Spørgsmål til samtale over 2. Petersbrev 1,16-19 og Matthæus 17,1-9

I 2. Peters brev kap. 1 taler apostelen Peter om, at Guds ord er en lampe, som lyser på et mørkt sted.

1. Det mørke sted - hos mennesker, som ikke tror

Der er dels mørket hos mennesker, som lever i vantro og gudsfor­nægtelse. Man mener, at der ikke er noget liv efter døden. Livets herlighed må vi opleve her og nu - ellers får vi det aldrig. Himmelen, som kristne tror på, regnes blot for at være en flugt fra virkeligheden. Det fører til, at mennesker jager efter himmelen i det materielle, i nydelser, i begær.

2. Det mørke sted - hos kristne

Mørket i vore hjerter kan få os til at glemme, at Gud har skabt verden. Mørket i vore hjerter kan være årsag til, at vi ikke lever i den glædelige virkelighed, som det er, at Gud har skabt os, har lovet at sørge for os og har givet os Jesus som frelser

Det var seks dage herefter, at Jesus tog PETER og Jakob og Johannes med op på bjerget.

3. Lys i mørket

Matt 17,1: Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene.
Evangelisten Lukas fortæller, at de gik op for at bede.

Matt 17,2: Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.
Peter og Jakob oplevede dette én eneste gang i deres liv. Johannes oplevede det en gang mere (på øen Patmos, da Jesus åbenbarede sig for ham i herlighed

Matt 17,3: Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.
Elias var hentet hjem i himlen med sjæl og legeme. Moses var død og begravet – og var ad den vej kommet hjem i himlen.
Om Stefanus står der: Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: "Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side." (ApG 7,55-56)

 Matt 17,7-8: Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: "Rejs jer, og frygt ikke!" Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.