Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Salige er de ...

Alle Helgen søndag 5. november 2023 Aarhus og København (LGJ)

Salmer: 661, 227, 510, 650, 286v4-5

Evangelium: Matthæus 5,1-12

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: "Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer."

1.

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem. Der står ofte, at Jesus så folkeskaren og så den enkelte. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. (Matt 9,36). Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: «Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?» (Joh 6,5). Da Jesus kom ind Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Ligesom i Gamle Testamente: «Jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefogederne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem (2 Mos 3,7-8).

Gud er en Gud, der ser. Og han kan ikke se uden også at gribe ind. Sådan er Gud. Skaberen ser sin skabning. I kærlighed og nåde ser han os. - Det har vi særligt lært af Jesus. For sådan er Jesus. Og som Jesus er, sådan er Faderen. Jesus siger jo: ”Har I set mig, så har I set Faderen.”

Fra Faderens højre hånd ser vor HERRE JESUS dig. Tænk på Paulus, der forfulgte de kristne. Jesus så det og sagde: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig!” (ApG 9). Og her i kirken ser han os. Mig. Dig. Han er jo her med sit legeme og blod (Matt 26,26-28). Og alle dage ser han dig. Han siger jo: ”Og se, jeg er med jer alle dage.” (Matt 28,20)

2.

Han gik op på bjerget og satte sig. Hvad mon en jøde tænker på, når han hører, at ”han gik op på bjerget”? Måske på Moses og Sinai bjerg, hvor han mødte Herren: Herren steg ned på Sinajs bjerg, på toppen af bjerget; han kaldte Moses op på toppen af bjerget, og Moses gik derop. (2 Mos 19,20). Og Moses fortæller senere om begivenheden: Det var, dengang jeg gik op på bjerget for at hente stentavlerne, tavlerne med den pagt, Herren havde sluttet med jer; og Herren gav mig de to stentavler, som Guds finger selv havde skrevet på. Dér stod alle de ord, Herren havde talt til jer på bjerget inde fra ilden, den dag I var forsamlet. (5 Mos 9,9-10).

Herren selv steget ned til os ved at blive menneske som os. Og nu går han op på bjerget. Ikke den gamle pagts bjerg, men den nye pagts bjerg. Han udlægger budene (Matthæus 5) . Ja. Og han giver dem gudstjenesten: Bønnen. Fadervor. (Matthæus 6). Men hvad indleder han med? Med frelsen. Han siger: ”SALIGE ER …”

Sinaipagten med alle lovbud kunne ikke redde Guds folk, den kunne kun afsløre og dømme dem. Men husk på, hvad den også indeholdt: Lammet, nemlig det slagtede lam, som pegede frem på Messias. Og nu var han kommet, Guds Lam, Messias, Kristus, Herren selv. Og han gik op på bjerget. Han gik også op på forklarelsens bjerg (Matthæus 17) og Golgatas bjerg (Matthæus 27). Men det begyndte her, på bjerget, hvor han gentog ordet ”Salig” igen og igen, så de aldrig kunne glemme det. 9 gange salig! Ni. Og så lad os høre to af dem i dag:

3.

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

Først kan vi lægge mærke til, at Jesus siger: "Salige ER". Ikke bliver, men ER. Og igen må vi til Gamle Testamente og spørge, hvad ”salig” betyder? Hvem var salig der? Vi får svar i mange salmer, fx Salme 1, Salme 32 og 34 og Salme 84. I 1992 oversættelserne har man i GT valgt at skrive ”lykkelig”. Det peger hen på en følelse. Og det kan det også være: en følelse af lykke. Men langt fra altid. Salighed er først og fremmest en virkelighed, en tilstand, som når barnet græder i sin mors favn. Det er ulykkeligt, men alligevel trygt. Som når et menneske har begået en frygtelig synd, men bliver tilgivet. Det er sønderknust over sin synd og forfærdet. Men Gud holder fast om synderen og siger: "Du er tilgivet. Du er mit barn!" Sådan et menneske er saligt.

Sådan bruges ordet ”Salig” i Salme 32: Salig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; salig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er svig. Da jeg tav, sygnede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede. Sela. Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. Sela.

Så kan vi være helt ude af den, ligesom jeg husker, at jeg nogle gange var det i vågen tilstand som barn, nemlig når jeg havde mareridt i vågen tilstand. Men min mor holdt om mig. Jeg var beskyttet midt i min gråd og fortvivlelse. På samme måde er vi salige, når Herren holder fast om os med sin tilgivelse i Jesus Kristus.

Det er, hvad Jesus siger: Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Hunger og tørst giver ikke lykke i ens følelser. Og dog siger Jesus, at de, som er så langt ude, at de mærker mangel på retfærdighed i sådan en grad, at de, som tørster og hungrer efter retfærdighed, er salige. For de skal mættes. Lammet på bjerget er deres frelser. Han bærer deres synder, og sådan mætter han dem og slukker deres tørst. Derfor er de salige. De er i tryghed. Det står i Salme 34: Smag og se, at Herren er god; salig den mand, der søger tilflugt hos ham.

4.

Den anden saligprisning i dag: Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud!

”Rene af hjertet” og ”se Gud”. Der rejser sig nogle store spørgsmål. Er jeg ren af hjertet? Og er det muligt at se Gud, hvis man er ren af hjertet?

Men svaret på de svære spørgsmål har vi faktisk fra den foregående saligprisning om dem, der sulter efter retfærdighed. De manglede den i hjertet. Men fik den. Når vi mærker uretfærdigheden i sig selv, skylden, den plagende samvittighed og smerten, ligegyldigheden, dovenskaben, gudløsheden, og mærker tørsten efter retfærdighed og skriger efter vand, da rækker Gud os tilgivelsen i Evangeliet og Sakramentene. Han lader Lammets blod rense os. Og når han har renset os ved at tilgive os, er hjertet så urent? Nej, det er rent. Det syndige og skyldige menneske er retfærdigt og rent hos Gud.

Tænk på Salme 51, hvor David indrømmede mord og hor. Han sagde: Mod dig har jeg syndet. Rens mig med ysop, tvæt mig renere end sne. Og han bad: Giv mig et rent hjerte og Gud. Og gennem profeten Natan svarede Gud: Du er tilgivet. Sådan bliver en synders hjerte rent. Ved tilgivelsen. Synden er der stadig. Men tilgivelsen renser hjertet. Og da ER det rent. Det står i ApG 15,8-9: Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, idet han har renset deres hjerter ved troen. Der står ikke, at de blev syndfrie mennesker, men at de blev renset ved troen.

Jesus giver os nu grunden og årsagen til, at de er rene. Fordi de skal se Gud. Men vi ved jo, at ingen synder kan tåle og udholde at se Gud uden at dø på stedet. Men da skal vi huske, at evangeliet begynder med, at Gud bliver menneske. Det begynder med ”Immanuel = Gud med os!” (Matt 1,23). Barnet i krybben er Herren. Manden på korset er Guds Søn. Thomas så ham og faldt på knæ for og sagde: ”Min Herre og min Gud!” (Joh 20,28).

Når Gud tilgiver os vore synder, ser vi ham i hans nåde som den barmhjertige, tilgivende og elskende. Han kalder mig sit barn. Vi ser Gud i Jesus Kristus. ”For de skal se Gud”. Derfor de rene af hjertet er salige. Ikke fordi deres hjerter blevet gode, men fordi hjertet ser JESUS.

Guds Søn har renset vore hjerter ved dåbens bad, ved Evangeliet og ved den tro, han gav os i dåben ved ved ordet. Renset ved troen, som er hans gave. Når du så stadig mærker urenheden og synden i dig, da se hen til Jesus, din Frelser. Grunden til, at du er salig, er Jesus, din Frelser. For de skal se Gud, nemlig JESUS KRISTUS. Han er grunden til vor salighed.

Jeres løn er stor i himlene! Sådan slutter Jesus de ni saliprisninger. Jeres løn er i himlene. Der, hvor Jesus er, der er din løn: I himlene, i Evangeliet, i Dåben, i Nadveren. Han gør os salige. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk