Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Tag jer i agt for de falske profeter!

8. søndag e. trinitatis, 11. august 2019, LGJ. Salmer: 278, Esajas 30,15, 363, 348 // 451, 432, 333

Matthæus 7,15-21: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Jesus Kristus advarer: ”Tag jer i agt for de falske profeter.”

I. Profeter

Først noget om, hvad en profet er. ”Profet” kommer fra det græske: Pro fanai, som betyder: Frem-sige. Profeter var betegnelsen for Guds talsmænd i Gamle Testamente. Også Jesus blev kaldt profet. Også i Nye Testamente kan alle, som bærer Guds ord, kaldes profeter. Profeterne i Gamle Testamente prædikede og forkyndte, hvad Gud havde sagt i Moseloven. De talte det ind i Guds folk. Og når Gud åbenbarede for sine profeter, hvad der skulle ske i fremtiden, forkyndte de også det.

Vor tids sande profeter er dem, som fremsiger og forkynder, hvad der står skrevet i Gamle og Nye Testamente. Jesus sagde jo til sine apostle: Lær dem, at holde alt det, jeg har befalet jer. Ikke, hvad de selv fandt på og syntes var rimeligt. Heller ikke, hvad de havde set i egne syner og drømme, men hvad Jesus lærte dem. Og han lovede Helligånden. Ikke for at de skulle få nye ting at forkynde. Helligånden skulle jo minde dem om alt det, Jesus havde lært dem, så det blev skrevet ned og forkyndt i evangelier og breve. Det forklarer Jesus for dem og for os i sin tale den sidste aften før sin død (se Johannes-evangeliet 14-16). Og når Paulus taler om fremtiden, bekræfter han det ved at henvise til ord af Herren, altså med ord fra Jesus.

I Bibelens sidste bog, Johannes’ Åbenbaring fik Johannes lov at skue ind i herligheden, hvor han så, hvad der skulle ske. Det er den sidste profetbog fra Gud. Han siger i slutningen: Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. (Åb 22,18-19). Og bogen slutter med at bevidne, at Herren kommer snart, sammen med ønske om at læserne må leve i Guds nåde: Han, der vidner om dette, siger: «Ja, jeg kommer snart.» Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåde være med jer alle! (Åb 22,20-21).

Så er de sande profeter i dag dem, som bærer det bibelske budskab frem, forkynder om fremtiden og evigheden på baggrund af det, Gud har åbenbaret i Den hellige Skrift, i profeternes og apostlenes skrifter i Gamle- og Nye Testamente. 

II. Tag jer i agt

Nu siger Jesus i Bjergprædikenen, at vi skal tage os i agt for falske profeter. Han har i begyndelsen af samme prædiken forklaret, hvad de falske profeter gør: ”Den der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget.” De falske profeter lever i strid med Guds bud og siger til andre, at det kan de også gøre. De støtter mennesker i at leve, som de har lyst. Profeten Jeremias siger i GT-læsningen fra Jeremias 23: De profeterer for jer, men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånt om mig, siger de: "Herren har sagt: Nu bliver der fred", og til alle, der vandrer i hjer­tets forstokkethed, siger de: "Ulykken rammer jer ikke."

Der er mange vejledere og rådgivere, som udgiver bøger og hjælper mennesker til at hjælpe sig selv. Vi møder dem i medierne: i populære selvhjælpsbøger og fx i Aftenshowet og xxx & Monopolet. De henviser enten til sig selv som højeste autoritet eller opfordrer til, at mennesket finder svaret i "mavefornemmelsen". Og de kan vel ikke andet, hvis de ikke kender Gud og ikke ved, at Gud har åbenbarer sig for os i sin Søn Jesus Kristus i Bibelens budskab. Der bliver lyttet til dem. De har stor indflydelse. Og det moralske budskab (hvordan man bør leve i parforhold, i samfundet og i familien) er nogle gange både interessant. Og man kan også nogle gange få et godt råd hos dem. Men Gud er fraværende, og mennesket står dybest set tilbage med sin egen mavefornemmelse.

Gud spørger gennem profeten Jeremias: Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter? (Jeremias 23,18). Det er jo lige præcis sådanne profeter, vi har brug for.

Guds profeter i Gamle Testamente stod i hans råd og hørte hans ord. Det samme gælder apostlene, som Jesus underviste i treår. Han beviste for dem, at han var Guds Søn og verdens frelser. Og de skrev det hele ned i evangelierne og brevene, så også vi kan stå i Herrens råd og høre hans ord.

Vi står i Herrens råd og hører hans ord, når vi læser i bibelen under bøn og er til gudstjeneste i en kristen kirke, hvor præsten ikke henviser mennesker til sin egen eller andres mavefornemmelse, men til Jesu klare ord. Vi står i Herrens råd, når vi læser De ti Bud og stoler på Gud, der har givet os dem. De står virkelig fast. - Og vi står i Herrens råd, når vi hører evangeliets ord om Jesus, at han er vores frelser, som døde for vore synder og opstod fra graven påskemorgen. Vi står i Herrens råd, når Gud i gudstjeneste hører Guds ord til os, når han siger: "Frygt ikke!"

Jesus siger i evangeliet:”Ikke enhver, der siger Herre, Herre! Til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje!” (Matt 7,21). Derfor er det under­ordnet, hvordan afstemningen i Aftenshowet for­løber, eller hvad en brevkasse eller panel i xxx & Monopolet mener om et moralsk spørgsmål. Det handler om, hvad vores himmelske far vil. Og det ved vi fra De ti bud og fra Jesu forkyndelse. De falske profeter lader det være op til os selv. De sande profeter bærer Guds vilje frem og fortæller også om dommen, hvis vi overtræder Guds bud. Profeten Jeremias var en sand profet. Han fortalte om dommen: Herrens storm bryder frem med vrede, en hvirvelstorm, der hvirvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem! -

Vi står til ansvar over for Gud, om vi har dyrket ham, eller tilbedt mammon, om vi har holdt hviledagen hellig, eller arbejdet os til døde, om vi har æret far og mor eller vist dem foragt og ligegyldighed, om vi har beskyttet vor næstes liv og ære, eller kun tænkt på os selv, om vi har holdt os fra utugt og æret ægteskabet, eller om vi har fulgt den offentlige umoral, om vi har beskyttet vor næstes navn og rygte, eller om vi har tænkt og talt ondt om hinanden og andre.  

III. Guds hjertes planer

Men i budskabet om dommen ligger en hemmelighed om frelsen skjult. Gud siger gennem profeten: Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat sit hjertes planer – til sidst skal I forstå dem. Hvad tænkes der på med ”Guds hjertes planer”? Og hvad er det, der sker ”til sidst”, så vi forstår Guds planer? Det forkynder Jeremias i kapitel 31. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer … Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikkelængere på deres synd. (Jer 31,31-34).

Det er Evangeliet. Gud har en plan med os om frelse og nåde. Vi kan ikke opfylde loven, som vi burde. Vi har ikke gjort det. Og vi vil aldrig kunne gøre det. Men Gud har en plan for os. Gud giver os sin egen Søn. Jesus siger det selv i bjergprædikenen: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde!” (Matt 5,17). Jesus kom for at opfylde. Ikke kun for at undervise os om, at vi skulle opfylde loven, men for selv at opfylde den. Han tog vores plads både i livet og i dommen. Det er Guds plan med os. Det er hans hjertes plan, som vi skal forstå til sidst.

Jesu disciple forstod denne plan, da Jesus var opstået fra de døde. Planen var, at Jesus skulle være deres frelser og redningsmand. Og planen blev fuldført. Jesus er vores redningsmand.

Så kendes de sande prædikanter på, 1) at de vejleder med Guds lov, så vi ser, hvordan vi skal leve og ikke leve, og at de forkynder dommen. Og 2) at de forkynder Guds hjertes plan: at Guds vrede ophørte, da Jesus døde for vore synder, og i evangeliet rækker os tilgivelsen og nåden fra Gud. Amen.

BØN: Herre, tal til os om hvad du vil med os, og hvad du har gjort for os i Jesus Kristus. Lad os kende din hellige lov og din hellige nåde. Vend os fra vores onde vej og vore onde gerninger. Du kender os og ser alt hvad vi har gjort. Og du er nådig og barmhjertig. Vi takker dig ved Jesus Kristus, vor Frelser. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen Evangelisk-Lutherske Frikirke. post@vivit.dk