Forside Kirkeåret

Midfaste søndag (2. række)

3. søndag før påske

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn i ørkenen rigeligt bespiste tusinder med fem brød og to fisk, vi beder dig: Vær også nådig hos os med din velsignelse, vogt os for gerrighed og bekymring for det daglige brød, så vi først søger dit rige og din retfærdighed og siden må erfare din faderlige godhed ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mosebog 16,11-18

Herren sagde til Moses: "Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem: Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer mætte i brød; så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud." Om aftenen kom der et vagteltræk, som dækkede lejren, og om morgenen lå der dug rundt om lejren. Da duggen forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden: "Hvad er det?" For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem: "Det er det brød, Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet: I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise, en omer til hver enkelt svarende til antallet af personer. Enhver skal tage til dem, der hører til i hans telt." Det gjorde israelitterne, og nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte det med omer-målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt; de samlede det, hver især kunne spise.

Eller

Salme 145,8-16

Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab.
Herren er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.
Alle dine skabninger, Herre, takker dig, dine fromme priser dig.
De fortæller om dit herlige kongedømme og taler om din styrke.
De vil kundgøre hans vælde for menneskene, hans kongedømmes prægtige herlighed.
Dit kongedømme består i al evighed, dit herredømme i slægt efter slægt.
Herren støtter alle, der falder, og rejser alle de nedbøjede.
Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres føde i rette tid.
Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker.

Epistel: 2. Petersbrev 1,3-11

Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.

Evangelium: Johannes 6,24-37

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: "Rabbi, hvornår er du kommet hertil?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på." Så sagde de til ham: "Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?" Jesus svarede dem: "Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt."
Da sagde de til ham: "Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: 'Brød fra himlen gav han dem at spise.' " Jesus sagde så til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden." De sagde til ham: "Herre, giv os altid det brød!" Jesus sagde til dem: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.
Men som jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.

ENGLISH

Exodus 16:11-18 NAU
11 And the LORD spoke to Moses, saying, 12 "I have heard the grumblings of the sons of Israel; speak to them, saying, 'At twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread; and you shall know that I am the LORD your God.'"

13 So it came about at evening that the quails came up and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp. 14 When the layer of dew evaporated, behold, on the surface of the wilderness there was a fine flake-like thing, fine as the frost on the ground. 15 When the sons of Israel saw it, they said to one another, "What is it?" For they did not know what it was. And Moses said to them, "It is the bread which the LORD has given you to eat. 16 "This is what the LORD has commanded, 'Gather of it every man as much as he should eat; you shall take an omer apiece according to the number of persons each of you has in his tent.'" 17 The sons of Israel did so, and some gathered much and some little. 18 When they measured it with an omer, he who had gathered much had no excess, and he who had gathered little had no lack; every man gathered as much as he should eat.

2 Peter 1:2-11 NAU
2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; 3 seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. 4 For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 5 Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, 6 and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, 7 and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. 8 For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. 9 For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. 10 Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble; 11 for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you.

John 6:24-37 NAU
24 So when the crowd saw that Jesus was not there, nor His disciples, they themselves got into the small boats, and came to Capernaum seeking Jesus. 25 When they found Him on the other side of the sea, they said to Him, "Rabbi, when did You get here?" 26 Jesus answered them and said, "Truly, truly, I say to you, you seek Me, not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. 27 "Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on Him the Father, God, has set His seal." 28 Therefore they said to Him, "What shall we do, so that we may work the works of God?" 29 Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent." 30 So they said to Him, "What then do You do for a sign, so that we may see, and believe You? What work do You perform? 31 "Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, 'HE GAVE THEM BREAD OUT OF HEAVEN TO EAT.'" 32 Jesus then said to them, "Truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is My Father who gives you the true bread out of heaven. 33 "For the bread of God is that which comes down out of heaven, and gives life to the world." 34 Then they said to Him, "Lord, always give us this bread." 35 Jesus said to them, "I am the bread of life; he who comes to Me will not hunger, and he who believes in Me will never thirst. 36 "But I said to you that you have seen Me, and yet do not believe. 37 "All that the Father gives Me will come to Me, and the one who comes to Me I will certainly not cast out.

FARSI / PERSISK

سفر خروج ايش 16
11 
  و خداوند موسی‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌ :
12   « شكایتهای‌ بنی‌اسرائیل‌ را شنیده‌ام‌، پس‌ ایشان‌ را خطاب‌ كرده‌، بگو: در عصر گوشت‌خواهید خورد، و بامداد از نان‌ سیر خواهید شد تا بدانید كه‌ من‌ یهوه‌ خدای‌ شما هستم‌ .»
13    و واقع‌ شد كه‌ در عصر، سَلوی‌ برآمده‌، لشكرگاه‌ را پوشانیدند، و بامدادان‌ شبنم‌ گرداگرد اردو نشست‌ .
14    و چون‌ شبنمی‌ كه‌ نشسته‌ بود برخاست‌، اینك‌ بر روی‌ صحرا چیزی‌ دقیق‌، مدور و خُرد، مثل‌ ژاله‌ بر زمین‌ بود .
15    و چون‌ بنی‌اسرائیل‌ این‌ را دیدند به‌ یكدیگر گفتند كه‌ این‌ منّ است‌، زیرا كه‌ ندانستند چه‌ بود. موسی‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «این‌ آن‌ نان‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ شما می‌دهد تا بخورید .
16    این‌ است‌ امری‌ كه‌ خداوند فرموده‌ است‌، كه‌ هر كس‌ به‌ قدر خوراك‌ خود از این‌ بگیرد، یعنی‌ یك‌ عُومَر برای‌ هر نفر به‌ حسب‌ شمارۀ نفوس‌ خویش‌، هر شخص‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ در خیمۀ او باشند بگیرد .»
17    پس‌ بنی‌اسرائیل‌ چنین‌ كردند، بعضی‌ زیاد و بعضی‌ كم‌ برچیدند .
18    اما چون‌ به‌ عومر پیمودند، آنكه‌ زیاد برچیده‌ بود، زیاده‌ نداشت‌، و آنكه‌ كم‌ برچیده‌ بود، كم‌ نداشت‌، بلكه‌ هر كس‌ به‌ قدر خوراكش‌ برچیده‌ بود .

دوم پترس ايش 1
 چنانکه قوّت الهیهٔ او همهٔ چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است، به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده:
 که بوساطت آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد: تا شما به اینها شریکِ طبیعتِ الٰهی گردید، و از فسادی که از شهوت در جهان است، خلاصی یابید:
 و به همین جهت، کمال سعی نموده، در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید؛
 و در فضیلت، علم و در علم، عفّت و در عفّت، صبر و در صبر، دینداری؛
 و در دینداری، محبّت برادران و در محبّت برادران، محبّت را.
 زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، شما را نمی‌گذارد که در معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی‌ثمر بوده باشید.
 زیرا هرکه اینها را ندارد، کور و کوتاه نظر است و تطیهرِ گناهانِ گذشتهٔ خود را فراموش کرده است.
10  لهذا ای برادران، بیشتر جدّ و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید: زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد:
11  و همچنین دخول در ملکوت جاودانی خداوند و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح به شما به دولتمندی داده خواهد شد.

يوحنا ايش 6
24  پس چون آن گروه دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، ایشان نیز به کشتیهاسوار شده، در طلب عیسی به کفرناحوم آمدند.
25  و چون او را در آن طرف دریا یافتند، بدو گفتند، ای استاد کی به اینجا آمدی؟
26  عیسی در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما می‌گویم که مرا می‌طلبید نه به‌سبب معجزاتی که دیدید، بلکه به‌سبب آن نان که خوردید و سیر شدید.
27  کار بکنید نه برای خوراک فانی بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی باقی است که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد، زیرا خدای پدر بر او مهر زده است.
28  بدو گفتند، چه کنیم تا اعمال خدا را بجا آورده باشیم؟
29  عیسی در جواب ایشان گفت، عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاد، ایمان بیاورید.
30  بدو گفتند، چه معجزه می‌نمایی تا آن را دیده به تو ایمان آوریم؟ چه کار می‌کنی؟
31  پدران ما در بیابان منّ را خوردند، چنانکه مکتوب است که از آسمان بدیشان نان عطا کرد تا بخورند.
32  عیسی بدیشان گفت، آمینآمین به شما می‌گویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما می‌دهد.
33  زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات می‌بخشد.
34  آنگاه بدو گفتند، ای خداوند این نان را پیوسته به ما بده.
35  عیسی بدیشان گفت، من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد، هرگز تشنه نگردد.
36  لیکن به شما گفتم که مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید.
37  هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود.

Cantonese

出埃及記 16 章 [Cantonese]
11 耶和華曉諭摩西 說、12 我已經聽見以色列 人的怨言.你告訴他們說、到黃昏的時候、你們要喫肉、早晨必有食物得飽、你們就知道我是耶和華你們的 神。13 到了晚上、有鵪鶉飛來、遮滿了營.早晨在營四圍的地上有露水、14 露水上升之後、不料、野地面上有如白霜的小圓物。15以色列 人看見、不知道是甚麼、就彼此對問說、這是甚麼呢.摩西 對他們說、這就是耶和華給你們喫的食物。16 耶和華所吩咐的是這樣.你們要按著各人的飯量、為帳棚裡的人按著人數收起來、各拿一俄梅珥。17以色列 人就這樣行、有多收的、有少收的。18 及至用俄梅珥量一量、多收的也沒有餘、少收的也沒有缺、各人按著自己的飯量收取。

彼得後書 1 章 [Cantonese]
 神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們、皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主.因此他已將又寶貴又極大的應許賜給我們、叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞、就得與 神的性情有分。正因這緣故、你們要分外的殷勤.有了信心、又要加上德行.有了德行、又要加上知識.有了知識、又要加上節制.有了節制、又要加上忍耐.有了忍耐、又要加上虔敬.有了虔敬、又要加上愛弟兄的心.有了愛弟兄的心、又要加上愛眾人的心。 你們若充充足足的有這幾樣、就必使你們在認識我們的主耶穌 基督 上、不至於閒懶不結果子了。 人若沒有這幾樣、就是眼瞎、只看見近處的、忘了他舊日的罪已經得了潔淨。10 所以弟兄們、應當更加殷勤、使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移.你們若行這幾樣、就永不失腳。11 這樣、必叫你們豐豐富富的、得以進入我們主救主耶穌 基督 永遠的國。

約翰福音 6 章 [Cantonese]
24 眾人見耶穌 和門徒都不在那裡、就上了船、往迦百農 去找耶穌 25 既在海那邊找著了、就對他說、拉比、是幾時到這裡來的。26 耶穌 回答說、我實實在在的告訴你們、你們找我、並不是因見了神蹟、乃是因喫餅得飽。27 不要為那必壞的食物勞力、要為那存到永生的食物勞力、就是人子 要賜給你們的.因為人子 是父 神所印證的。28 眾人問他說、我們當行甚麼、纔算作 神的工呢。29 耶穌 回答說、信 神所差來的、這就是作 神的工。30 他們又說、你行甚麼神蹟、叫我們看見就信你.你到底作甚麼事呢。31 我們的祖宗在曠野喫過嗎哪、如經上寫著說、『他從天上賜下糧來給他們喫。』 32 耶穌 說、我實實在在的告訴你們、那從天上來的糧、不是摩西 賜給你們的、乃是我父將天上來的真糧賜給你們。 33 因為 神的糧、就是那從天上降下來賜生命給世界的。 34 他們說、主阿、常將這糧賜給我們。 35 耶穌 說、我就是生命的糧.到我這裡來的、必定不餓.信我的、永遠不渴。 36 只是我對你們說過、你們已經看見我、還是不信。 37 凡父所賜給我的人、必到我這裡來.到我這裡來的、我總不丟棄他。

Translation: Engelsk: NAU = New American Standard Bible 1995.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/