Forklaringen

Oversigt
Søgemaskine

Ugens andagt
over Matt 17

Sidste søndag e. hellig 3 konger, 5.2.2017. Aarhus. LGJ
Salmer: 383, 62v2-3, Jeg vil leve mit liv i Guds hus, 149, 46, 430, 93v1-3, 55v1.

2 Mosebog 34,27-29: Herren sagde til Moses: “Skriv disse ord ned, for det er på grundlag af disse ord, jeg slutter pagt med dig og med Israel.” Så blev han der hos Herren i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke noget, og han skrev pagtens ord, de ti bud, på tavlerne.

Matthæus 17,1-9: Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: “Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.” Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: “Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!” Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: “Rejs jer, og frygt ikke!” Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: “Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.”

“Vil du forklare det for mig.” Sådan siger vi, når vi har brug for hjælp. Hvis vi køber noget ny teknisk eller elektronisk ting, er nød­vendigt med forklaring. En instruktionsbog kan forklare det for os. Men det er endnu bedre, når sælgeren eller en god ven, som ved besked, forklarer det for os.

Hvis det er vigtigt at vide, hvordan vi betjener en dyr elektronik-ting, da er det endnu vigtigere at vide, hvordan vi skal bruge den største gave vi har fået: Menneskelivet. Hvem kan forklare os det? Hvad skal jeg bruge livet på? Som barn, ung, voksen, far, mor, pensionist, syg, rask? Hvad er meningen med mig?

Vi har hørt historier om, at man sendte tekniske vidundere til u-lande. Men man glemte at for­tæl­le folk, hvad det skulle bruges til. Vid­un­deret var der, men blev ikke brugt. For der var ingen forklaring. Sådan er det også med menne­skelivet. Uden den rette forklaring, lever vi uden Gud og uden at forstå hinanden. Uden klarhed og klarsyn ser vi mest os selv og tingene i verden og rigdom og ære. Men hvad med kærligheden? Hvad med meningen i lidelsen, i døden og i livet?

Der findes en forklaring: nemlig forklaringen på bjerget i evan­geliet. Da disciplene fik den, blev alt ander­ledes. Og når vi ser Jesus som Guds Søn og vores Frelser, da sker der også en forvandling hos os. Vi ser både os selv og andre mennesker i et nyt lys. Fremtiden bliver anderledes og fyldt med håb. Også fortiden bliver ander­ledes. Det er derfor læser jeg selv i bibelen og går jeg i kirke sammen med jer. Derfor prædiker jeg: Gud vil gennem evangeliets læsning og forkyndelse gøre det klart og tydligt for os, at Jesus er vores frelser.

I dag får vi denne forklaring fra læsningen i Gamlte Testamente 2. Mosebog 34,27ff og fra Matthæus 17,1-9:

 

I. Forklaringen på Sinaj bjerg, hvor Moses fik de 10 bud og ordningen om gudstjenesten med offer og tilgivelse:

Da Moses kom ned fra Sinajs bjerg, havde han Vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget.
Forestil dig, at der står en jeep ude på kirkens P-plads. Men forestil dig samtidig, at ingen af os har set en bil før. Der er ingen vejledning. Hvad skal den mon bruges til? Ingen ved det. Derfor bliver den fineste firehjulstrækker stående. Og efter 10 år er ved at ruste op. Og menighedsrådet beslutter, at skænke den til som legehus for børnene i Børnenes Friskole her ved siden af. Ja, sådan kan det gå.

Og forestil dig nu, at der er et menneske, som ikke ved, hvad et menneskeliv skal bruges til. Sådan var det jo, da Moses kom ned fra Sinaj med sine to tavler. Og hvad så han? En guldkalv. Folket dansede rundt om den. Men de tilbad den. Og de legede. Det var et andet udtryk for, at de bedrev hor med hinanden. Moses så alle disse mennesker. Mere fantastiske end den flotteste jeep. De levede i misbrug. De var ved at skille sig selv og andre ad. Døden var på vej. - Sådan kan vi mennesker i vores egoisme og selvforgudelse misbruge livet og stræbe efter det, som er tomt, og bruge os til ting, vi ikke er beregnet til.

”Misbrug”. Det ord får os til at tænke på kriminelle og dem, der misbruger stoffer og børn. Og måske gør de det, fordi de selv blev misbrugt af deres forældrene, svigtet og overladt til sig selv. Disse vidunderlige skabninger. Men de er ikke de eneste misbrugere. Når vi, som ikke betragter os selv som misbrugere, tilbeder guldkalven og lever efter vore lyster, da lever vi i misbrug. – Og det misbrug kommer ingen af os ud af ved at få en almindelig forklaring. Mennesker, som misbruger stoffer og børn holder jo heller ikke op, bare fordi man forklarer dem, at det er forkert. Det skal ind under huden, det skal skrives ind i samvittigheden og hjertet.

Det, Herren åbenbarede for Moses på bjerget, var to ting: De ti bud om, hvordan de skulle leve, og hele ordningen for gudstjenesten, at Gud ville bo hos dem i Tabernaklet. Moses fortalte folket om offerlammet og blodet, som præsten skulle gå ind og stænke på tavlerne med de 10 bud. Det var ikke kun en "brugsanvisning". Det var derimod en forklaring, som indeholdt tilgivelse og liv. Det blev klart og tydeligt, når de holdt gudstjeneste, og lammet blev slagtet for deres synder.

- Forklaringen af Guds vilje med os er livsnødvendig i det daglige. Lær det af Moses. Læs Ordsprogenes Bog. Læs Bjerg­prædikenen. Øv dig i de 10 bud. – Og hør samtidig evangeliet om, at der blev slagtet et lam, hvis blod er din redning.

 

II. Forklaringen på Forklarelsens bjerg, hvor disciplene så, at Jesus er Guds søn:

Tre disciple så Jesus i guddomsherlighed. Vi kalder det ”Forklarelsen på bjerget”. De havde vandret sammen med Jesus i 3 år. Og i glimt havde de se, hvem han var. Og alligevel havde de svært ved at tro. Var han andet og mere end de andre? Var han virkelig Guds Søn? Var han den levende Guds Søn, som var kommet til dem? Eller var Gud trods alt det, Jesus sagde, alligevel en ukendt magt, som man ikke ved noget om? De fik svaret på forklarelsens bjerg: Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Peter fortæller selv derfra - han var også med: For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: “Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag.” Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. - JESUS er Herren - den almægtige - den evige - som er i himmelen og på jorden.

Disciplene Peter, Jakob og Johannes fik sådan en forklaring på Bjerget. Og de så Moses og Elias sammen med Jesus. Moses, som levede 1400 år tidligere og var død. Og Elias, som levede 800 år tidligere – og var blevet taget levende op til himlen. Jesus talte med dem. - Jo, Jesus er Guds Søn, som kom fra herligheden ned til alle misbrugerne – ned i vores virke­lighed. Og Gud sagde til dem: “Det er min elskede søn! Ham skal I lytte til! Han er forklaringen i dit liv. Han vandrer med dig i vintertågen, når du cykler på arbejde, og når du er aller længst nede, og når alt går glat.

Jesus brugte de 10 bud i sin undervisning. Og han var samtidig ”Guds Lam, som bærer verdens synd!” Vi ved ikke, hvem vi selv er, bare fordi vi ved noget om biologi og psykologi, om fysik og etik, og om legeme og sjæl. Vi må kende JESUS KRISTUS. Det er det afgørende. Høre hans undervisning om kærlighed. Se, at han døde for vore synder på Golgata. Og at han opstod påske morgen. Den forklaring af Jesu gør alle ting nyt. Her får vi lys over menneskelivet.

Matthæus fortæller: Da disciplene hørte, hvad Gud sagde om Jesus, faldt de ned på deres an­sigt og blev grebet af stor frygt. Sådan må vi også nogle gange falde til jorden, når vi møder Gud. For vores liv er i stykker. Det forklarer de 10 bud os. Vi mærker det i samvittigheden. Men Jesus er frelseren, som går med os ned fra bjer­get og hen på det bjerg, hvor han selv dør for os. Og han opstår på den tredje dag og lever. Det er et enkelt budskab. Og det er sandt. Jesus er hos dig i Ordet og forener dig med ham i dåb og nadver.

Evangeliet fortæller, at Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: “Rejs jer, og frygt ikke!” Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Jesus siger til os: “Rejs jer! Frygt ikke.” De ord forvandler også min hverdag. Rejs dig, Leif. Rejs dig, Hans. Rejs dig, Søren. Rejs jer Lea og Cecilie og Anna. Frygt ikke, David. Jesus rører ved os med sit legeme og blod i nadveren. - Sådan giver han dig lys nok til at gå ned fra bjerget – hjem fra fællesskabet med søstre og brødre i menigheden til en ny hverdag, hvor tjeneste venter dig i dødens verden. Frygt ikke! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 5.2.2017. post@vivit.dk