Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Det, han siger, sker

Salmer: 33,1-3, 478, 31, 432, 33,4-7.

Prædiken 3. søndag e. hellig 3 kongers dag 2023. LGJ

Evangelium: Matthæus 8,1-13
Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren." Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil, bliv ren!" Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: "Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem."
Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: "Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt." Han sagde til ham: "Jeg vil komme og helbrede ham." Men officeren sagde: "Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det." Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren." Men til officeren sagde Jesus: "Gå, det skal ske dig, som du troede!" Og hans tjener blev helbredt i samme time.

1.

Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham.

Åh, hvor er det godt, når man møder en, som ikke kun har det i munden, men også i hænderne, en, som ikke kun har de gode ord, men gør det gode, så det kan mærkes både på legeme og sjæl. Men hvor finder vi sådanne lærere? De findes ikke blandt os. Ingen af dem slår til. Ingen magter dette. Men hør evangeliet. Her går en lærer ned fra bjerget. Han har prædiket og undervist og gjort mennesker salige. Han har i sin prædiken gjort mennesker skyldige og fortalt dem, at ondskab ikke kun er andres problem, men deres eget. Han har lært dem at bede. Og han har taget alle deres bekymringer fra dem og sat deres fod på klippen. Sådan en lærer findes! Han hedder Jesus Kristus. Guds Søn. Ham skal vi se og høre, for ikke at miste modet, troen og håbet og livet.

2.

Evangeliet siger det til os: Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren." Vi ligner jo den spedalske. Vore problemer hænger fast i os ligesom spedalskheden hang ved den spedalske. Ingen spedalsk kunne helbrede sig selv. Vi kan ikke redde os selv. Evangeliet bliver her en fortælling om HERREN og os. Det er jo netop, hvad Matthæus vil, når han siger: ”Og se!” Se, hvordan han mødte Jesus. Og se, hvordan han blev hjulpet. Den spedalske mand mødte Jesus med tillid og håb. Og Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil, bliv ren!" Og straks blev han renset for sin spedalskhed.

Her ser vi en lærer og forkynder, som ikke blot prædiker klart og skarpt og med trøst, men som også med sine handlinger står bag det han siger. Jesus er retfærdig, kærlig, forstående, medfølende, skånselsløs ærlig. Og så skåner han ikke sig selv, men tager hele skylden på sig på korset. Han besøger de syge, tager sig af enker og besatte, og han sørger for børnene. Han tager sig af de dødende. Og han har magt til det.

Vi kan sige det samme til ham, som den spedalske sagde: ”Hvis du vil, kan du rense mig!” Ja, vi ved fra evangeliet, at han vil give os himmeriget, give os trøst, give os salighed, sørge for os i hele livet, selv om vi må lide ondt og skal dø. For han led for os, han svarede ikke skældsord med skældsord, og han er opstået fra de døde og regerer fra Guds højre hånd.

3.

Men stop lige et øjeblik. Det var vel langt lettere for dem, end det er for os. Men det var det faktisk ikke. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.” - Jesus undrede sig over denne tro! Det var slet ikke enkelt at tro dengang. Jesus var jo et menneske. Og der var ikke sket noget under i officerens liv. Kun i andres liv. Men han troede på Jesus pga hvad han havde hørt om og fra Jesus.

Officeren tror, at Jesus kan gøre hans lidende dreng rask ved at sige et ord. ”Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt.” Og Jesus undrede sig. Officeren troede, fordi han havde hørt om Jesus og måske også hørt hans undervisning.

Vi er ikke dårligere stillet end den romerske officer. Vi har hørt om de samme undere i evangeliet. De er bevidnet af Matthæus og de andre øjenvidner. Og vi har Jesu under­visning. Vi hører det fra mennesker, vore forældre, præster, andre kristne. Og vi hører om en lærer, Jesus, som ikke kun har det i munden, men også i sit liv.

Hans ord skaber også det under i os, at vi klynger os til det, han siger, råber til ham og beder til ham. Og vi ved endda mere end den spedalske og den romerske officer: Nemlig at Jesus døde og opstod for os.

4.

Hvad vil han gøre for os? Ved vi det? Ja.

* Hør ham gøre dig salig i prædikenen på bjerget. Det er til os. ”Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.”

* Hør ham tale om Guds bud i prædikenen på bjerget. Og du bliver skyldig.

* Hør ham tale om bekymringerne, og han tager dem fra dig og giver dig Fadervor.

* Hør ham tale om Klippen, og den vokser frem under dig. Hør ham tale om det evige liv. Og han giver dig det ved sin død og opstandelse.

Den romerske officer var ellers en betydningsfuld mand, som skulle respekteres af andre. Kunne befale over et regiment på 100 mand. Men han sagde til Jesus, at ikke var værdig til at Jesus besøgte ham: ”Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Dernæst sagde han: ”Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det.”

Jesus gav ham ret i begge dele.

* At han var ringe og ikke fortjente, at Mesteren besøgte ham i hans hus. Og det er netop sådan det også er med os. Vi er ikke værdige til at Mesteren er hos os. Men han vil dig. Han vil mig. Han vil os.

* Det andet gav Jesus ham også ret i: Det, han troede om Jesu ord, det ville ske. Jesus skulle blot befale, så ville det ske. Og det skete.

Det, Jesus siger til os og om os og om vores nutid og fremtid og evighed, det sker. Også i vore liv. Derfor tror vi. Og det sker, som vi tror, fordi hans ord er sande og udretter alt det, vi har brug for i liv og død.

Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk