Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener


17

Han betroede os sin formue

Søndag septuagesima 13. februar 2022 i Gratiakirken, LGJ

Salmer: 366, 20, Gud gav Abraham besked, 312, Tak, Gud, for hver en nyfødt morgen

Matthæus 25,14-30 (læses i løbet af prædikenen)

Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet ... Lang tid e fter kommer disse tjeneres herre tilbage.

En mand rejste udenlands og kom tilbage. Manden er JESUS. Han har ordnet alt og lagt livet til rette for os, mens han var iblandt os . Derpå rejste han udenlands. Han satte sig ved Faderens højre hånd , hvorfra han skal komme at d ø mme levende og døde. Det er virkeligheden. Det er sådan verden er. JESUS er HERRE! Alles Herre. Men særligt de kristnes, fordi de tror på ham. Han er din gode HERRE, når livet er svært og næsten ikke til at holde ud , men også når alt går legende let , så let , at vi tænker , at vi kan klare det hele selv.

ALTID er Jesus HERRE ved Guds højre hånd – og med os alle dage. Hverken din lykke eller din ulykke her i livet får det sidste ord. Det gør din Herre. Målet er at være hos ham og bruge livet til det, han fortæller at et menneskeliv skal bruges til.

Han var disciplenes Herre og Hyrde, når meget lykkedes for dem i deres mission og arbejde. Også vores, når vi synes det går godt i vores kære kirke og i missionen. Han var deres Herre og Hyrde , da de blev forfulgt og led martyrdøden. De havde i denne lignelse og alt andet, Jesus havde lært dem, fået håb og ventede på hans genkomst . Han er også vores gode hyrde, når vi skal gå i mørke – og når vi forfølges – og når vi skal dø. Det håb giver JESUS os, når vi hører Bibelens ord. Derfor ved vi , at intet kan skade os. Intet. En vej eller anden, vor Herre ved råd! "Du omslutter mig på alle sider og holder mig i din hånd " .

 

FORMUEN

Jesus fortæller: Han kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. Sin formue! Det hele. De overtog den ikke, men fik den betroet . De skulle tjene ham med hans formue. Det var ikke så lidt!

GUDS FORMUE er særligt to ting: Hans billede og hans enbårne Søn. Gud skabte mennesket i sit billede til at leve i hellighed, kærlighed, sandhed, godhed, retfærdighed . Når man ser og mærker et menneske, bør man kunne se og mærke, hvordan Gud er. For Gud har betroet det sit eget billede. Vi blev skabt, så vi ligner Gud! Men hvorfor er der da så meget elendighed og ulykke i verden. Det kommer jo både fra os selv og fra andre mennesker. Synden og døden har på det nærmeste udslettet Guds billede i menneskeheden. Men netop derfor gav Gud os det mest kostbare, han ejede, nemlig sin eneste søn. Gud Søn blev menneske hos os for at redde os fra synd, død og dom. Gud formue er hans eget billede og hans enbårne søn. - Når tror, at det er sådan, da ved vi, hvorfor vi lever. Vi lever for at være hos Jesus som vor gode Herre, og vi lever for at elske hinanden.

 

TALENTER

Jesus fortæller i lignelsen, at formuen blev givet i form af talenter. En talent var mange penge. Ca. 12 års løn. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, enhver efter hans evne; så rejste han . De fik forskelligt. De fik lige præcis det, der svarede til, hvad de evnede – kunne – hvad der passede for dem.

Vi er jo alle forskellige. Og vi har forskellige evner. Skal vi være misundelige? Skal vi prale? Nej. Det ville jo være at bilde sig ind, at vi havde fortjent noget. Og det har vi ikke. De fik det, fordi de havde en god Herre. Vi er dem, vi er, fordi Gud har skabt os sådan.

Og hvad gjorde de så? Han, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til . Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Der står, at de gjorde det "straks" . Vent ikke på at vise kærlighed, hjælpe, gøre, hvad du kan. Det gælder lektier, hjælp i hjemmet. Det gælder hjælp til naboer, arbejde på arbejdspladsen. Det gælder hjælp og arbejde i menigheden. Det gælder penge, tid og evner. Når du vågner i morgen kan du kan tjene Gud med det samme. I morgenbønnen takker du og beder om hans velsignelse.

 

GLÆDE OG OVERRASKELSE

Men vil det nytte? Jesus fortæller: Den, der havde fået de fem talenter , kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt , du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre , du betroede mig to talenter; se , jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget . Gå ind til din herres glæde! Man mærker, at de to tjenere er forbavsede. ”Du gav mig fem. Se! Jeg har tjent fem talenter til!” Hvordan gik det lige til? På samme måde med ham der havde fået to: ”Se, jeg har tjent to talenter til!” Og den, der havde fået den ene talent, ville også have haft to, hvis han havde brugt den. For det, Det, som bliver brugt , bliver velsignet af vor Herre . Hans formue er virksom og bærer frugt af sig selv, når den blive brugt. Det giver os tillid og håb i hverdagens arbejde. Stil dig til rådighed! Herre, jeg vil gerne tjene, tjene dig og dig alene. Tag og brug mig som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet, hver en evne, selve livet, dig det hele hører til.

Alligevel kan jo for os at se være gode grunde til, at det ikke nytter. For du kan let tænke, at du er for ringe til at tjene din Herre, fordi du har været dårlig og utro. Og ja, det er rigtigt, at du er ringe, men det passer ikke, at du er for ringe. Du er en synder , men du også en tilgivet synder ved troen og dåben . … Men det kan også være andre mennesker, som får dig til at tænke, at det ikke nytter at tjene og hjælpe. For d e lægger ikke mærke til det . De påskønner det ikke. Og du får jo næsten ikke noget retur . Det, du gør, er uanseeligt og alt for småt. Da skal vi huske på, at det er Jesus og ikke andre mennesker, der er vor Herre. Og det, Jesus siger, vi skal gøre for ham og andre mennesker, det er godt at gøre, også selv om du ikke får ros.

 

TRO I DET SMÅ

"Du gode og tro tjener! " Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget . Gå ind til din Herres glæde! " Hvad mener han med at være tro i det små? Det, du har fået at arbejde, er småt i dine øjne og i andres øjne. Og andre opdager det måske slet ikke, hvad du gør for dem. Men du er trofast. Og din gode Herres formue er sådan, at den ikke kan andet end at bære frugt, når du bruger den. Ligesom med et sædekorn. Når det bliver sået der, hvor man sår korn , da spirer det og bærer frugt. Sådan er det med dit kald og dit arbejde i her verden.

Og hvordan går det til sidst? Din Herre siger til dig, som han skabte i sit billede, og som han døde og ofrede sig for og gav sin kærlighed, til dig siger han: ”Gå ind til din Herres glæde!” Det er frelsen, når livet slutter her på jorden. Stol på din Herre og på hans formue. Brug den. Brug det hele for ham.

 

SÅDAN ER JESUS IKKE – HAN ER GOD!

Men nu kommer en, som er sur og utilfreds. Han siger: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden . Se, her har du, hvad der er dig!" Han siger dermed: ”Jeg skylder dig ingenting! Du får, hvad der er dit. Jeg har levet, som jeg ville uden at blive påvirket af noget af alt dit møg. Og du er jo bare en hård.” Har han ret? Er det sådan Jesus er? Kræver han det umulige af os? Og skylder vi ham ingenting?

Han har ikke ret. For Jesus gjorde det umulige for os. Han gav os sit eget liv. Han bærer vore sygdomme, tager vore smerter, opsøger de fortabte , og han tager sig af os i skylden og døden. Derfor har den tredje ikke ret. Han lever i vantro. Og vantroen fordømmer ham. Jesus forklarer det sådan: Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Det er forfærdeligt at leve uden Gud her i livet og at dø i vantro.

Men det er godt, ja, det bedste af alt at stole på Jesus Kristus. Han omslutter os på alle sider og holder os i sin hånd. Der er hvile og glæde i at vide, at Jesus er vores dommer og frelser, som ordnede alt for os og drog udenlands. Lad os tjene ham hele livet, indtil han kommer tilbage og siger: ”Gå ind til din Herres glæde!” Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk