www.vivit.dk/kirkeaar.htm

 

1. søndag i fasten (2. række)

6. søndag før påske

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Da vor onde fjende altid er efter os og som en brølende løve prøver, om han kan opsluge os, beder vi dig for din Søns, Jesu Kristi, skyld: Kom os til undsætning med din Helligånd, og gør vore hjerter stærke med dit ord, så den onde fjende dog ikke skal få magt over os, men vi til enhver tid kan blive i din nåde og endelig blive salige hos dig, som med Søn og Helligånd lever og regerer, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1.Mosebog 4,1-12

Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde: "Jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp." Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker.
Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain: "Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den."
Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren Kain: "Hvor er din bror Abel?" Kain svarede: "Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?" Herren sagde: "Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!"

Epistel: Jakob 1,5-16

Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.
En broder i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi; sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed.
Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige: "Jeg bliver fristet af Gud;" for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.
Far ikke vild, mine kære brødre!

Evangelium: Lukas 22,24-32

De kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: "Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.
Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer.
Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre."

ENGLISH

ESV Genesis 4:1-12
Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, saying, "I have gotten a man with the help of the LORD." 2 And again, she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground.

3 In the course of time Cain brought to the LORD an offering of the fruit of the ground, 4 and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the LORD had regard for Abel and his offering, 5 but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. 6 The LORD said to Cain, "Why are you angry, and why has your face fallen? 7 If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it." 8 Cain spoke to Abel his brother. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. 9 Then the LORD said to Cain, "Where is Abel your brother?" He said, "I do not know; am I my brother's keeper?"

10 And the LORD said, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. 11 And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. 12 When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth."

James 1,5-16 ESV

5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. 6 But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. 7 For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord; 8 he is a double-minded man, unstable in all his ways. 9 Let the lowly brother boast in his exaltation, 10 and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass he will pass away. 11 For the sun rises with its scorching heat and withers the grass; its flower falls, and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. 12 Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. 13 Let no one say when he is tempted, "I am being tempted by God," for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. 14 But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. 15 Then desire when it has conceived gives birth to sin, and sin when it is fully grown brings forth death. 16 Do not be deceived, my beloved brothers.

Luke 22:24-32 ESV

24 A dispute also arose among them, as to which of them was to be regarded as the greatest. 25 And he said to them, "The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. 26 But not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. 27 For who is the greater, one who reclines at table or one who serves? Is it not the one who reclines at table? But I am among you as the one who serves. 28 "You are those who have stayed with me in my trials, 29 and I assign to you, as my Father assigned to me, a kingdom, 30 that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. 31 "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, 32 but I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers."

 

FARSI / PERSISK

4

 وآدم‌، زن‌ خود حوا را بشناخت‌ و او حامله شده‌، قائن‌ را زایید و گفت‌: «مردی‌ از یهوه‌ حاصل‌ نمودم‌.»
 و بار دیگر برادر او هابیل‌ را زایید. و هابیل‌ گله‌بان‌ بود، و قائن‌ كاركُن‌ زمین‌ بود.
 و بعد از مرور ایام‌، واقع‌ شد كه‌ قائن‌ هدیه‌ای‌ از محصول‌ زمین‌ برای‌ خداوند آورد.
 و هابیل‌ نیز از نخست‌زادگان‌ گلۀ خویش‌ و پیه‌ آنها هدیه‌ای‌ آورد. و خداوند هابیل‌ و هدیۀ او را منظور داشت‌،
 اما قائن‌ و هدیۀ او را منظور نداشت‌. پس‌ خشم‌ قائن‌ به‌ شدت‌ افروخته‌ شده‌، سر خود را بزیر افكند.
 آنگاه‌ خداوند به‌ قائن‌ گفت‌: «چرا خشمناك‌ شدی‌؟ و چرا سر خود را بزیر افكندی‌؟
 اگر نیكویی‌ می‌كردی‌، آیا مقبول‌ نمی‌شدی‌؟ و اگر نیكویی‌ نكردی‌، گناه‌ بر در، در كمین‌ است‌ و اشتیاق‌ تو دارد، اما تو بر وی‌ مسلط شوی‌. »
 و قائن‌ با برادر خود هابیل‌ سخن‌ گفت‌. و واقع‌ شد چون‌ در صحرا بودند، قائن‌ بر برادر خود هابیل‌ برخاسته‌، او را كشت‌.
 پس‌ خداوند به‌ قائن‌ گفت‌: «برادرت‌ هابیل‌ كجاست‌؟» گفت‌: «نمی‌دانم‌، مگر پاسبان‌ برادرم‌ هستم‌؟»
10   گفت‌: «چه‌ كرده‌ای‌؟ خون‌ برادرت‌ از زمین‌ نزد من‌ فریاد برمی‌آورد!
11   و اكنون‌ تو ملعون‌ هستی‌ از زمینی‌ كه‌ دهان‌ خود را باز كرد تا خون‌ برادرت‌ را از دستت‌ فرو برد.
12   هر گاه‌ كار زمین‌ كنی‌، همانا قوت‌ خود را دیگر به‌ تو ندهد. و پریشان‌ و آواره‌ در جهان‌ خواهی‌ بود.»

 

يعقوب ايش 1

  و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می‌کند و ملامت نمی‌نماید، و به او داده خواهد شد .
  لکن به ایمان سؤال بکند، و هرگز شک نکند. زیرا هرکه شک کند، مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می‌شود .
  زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت .
  مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است .
  لکن برادرِ مسکین به سرافرازی خود فخر بنماید،
10    و دولتمند از مسکنت خود، زیرا مثل گُلِ علف در گذر است .
11    از آنرو که آفتاب با گرمی طلوع کرده، علف را خشکانید و گُلَشْ به زیر افتاده، حُسن صورتش زایل شد: به همینطور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود، پژمرده خواهد گردید .
12    خوشابحال کسی که متحمّل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیاتی را که خداوند به محبّان خود وعده فرموده است خواهد یافت .
13    هیچ‌کس چون در تجربه افتد، نگوید، خدا مرا تجربه می‌کند، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی‌شود و او هیچ‌کس را تجربه نمی‌کند .
14    لکن هرکس در تجربه می‌افتد، وقتی که شهوت وی او را می‌کَشَد، و فریفته می‌سازد .
15    پس شهوت آبستن شده، گناه را می‌زاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید می‌کند .
16    ای برادرانِ عزیز من، گمراه مشوید !

لوقا ايش 22

24    ودر میان ایشان نزاعی نیز افتاد که کدام یک از ایشان بزرگتر می‌باشد .
25    آنگاه به ایشان گفت، سلاطین امّت‌ها بر ایشان سروری می‌کنند و حکّامِ خود را ولینعمت می‌خوانند .
26    لیکن شما چنین مباشید، بلکه بزرگتر از شما مثل کوچکتر باشد و پیشوا چون خادم .
27    زیرا کدامی‌ک بزرگتر است؟ آنکه به غذا نشیند یا آنکه خدمت کند؟ آیا نیست آنکه نشسته است؟ لیکن من در میان شما چون خادم هستم .
28    و شما کسانی می‌باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید .
29    و من ملکوتی برای شما قرار می‌دهم چنانکه پدرم برای من مقرّر فرمود،
30    تا در ملکوت من از خوان من بخورید و بنوشید و بر کرسیها نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری کنید .
31    پس خداوند گفت، ای شمعون، ای شمعون، اینک، شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند،
32    لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما .

Cantonese

創世記 4   [Cantonese]

有一日、那人和他妻子夏娃同房、夏娃就懷孕、生了該隱、〔就是得的意思〕便 說、耶和華使我得了一個男子 。 2   又生了該隱的兄弟亞伯。亞伯是牧羊的.該隱是種地的。 3   有一日、該隱拿地裡的出 產為供物獻給耶和華 . 4   亞伯也將他羊群中頭生的、和羊的脂油獻上 . 耶和華看中了亞伯和他的供物 . 5   只是看不中該隱和他的供物 . 該隱就大大的發怒、變了臉色。 6   耶和華對該隱 說、 你為甚麼發怒呢、你為甚麼變了臉色呢 . 7   你若行得好、豈不蒙悅納、你若行得不好、罪就伏在門前 . 他必戀慕你、你卻要制伏他。 8   該隱與他兄弟亞伯 說話、二人正在田間、該隱起來打他兄弟亞伯、把他殺了 。 9   耶和華對該隱 說、 你兄弟亞伯在那裡 . 他 說、我不知道、我豈是看守我兄弟的 嗎。
10   耶和華 說、 你作了甚麼事呢、你兄弟的血、有聲音從地裡向我哀告。 11   地開了口、從你手裡接受你兄弟的血 . 現在你必從這地受咒詛。 12   你種地、地不再給你效力 . 你必流離飄蕩在地上。

 

雅各書 1   [Cantonese]

5   你們中間若有缺少智慧的、應當求那厚賜與眾人、也不斥責人的 神、主就必賜給他。 6   只要憑著信心求、一點不疑惑 . 因為那疑惑的人、就像海中的波浪、被風吹動翻騰。 7   這樣的人、不要想從主那裡得甚麼 . 8   心懷二意的人、在他一切所行的路上、都沒有定見。 9   卑微的弟兄升高、就該喜樂 . 10   富足的降卑、也該如此 . 因為他必要過去、如同草上的花一樣 . 11   太陽出來、熱風 颳起、草就枯乾、花也凋謝、美容就消沒了 . 那富足的人、在他所行的事上、也要這樣衰殘 。 12   忍受試探的人是有福的 . 因為他經過試驗以後、必得生命的冠冕、這是主應許給那些愛他之人的。 13   人被試探、不可 說、我是被  神試探 . 因為 神不能被惡試探、他也不試探人 . 14   但各人被試探、乃是被自己的私慾牽引誘惑的。 15   私慾既懷了胎、就生出罪來 . 罪既長成、就生出死來。 16   我親愛的弟兄們、不要看錯了。

 


路加福音 22   [Cantonese]

24   門徒起了爭論、他們中間那一個可算為大。 25   耶穌   說、外邦人有君王 為主治理他們 . 那掌權管他們的稱為恩主 . 26   但你們不可這樣 . 你們裡頭為大的、倒要像年幼的 . 為首領的、倒要像服事人的。 27   是誰為大、是坐席的呢、是服事人的呢 . 不是坐席的大麼 . 然而我在你們中間、如同服事人的。 28   我在磨煉之中、常和我同在的就是你們 . 29   我將國賜給你們、正如我父賜給我一樣。 30   叫你們在我國裡、坐在我的席上喫喝 . 並且坐在寶座上、審判 以色列   十二個支派。 31   主又 說 、 西門   、 西門   、 撒但   想要得著你們、好篩你們、像篩麥子一樣 . 32   但我已經為你祈求、叫你不至於失了信心 . 你回頭以後、要堅固你的弟兄。