Et godt øje hver morgen

Septuagesima (II) i Løsning og Gratia menighed ved pastor Leif G. Jensen
Salmer: 683 - 406 - 146 | 31 - 430 - 11

Prædketekst: Matthæus 20,1-16

"For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste."

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

"Tidligt om morgenen"

Nogle dage begynder sent. Andre dage begynder tidligt. De tidlige dage er for det meste dem, hvor man skal på arbejde: Tidligt op om morgenen og afsted. Dem er der mange af i de flestes liv. Men enkelte gange om året er de tidlige dage noget helt særligt: de dage, hvor vi skal noget dejligt - måske på ferie - måske på besøg i en anden del af landet - på en dagtur - måske en hel uge: en skoleudflugt - noget, som vi har glædet os meget til. Så står vi tidligt op. Vi har aftalt at skulle mødes med de andre: tidligt om morgenen i køkkenet eller på banegården eller på en parkeringsplads ved motorvejen eller i lufthavnen. Dette er en særlig dag. En god dag.

Tænk på sådan en dag - og hør, hvad Jesus siger først i lignelsen: For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. - Tidligt om morgenen er din Gud på færde og klar, ligesom vingårdsmanden i lignelsen er klar på torvet. Denne dag er noget særligt: Du skal ikke blot på arbejde, men du må arbejde i hans vingård. Han er din gode arbejdsgiver, som vil sørge for alt, hvad du trænger til. MENING i livet, MAD til livet. Han har en tjeneste til dig hele dagen. - Sådan vil evangeliet i dag fortælle os, at vi alle har en morgen, hvor Gud er ude efter arbejdere og opsøger dem. Din Skaber er vågen og tager ned på torvet for at leje arbejdere til sin vingård.

Derfor kan du stå op fuld af forventning. Gud har en tjeneste til dig uanset alder og livssituation. Og han ønsker at sørge for dit liv. Han vil give dig en fuld dagløn i dag. Der vil blive mad på bordet i aften, nok af det du har brug for. Og der vil være nok af det, du har brug for i dit arbejde i dit kald. Denne virkelighed skaber morgensang og morgenbøn. Og de morgener, hvor vi slet ikke synes, at vi kan se denne gode virkelighed, da kommer den til os, når vi synger en morgensalme, læser et stykke fra Gud og beder til ham.

Min sjæl, vær frisk og glad, lad sorgen fare;
dit legems blomsterblad vil Gud bevare;
han vil i dag mig give kraft og styrke,
jeg i mit kald og stand
min Gud og Fader kan tilbørlig dyrke.

Sådan erkender vi, at vi har noget godt at stå op til, nemlig vores gode vingårdsmand, som allerede tidligt står på torvet for at gøre os godt.

Hvad får vi ud af det?

Men hvad får vi for det? Kan det betale sig? Disciplene spørger Jesus umiddelbart før søndagens lignelse: Da tog Peter ordet og sagde til ham: "Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi?" (Matt 19,27).

Disciplene havde haft 3 fantastiske år sammen med Jesus. De havde fået alt. De vidste godt, at de havde fået så meget mere end de, der aldrig havde taget imod kaldet til tjeneste. Og alligevel spurgte de: "Hvad får så vi?"

Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: ... Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv" (Matt.19,28-29). I får alt! Simpelt hen alt. Det bliver ikke nogen dårlig dag i dag eller i morgen. Som mine disciple, siger Jesus, får I alt, hvad I trænger til! Det er ikke forgæves at stå tidligt op, forlade hjemmet, gå på arbejde og bruge sit liv i vingården.

Men Jesus er nødt til at føje til: Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første (Matt.19,30). Han vil advare sine disciple - også os i dag - for noget, som let kan udvikle sig i vores dagligdag i forhold både til Gud og andre mennesker: nemlig misundelse - det onde øje! Og det forklares i lignelsen. "Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste."

Resultatløn?

De første ansættes ved daggry, og der aftales, at de skal have en dagløn. Andre ansættes senere i løbet af dagen. Og til sidst ansættes nogle arbejdere en time før solnedgang. Da lønnen skal udbetales, begynder vingårdsejeren med de sidste, som næppe nåede at komme i arbejdstøjet. Til dem siger han: "Hvorfor har I stået ledige her hele dagen?" De svarer: fordi ingen lejede os. Vi mærker, at de nok ikke har været uden skyld i, at de ikke kom i arbejde. Men vingårdsmanden diskuterer ikke med dem. Han siger blot: "Gå også I hen i min vingård!" Og det gør de.

Meget tyder på, at de havde forspildt chancen tidligere på dagen. Men de fik den igen. Og det er en underlig vingårdsmand: Han virker mere interesseret i arbejderne end i vingårdens drift. Det er arbejderne, som bekymrer ham. Det er dem, han vil sørge for. De er hans planter. Næsten som et socialkontor. Mennesket med 1 times arbejde får udbetalt det, som var aftalt med den, der har arbejdet 12 timer.

Vingårdsmanden arrangerer det sådan, at de første ser på, hvad de sidste får, for at vi kan lære af deres reaktion: De forventer at få noget ekstra. Men han giver dem det samme: fuld dagløn. Det udløser vrede og foragt. "De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede."

Det onde og gode øje

Her er det onde øje. Det virker rimeligt og retfærdigt, at de gør vrøvl. Men sandheden er, at deres øje er ondt. Her til aften ser de hele deres dag ud fra deres egen indsats og har glemt deres forventning fra i morges og deres glæde over, at de blev lovet én denar, da de blev ansat. De tænker nu mest på deres slid og slæb og på, hvor lidt de andre har lavet. Og så går verden i stykker.

Den går også i stykker for os, hvis vi glemmer livets begyndelse og begyndelsen denne morgen: Nemlig at du blev skabt af Gud. Du fik lov at stå op til en ny dag. Du fik hans store løfte om at blive hjulpet. Og nu ser du så ved dagens slutning, at han også vil hjælpe andre. Også dem, som ikke har fortjent det. Skulle han så hjælpe dig mere af den grund? Hvad skal du med mere end én denar om dagen. Hvad skal du med status? Hvad har du ud af at kunne hæve dig over andre og leve bedre? Er det dig ikke nok, at du fik lov at blive brugt i dag. Og bliver dagen ikke blot endnu mere fantastisk ved, at din Gud og Frelser er mere interesseret i vingårdsarbejdere end i vingårdsarbejdet. Han er en god arbejdsgiver, som først og fremmest tænker på menneskene.

"Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god?"

Når Jesus går ned til dem bagerst i køen, til nummer sjok, så er det ikke for at forbigå dem, som har slidt og slæbt som hans kære disciple. Han ønsker derimod, at vi må se med hans gode øje til de andre. Han ønsker at give os noget af det lys, som er i hans øje, så vi ser vores dag i hans lys.

Et godt øje til dig hver morgen

Der er stadig en grund til at stå tidligt op. Der er et stort arbejde, som skal gøres i vingården, i familien, i samfundet og i menigheden. Måske særligt overfor dem, som ikke ser den gode vingårdsmand. Særligt overfor dem, som føler, at de ikke dur' til noget og måske derfor ikke engang møder frem på torvet.

Hvordan ser du på nummer sjok? Og hvordan har du det, hvis du selv er nummer sjok? Når vi får øje på Guds gode øje, Jesu øje, mærker vi, at vores værdi alene afhænger af Guds godhed. Den ene denar er hans omsorg og hjælp til os i liv og død. Se! Guds øje er åbent om morgenen og hele dagen over dig og dine! Amen.