Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm
Prædiken

2. søndag i advent (II)

Bibelsk indgangsvers: Es 30,30 og Sl 80,2

Zions folk, se, Herren vil komme at frelse folkeslagene,
Herren vil lade sin majestætiske røst høre til fryd for jeres hjerte.
(Es 30,30 LXX)
Lyt, Israels hyrde, du, der fører Josef som en hjord. (Sl 80,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Adventsbønner

Herre, vor Gud, opvæk vore hjerter, så vi, når din Søns kommer, må være rede til at tage imod ham og tjene dig med rene hjerter - ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn har åbenbaret for os, at himmel og jord skal forgå, men vore legemer igen opstå og vi alle stilles for din domstol. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil bevare os fast i dit ord og i en ret tro, nådigt vogte os for synd og bevare os i nød og fristelse, så at vore hjerter ikke sløves af frådseri og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, men at vi altid er årvågne og beder og i sikker forvisning om din nåde forventer din Søns komme med glæde og bliver evigt salige ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Moses, Profeterne og Salmerne

Malakias 3,1-3
Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med ét til sit tempel, pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger Hærskarers Herre. Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren.

Læsning fra Apostlenes Breve

Jakobsbrevet 5,7-8
Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær.

Læsning fra Evangelierne

Evangelium: Matthæus 25,1-13
Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Teksterne er de samme som Folkekirkens tekster fra 2. tekstrække.
Tekster med ¤ er tilføjet af vivit.dk. Tekster med * er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

ENGLISH

Translation: English: ESV.

ESV James 5,7-8
7 Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it, until it receives the early and the late rains. 8 You also, be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand.

ESV Matthew 25:1 -13
"Then the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 2 Five of them were foolish, and five were wise. 3 For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, 4 but the wise took flasks of oil with their lamps. 5 As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. 6 But at midnight there was a cry, 'Here is the bridegroom! Come out to meet him.' 7 Then all those virgins rose and trimmed their lamps. 8 And the foolish said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.' 9 But the wise answered, saying, 'Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves.' 10 And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. 11 Afterward the other virgins came also, saying, 'Lord, lord, open to us.' 12 But he answered, 'Truly, I say to you, I do not know you.' 13 Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.

FARSI / PERSISK

Translation: Farsi: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

يعقوب ايش 5
7   پس ای برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک، دهقان انتظار می‌کشد برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر می‌کند، تا باران اوّلّین و آخرین را بیابد .
8   شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوّی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است .

متی ايش 25
1  در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته، به استقبال داماد بیرون رفتند.
2  و از ایشان پنج دانا و پنج نادان بودند.
3  امّا نادانان مشعلهای خود را برداشته، هیچ روغن با خود نبردند.
4  لیکن دانایان، روغن در ظروف خود با مشعلهای خویش برداشتند.
5  و چون آمدن داماد بطول انجامید، همه پینکی زده، خفتند.
6  و در نصف شب صدایی بلند شد که، اینک، داماد می‌آید. به استقبال وی بشتابید.
7  پس تمامی آن باکره‌ها برخاسته، مشعلهای خود را اصلاح نمودند.
8  و نادانان، دانایان را گفتند، از روغن خود به ما دهید زیرا مشعلهای ما خاموش می‌شود.
9  امّا دانایان در جواب گفتند، نمی‌شود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد. بلکه نزد فروشندگان رفته، برای خود بخرید.
10  و در حینی که ایشان بجهت خرید می‌رفتند، دامادبرسید و آنانی که حاضر بودند، با وی به عروسی داخل شده، در بسته گردید.
11  بعد از آن، باکره‌های دیگر نیز آمده، گفتند، خداوندا برای ما باز کن.
12  او در جواب گفت، هرآینه به شما می‌گویم شما را نمی‌شناسم.
13  پس بیدار باشید زیرا که آن روز و ساعت را نمی‌دانید.

Cantonese
Translation: Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

雅各書 5 [Cantonese]
7 弟兄們哪、你們要忍耐、直到主來。看哪、農夫忍耐等候地裡寶貴的出 產、直到得了秋雨春雨 。 8 你們也當忍耐、堅固你們的心 . 因為主來的日子近了。

馬太福音 25 章 [Cantonese]
1 那時、天國好比十個童女、拿著燈、出去迎接新郎。 2 其中有五個是愚拙的 . 五個是聰明的。 3 愚拙的拿著燈、卻不預備油 . 4 聰明的拿著燈、又預備油在器皿裡。 5 新郎遲延的時候、他們都打盹睡著了。 6 半夜有人喊著 說、新郎來了、你們出來迎接他 。 7 那些童女就都起來收拾燈。 8 愚拙的對聰明的 說、請分點油給我們 . 因為我們的燈要滅了 。 9 聰明的回答 說、恐怕不夠你我用的 . 不如你們自己到賣油的那裡去買罷 。 10 他們去買的時候、新郎到了 . 那預備好了的、同他進去坐席 . 門就關了。 11 其餘的童女、隨後也來了、 說、主阿、主阿、給我們開門 。 12 他卻回答 說、我實在告訴你們、我不認識你們 。 13 所以你們要儆醒、因為那日子、那時辰、你們不知道。