現在這世界受審判.這世界的王要被趕出去。 32 我若從地上被舉起來、就要吸引萬人來歸我。 33 耶穌 這話原是指著自己將要怎樣死 說的 。

Translation: Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/