Forside www.vivit.dk

 

Pressemøde i påsken

Prædiken påskedag, 12. april 2020

Skrevet til Gratiakirken og Martinskirken og til www.vivit.dk. Pastor Leif G. Jensen

Læsninger: Sl 139,1-2; Sl 118,13-18; 1 Petersbrev 1,3-9. Matthæus 28,1-8

Salmeforslag:
190: Krist stod op af døde
202: Jesus lever, graven brast
178: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
199: Hvor er dog påske sød og blid
203: Jesus Krist, du overvandt

Evangelium: Matthæus 28,1-8
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det." Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.

1. Petersbrev 1,3-9: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.

Introduktion til påskens pressemøde
Den sidste måneds tid har lært os, at det ikke er os, der bestemmer. Det gør statsministeren. Hun bestemmer, at vi skal holde afstand, spritte af og vaske hænder. Men vi har også lært, at det alligevel ikke er statsministeren, der bestemmer, heller ikke de fagfolk, hun og regeringen har spurgt til råds. Nej det er en meget lille mikroskopisk virus, der bestemmer. Den er årsag til, at vi ikke må mødes med hinanden i påsken. Vi kan dø, hvis ikke vi respekterer den. Politiet er på gaderne med bødeblokken for at få os til at rette ind. Døden har regeret over os sammen med denne lille virus-corona de seneste måneder. Statsministeren fortæller os, at hun og regeringen blot forsøger at indrette sig efter den. Hvem er det så lige, der bestemmer? I hvert fald ikke os.

Når der kommer en vaccine, mon så ikke den vil overtage regeringen , så man ikke er bange længere. Alligevel vil døden ikke være udryddet af den grund. For den lille virus-C er kun én blandt mange årsager til, at vi dør. Jeg har slået op, hvor mange, der døde i DK i 2019: 53.958 mennesker. Og antallet af døde pga. virus-C ligger her til morgen på 260 og svarer til ½ procent af alle, der dør på 1 år. – Sammenligner man med trafikdræbte var tallet 205 i 2019. Næsten lige så farlig som den nye virus. - Alligevel er verden på den anden ende, fordi vi frygter at mange bliver syge og dør på én gang. Og der er meget gode grunde til, at vi beskytter hinanden og særligt mennesker i risikogruppen. Hvis ikke vi gør det, kunne der dø lige så mange af Virus C, som der dør på et helt år. - Alt dette sker lige nu i et samfund, som måske ellers mente, at vi havde fået så meget styr på døden, at næsten ingen frygtede den længere. Men det gjorde vi så alligevel. For vort land er med alles accept lukket ned på grund af denne lille usynlige virus, som spreder død. – Vi glæder os til vaccinen kommer.

Og tænk, hvis der kom en vaccine , som kan beskyttes os ikke blot mod en dødelig corona virus, men mod den egentlige årsag til døden her i verden. Men det lyder utænkeligt, at vi skulle blive inviteret til et pressemøde med en ellers ukendt person, som har fagpersoner med sig for at forklare os det. Det ville være banebrydende.

Pressemøde i påsken 1. del: Om den virus-S, der er er egentlige årsag til døden

Forestil dig, at der er pressemøde. Ligesom ved statsministeriets pressemøder kommer fem personer ind og stiller sig foran os. De 4 er eksperter. Og i midten står en konge, som slet ikke ligner en konge. Eksperterne ved mere om døden, end de fleste. For de har alle været ramt af den mest dødelige virus af alle. Ham i midten – den underlige konge - virker stærk, selv om det også er tydeligt, at han har været ramt af et eller andet. Han byder os velkommen og takker de fire fagfolk, fordi de vil stille op sammen med ham.

På højre side har han to mænd, og til venstre står to kvinder. Og nu får manden helt ude til højre ordet. Han præsenterer sig som apostel, og han hedder Paulus. ”Jeg var først meget imod denne vaccine. Jeg mente, at den var farlig og kunne ødelægge mere, end den kunne gavne. Jeg rejste rundt i Mellemøsten for at arrestere dem, som udbredte den. Men så blev jeg selv helbredt af den.” Og han ser over på den underlige konge, som løfter sin hånd med et glad smil. Og vi ser nu, at kongens hånd har været gennemboret. Der er ligefrem hul i hånden.

Apostlen fortsætter: ”Denne virus kalder vi for virus-S. Og vi ved, hvor den stammer fra. Den kom ind i verden ved det første menneske. Noget gik galt for den første af os. Og ved denne virus-S kom døden ind i verden, og døden trængte igennem til alle mennesker, fordi alle blev styret af denne S-virus.” (Rom 5,12). ”Siden da har døden hersket – og endda over alle menneske. Men at det egentlig var virus-S, der herskede. Den brugte døden som trussel. Den har ramt os alle. Og vi bærer den med os hele livet – selv om vi bliver helbredt.” (Rom 5,14 og 21).

Kongen tager ordet: ”I skal lige vide, at det, apostlene kalder for ”virus-S”, og som også kaldes for ”synd”, ikke er det samme, som religiøse mennesker går rundt og er forarget over hos andre. Virus-S er derimod noget, som de alle er ramt af. Det er en folkesygdom. Symptomerne på, at man er smittet er tydelige. Virus-S udgår fra hjertet og kommer ud af munden. Fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, der gør mennesket urent, så det må dø” (Matt 15,19-20).

Ordet bliver nu givet til fagpersonen nærmest kongen: Han præsenterer sig som apostel og hedder Peter. Han siger: ”Jeg er nødt til at fortælle jer, at jeg bestemt ikke var bange for denne virus-S. Det var nok mest de andres problem. Og hvis jeg skulle dø, da ville det kun være, fordi jeg var modig nok til at ofre mig for andre – for at redde dem. Men jeg opdagede, at jeg ikke var den specialist, jeg forestillede mig, men var en fornægter, da det kom til stykket.”

Nu får den ældre kvinde på venstre side ordet. Ældre og ældre, i hvert fald så gammel, at hun godt kunne være den underlige konges mor. ”Jeg hedder Maria. Og I skal bare lige vide, at det, de herrer på højre side har talt så klogt om, har kostet. Det har kostet den underlige konge livet. Han blev korsfæstet og svigtet og forladt. Og al sygdommen blev lagt på ham. Men han kunne bære det. Ikke fordi han er min søn. For det er han i øvrigt. Men fordi han er Guds Søn. Jeg har fulgt ham fra han var barn og siger god for ham.”

En journalist har et spørgsmål: ”Hvorfor fortæller I os ikke bare om vaccinen?” Kongen svarer: ”Fordi vi ved med sikkerhed, at ingen vil købe den, hvis vi ikke først informerer om, hvad virus-S er, og hvor døden kommer fra.”

Pressemødet i påsken, 2. del: Om vaccinen, som er tilgivelse og nåde

Kongen i midten fortsætter: ”Det er ikke længere døden, der hersker. Det er heller ikke den virus, som vi kalder for Synd. Nu hersker der Nåde og Tilgivelse. Og det er vaccinen. Den æder døden op og gør det af med virus-S!”

Den anden kvinde til venstre for kongen får nu ordet. Hun præsenterer sig som Maria Magdalene. ”Jeg kom fra prostitution og besættelse. Men kongen der, fandt mig. Og han tilgav mig. Han reddede også en kvinde, som var tæt på stening. Han tog sig af børn, af spedalske og andre besatte. Og alligevel blev han korsfæstet. Og jeg fik som den første lov til at møde ham personligt ved graven, da vaccinen var i hus. Han havde tappet døden for al dens kraft. For han led straffen for al den synd, vi mennesker har begået.”

Den underlige konge smiler og giver ordet til en af mændene på højre side. Apostlen Peter forklarer, hvad der er styrken i denne vaccine. ”Vaccinen har to egenskaber. Den får i første omgang Virus-S til at flamme op, så man mærker, at man behøver den. Og derpå giver den fred og fylder med håb. Baggrunden for vaccinen er, at kongen, som står hos os, døde for os, men opstod fra graven. Og nu bliver teknisk.” – Han citerer fra sit første brev til kristne i verden: ”For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud.” (1 Pet 3,18). Og nu lyser han op og smiler: ”Gud Fader, som sendte os kongen, genføder mennesker ved hans opstandelse fra de døde. Kongens opstandelsen indebærer, at dødssyge patienter får evigt liv. Og det er her, håbet og freden stammer fra.”

En af tilhørerne spørger, om man får vaccinen ved indsprøjtning eller som en tablet.

Fagpersonen tættest på kongen svarer: ”Man indtager denne medicin på to måder. Og de er begge afgørende: Ved at høre – og ved at blive døbt (1 Pet 1,23 og 1 Pet 3,21). I finder det i brevet, jeg citerede fra for lidt siden. Her skriver jeg om det. Og det er let at finde. Bare slå op på 123 og 321, så ved I, hvordan I modtager medicinen.”

Og apostlen til højre føjer til. ”Jeg vil bare lige fortælle jer, at jo værre det ser ud, desto bedre virker vaccinen. Eller sagt med lidt mere tekniske ord: Hvor synden blev større, der blev nåden så meget desto større. (Rom 5,21). Jeg ved det af erfaring.”

Journalisterne har ikke mange spørgsmål. De havde ikke lige regnet med, at fagpersonerne havde været så tæt på udviklingen af vaccinen, og også selv havde været dødssyge. Nogle rejser sig og synes, det er noget sludder. Men andre er overbeviste og ønsker at få vaccinen.

Den underlige konge siger tak, fordi vi lyttede. Og der er stille. For mange mærker, at det nu ikke længere er virus-S og døden, der regerer. Det er nåden og tilgivelsen, der regerer. Det er manden i midten, ham med mærkerne fra korset i sine hænder, det er ham, der er verdens konge. Og der bliver nok efterspørgsel efter at høre evangeliet, som genføder, og at blive døbt med den kristne dåb, som giver et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Vaccinen findes i den kristne menighed, hvor evangeliet prædikes, og hvor dåb og nadver bruges svarende til kongens recept.

Må Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og tanker hos Jesus Kristus, vor Frelser. Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. www.vivit.dk. post@vivit.dk