Forside - Kirkeåret

Prædiken

3. søndag i advent (II)

Bibelsk indgangsvers: Fil 4,4-6 og Sl 85,2

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.
Vær ikke bekymrede for noget,
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud
i bøn og påkaldelse med tak. (Fil 4,4-6)
Du var nådig mod dit land, Herre,
og vendte Jakobs skæbne.
(Sl 85,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre Jesus Kristus, vi beder dig: Bøj dit øre til vore bønner, oplys vore hjerters mørke ved at lade din nåde omslutte os - du, som med Faderen lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, blive menneske og komme ind i denne verden, for at han skulle nedkæmpe Djævelens tyranni, hjælpe os arme mennesker imod synd og død og gøre os evigt salige; vi beder dig styre og lede vore hjerter ved din Helligånd, så vi ikke ser hen til noget andet end hans ord og således undgår al den forargelse, som vor fornuft kalder frem hos os, og må være at finde blandt dem, der ikke forarger sig på din Søn, Jesus Kristus, men bliver salige ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning Moses, Profeterne og Salmerne: Esajas 40,1-8

Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud.
Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende,
at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt;
for af Herrens hånd har hun fået dobbelt for alle sine synder. (1)
Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen,
jævn en vej for vor Gud i det øde land.
Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes,
klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal;
Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den.
Herren selv har talt.

Der var en, der sagde: "Råb!"
Og jeg svarede: "Hvad skal jeg råbe?"
"Alle mennesker er som græs,
al deres herlighed som markens blomster.
Græsset tørrer ind, blomsterne visner,
når Herrens ånde blæser over dem.
Ja, folket er græs!
Græsset tørrer ind, blomsterne visner,
men vor Guds ord forbliver til evig tid."

Epistel: 2. Korintherbrev 4,5-10

For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld. Thi Gud, der sagde: "Af mørke skal lys skinne frem," han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.

Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.

Evangelium: Lukas 1,67-80

Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede:
Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk.
Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus,
sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund:
at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os,
at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor vor fader Abraham:
at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage.
Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet,
for du skal gå foran Herren og bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,
hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os
for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,
og lede vore fødder ind på fredens vej.
Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.

Valg af skriftlæsninger er fra 2. tekstrække og følger Folkekirkens udvalg fra 1885.
Tekster med ¤ er tilføjet af vivit.dk.
Tekster med * er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke.
www.vivit.dk .

ENGLISH

ESV Isaiah 40:1-8: Comfort, comfort my people, says your God. 2 Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. 3 A voice cries: "In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. 4 Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low; the uneven ground shall become level, and the rough places a plain. 5 And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the LORD has spoken." 6 A voice says, "Cry!" And I said, "What shall I cry?" All flesh is grass, and all its beauty is like the flower of the field. 7 The grass withers, the flower fades when the breath of the LORD blows on it; surely the people are grass. 8 The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.

ESV 2 Corinthians 4:5-10: 5 For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. 6 For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 7 But we have this treasure in jars of clay, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. 8 We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair; 9 persecuted, but not forsaken; struck down, but not destroyed; 10 always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies.

Luke 1:67-80 ESV: 67 And his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, 68 "Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people 69 and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, 70 as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old, 71 that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us; 72 to show the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant, 73 the oath that he swore to our father Abraham, to grant us 74 that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, 75 in holiness and righteousness before him all our days. 76 And you, child, will be called the prophet of the Most High; for you will go before the Lord to prepare his ways, 77 to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins, 78 because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high 79 to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace." 80 And the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day of his public appearance to Israel.

FARSI / PERSISK

 

اشعيا ايش 40
1  تسلّی‌ دهید! قوم‌ مرا تسلّی‌ دهید! خدای‌ شما می‌گوید:
2  سخنان‌ دلاویز به‌ اورشلیم‌ گویید و اورا ندا كنید كه‌ اجتهاد او تمام‌ شده‌ و گناه‌ وی‌ آمرزیده‌ گردیده‌، و از دست‌ خداوند برای‌ تمامی‌ گناهانش‌ دو چندان‌ یافته‌ است‌.
3  صدای‌ ندا كننده‌ای‌ در بیابان‌، راه‌ خداوند را مهیا سازید و طریقی‌ برای‌ خدای‌ ما در صحرا راست‌ نمایید.
4  هر درّه‌ای‌ برافراشته‌ و هر كوه‌ و تلّی‌ پست‌ خواهد شد؛ و كجیها راست‌ و ناهمواریها هموار خواهد گردید.
5  و جلال‌ خداوند مكشوف‌ گشته‌، تمامی‌ بشر آن‌ را با هم‌ خواهند دید زیرا كه‌ دهان‌ خداوند این‌ را گفته‌ است‌.
6  هاتفی‌ می‌گوید: «ندا كن‌.» وی‌ گفت‌: «چه‌ چیز را ندا كنم‌؟ تمامی‌ بشر گیاه‌ است‌ و همگی‌ زیبایی‌اش‌ مثل‌ گل‌ صحرا.
7  گیاه‌ خشك‌ و گلش‌پژمرده‌ می‌شود زیرا نفخه‌ خداوند بر آن‌ دمیده‌ می‌شود. البتّه‌ مردمان‌ گیاه‌ هستند.
8  گیاه‌ خشك‌ شد و گل‌ پژمرده‌ گردید، لیكن‌ كلام‌ خدای‌ ما تا ابدالا´باد استوار خواهد ماند.»

دوم قرنتيان ايش 4
5   زیرا به خویشتن موعظه نمی‌کنیم بلکه به مسیح عیسی خداوند، امّا به خویشتن که غلام شماهستیم بخاطر عیسی .
6   زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد .
7   لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوّت از آن خدا باشد نه از جانب ما .
8   در هرچیز زحمت کشیده، ولی در شکنجه نیستیم؛ متحیّر ولی مأیوس نی؛
9   تعاقب کرده شده، لیکن نه متروک؛ افکنده شده، ولی هلاک شده نی؛
10   پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل می‌کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود .

وقا ايش 1

67   و پدرش زکریّا از روح‌القدس پر شده، نبوّت نموده، گفت،
68   خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود تفقّد نموده، برای ایشان فدایی قرار داد
69   و شاخ نجاتی برای ما برافراشت، در خانهٔ بندهٔ خود داود .
70   چنانچه به زبان مقدّسین گفت که، از بدوِ عالم انبیای او می‌بودند،
71   رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند،
72   تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدّس خود را تذکّر فرماید،
73   سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد،
74   که ما را فیض عطا فرماید، تا از دست دشمنان خود رهایی یافته، او را بیخوف عبادت کنیم،
75   در حضور او به قدّوسیّت و عدالت، در تمامی روزهای عمر خود .
76   و تو ای طفل، نبیحضرت اعلیٰ خوانده خواهی شد، زیرا پیش روی خداوند خواهی خرامید، تا طرق او را مهیّا سازی،
77   تا قوم او را معرفت نجات دهی، در آمرزش گناهان ایشان .
78   به احشای رحمت خدای ما که به آن سپیده از عالم اعلی از ما تفقد نمود،
79   تا ساکنان در ظلمت و ظّل موت را نور دهد و پایهای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید .
80   پس طفل نمّو کرده، در روح قوّی می‌گشت و تا روز ظهور خود برای اسرائیل، در بیابان بسر می‌برد .

Cantonese
以賽亞書 40 [Cantonese]
1 你們的 神 說、你們要安慰、安慰我的百姓 。 2 要對 耶路撒冷 說安慰的話、又向他宣告說、他爭戰的日子已滿了、他的罪孽赦免了、他為自己的一切罪、從耶和華手中加倍受罰 。 3 有人聲喊著 說、在曠野預備耶和華的路、〔或作在曠野有人聲喊著說當預備耶和華的路〕在沙漠地修平我們 神的道 。 4 一切山窪都要填滿、大小山岡都要削平、高高低低的要改為平坦、崎崎嶇嶇的必成為平原。 5 耶和華的榮耀必然顯現、凡有血氣的、必一同看見、因為這是耶和華親口 說的 。 6 有人聲 說、你喊叫罷.有一個說、我喊叫甚麼呢.說、凡有血氣的、盡都如草、他的美容、都像野地的花 。 7 草必枯乾、花必凋殘、因為耶和華的氣吹在其上.百姓誠然是草。 8 草必枯乾、花必凋殘、惟有我們 神的話、必永遠立定。 

哥林多後書 4 [Cantonese]
5 我們原不是傳自己、乃是傳 基督 耶穌 為主、並且自己因 耶穌 作你們的僕人。 6 那吩咐光從黑暗裡照出來的 神、已經照在我們心裡、叫我們得知 神榮耀的光、顯在 耶穌 基督 的面上。 7 我們有這寶貝放在瓦器裡、要顯明這莫大的能力、是出於 神、不是出於我們。 8 我們四面受敵、卻不被困住.心裡作難、卻不至失望. 9 遭逼迫、卻不被丟棄.打倒了、卻不至死亡. 10 身上常帶著 耶穌 的死、使 耶穌 的生、也顯明在我們身上。

路加福音 1 [Cantonese]
67 他父親撒迦利亞、被聖靈充滿了、就預言 說 、 68 主 以色列 的 神、是應當稱頌的.因他眷顧他的百姓、為他們施行救贖.
69 在他僕人 大衛 家中、為我們興起了拯救的角、 70 (正如主藉著從創世以來、聖先知的口所 說的話。 ) 71 拯救我們 脫離仇敵、和一切恨我們之人的手 . 72 向我們列祖施憐憫、記念他的聖約. 73 就是他對我們祖宗 亞伯拉罕 所起的誓、 74 叫我們既從仇敵手中被救出來、 75 就可以終身在他面前、坦然無懼的用聖潔公義事奉他。 76 孩子阿、你要稱為至高者的先知.因為你要行在主的前面、預備他的道路. 77 叫他的百姓因罪得赦、就知道救恩. 78 因我們 神憐憫的心腸、叫清晨的日光從高天臨到我們、 79 要照亮坐在黑暗中死蔭裡的人.把我們的 腳引到平安的路上 。 80 那孩子漸漸長大、心靈強健、住在曠野、直到他顯明在 以色列 人面前的日子。

Translation: Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/