Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Den trange vej til livet

Bededag 26.4.2024. Aarh. og 27.4. i Kbh. LGJ
Salmer: 366, 364, 439, 226, 561.

Evangelium: Matthæus 7,7-14
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

1. Den trange vej

JESUS fortalte i søndags, at han er VEJEN, SANDHEDEN og LIVET. I dag fortæller han, at vejen til livet er trang. Og han føjer til, at porten til livet er snæver. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den! Hvad mener han? Hvorfor er vejen trang? Hvorfor er porten snæver?

Vi kommer måske til at tænke på, da Jesus sammenlignede porten til himlen med et nåleøje. En ung mand spurgte Jesus: «Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?» (Matt 19,16). Jesus svarede: ”Sælg alt hvad du ejer og kom og følg mig!” Manden gik bedrøvet bort, for han var meget rig. Det blev for snævert! Han ville ikke give afkald på det, han stolede mest på i livet: rigdommen. Og Jesus lærte den dag disciplene, at det er svært for en rig at komme ind i Guds rige. «Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.» Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: «Hvem kan så blive frelst?» (Matt 19,23-25).

Porten til livet er så snæver og vejen så trang, at det ser umuligt ud. Og da det var gået op for dem, så Jesus på dem og svarede: … «For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.» (Matt 19,26)

Så viser Jesus os altså, at det er umuligt for os at frelse os selv, men netop, når det bliver umuligt for os, og siger Jesus: ”JEG er VEJEN. Tro på Gud og tro på mig!” Og da bliver vi glade og trygge. Troen på os selv går i stykker, og troen på Ham lever og vokser. Og vi ser Jesus som vores vej. Og jo bedre vi lærer ham at kende, desto mere ser vi, at han havde det trangt og svært. Det var svært og trangt, da han blev født i Betlehem. Man forsøgte at myrde ham. Men Faderen beskyttede ham. Og når vi læser om hans liv og tjeneste for os i evangeliernes beretninger, ser vi, hvordan han led, samtidig med at han var en konge og herre midt i lidelsen. Han helbredte, han tilgav og han overvandt døden. Han blev spottet og forhånet og led selv døden.

Jo, Jesus er Vejen. Han er den trange vej til Livet. Han er vores vej.

2. Den brede vej

Og nu taler Jesus så om "den brede vej". Han slår troen på, at den brede vej er den rette for os, totalt i stykker! Han siger:for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.”

Den brede vej er vejen med tusinde menneskelige muligheder for at udfolde sig, få sine behov dækket og sine lyster tilfredsstillet.

* Bruger man sin mavefornemmelse, vælger man det, der smager os selv bedst.
* Bruger sine sanser, vælger man det, som er smukkest for os.
* Og lytter man til verdens klogskab, vælger man sig selv og bliver dybt ensom uden Gud, ja, som en løs hund, der ikke ved, hvor den hører hjemme. Gudløs. Hjemløs. Løssluppen.

Det er den vej, som fører bort fra Guds vilje med os. Vi gør den bred med vores ulydighed. Vi gør mod andre, hvad vi ikke ønsker, at de gør mod os: vi svigter, overser, anklager, ikke sørger for, ikke giver os hen for.

Jesus siger, at vi skal gøre lige modsat: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Man kalder denne sæt­ning for ”den gyldne regel”. Og den er kendt af mange uanset om det er kristne eller ej.

Men når leve sådan, bliver vore muligheder i livet da ikke begrænset og indsnævret. Jo, Mulighederne for at afvige fra Guds lov ude­lukkes. Mulighederne for at svigte vor næste lukkes der af for. Denne regel gør porten og vejen til Livet snæver og trang. Men det er her, at selve Livet leves, livet i kærlig­hed. Udenfor denne livsvej er kun død.

3. Bed til jeres Far

Jesus har nu fortalt os, hvad vi skal gøre mod andre. Men han fortæller os også, hvad vi skal gøre overfor Gud. Han siger: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!”

Hvad er det lige, han kræver af os? Ingenting! Her er alt gave. Her er det en far, som giver sine børn, hvad de har brug for. De beder, og han giver. De søger, og han lader dem finde. De banker på, og han åbner. Alt er gave i vort forhold til Gud, vor Himmelske far. Han kalder os "onde", fordi vi er det. Men han frelser os. Det kan vi stole på.

Jesus uddyber det sådan: * Vor Fader giver os , hvad vi har brug for hvert sekund, indtil evighedens dag, hvor han rejser os af graven. * Vor Fader lader os finde, først og fremmest finde vejen, nemlig Jesus. Han gør det, når han tager vores tro på os selv fra os, og giver os tillid til Jesus. * Vor Fader åbner for os. Han åbner den port, som var så snæver, at vi ikke kunne komme igennem med vort gods og vore gode gerninger. Han gør os nøgne og fravrister os alt vort gods, alle vore gode gerninger. Og så rider han selv foran på et æsel. Sådan åbner porten sig. Og nogle dage efter går han på smertens vej ud til Golgata, og han bærer vore synder og lider den straf, som vi onde mennesker har fortjent. Han er Vejen til Livet. Til det evige liv i herlighed.

Jesu ord om at bede, søge og banke er ikke tunge bud, men en indbydelse til at stole på, at han er vores Far, som vil høre og bønhøre os.

Og for at vi må tage det til os og tro på, at det er sådan, han vil gøre, at han er vores Far og vi hans børn, siger han:

Tænk på, hvordan I selv gør overfor jeres nærmeste. Og er det, fordi I er så gode? Nej, jeres hjerter er jo onde. Men jeg er jeres nådige og barmhjertige far. Og I har brug for al mulig hjælp.

Men hvad er det, I gør overfor jeres børn? I giver jeres søn brød, når han beder om brød. I giver ham ikke en sten. Og når dit barn beder om stegt fisk, giver I ikke en levende hugorm, så barnet flygter.

I, som er onde, kan godt give jeres børn gode gaver. Hvor meget mere så ikke jeres Fader, som er i himlene. Jeg har jo givet jer min egen søn til at dø for jer.

Jo, Gud Fader vil give gode gaver til dem, som beder ham derom.

Så vil vi bede til ham om Frelse, Brød og Fisk.

* Lad os bede for hinanden her i menigheden.
* Lad os bede for mennesker i vores by og land.
* Lad os bede om Fred i verden. Fred i kirken. Og Fred i hjertet.

Gud, giv os den fred ved Jesus, som er vores Frelser og Herre. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk