www.vivit.dk/kirkeaar.htm

24. søndag e. trinitatis (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)
Jeremias 29,11 og Salme 85,2

Jeg ved,
hvilke planer jeg har lagt for jer,
siger Herren,
planer om lykke, ikke om ulykke,
om at give jer en fremtid og et håb. (Jer 29,11)
Du var nådig mod dit land, Herre,
og vendte Jakobs skæbne. (Sl 85,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Søn har tilsagt os syndernes forladelse og redning fra den evige død; vi beder dig: Styrk os ved din Helligånd, så vi daglig vokser i tilliden til din nåde ved Kristus og fast og sikkert bevarer det håb, at vi ikke skal dø, men trygt sove hen i Jesus Kristus, vor kære Herre og frelser, og på dommedag opvækkes til det evige liv ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Ezekiel 37,1-14*

Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem, hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig: "Menneske, kan disse ben blive levende?" og jeg svarede: "Gud Herre, det ved kun du!" Da sagde han til mig: "Du skal profetere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord! Dette siger Gud Herren til disse ben: Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fæster sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren." Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig: "Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden: Dette siger Gud Herren: Kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende." Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær.

Derpå sagde han til mig: "Menneske, disse ben er hele Israels folk; de siger: 'Vore ben er indtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os!' Derfor skal du profetere og sige til dem: Dette siger Gud Herren: Mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren."

Eller

Daniel 7,9-10 og 13-14*

Da så jeg dette:
Troner blev stillet frem,
og en gammel af dage tog sæde;
hans klæder var hvide som sne,
og håret på hans hoved var rent som uld.
Hans trone var flammer af ild,
dens hjul var luende ild.
En flod af ild strømmede frem
og løb ud foran ham.
Tusind, ja tusinder tjente ham,
ti tusind, ja titusinder stod foran ham.
Retten blev sat,
bøgerne blev åbnet. ...
I nattesynerne så jeg dette:
Med himlens skyer kom en,
der så ud som en menneskesøn;
han kom hen til den gamle af dage
og blev ført frem for ham.
Herredømme, ære og kongerige blev givet ham;
alle folk, stammer og tungemål tjente ham.
Hans herredømme er et evigt herredømme,
som ikke skal forgå,
hans kongerige
skal ikke gå til grunde.

Epistel: Kolossenserbrevet 1,9b-14

Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed.

Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

Evangelium: Matthæus 9,18-26

Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: "Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve." Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple.

Men se, en kvinde, der i tolv år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv: "Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst." Jesus vendte sig om, så hende og sagde: "Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig." Og fra det øjeblik var kvinden frelst.

Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han: "Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover." De lo ad ham; men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet.

ENGLISH

Daniel 7:9-14 NAU
9 "I kept looking Until thrones were set up, And the Ancient of Days took His seat; His vesture was like white snow And the hair of His head like pure wool. His throne was ablaze with flames, Its wheels were a burning fire.
10 "A river of fire was flowing And coming out from before Him; Thousands upon thousands were attending Him, And myriads upon myriads were standing before Him; The court sat, And the books were opened.
11 "Then I kept looking because of the sound of the boastful words which the horn was speaking; I kept looking until the beast was slain, and its body was destroyed and given to the burning fire.
12 "As for the rest of the beasts, their dominion was taken away, but an extension of life was granted to them for an appointed period of time.
13 "I kept looking in the night visions, And behold, with the clouds of heaven One like a Son of Man was coming, And He came up to the Ancient of Days And was presented before Him.
14 "And to Him was given dominion, Glory and a kingdom, That all the peoples, nations and men of every language Might serve Him. His dominion is an everlasting dominion Which will not pass away; And His kingdom is one Which will not be destroyed.

Colossians 1:9-14 NAU
9 For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding,
10 so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God;
11 strengthened with all power, according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience; joyously
12 giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in Light.
13 For He rescued us from the domain of darkness, and transferred us to the kingdom of His beloved Son,
14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

Matthew 9,18-26 [New American Standard Bible 1995]
18 While He was saying these things to them, a synagogue official came and bowed down before Him, and said, "My daughter has just died; but come and lay Your hand on her, and she will live."
19 Jesus got up and began to follow him, and so did His disciples.
20 And a woman who had been suffering from a hemorrhage for twelve years, came up behind Him and touched the fringe of His cloak;
21 for she was saying to herself, "If I only touch His garment, I will get well."
22 But Jesus turning and seeing her said, "Daughter, take courage; your faith has made you well." At once the woman was made well.
23 When Jesus came into the official's house, and saw the flute-players and the crowd in noisy disorder,
24 He said, "Leave; for the girl has not died, but is asleep." And they began laughing at Him.
25 But when the crowd had been sent out, He entered and took her by the hand, and the girl got up.
26 This news spread throughout all that land.

FARSI / PERSISK

دانيال ايش 7
 «و نظر می‌كردم‌ تا كرسیها برقرار شد و قدیم‌الایام‌ جلوس‌ فرمود و لباس‌ او مثل‌ برف‌ سفید و موی‌ سرش‌ مثل‌ پشم‌ پاك‌ و عرش‌ او شعله‌های‌ آتش‌ و چرخهای‌ آن‌ آتش‌ ملتهب‌ بود.
10  نهری‌ از آتش‌ جاری‌ شده‌، از پیش‌ روی‌ او بیرون‌ آمد. هزاران‌ هزار او را خدمت‌ می‌كردند و كرورها كرور به‌ حضور وی‌ ایستاده‌ بودند. دیوان‌ برپا شد و دفترها گشوده‌ گردید.
11  آنگاه‌ نظركردم‌ به‌ سبب‌ سخنان‌ تكبّرآمیزی‌ كه‌ آن‌ شاخ‌ می‌گفت‌. پس‌ نگریستم‌ تا آن‌ وحش‌ كشته‌ شد و جسد او هلاك‌ گردیده‌، به‌ آتش‌ مشتعل‌ تسلیم‌ شد.
12  اما سایر وحوش‌ سلطنت‌ را از ایشان‌ گرفتند، لكن‌ درازی‌ عمر تا زمانی‌ و وقتی‌ به‌ ایشان‌ داده‌ شد.
13  و در رؤیای‌ شب‌ نگریستم‌ و اینك‌ مثل‌ پسر انسان‌ با ابرهای‌ آسمان‌ آمد و نزد قدیم‌الایام‌ رسید و او را به‌ حضور وی‌ آوردند.
14  و سلطنت‌ و جلال‌ و ملكوت‌ به‌ او داده‌ شد تا جمیع‌ قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت‌ نمایند. سلطنت‌ او سلطنت‌ جاودانی‌ و بی‌زوال‌ است‌ و ملكوت‌ او زایل‌ نخواهد شد.

کولوسيان ايش 1
 و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم، باز نمی‌ایستیم از دعا کردن برای شما و مسألت نمودن تا از کمال معرفت ارادهٔ او در هر حکمت و فهم روحانی پُر شوید،
10  تا شما به طریق شایستهٔٔ خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمّو کنید،
11  و به اندازهٔ توانایی جلال او به قوّت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمّل را با شادمانی داشته باشید؛
12  و پدر را شکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدّسان در نور گردانیده است،
13  و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبّت خود منتقل ساخت،
14  که در وی فدیهٔ خود، یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته‌ایم.

متی ايش 9
18  او هنوز این سخنان را بدیشان می‌گفت که ناگاه رئیسی آمد و او را پرستش نموده، گفت، اکنون دختر من مرده است. لکن بیا و دست خود را بر وی گذار که زیست خواهد کرد.
19  پس عیسی به اتّفاق شاگردان خود برخاسته، از عقب او روانه شد.
20  و اینک، زنی که مدّت دوازده سال به مرض استحاضه مبتلا می‌بود، از عقب او آمده، دامن ردای او را لمس نمود،
21  زیرا با خود گفته بود، اگر محض ردایش را لمس کنم، هرآینه شفا یابم.
22  عیسی برگشته، نظر بر وی انداخته، گفت، ای دختر، خاطرجمع باش زیرا که ایمانتتو را شفا داده است! در ساعت آن زن رستگار گردید.
23  و چون عیسی به خانهٔ رئیس در آمد، نوحهگران و گروهی از شورشکنندگان را دیده،
24  بدیشان گفت، راه دهید، زیرا دختر نمرده، بلکه در خواب است. ایشان بر وی سُخریّه کردند.
25  امّا چون آن گروه بیرون شدند، داخل شده، دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست.
26  و این کار در تمام آن مرزوبوم شهرت یافت.

Cantonese

但以理書 7 章 [Cantonese]
我觀看、見有寶座設立、上頭坐著亙古常在者、他的衣服潔白如雪、頭髮如純淨的羊毛、寶座乃火焰、其輪乃烈火.
10 從他面前有火像河發出、事奉他的有千千、在他面前侍立的有萬萬.他坐著要行審判、案卷都展開了。
[11 那時我觀看、見那獸因小角說誇大話的聲音被殺、身體損壞、扔在火中焚燒。
12 其餘的獸、權柄都被奪去、生命卻仍存留、直到所定的時候和日期。]
13 我在夜間的異象中觀看、見有一位像人子 的、駕著天雲而來、被領到亙古常在者面前、
14 得了權柄、榮耀、國度、使各方各國各族的人都事奉他.他的權柄是永遠的、不能廢去、他的國必不敗壞。

歌羅西書 1 章 [Cantonese]
因此、我們自從聽見的日子、也就為你們不住的禱告祈求、願你們在一切屬靈的智慧悟性上、滿心知道 神的旨意.
10 好叫你們行事為人對得起主、凡事蒙他喜悅、在一切善事上結果子、漸漸的多知道 神.
11 照他榮耀的權能、得以在各樣的力上加力、好叫你們凡事歡歡喜喜的忍耐寬容.
12 又感謝父、叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業.
13 他救了我們脫離黑暗的權勢、把我們遷到他愛子的國裡.
14 我們在愛子裡得蒙救贖、罪過得以赦免。

馬太福音 9 章 [Cantonese]
18 耶穌 說這話的時候、有一個管會堂的來拜他說、我女兒剛纔死了、求你去按手在他身上、他就必活了。
19 耶穌 便起來、跟著他去、門徒也跟了去。
20 有一個女人、患了十二年的血漏、來到耶穌 背後、摸他的衣裳繸子.
21 因為他心裡說、我只摸他的衣裳、就必痊愈。
22 耶穌 轉過來看見他、就說、女兒、放心、你的信救了你.從那時候、女人就痊愈了。
23 耶穌 到了管會堂的家裡、看見有吹手、又有許多人亂嚷.
24 就說、退去罷.這閨女不是死了、是睡著了.他們就嗤笑他。
25 眾人既被攆出、耶穌 就進去、拉著閨女的手、閨女便起來了。
26 於是這風聲傳遍了那地方。

Bibeloversættelse til Engelsk: ESV. Farsi og Kinesisk (Cantonese): https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/