Syv passwords til hverdag

Oversigt
Søgemaskine

Prædiken på nytårsdag, 1. januar 2016 i Løsning og Aarhus. LGJ

Bed: Fader Vor! Jesus giver os til sin far og til hinanden. Vi er børn – sammen. Og vi er sammen hos vores Far. Den Almægtige, Skaberen af himmel og jord, træder frem ved sin søn (her på årets første dag) og indbyder os til at bruge ham som Far. Uden ham er menneskeheden og det enkelte menneske som en børnehave uden voksne. Og som en søskendeflok uden forældre.

Det er en udbredt opfattelse i vores kultur, at vi kun har hinanden og til syvende og sidst kun har os selv, fordi vi jo kan miste hinanden gennem svigt og dødsfald. Det har vi erfaret i det gamle år. Og vi vil erfare det i det nye år. Samme kultur mener, at når kristne tror på Gud, da er det noget, de selv finder på. Det er som børne­havebørn, som skaber sig en usynlig leder, som i virkeligheden ikke findes.

Og når vi som kristne siger, at Gud har givet os kærligheden med Jesus, tilgivelsen med hans korsdød og håbet med hans opstandelse, da møder vores kultur os massivt med påstanden om, at det også er noget, vi har fundet på. Og kulturen hævder, at vi er vore egne herrer, der selv må bestemme, hvad der rigtigt og forkert, godt og ondt, og hvad der er kærlighed. Sådan bliver vi alle er små guder. Og følgerne er åbenlyse: tomhed, krig, umoral og amoral.

I denne kultur og gudløshed er Gud blevet menneske. Det er tror vi på som kristne. Vi bygger på profeterne, som lovede, at det ville ske, og på apostlene, som var øjenvidner til, at det skete. Gud blev menneske! Og Jesus kom med kærligheden, en kærlighed som aldrig var set før; og med tilgivelsen, en tilgivelse, der blev grundlagt på hans offerdød, og som kan overvinde alt fjendskab; og med håbet, et håb, som overvinder al håbløshed og modløshed, fordi Jesus Kristus kom tilbage fra døden. Det er ham, som siger: I må bede således: ”Fader vor”. Det er en gave fra Jesus Kristus. Du kender ham. Og jo mere du lytter til ham, desto mere vil vi tage ham på ordet og bede til hans og vores Fader.

Bed: Helliget blive dit navn! Hvor vil det være godt, hvis vores navn ikke bliver overskriften over dagene i 2016. Og at det heller ikke bliver nyhederne i medierne, der skaber overskrifterne. Tænk, hvis Guds navn bliver overskriften, din leders navn, din herres navn, din Frelsers navn. Med andre ord Jesu navn. Jesus giver os passwordet til, at dagen kan få sin rette overskrift. Det er ordene: ”Helliget blive dit navn!” Brug passwordet hver dag. Log ind og bed til Gud i dit lønkammer. Og hvordan hans navn så bliver helligt i din hverdag, svarer Lille Katekismus på. Det sker, når Guds ord forkyndes rent og klar og vi også lever helligt efter det som Guds børn. Hjælp os dertil, kære Fader i Himlen. Dagene bliver usikre, hvis vi undlader at høre Guds ord og leve i strid med det. For da vil alt afhænge af os selv. Og det kan ingen af os holde til. Men hører vi evangeliet om Jesus Kristus, er der ingen tvivl om, at Guds navn blive helligt for os. Og vi vil betro os med alle ting til hans omsorg og hjælp. Bønnen vil vokse og blive en nødvendig del af din morgen, før du begynder på det, du ellers har planlagt.

Bed: Komme dit rige! Endnu et fantastisk password. For det er jo, hvad vi har brug for: at blive fritaget for at skulle bygge tilværelsen op omkring os selv, som om vi skal skulle skabe vores eget kongerige. Bed: ”Komme dit rige!” ”Vær min leder denne nye dag. Vil du ikke godt forhindre alle onde planer, som stammer fra djævelen, verden og mit eget kød. Vil du ikke godt lede mig ved din lov og din tilgivelse og godhed.” Lille Katekismus forklarer os, at Guds rige kommer til os, når Gud Fader giver os sin Helligånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever efter Guds vilje her i tiden og engang i evigheden. Bed dagens andet password og tag imod Helligåndens gave!

Bed: Ske din vilje! Denne tredje bøn minder os om en pinefuld smerte hos Jesus selv. ”Ske ikke min vilje, men din vilje!” Sådan bad han i Getsemane natten før sin død, da han i bøn overvejede med sin far, om det var muligt at undgå lidelsen og dommen på korset. Og han endte med at sige: ”Ske din vilje!” Sådan vil der også komme pinefulde dage i det nye år, når du står i vanskelige valg. Da husk på Jesus. Han påtog sig det vanskeligste af alt, så intet skal blive alt for tungt og svært for dig. Du kan trygt bede: ”Ske din vilje!” Og find Guds vilje i Jesu vejledning. Du har den i evangelierne! Og bed ham om at gøre dig lydig.

Bed: Giv os i dag vort daglige brød! Det fjerde password, som kan åbne dagen for dig, har du i bønnen om dagligt brød. Du vil også i det nye år opleve bekymringer, når livet ser umuligt ud. Da husk på, hvad Jesus har fortalt dig: ”Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? … Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? (Matt 6). Bed ham om at give jer alt det, I trænger til. Og del de indbyrdes med hinanden og med andre, som trænger til mad og klæder! Da vil dine øjne åbne sig, så du ser, at penge, mad, tøj og alt, hvad du ellers kalder dit, er Guds gaver til dig. Og du vil bruge det i kærlighed og stole på ham.

Bed: Og forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere! På grænsen mellem dagen i går og dagen, som begynder i morgen, kan du føle dig låst og fanget af skyld. Hvordan kan du tro, at det bliver bedre med dig i 2016? Du kan ikke befri dig selv. Du kan ikke undslippe din elendige egoisme og skyld. Hvad er passwordet, som åbner? Det er denne lille bøn: ”Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere!” Bed sådan i Jesu navn! Han bar jo al jeres skyld. Så kan I også tilgive hinanden på grund af ham. Da kan I sammen se tilbage på dagen i går med tak og gå den nye dag i møde med håb – i kærlighed.

Bed: Led os ikke i fristelse! Tænk ikke, at fristelser nok kan ramme andre, men ikke rammer dig. Husk derimod på, at du helt sikkert vil falde i fristelse, hvis ikke Gud leder dig og griber fat om dig. Djævelen, verden og dit kød vil forsøge at bedrage dig og føre dig til vantro, fortvivlelse eller få dig til at kaste dig ud i det, som er skamfuldt. Bed ham om hjælp. Jesus sagde til sine disciple den nat i Getsemane: ”Bed om ikke at falde i fristelse!” Men de faldt i søvn, og de faldt i fristelse. Alligevel tilgav han dem. Bed igen! Giv ikke op! Bed Gud om, at du undgå at åbne for fristelserne. Lad ham sætte lås med dette ”Lukkei-ord”: ”Led os ikke i fristelse!” Overlad til ham, hvad du skal opleve og se og læse, og hvad du ikke skal opleve, se og læse. Bed: ”Led os ikke i fristelse!”

Bed: Men fri os fra det onde! Den sidste bøn er bønnen om at Gud vil fri os fra det onde. Det onde findes. Det findes i den åndelige verden, i vores kultur og i vores person på grund af arvesynden i os. Vi magter intet. Derfor vil vi bede til Gud: ”Gud fri os fra det onde – og tag os hjem i himlen til dig, når vor sidste time kommer!”

Så er du ikke alene. Du er sammen med dine medkristne. Og sammen vil vi bede den bøn, Herren selv har lært os. Han vil høre vor bøn.

Vi slutter med denne tak: For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 3.1.2016. post@vivit.dk