Fadervor - til hele ugen

Nytårsdag 1. januar 2004 i Løsning og Gratiakirken i Århus ved pastor Leif G. Jensen
Salmer: 664, 669, 226, 667, 430, 333
Læsninger: Salme 90; Jakobsbrevet 4,13-17; Matthæusevangeliet 6,5-13.
Jakobsbrevet 4,13-15 og Matthæusevangeliet 6,9-13

Og nu I, som siger: "I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge" - I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige: "Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det."

Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra vor Herre og Frelser, Jesus Kristus! Amen.

Tåge

Nytårsdag vågner vi og vil gerne sige noget ... "Godt Nytår!" Vi ønsker fællesskab, tryghed og glædelige dage i det nye år. Men hvordan kan vi sige det, så det får betydning?

Finansministeren har sagt "skattelettelser" om det nye år. Folk har i TV fortalt, hvad de vil bruge skattelettelser til: til mere forbrug, til rødvin og bøffer, til lidt mere tøj i garderoben og til opsparing. Dronningen har om det nye år sagt: "Vær sammen. Tal sammen. Og tag jer af hinanden og af den ensomme." Jakob siger i epistelen nytårsdag: Og nu I, som siger: "I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge" - I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort (Jak 4,13-14).

Vore tanker løber tilbage gennem det gamle år og standser op ved store og små begivenheder. Krige og fødselsdage, glædelige feriedage og en trist dag, hvor du følte dig meget alene i skolen eller i dit køkken. Og vi må give Jakob ret. Vi er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. Tågen en kold nytårsmorgen er et billede på os og vore liv. Hvilken betydning har vi mon?

Og nu siger den ene "tåge" "Godt nytår" til den anden "tåge". Og "tågen" fortæller, hvad han skal i det nye år ... Kalenderen er fremme, den nye og tomme kalender. "Tågen" skriver i sin kalender og planlægger. "Jeg vil rejse og tjene penge. Flere penge og mere forbrug." Men dronningen siger: "Husk at være nær hos hinanden. Tal sammen og tag jer af hinanden og af den ensomme!" Gid, at "tågerne" ville høre på deres dronning. Men ikke kun på hende. Også på dronningens herre, som også er vores herre, sådan som Jakob råder os til: Sig hellere: "Hvis Herren vil ..."

Hvad vil Herren?

Derfor er det lige, hvad vi har brug for, når Herren Jesus træder frem i dag og siger, hvad han vil, at vi skal bede om: "Derfor skal I bede således: Fadervor ..."

At bede er udtryk for nærvær. Det er at ville en anden person noget - og med stor intensitet. Man tager fat i den andens arm og siger: "Jeg vil gerne bede dig om noget." Bøn til Gud er at leve Gud nær og tale med ham om sit liv. Derfor er det en stor, stor gave, at Herren giver os lov at bede, ja, at han endog siger, at vi skal, og endda fortæller, hvad vi må ønske os af Fader vor.

Jesus sætter os med denne bøn ind i et dobbelt fællesskab: Først og fremmest med vor himmelske far, og dernæst med andre, som også har ham som deres far: Bed: Fader! Og bed: Fader vor! Sådan skal du bede! Sæt dig hos Gud i bønnen. Begynd i dag, og fortsæt i morgen. Sig det langsomt og stille til ham.

Hvis du er kørt sur, og det hele er blevet til en tåge - også din bøn - da tænk på, at Gud for 8 dage siden viste os, at han ikke er en tåge. Gud er ikke en fjern ur-tåge i universet eller usikre tanker i vores sind. Gud er Herren! Og Herren blev født. Han hedder Jesus. Han kom til os for en uge siden. Helt ind i vores kirke. Helt ind i vores familie og menneskenatur. Dette er tegnet, I får: I skal finde et barn i en krybbe. Det tegn fik vi, og vi fandt Jesus Kristus i evangeliet, i velsignelsen, i tilgivelsen, i nadveren og i dåben. Dér lod han sig finde af os.

Dronningen udstråler nærvær i sine nytårstaler. Man mærker, at hun mener, hvad hun siger. Og hvis hun kunne, ville hun - tror jeg - besøge alle huse i Danmark og på Færøerne og i Grønland, træde ind og sige: "Husk at være sammen - og tag jer af den ensomme." Men hun er kun et menneske, om end et særligt menneske og et stort menneske. Og som menneske er hun ligesom vi andre også kun en tåge, som en dag forsvinder og er borte.

Men vores Herre Jesus Kristus er både Gud og menneske. Han er iblandt os med sin herlighed i Evangeliet. Han bor hos os. Han kommer i sin kirke med tilgivelse. Han siger: "I skal bede sådan i det nye år: Fadervor!" Sig Far til Gud. Og i bønnen Fadervor giver han os syv ønsker. Det er, hvad han vil give os på vor bøn. Det er de ting, som han ser, vi har brug for. Bed om, at netop det må ske i 2004. Da ønsker du et rigtigt godt nytår. Syv ting. Noget til søndagen, mandagen, tirsdagen - til alle ugens syv dage.

"Helliget blive dit navn!" - om søndagen

Der er navne i skolen, lærerens og dine klassekammeraters. Når du tænker på deres navne, tænker du også på, hvem de er, og hvordan de er mod dig. Når du tænker på dit eget navn, ønsker du også, at andre tænker godt om det, og at de kender dig og holder af dig. Navnet er på en måde os selv. "Gud lad dit navn være helligt, også hos os! Lad os kende dig. Lad der blive prædiket og undervist klart og godt for os i det nye år, så vi bevarer tilliden til dig, og så vi holder os nær til dig i bøn." Det må vi ønske om søndagen. Men hvad er Herren vor Guds navn? Otte dage efter sin fødsel fik han navnet Jesus. Kald ham Jesus! Det betyder Frelseren. Det navn rummer trofasthed og godhed. Din frelsers navn. Bed om, at det navn må være helligt for dig. En rigtig søndagsbøn og søndagsgave. Lad Gud give dig den hver søndag i kirken.

"Komme dit rige!" - om mandagen

Så bliver det mandag morgen i år 2004. Du skal i skole eller på arbejde. Eller du skal ikke noget. En dag i Danmark. En hverdag. Den første hverdag. Da kunne du måske tænke dig at være et helt andet sted, på ferie eller hos venner. Og mens du ønsker dig et andet sted hen, kommer denne bøn dine tanker i forkøbet. Bed: "Komme dit rige!" Jesus fortæller, at Gud ønsker at lade sit rige komme til dig sådan en mandag. Det er Herrens vilje. Du lever ikke blot i skolen, på arbejdet eller i dit hus, men du lever i Guds rige. Bed Gud om, at hans rige må komme til dig og til dem, du er sammen med. Og det kommer, når Gud giver os sin Helligånd, så vi ved hans nåde tror hans løfter. Da bliver det en god mandag. En mandag, hvor du kan håbe alt det bedste i skole og på arbejde - og hjemme. Du lever i Guds rige hos din Herre - om mandagen.

"Ske din vilje!" - om tirsdagen

Så er det tirsdag. Hvad skal du ønske sådan en dag, en tirsdag? Du får en tredje bøn og gave: Guds vilje! Bed: "Ske din vilje som i himmelen således også på jorden." For du kan møde både godt og ondt om tirsdagen. Tænk hvilken gave, at tirsdagens opgaver og hændelser ikke kommer som tilfældige og usikre tågebanker, men kommer, fordi Gud vil det. Hvad Gud vil, det gør han for dig! Og det, som sker med dig, kan du tage imod som Guds gode vilje for dig, uanset hvad der sker. Det lover han, når det er tirsdag. Og han taler til dig gennem Skriftens ord i din morgenandagt og viser dig, hvad han vil. Beder du om, at hans vilje vil ske, må du også lytte til, hvad han vil. Og da må du regne med at blive modsagt og få at vide, at du skal noget andet, end det, du selv tænkte dig. Tirsdagene bliver anderledes og bedre, end de ellers ville være blevet. Og desuden lover han at hindre verdens og djævelens vilje i at ske med dig. Din Herre er den stærkeste - om tirsdagen.

"Giv os i dag vort daglige brød!" - om onsdagen

Nu er det onsdag, ugens midterste dag. Hvordan er den gået hidtil? Har du fået, hvad du behøver? Vil du klare dig frem-over? Hvad med skole, eksamen, arbejde, venner og helbred? Der er så meget, som kan bekymre. Du må hænge i. Og det vil du forsøge at gøre. Men hvad nu, hvis det ikke lykkes? Da giver han dig lov til at bede til ham og sige:  "Giv os i dag vort daglige brød!" Her kan du bede om det hele: om penge, godt vejr, sundhed, gode venner, de nødvendige ting til husholdningen, at du klarer din eksamen, og hvis ikke, at han så giver dig noget andet at studere eller arbejde med. Giv os det, kære himmelske far. Giv det ikke kun til mig, men til os. Også de andre! Det er som om dronningen har fået det, hun sagde i sin nytårstale, fra Herren selv: "Husk omsorgen for de andre." Når vi beder sådan, røres vore hjerter også for de andre, så vi er hinanden nær og gerne deler det nødvendige her i livet med hinanden og med andre - om onsdagen.

"Og forlad os vor skyld, som også vi ..." - om torsdagen

Når det er torsdag, er ugen halvfærdig. Der er sket en del. Og ikke alt var godt, hverken det jeg gjorde, eller det andre gjorde. Noget, som burde være gjort, blev ikke gjort, og det var skidt. Om torsdagen kan der være rodet og beskidt i skoletasken, på arbejdet og i køkkenet. Og der kan være beskidt i sindet. Skylden gør beskidt. Måske mærkes den i hjertet. Men det kan også være, at du ikke mærker så meget til skylden, fordi du er blevet god til at leve med din skyld, ligesom du kan blive god til at leve med rod og skidt i huset. Og du lever også helt godt med det, andre har gjort forkert imod dig. For du har opdaget, at deres skyld kan bruges som en slags joker. Din ægtefælles skyld og fejltrin kan bruges som et uventet og særdeles godt kort, når du bliver udfordret. Da kan du lægge jokeren ud. Og dermed har du lukket munden på den anden.

Da er det, at din herre siger: "Gør det ikke!" Tag i stedet imod torsdagsgaven. Torsdagens skyld - din egen og andres - den skal ind i Guds nærhed, ind foran ham. Der får du at se, hvordan det var og ikke var med dig og din næste. Du møder din Herre og ser hans vilje på korset, hvor han dør for dine synder. Så er sagen afgjort. Du må bede! Bede om forladelse for dig og andre. Og du må kassere jokeren, det, du havde på de andre. Jokeren er nu gjort værdiløs. Du kan ikke længere bruge andres skyld til at bebrejde og nedværdige dem med. Du må i stedet sige det til Gud i bøn. "Forlad os vor skyld, ligesom vi ...!" - om torsdagen.

"Og led os ikke ind i fristelse ..." - om fredagen

Det er dejligt at få fri fredag eftermiddag. Det er weekend. Men hvad skal du så bruge fritiden og weekenden til? Hvad skal du bruge pengene, du tjente, til? Til dig selv? Hvad vil du se i fjernsynet? Hvordan vil du nyde fritiden? Din herre svarer med denne fredagsgave: Bed: "Led os ikke ind i fristelse!" Begynd og slut fredagen hos din Herre, som elsker dig. Han kan fortælle dig, hvad der er fristelser, og hvad der er godt for dig. Han ved selv om det fra ørkenen, hvor han blev fristet. Han solgte sig ikke for nogle få dages nydelse. Det skal du heller ikke gøre. Sådan en fredag skal du bede Gud om at blive ledt udenom fristelserne og om styrke til at sige Nej til det, du skal sige nej til, og Ja til det, du i stedet bør nyde og gøre denne weekend. Bed om hjælp til at sige Ja til at gøre noget med og for en ven, for familien, for din menighed og kirke og for dig selv. For weekendens søndag er Herrens dag, hvor Gud særligt vil velsigne dig og andre kristne. Lad ikke fredagen og lørdagen æde din søndag op, men lad fredag og lørdag være optakt til søndagen. Lad din Herre være din herre allerede her ved weekendens begyndelse, så den ikke forsvinder i det rene ingenting.

"Men fri os fra det onde!" - om lørdagen

Martin Luther forklarer og udlægger betydningen af Fadervor på en klar og god måde i Lille Katekismus. Hør hans forklaring til din lørdagsgave: Fri os fra det onde! Det vil sige: Vi beder i denne bøn under ét, at Faderen i Himmelen vil fri os fra alt, hvad der kan skade os på legeme og sjæl, ejendom og ære, og endelig, når vor sidste time kommer, unde os en salig død og i nåde tage os fra denne tåredal til sig i Himmelen.

Lørdagen minder os om, at ugen nu er næsten forbi. Og en dag lader Gud vores tid være slut og vore år få ende her på jorden. Da forsvinder vi som en tåge. Det er værd at tænke på en lørdag morgen. Og da er det stort at have denne lille og store bøn: "Fri os fra det onde!" Fri os fra alt ondt, og før os til det evige liv - om lørdagen!

Et trygt nyt år!

Herren har givet os syv nytårsgaver til at bruge alle ugens syv dage året igennem. Det gør glad og tryg! Og trygheden kommer til udtryk, når vi slutter fadervor med ordene: For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. - Vores Herre er årets herre, ugens herre, dagens herre, ja, vores herre. Han giver os et godt nytår med Fadervor. Lad os bede sådan! Amen.