Brug talenterne!

Oversigt
Søgemaskine

Søndag septuagesima, 24. januar 2016 i København og Aarhus. LGJ
Salmer: 690, 31v3-4, 325 // 675, 430, 46

Evangelium: Matthæus 25,14-30
Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Lige­ledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorsden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.   

Lignelsen hører hjemme i den sidste lange prædiken, Jesus holdt for disciplene på Oliebjerget mellem palmesøndag og skærtorsdag. Matthæus giver os den i Matt 24-25. Jesus viser os i denne lignelse, hvordan vi skal leve som kristne i tiden mellem Jesu himmelfart og Jesu genkomst.

I. TIL INDLEDNING

Hvad og hvem handler lignelsen om? Mon ikke om Jesus og hans disciple? Manden kan være Menneskesønnen. At han rejste til udlandet, får os til at tænke på hans himmelfart. Han ønsker, at vi lever som hans tjenere, mens han er bortrejst. Tjernene er ikke fremmede personer, men mennesker, som kender ham, og som han har havde kaldet og indsat i tjenesten. Og talenterne er hans mandens formue. Han uddeler dem personligt og individuelt, så de passer til hver enkelts kald og opgave.

En talent svarede på bibelsk tid til ca. 50 kg. sølv. Det var vægten af 6.000 drakmer, som var det, man tjente ved lønarbejde over 6.000 dage. 6.000 dage svarer til 13 år. Hvad har vi, som er 13 års løn værd? Det kan være hele skoletiden, alt hvad du fik de 13 år! Eller din uddannelse på 5 år plus 8 år af dit arbejdsliv. 13 år. Eller det er den periode, hvor I får børn i jeres familie. En af tjenerne fik én talent, dvs. 13 års indtægt at arbejde med. En anden fik to talenter, dvs. 26 års indtægt. Og en tredje fik fem talenter, som er 65 års indtægt. - Nu bliver det konkret for os. Det, de fik, var ikke en enkelt lille åndelig gave, som kan udvikles i et par år gennem kursus og bøn. Det peger snarer på langt større ressourcer og taver, som havde som mennesker og disciple, ressourcer, som de havde tilegnet sig i deres opvækst, i synagogen og som fiskere ved Genesaret sø, tømrere i Nazaret eller som præster ved templet. Jesus understreger, at talenterne svarede til enhvers evne. Og det er deres herres formue, som han giver dem til låns.

II. DIN GRUNDVÆRDI

Udgangspunktet er, at de tilhører deres Herre. Det er vores udgangspunkt som kristne. Jesus siger et andet sted, at vi ikke blot tjenere, men hans venner, og at han sætter sit liv til for jer. Det er mere end 13 års løn. Det er en værdi, som kan bære os igennem gode og vanskelige dage, medgang og modgang. Det holder os oppe, når vi nedvurderes af os selv eller andre, eller når vi sammenligner os med andre og føler os fattige. Frelsen afhænger ikke af, hvor godt dit liv lykkes. Det er vores stadig udgangspunkt og styrke.

Talenteterne er ikke en del af frelsen, som jo er Guds værke alene. Talernterne hører i stedet sammen med vores kald og tjeneste i hverdagen. Han vil bruge dig til godhed over for en eller to mennesker i løbet af dit liv. Er det ikke en stor opgave? Se på din grundværdi, som langt overgår dine talenters værdi! Jesus Kristus har brugt sit liv for dig, så du i HAM har al den værdi, du behøver. Han er dit liv. Han er din ære. Han er din lovsang. Han er din Herre. Og du er hans. Du er hans ven. Du er hans discipel. Du er hans tjener. Det er her, du står som kristen.

III. DINE TALENTER

Lignelsen fortæller nu, at du - ud over din grundværdi, som er uendelig stor - har fået en eller flere talenter af ham som hans discipel. Det er din individuelle gave, som du har til låns. Du har fået den, for at bruge den for din Herre – i hans interesse og efter hans vilje. Og som vi så til at begynde med, svarer en talent til 13 års forudbetalt løn, 2 talenter til 26 års løn og 5 talenter til 65 års løn.

Er du far eller mor, da er det jo en stor, stor gave og et stort kald til at sørge for livet, give mad, sørge for under sygdom, give glæde i hverdagen, opdrage og oplære og vise hen til Gud. Vær mor og far med de talenter, du har fået gennem din barndom, uddannelse og voksenliv! - Er du gift og har en ægtefælle, da skal du elske og ære din ægtefælle i 26 eller 65 år - indtil døden skiller jer ad. - Hvis du lever alene , er du ikke kaldet til at være ægtefælle og forælder. Hvad skal du da bruge dine talenter til? Tænk på Jesus og Johannes Døber, som heller ikke var gift. Tænk på kvinder og mænd i bibelen, som hverken havde børn eller ægtefælle, men blev til velsignelse for andre menneske. Og læs den lignelse, som Jesus fortæller i Matthæusevangeliet 25 lige efter den om "talenterne". Her siger han: "Jeg var sulten og tørstig, og I gav mig noget at spise og drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. ... Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre, det har I gjort imod mig." Dette er store livsopgaver, som kan fylde livet med mening i lige så høj grad som 13 års børneopdragelse eller 26 års ægteskab.

Så er de rigeligt at gå i gang med, uanset hvilket kald Gud har givet os her i livet. Gå frimodig i gang i vished om, at Jesus Kristus er din gode Herre, og at du aldrig er alene. Din Herre elsker dig, din familie og din menighed. Han gav dig talenter, for at du skal bruge dem i kærlighed i det kald, der er dit. Derfor behøver vi ikke at skæve misundeligt til andre, som har flere talenter end os. Hvis de har flere, er det fordi de har andre opgaver, end dig. Og har de færre, er de heller ikke af den grund mindre værd end dig. De har blot et andet kald fra Gud.

Det er overraskende, hvor meget de to tjenere får ud af deres indsats. 2 talenter = 26 års løn bliver til 4 talenter = 52 års løn. Og 5 talenter = 65 års løn bliver til 10 talenter = 130 års løn. Hvad ville ham med de 13 års løn ikke have fået ud af det, hvis han havde brugt dem i tillid til sin Herre? Helt sikkert det dobbelte, 26 års løn! Men han kendte ikke sin Herres godhed, men mente, at han var en hård mand. Alligevel handlede han ikke tilsvarende fornuftigt. Han gad ham ikke. Han gad kun sig selv. Da er man herreløs og gudløs. Den bløde måde at udtrykke det på er at sige, at man er "selvstændig", "selvbevidst" og "hviler i sig selv og sit eget værd". Men man lever ikke for andres skyld, men for sin egen skyld.

IV. LIVETS MENING OG UDGANG

Er det virkelig livets mening, at vi skal leve for os selv? – Nej! Vi mærker i lignelsen, at de to tjenere, gik i gang og brugte deres talenter for deres herre i flid og med glæde. Det fremgår af, hvad de siger til deres Herre, da han vender tilbage. ”Se, Herre! ... du gav mig … Her er …” Den glæde er også din i Herrens tjeneste! Livets mening ligger i at være en velsignelse for andre og at give dig hen i dit kald og livsopgave, du har fået. Sørg for de mennesker, du særligt har fået ansvar for i familie, menighed og samfund. Denne omsorg og kærlighed vokser ud af evangeliet, som lyder sådan: Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne! Og: Ingen har større kærlighed end at han sætter sit liv til for sine venner. I er mine venner.

Når vi hviler i, at vi har denne værdi, kan det ikke gå galt, når vi tjener Gud med de talenter, han har givet os. Brug frimodigt og med glæde den udrustning, du har fået eller lige nu får som barn, i din opvækst, under din uddannelse og i dit voksenliv. Brug frimodigt de gaver, som du får i menigheden, nådegaver til at hjælpe, til at tjene, til at styre, til at prædike, til at missionere og til at give almisse og ofre til Guds riges arbejde og vækst.

Det kan kun gå galt på én måde: nemlig når vi i mistillid forkaster hans gave, bruger den på os selv og misunder andre de gaver, de har fået, eller frasiger os ansvaret for vor næste og ikke vil tjene Gud. Det gjorde ham, som gravede sin ene talent ned. Og det gik virkelig galt for ham. Med ham som eksempel fortæller Jesus, hvor galt det vil gå, når vi lever i mistillid til Gud og kun regner med os selv. Det ender i fortabelse.

Hvordan kan den gode Jesus sige det? Fordi han selv nogle få dage senere blev deres og vores sted­for­træ­der – for at frelse os fra dommen, bære synden, og ved sin opstandelse skabe håb hos os – tro og dermed også give os grundværdien tilbage – og oven i det talenter til brug midt i livet, der, hvor vi er. - Lad os bruge talenterne. Det kan ikke gå galt, når vi bruger det i tro på Herren. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 24.1.2016 / redigeret 22.1.2018. post@vivit.dk