Tilbage til prædiken-oversigtKan det betale sig?

Prædiken søndag septuagesima, 27.1.2013 i Kbh. og Århus ved pastor Leif G. Jensen.
Salmer: 7 - Salme 23 - 332 // 458 – 690v4-5 - 13v6

Matthæus 20,1-16: For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morge­nen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård.
Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sam­men og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårds - ejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste."  

Spørgsmålet og lignelsens baggrund

1. Søndagens evangelium handler om en kristens arbejde, og hvad han får ud af at det. Vi hører om arbejdere i Guds vingård, om deres slid og om den løn, de får. - Mon det vil overbevise os om, at vi skal arbejde i Guds vingård? Vil du være kristen, hvis det ikke kan betale sig? Vil du leve som en kristen arbejder, hvis du ikke får noget ud af det?

2. Baggrunden var, at en mand havde spurgt Jesus, hvad man skal gøre for at arve evigt liv. Manden mente selv, at han havde gjort det nødvendige, men ville lige være helt sikker. Og Jesus nævnte da for ham, at han havde overset en enkelt ting, nemlig at sælge alt, hvad han ejede, og at give det til de fattige! Og Jesus havde derefter forklaret sine disciple, hvor vanskeligt det er at blive frelst, hvis man er rig. Det er lige så vanskeligt som at få en kamel igennem et nåleøje. - Det gjorde disciplene bange så bange, at de sagde: ”Hvem kan så blive frelst?”

3. Da sagde Jesus:”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alle ting muligt!” Din frelse er en ufortjent gave. Du arver den. Det afhænger ikke det mindste af din egen indsats. Og straks var en af disciplene klar med det indlysende spørgsmål: Men kan det så betale sig at arbejde for dig, Jesus? ”Se, vi har forladt alt og har fulgt dig!” ”Hvad får vi så?” Jesus giver et kort svar og en uddybning. Det korte svar lyder sådan: Ja, det kan betale sig. For ”enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv” (Matt 19,29). Og derefter uddyber han med fortællingen om arbejderne i vingården. - Altså: Bliver vi mon frelst? Og kan det betale sig at leve som en kristen?

Gå hen i min vingård!

4. Første del af svaret siger han: Gå hen i min vingård! Han lover os løn. Det er ikke forgæves at arbejde, svede, lide afsavn og ofre alt, når det er Gud, der sætter os i arbejde. Det er ikke forgæves, at du gør mod andre, sådan som du ønsker, at de gør mod dig. Også selv om de ikke gengælder din godhed. For du vil få bonus af Gud. Hundrede dobbelt bonus!

5. Hvis vi fik garanti for, at vi kunne sætte vores månedsløn ind i en bank og få 500 % i rente, ville vi nok skifte pengeinstitut! Og her drejer det sig om det, der er endnu vigtigere: selve dit arbejdet, dvs. din livsopgave, dit daglige kald, din uddannelse, dit arbejde i din familie, i din menighed og i samfundet. Gud vil give dig hundrede dobbelt igen, når du gør, hvad han kalder dig til! Det er bedre end de garantier, nogen bank kan give. Det er din Frelser, som garanterer. - Lyder det for godt til at være sandt? Er det kun åndelig snak? Nej. Det kan virkelig betale sig at leve som en kristen. Der er ikke noget bedre.

6. Med lignelsens ord siger Jesus til os: Stå op sammen med solen. Få noget vand i hovedet, få din morgenmad og gå hen på torvet og meld dig klar til dagens arbejde. Gå hen i min vingård og lev det kristne liv. Jeg vil give dig meget mere, end hvis du forbliver ledig på torvet. For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. - Det kan jo være dig, som blev døbt som lille og fik lov at vokse op i troen og har brugt livet indtil nu som Guds tjener. Bliv bare ved. Du vil få stort, stort udbytte. Det lover han.

7. Men lignelsen fortæller også om dem, som ikke kom på arbejde allerede fra morgenstunden. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. - Igen ved den sjette og den niende time og ellevte time fik han endnu flere i arbejde. Hvad med dem? Hvad fik de ud af det?
Du kom ikke i gang i morges. Men så begynd kl. 9, når det første hold vingårdsmænd holder frokostpause. Der er jo en lang arbejdsdag endnu. Der er 9 timer til solen går ned kl. 18. - Det kan jo være dig, som mærkede kaldet ved din konfirmation. Det går rigtigt op for dig, at Gud vil bruge dig. Derfor går du hen i vingården! Du tager fat sammen med de andre ældre kristne!
Og selv om du ikke er kommet i gang før ved middagstid, er det stadig ikke for sent. - Det svarer til, at du er halvvejs i dit liv. Begynd at gå i kirke. Lær at bede til Gud. Lyt til hans vilje og gå i gang! Han vil give dig, hvad du behøver! Bliv ikke stående på torvet til ingen nytte. Lev ikke for dig selv, men lev for Gud og din næste!
På samme måde, hvis du først blev kristen ud på livets eftermiddag. - Det svarer til, at ¾ af dit liv er gået. Du må erkende, at du brugte det meste af livet udenfor Guds menighed og uden at lytte til Guds vilje. Men det er stadig ikke for sent. Gud har jo fundet dig lige nu. For du hører, at han siger til dig: Gå hen i min vingård. Jeg vil give dig den løn, som du har ret til.

8. Men hvad så, hvis du kun har én time tilbage af livet , og du aldrig har fået udrettet det mindste? Du ser tilbage på livet som lediggang og tomgang. Bilen blev aldrig sat i gear. Du blev ikke det mindste slidt eller brugt i Guds vingård, men blev slidt op af alt muligt andet tomt. - Du solgte ikke noget af det, du ejede, og gav det bort – og slet ikke til fattige, der ikke kunne gøre gengæld. Du brugte det hele på dig selv. Du var selv den fattige, som du mente havde brug for al din rigdom. - Da ligner du røveren på korset, som lyttede til Jesus i 11. time. Jesus bad jo på korset: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!” Og da bad røveren til Jesus: ”Jesus husk på mig, når du kommer i dit rige.” Og Jesus tog røveren med ind i vingården i herligheden. Det var ikke for sent. Dér er han, mens vi er her i kirken. Der er han sammen med Jesus.

Det betaler sig!

9. I anden del af sit svar fortæller Jesus, at de alle fik løn: Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Her ser vi alle vingårdsarbejderne samlet foran vingårds­man­dens forvalter ved solnedgang. Og de sidste får det, der var aftalt med de første, én denar. Og da øjner de første muligheden for at få mere, end der var aftalt. For de havde jo slidt hele dagen. Men de får det, som var aftalt. Belønning for godt udført arbejde. Én denar.

10. Bliver de så ikke på en måde snydt? Bare lidt snydt? Vil Jesus virkelig indfri løftet om at vi skal få 100 gange igen, hvis vi kun får det samme som dem, der blev kristne alt for sent til at nå at tjene Gud?
- Apostelen Paulus skriver i et at sine breve, at hans løn er, at han får lov at forkynde evangeliet. Det er en rigdom at få lov at gøre andre rige!
- Og Jesus siger det sådan: ”Det er saligere at give end at modtage!”
Hvis vi føler os snydt, er det måske fordi dét ikke er gået op for os? Hvis vi undlader at tjene Gud og hinanden i vores menighed og i hverdagen, er det måske fordi vi ikke har set den fantastiske rigdom, det er at bruge sit liv til at arbejde i vingården.

11. Og oven i det, får vi løn for arbejdet. Én denar. Når en kristen præst får løn, får han jo det af andre kristne, fordi de er kommet til tro på evangeliet. De ofrer til kirkens arbejde, fordi Gud kalder dem til det. Er det ikke en langt større løn, end nogen erhvervsmand kan tjene? Det er derfor præster er nogle af de rigeste mennesker overhovedet. Og det gælder ikke kun præster, som forkynder evangeliet, men enhver kristen, som giver sig hen i tjenesten for Gud i det daglige kald og i menighedens liv. Vores fælles glæde i arbejdet er en stor løn. Og Gud sørger for os.

Og du arver evigt liv!

12. Desuden arver vi evigt liv. Vi arver det evige liv. Vi fortjener det ikke, men arver det. For ”Guds øje er godt”. Han er god mod de ugudelige. Han er god mod de uretfærdige. Han er god mod syndere. Han viser sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, mens vi var syndere. Derfor arver vi evigt liv. Og han giver os arven i sit testamente. Det nye testamente ved Jesu blod indeholder arven til os.

I dåbens og nadverens sakramente siger Gud til dig: Du er min. Du får evigt liv. For nu er du mit barn, og jeg giver mine børn det evige liv. Så gå da hen og arbejd i min vingård! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 27.01.2013