Prædiken-oversigt
Søg prædiken

Tilbage til prædiken-oversigtJesus blander sig i din dåb

Fastelavns søndag 3. marts 2019 i Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: 697, Tillæg 2, 488v1-3, 150 // 123, 432, 396

Matthæus 3,13-17
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: "Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?" Men Jesus svarede ham: "Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed." Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!"

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Jesus Kristus, vor frelser. Amen.

Jordanfloden løber midt igennem en ørken. Når man kommer til Jordan, kommer man fra ørkenen, hvor døden hersker, ud til en dejlig flod, hvor vandet giver liv. Det er et stærkt billede på, hvad den kristne dåb betyder for os. Det var her Johannes døbte mennesker til syndernes forla­delse. Og her kom Jesus og blandede sig i dåben.

1. Synden og dåben

Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham (Johannes), og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder (Matt 3,5-6).

Hvis der er noget, som kan gøre livet til en ørken, så er det svigt. Svigt i forhold til, hvad der var vores opgave som mennesker. Svigt i forhold til hinanden. Svigt i forhold til Gud, som har vist os så tydeligt, hvad vi skal bruges til her i livet. Alle former for svigt kaldes i bibelen for "synd".

Synd i familien viser sig i børns ulydighed mod forældre og i deres indbyrdes skænderier og grove selviskhed, når de ikke vil dele med andre. Men også i, at voksne børn svigter deres gamle forældre. Sådan kan børn gøre livet til en ørkenvandring. - Ørkenen kan også komme fra forældrene selv, nemlig når de fjerner Evangeliet og Bønnen fra familielivet. Da forsvinder Gud ud af familien. Og alle bliver ensomme. Der holdes måske familieandagt nu og da, men forældrenes indbyrdes skænderi og hårdhed overdøver Evangeliet, så børnene ikke kan tro, hvad forældrene siger, når de taler om Guds nåde og kærlighed. Da er der ørken i familien.

I ægteskabet breder ørkenen sig, når ægtefæller bryder deres løfte fra bryllupsdagen. Måske ikke ved åbenlys utroskab, men ved, at de ikke giver sig ikke hen i kær­lig­hed, men sætter egne behov først. I medgang nyder de sig selv. Og i modgang lader de deres utilfredshed og utålmodighed ramme ægtefællen. Sådan bliver ægteskabet til ørken.

Ørken findes også hos dem, som ikke har familie. I det daglige arbejde er der jo rigeligt at kæmpe med. Gud sendte os jo ud af Edens have og pålagde os smerte og sved i hverdagen. Men han gjorde det med håb. Han gav Adam og Eva et løfte. Og han klædte dem på til at leve i dødens verden (der står, at Gud lavede skindtøj til dem, 1 Mos 3,21). Han tilgav dem og lovede dem en fremtid midt i et liv med smerte, sved og død.

På en måde var det netop, hvad Gud gentog ude ved Jordanfloden, når Johannes døbte mennesker. Dåben klædte dem på til at leve i hverdagens ørken med håb. De mennesker, som bekendte deres synd og skyld og blev døbt til syndernes forladelse, kunne gå hjem i en sikker vished om, at deres synd var forladt og tilgivet. ”Tænk, jeg er tilgivet! Jeg er renset i Jordans vand ved Døberens ord!” - Tag denne tilgivelse med ind i familien! Den er en kilde med liv og glæde. Brug den i dit ægteskab! Anse din ægtefælle for et døbt menneske. Husk, hvad Gud har sagt i dåben til ham/hende. Så kan du også dagligt stave på ordene: "undskyld" og "jeg tilgiver dig". Og når du går på arbejde, da glem ikke, at du er døbt og dermed iklædt Kristus. Han er dit gode arbejdstøj. Han er med dig.

2. Synden uden dåben

Imidlertid var det ikke alle, som kom ud til Jordan, der blev døbt. Nogle afviste dåben og gik hjem med et hårdt ord i ørerne. Johannes sagde til dem: "Hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?" (Matt 3,7). For de kom ikke ud til Jordan for at få tilgivelse, men for at undersøge, hvad Johannes mon sagde til alle de dårlige mennesker. Selv var de godt tilfredse med deres egen fromhed. Begær, snyd, hor og onde tanker var ikke noget problem i deres liv. De kunne desuden Guds bud på fingrene. Dem stillede Johannes spørgsmålet: ”Har I mon ikke bildt jer selv noget ind?”

Hvis vi ikke kan se eller indse grove fejl og dødstegn hos os selv og klarer os fint uden dåb og tilgivelse, da vil Gud på vores sidste dag tale til os om vore synder, nemlig på dommens dag. Men han ønsker at sige det allerede i dag, nemlig for at vi kan høre og tro på Guds tilgivelse og glæde os over det livgivende dåbsvand.

3. Jesus og dåben

Nu kommer så spørgsmålet: Hvad laver Jesus ved Jordanfloden? Evangeliet svarer, at han kommer for at blive døbt. Men det er jo helt forkert. Dåben er jo for dem, der behøver tilgivelse. Derfor er den i hvert fald ikke for ham. Og derfor ville Johannes hindre Jesus i at blive døbt. Han sagde til ham: ”Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?” Men Jesus svarede ham: ”Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.” (Matt 3,14-15)

Hvis dåben kun var vand og en præsts ord, da ville den være tom og indholdsløs og uden tilgivelse og frelse. For præster har – som Johannes så rigtigt siger – selv brug for at blive døbt. Din dåb har ingen kraft, hvis ikke JESUS deltager i den, ja, blander sig i den og træder helt ind i begivenheden. Det gør han, som han siger, ved at ”opfylde al retfærdighed”. Når Jesus blander sig i vores dåb, komme han med retfærdighed, ja, han ”opfylder al retfærdighed”.

For tilgivelse er ikke tilgivelse, hvis den bliver givet på bekostning af retfærdigheden. Forestil dig nemlig, at du har stjålet 1 mill. fra din nabo, så han må gå fra hus og hjem. Kan en anden nabo da bare komme og sige: ”Du er tilgivet!” – Hvor ville retfærdigheden være henne? Da ville den anden nabo jo kun gøre det onde, du gjorde, endnu værre, ved at tilgive dig. Skulle han ikke hellere tage sig af den nabo, du har ruineret? Den ægte tilgivelse gør noget ved gælden og skylden. Hvis denne anden nabo betaler den million kroner til den nabo, du har ruineret, og også påtager sig din fængselsstraf, da giver det mening, at han tilgiver dig. Da vil du måske kunne tro det. Og da vil naboen, som du ruinerede, også være godt hjulpet! - Sådan kom Jesus til Jordan og blandede sig med dem, der blev døbt. Han var årsagen til, at Johannes Døbers ord havde indhold og var gyldige! For han bar verdens synd! (Joh 1,29).

Ægte tilgivelse er ikke uretfærdig, men retfærdig. Guds er retfærdig, når han tilgiver dig, fordi Jesus har båret din skyld. Han er frelser for dem, du har svigtet, knust, bedraget eller bare overset. På grund af Jesus er dåben ikke bare vand og præsteord. Jesus er dåbens bagmand. Han tager den skyldige forbryders plads. Derfor er den kristne dåb ikke et kulturelt skuespil, men forening med Jesus. Vi dør og opstår med ham (Rom 6,4). Vi bliver iklædt ham (Gal 3,27). Guds egen Søn blander sig i dåben og gør os til ét med sig, fordi han forinden gjorde sig til ét med os.

Hvordan ved vi det? Fordi han efter sin dåb satte kurs mod Jerusalem, hvor han ville dø bære straffen for vore synder. Det kostede Jesus livet, at han døbt. Og på vej derhen gjorde han alle ting vel. Derfor kan dåben befri os fra alle vore synder, både fra alle tidligere, nuværende og kommende svigt! … Men er et ikke for billigt? Nej, det er ufatteligt kostbart. Jesus betalte med sit blod.

4. Livet i dåben eller uden dåben

Derfor findes der i grunden kun to måder at leve på her i verden: i tilgivelsen eller uden tilgivelsen, i dåben eller uden dåben. Dåben og troen forener os med Jesus. ”Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst. Men den, som er vantro, skal dømmes” (Markus 16,16). Så er det altså lige meget om du har været en grov synder eller kun har syndet i dit hjerte. Det afgørende er, at du er døbt og sætter din lid til Jesus. Hvor han er, dér er Himlen åben. Hvor han er, dér taler Gud højlydt og siger til dig: "Jesus er min søn, den elskede. Og det er du også! Du er min søn - min datter - og jeg elsker dig for Jesu skyld!"

Det er så godt, at der findes en flod, som løber igennem den ørken, vi lever i. Godt, at Jesus kom til os i den ørken. Hvor han er, der er DÅBENS FLOD med levende vand. Og den forgrener sig ud i alle områder i vores person, ind i ægteskab, ind i familien og ind i hverdagens sved og smerte.

Får det os ikke til at spørge, hvad godt vi kan gøre, når nu Jesus har tilgivet os? Og du kan gøre meget godt i din familie, i dit ægteskab, i din menighed og på din arbejdsplads. Bed Jesus vise dig hvad! Læg mærke til, hvad dem, du er sammen med, har brug for. Og gør det, hvis du på nogen måde kan! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk