Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Prædiken

1. søndag i advent (II)

Bibelsk indgangsvers: Sl 25,1-4

Herre, jeg løfter min sjæl til dig! Min Gud, jeg stoler på dig,
Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke mine fjender frydes over mig.
Ingen, der håber på dig, bliver til skamme (Sl 25,1-3)
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier (Sl 25,4)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

1. kollekt

Herre Jesus Kristus, vi beder dig:
rejs dig i din vælde og kom til vor frelse,
for at vi med dig som værn må fries
ud af de farer, der for vore synders skyld truer os,
- du, som med Faderen lever og regerer
i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.

2. kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Dig være tak og lov og pris til evig tid,
fordi du har set til os arme mennesker,
som for syndens skyld har måttet leve under dødens og Satans tyranni,
og indsat din Søn til konge over os,
en retfærdig og sagtmodig konge,
som ved sin død vil gøre os fri fra vore synder
og være vor frelser og redde og hjælpe os imod døden.
Nu beder vi dig:
Lad din Helligånd oplyse, styre og lede os,
så vi holder os til vor retfærdige konge og frelser alene,
og ikke, som verden gør,
tager anstød af hans fattige skikkelse og foragtede ord,
men ved en fast tro på ham
bliver evigt salige ved ham, din elskede Søn,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 42,1-9

Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte,
i ham har jeg fundet velbehag.
Jeg lader min ånd komme over ham,
og han skal bringe ret til folkene.
Han skriger ikke, han råber ikke,
han løfter ikke sin røst i gaderne.
Det knækkede rør sønderbryder han ikke,
den osende væge slukker han ikke,
han fører retten til sejr.
Han bliver ikke svag og knækkes ikke,
til han har ført retten igennem på jorden;
de fjerne øer venter på hans belæring.
Dette siger Gud Herren,
han som skabte himlen og spændte den ud,
som bredte jorden ud med dens vækster,
som gav åndedræt til folkene på jorden,
livsånde til dem, der færdes på den:
Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed;
jeg tager dig ved hånden.
Jeg danner dig og gør dig
til en pagt med folket, til et lys for folkene.
Du skal åbne de blindes øjne,
føre fangerne ud af fængslet
og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet.
Jeg er HERREN, det er mit navn!
Jeg giver ikke min ære til nogen anden
eller min pris til gudebillederne.
Hvad der tidligere blev sagt, det er sket,
nu fortæller jeg det nye;
før det spirer frem, forkynder jeg det.

Epistel: Romerbrevet 13,11-14

I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.

Evangelium: Lukas 4,16-30

Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:

Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: "I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse." Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: "Er det ikke Josefs søn?" Han svarede dem: "I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!" Men han sagde: "Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman."
Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik.

Teksterne identiske med Folkekirkens tekster fra 2. tekstrække.
Tekster med ¤ er tilføjet af vivit.dk.
Tekster med * er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

Translation: English: ESV. Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

ESV Isaiah 42:1-9
Behold my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights; I have put my Spirit upon him; he will bring forth justice to the nations.
2 He will not cry aloud or lift up his voice, or make it heard in the street;
3 a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice.
4 He will not grow faint or be discouraged till he has established justice in the earth; and the coastlands wait for his law.
5 Thus says God, the LORD, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it:
6 "I am the LORD; I have called you in righteousness; I will take you by the hand and keep you; I will give you as a covenant for the people, a light for the nations,
7 to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness.
8 I am the LORD; that is my name; my glory I give to no other, nor my praise to carved idols.
9 Behold, the former things have come to pass, and new things I now declare; before they spring forth I tell you of them."

Romans 13:11-14 ESV
11 Besides this you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed.
12 The night is far gone; the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light.
13 Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy.
14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.

Luke 4:16-30 ESV
16 And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read.
17 And the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written,
18 "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed,
19 to proclaim the year of the Lord's favor."
20 And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him.
21 And he began to say to them, "Today this Scripture has been fulfilled in your hearing."
22 And all spoke well of him and marveled at the gracious words that were coming from his mouth. And they said, "Is not this Joseph's son?"
23 And he said to them, "Doubtless you will quote to me this proverb, '"Physician, heal yourself." What we have heard you did at Capernaum, do here in your hometown as well.'"
24 And he said, "Truly, I say to you, no prophet is acceptable in his hometown.
25 But in truth, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heavens were shut up three years and six months, and a great famine came over all the land,
26 and Elijah was sent to none of them but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow.
27 And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian."
28 When they heard these things, all in the synagogue were filled with wrath.
29 And they rose up and drove him out of the town and brought him to the brow of the hill on which their town was built, so that they could throw him down the cliff.
30 But passing through their midst, he went away.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 42

 اینك‌ بنده‌ من‌ كه‌ او را دستگیری‌ نمودم ‌و برگزیده‌ من‌ كه‌ جانم‌ از او خشنود است‌، من‌ روح‌ خود را بر او می‌نهم‌ تا انصاف‌ را برای‌ امّت‌ها صادر سازد.
2  او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن‌ را در كوچه‌ها نخواهد شنوانید.
3  نی‌ خرد شده‌ را نخواهد شكست‌ و فتیله‌ ضعیف‌ را خاموش‌ نخواهد ساخت‌ تا عدالت‌ را به‌ راستی‌ صادر گرداند.
4  او ضعیف‌ نخواهد گردید و منكسر نخواهد شد تا انصاف‌ را بر زمین‌ قرار دهد و جزیره‌ها منتظر شریعت‌ او باشند.
5  خدا یهوه‌ كه‌ آسمانها را آفرید و آنها را پهن‌ كرد و زمین‌ و نتایج‌ آن‌ را گسترانید و نفس‌ را به‌ قومی‌ كه‌ در آن‌ باشند و روح‌ را بر آنانی‌ كه‌ در آن‌ سالكند می‌دهد، چنین‌ می‌گوید:
6  «من‌ كه‌ یهوه‌ هستم‌ تو را به‌ عدالت‌ خوانده‌ام‌ و دست‌ تو را گرفته‌، تو را نگاه‌ خواهم‌ داشت‌ و تو را عهد قوم‌ و نور امّت‌ها خواهم‌ گردانید.
7  تا چشمان‌ كوران‌ را بگشایی‌ و اسیران‌ را از زندان‌ و نشینندگان‌ در ظلمت‌ را از محبس‌ بیرون‌ آوری‌.
8  من‌ یهوه‌ هستم‌ و اسم‌ من‌ همین‌ است‌. و جلال‌ خود را به‌ كسی‌ دیگر و ستایش‌ خویش‌ را به‌ بتهای‌ تراشیده‌ نخواهم‌ داد.
9  اینك‌ وقایع‌ نخستین‌ واقع‌ شد و من‌ از چیزهای‌ نو اعلام‌ می‌كنم‌ و قبل‌ از آنكه‌ بوجود آید شما را از آنها خبر می‌دهم‌.»

روميان ايش13
11  و خصوصاً چون وقت را می‌دانید که الحال ساعت رسیده است که ما را باید از خواب بیدار شویم زیرا که الآن نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم.
12  شب منقضی شد وروز نزدیک آمد. پس اعمال تاریکی را بیرون کرده، اسلحه نور را بپوشیم.
13  و با شایستگی رفتار کنیم چنانکه در روز، نه در بزمها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد؛
14  بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید.

لوقا ايش4
16  و به ناصره جایی که پرورش یافته بود، رسید و بحسب دستور خود در روز سَبَّت به کنیسه درآمده، برای تلاوت برخاست.
17  آنگاه صحیفه اِشْعَیا نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود، موضعی را یافت که مکتوب است
18  روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکستهدلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم،
19  و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.
20  پس کتاب را به هم پیچیده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان همهٔ اهل کنیسه بر وی دوخته می‌بود.
21  آنگاه بدیشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد.
22  و همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیضآمیزی که از دهانش صادر می‌شد، تعجّب نموده، گفتند، مگر این پسر یوسف نیست؟
23  بدیشان گفت، هرآینه این مثل را به من خواهید گفت، ای طبیب خود را شفا بده. آنچه شنیده‌ایم که در کَفَرناحوم از تو صادر شد، اینجا نیز در وطن خویش بنما.
24  و گفت، هرآینه به شما می‌گویم که هیچ نبی در وطن خویش مقبول نباشد.
25  و به تحقیق شما را می‌گویم که بسا بیوه زنان در اسرائیل بودند، در ایام الیاس، وقتی که آسمان مدّت سه سال و شش ماه بسته ماند، چنانکه قحطی عظیم در تمامی زمین پدید آمد،
26  و الیاس نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد، مگر نزد بیوه زنی در صَرْفَه صیدون.
27  و بسا ابرصان در اسرائیل بودند، در ایّام اِلیشَع نبی و احدی از ایشان طاهر نگشت، جز نَعمان سریانی.
28  پس تمام اهل کنیسه چون این سخنان را شنیدند، پُر از خشم گشتند
29  و برخاسته او را از شهر بیرون کردند و بر قلّه کوهی که قریه ایشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را به زیر افکنند.
30  ولی از میان ایشان گذشته، برفت.

Cantonese

以賽亞書 42 章 [Cantonese]
1 看哪、我的僕人、我所扶持、所揀選、心裡所喜悅的、我已將我的靈賜給他、他必將公理傳給外邦。
2 他不喧嚷、不揚聲、也不使街上聽見他的聲音。
3 壓傷的蘆葦、他不折斷.將殘的燈火、他不吹滅.他憑真實將公理傳開。
4 他不灰心、也不喪膽、直到他在地上設立公理.海島都等候他的訓誨。
5 創造諸天、鋪張穹蒼、將地和地所出的一併鋪開、賜氣息給地上的眾人、又賜靈性給行在其上之人的 神耶和華、他如此說、
6 我耶和華憑公義召你、必攙扶你的手、保守你、使你作眾民的中保、〔中保原文作約〕作外邦人的光、
7 開瞎子的眼、領被囚的出牢獄、領坐黑暗的出監牢。
8 我是耶和華、這是我的名.我必不將我的榮耀歸給假神、也不將我的稱讚歸給雕刻的偶像。
9 看哪、先前的事已經成就、現在我將新事說明、這事未發以先、我就說給你們聽。

羅馬書 13 章 [Cantonese]
11 再者、你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候、因為我們得救、現今比初信的時候更近了。
12 黑夜已深、白晝將近.我們就當脫去暗昧的行為、帶上光明的兵器。
13 行事為人要端正、好像行在白晝.不可荒宴醉酒.不可好色邪蕩.不可爭競嫉妒。
14 總要披戴主耶穌 基督 、不要為肉體安排、去放縱私慾。

路加福音 4 章 [Cantonese]
16 耶穌 來到拿撒勒、就是他長大的地方.在安息日、照他平常的規矩、進了會堂、站起來要念聖經。
17 有人把先知以賽亞 的書交給他、他就打開、找到一處寫著說、
18 『主的靈在我身上、因為他用膏膏我、叫我傳福音 給貧窮的人.差遣我報告被擄的得釋放、瞎眼的得看見、叫那受壓制的得自由、
19 報告 神悅納人的禧年。』
20 於是把書捲起來、交還執事、就坐下.會堂裡的人都定睛看他。
21 耶穌 對他們說、今天這經應驗在你們耳中了。
22 眾人都稱讚他、並希奇他口中所出的恩言.又說、這不是約瑟 的兒子麼。
23 耶穌 對他們說、你們必引這俗語向我說、醫生、你醫治自己罷.我們聽見你在迦百農 所行的事、也當行在你自己家鄉裡。
24 又說、我實在告訴你們、沒有先知在自己家鄉被人悅納的。
25 我對你們說實話、當以利亞 的時候、天閉塞了三年零六個月、遍地有大饑荒、那時、以色列 中有許多寡婦.
26 以利亞 並沒有奉差往他們一個人那裡去、只奉差往西頓的撒勒法、一個寡婦那裡去。
27 先知以利沙的時候、以色列 中有許多長大痲瘋的.但內中除了敘利亞 國的乃縵、沒有一個得潔淨的。
28 會堂裡的人聽見這話、都怒氣滿胸.
29 就起來攆他出城、他們的城造在山上、他們帶他到山崖、要把他推下去。
30 他卻從他們中間直行、過去了。