Bed, så skal der gives jer!

Prædiken på Store Bededag (II) ved pastor Leif G. Jensen.
Salmer: 437, Herre, gør det stille, 449, 438, 552

Matthæusevangeliet 7,7-14

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den?

Hvad ønsker du dig?

"Hvad ønsker du dig til fødselsdag?" "Det ved jeg ikke rigtigt?" - "Hvad ønsker naboens dreng sig til sin konfirmation?" "Ja, hvad ønsker han sig? Han har jo så meget. Måske penge. Det kan han altid bruge." ... Det er ikke altid, at man ved, hvad man skal ønske. For vi har jo så meget.

Hvad skal vi bede Gud om? Hvad beder du egentlig Gud om i dit liv? Hvad ønsker du? Eller synes du ikke, at du mangler noget? Eller tænker du, at det nok ikke nytter at bede? Eller mener du, at din bøn er for dårlig og overfladisk til at blive bønhørt? - Jo, vi har brug for både at se, hvad vi har brug for, og at vide, at Gud ønsker at bønhøre os. Det vil give os bønnen tilbage.

Hvordan mon disciplene da hørte ordene, da Jesus første gang sagde: "Bed, så skal der gives jer!"? Vi får en fornemmelse af det, når vi lytter til den prædiken, Jesus holdt, da han gav os det store løfte om bønhørelse.

Noget at bede om

Jesus talte i Bjergprædikenen om disciplenes liv; og der må have været opstået mange ønsker hos dem i løbet af hans prædiken. For han tog de 10 bud frem og placerede disciplene midt i Guds vilje.

Han talte om det 5. bud: "I har godt hørt, at man ikke må slå ihjel." Men nu er der jo nok ingen her i kirken, som har slået nogen ihjel. "Men jeg siger jer, at den som siger noget ondt til sin broder, ja, den, som i sit hjerte bliver vred og tænker ondt om sin broder, han er skyldig. Ikke kun skyldig for en menneskelig domstol, men skyldig for Guds domstol." - Hvis det nu var dig, der stod foran at skulle i fængsel 1 år fra og med næste uge, ville du så ikke have et problem? Hvad skulle du dog sige på arbejdet og til dine naboer? Du ville have et stort ønske, at det aldrig var sket. - Disciplenes problem var ikke, at de skulle i fængsel, men det, som var endnu værre: at de var skyldige for Guds domstol og hjemfaldne til Helvedes ild. Og de vidste, at det var sådan.

Jesus tog også det 6. bud frem og talte med dem om ægteskabsbrud. "I ved godt, at man ikke må bedrive hor og skille sig fra sin hustru!" Og der er måske heller ingen her, som har begået ægteskabsbrud. Alt er måske i det ydre, som det skal være. Men Jesus sagde: "Enhver, som ser på en andens kone og begærer hende, har begået ægteskabsbrud!" Jamen, det var bare en film. Det var bare på vej hjem fra arbejde. Det var bare .... Ja, hvad var det bare? Det er dig, der siger, "at det var bare". Men Gud siger, at det var ægteskabsbrud. Du kender undskyldningerne og bruger dem måske, men de dur' ikke. Vi er ikke skabt til urenhed, men til renhed, både overfor vores næste og overfor Gud.

Og nu siger Jesus i vores tekst: "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem." Alt, hvad I vil, de skal gøre mod jer! Ja, dét var lige noget. For der er meget, vi gerne vil, at andre gør mod os. Faktisk har vi en lang ønskeliste over, hvad vi gerne vil, andre gør mod os og for os. De må gerne være flinke og hjælpsomme. De må gerne tilgive os og være tålmodige. Det er også dejligt at blive overrasket med en særlig opmærksomhed. ... Sådanne ønsker er der nok af hos os. Men hvad mon de andre ønsker af dig? Jesus siger: "Alt, hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem!"

Hvorfor er det ikke dét, vi er optaget af hver dag: alt det, vi bør og skal gøre for andre? Tænk hvor meget du kan være for din ægtefælle og dine børn og dine forældre. Tænk, hvad du kan være for dine arbejdskammerater, hvis dette står øverst: "Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig! Vær mod din menighed, som du ønsker, at den skal være mod dig! Giv din menighed alt det, du længes efter, at den skal give dig!"

Men hvad gør det, at du undlader det? Det kommer de andre sig jo nok over. - Ja, måske kommer de sig over det. Men kommer du dig over det? Mon du klarer det? Klarer du at slippe fri for Guds tiltale, når du blot har levet for at andre skulle være noget for dig, men ikke tog det til dig, som Jesus sagde, at du skal være mod andre, som du vil, at de skal være mod dig?

Det liv, vi lever i tankeløshed og ligegyldighed overfor hinanden, det liv er et liv på vej til fortabelsen. Det er den "brede vej". Og mange er de, som går ad den. De lever for sig selv og venter på, at andre kan være noget for dem. Men de hører ikke Guds forpligtelse ind over deres eget liv, og vil ikke vide af den.

Men disciplene havde hørt Guds krav og lov. Derfor havde de fået noget at ønske og bede om. Hvad med dig? Har du ikke nogen ønsker og noget at bede Gud om? Om tilgivelse, fordi du har slået ihjel, fordi du har bedrevet hor, og fordi du var eller er på "fortabelsens vej"?

Problemer med at bede

Men hvem kan nu bede? Hvorfra ved jeg, at Gud vil høre på mig? Har jeg nogen grund til at tro det?

Profeten Esajas siger i Guds navn til Guds folk: "Det er jeres synder, der skiller mellem mig og jer, så jeg ikke kan høre jeres bøn!" Gud kan ikke høre sit folks bøn, fordi folket vil leve i gudløshed og skyld. Så nytter alle bønnerne intet. De er tomme og forgæves.

Sådan kan disciplene også have følt det, da de havde hørt Jesu prædiken: Ville han overhovedet høre på dem?

Hjælp til at bede

Da er det store evangelium til disciplene og til os, hvad Jesus siger: "Bed, så skal der gives jer!" Du må virkelig bede. Jesus siger ikke blot, at du må, han siger, at du skal. "Bed, så skal der gives jer! Søg, så skal I finde! Bank på, så skal der lukkes op for jer!" Jesus overvinder problemerne med at bede, efter at han først har gjort vores bøn til noget absolut nødvendigt for os. Vi må i vor frygt sige: "Hvis ikke Gud hjælper og frelser mig, så har jeg ingen fremtid!" Men nu siger Gud til os ved sin egen Søn: "Bed!" Og derfor ved vi, at han vil hjælpe os. Han vil frelse! Han vil give dig en fremtid her på jorden og en fremtid i Himlen. Han sørger for dig både her og engang. "Bed!" siger Jesus. Og han kommer med en begrundelse, en meget stærk begrundelse. Han siger: "Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, prøv så lige at tænke på Gud. Han er jo ikke ond, men god, god helt igennem. Hvis I formår at give noget godt til jeres børn, hvad formår Gud da ikke at give til sine børn?" Hvis du beder om et brød eller en fisk, så vil han ikke give en sten eller en slange. Han vil give dig det, du har brug for.

Det er begrundelsen for at bede. Gud er god. Gud har i Jesus Kristus overrasket os. Tænk sig! Gud er hos disciplene i sin kære søn Jesus Kristus. Derfor må du i Jesu navn sige: "Kære Fader, hør min bøn for Jesu skyld!"

Jesus har sagt: Når I beder, skal I bede således: "Fader vor, du som er i Himlene." Det er Jesus, som selv har givet os lov til at kalde Gud for vores kære fader i Himmelen. Og han indledte sin prædiken, bjergprædikenen, med at sige: "Salige er de fattige i ånden, salige er de som sørger, salige er de, som tørster og hungrer, salige er de, som er forfulgte for mit navns skyld. For de skal trøstes, de skal mættes, arve jorden og se Gud." Her er det glædelige evangelium, som kan bære din bøn. Bed! For Gud har i Jesus Kristus erklæret dig for salig. Bed! for Gud har ikke svigtet dig. Bed! For Gud følger med dig og lader dig ikke alene. Gud følger dig for igen at tilgive dig, omfavne dig og være din virkelighed og få dig tilbage i bøn og fællesskab med sig.

Så bed da! Bed! For du skal få. Søg. For du skal finde. Bank på. For Gud lukker op for dig! Amen.