Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

Hør evangeliet! Og spred det ud til andre!

20

50

23

12. feb. 2023, Seksagesima (60 dg før påske), LGJ

Salmer: 6, 349, 133 // 347v1-6, 432, 347v7. Udg. 40v5

Markus 4,1-20
Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: «Hør her! En sædemand gik ud for at så. * Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. * Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. * Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. * Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold.» Og han sagde: «Den, der har ører at høre med, skal høre!» Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: « Til jer er Guds riges hemmelighed givet , men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.» Og han sagde til dem: «Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. * Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. * De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængs­ler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. * Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekym­ringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. * Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.»

Midt i evangeliet lyder det: Har du ører – så hør! Men det er ikke nok. Det må også gives dig at høre, så du kan fatte, og at se, så du kan indse. Det er en gave!

Men Jesus taler også om, dommen, så menne­sker ikke mere kan høre, fordi de ikke ville. Han nævner Herrens ord til profeten Esajas. Gud havde kaldt på sit folk. De fik gaven! Men de ville ikke høre, ville stadig ikke og ville slet ikke. Da kom de i fangenskab i Babylon. Dommen, over Juda, over Jerusa­lem.

Og Jesus sagde også til det jødiske folk, at Jerusalem ville blive ødelagt. De hørte hvad han sagde. De forstod, at han sagde, at han var Guds søn og tilgav synd. Og de korsfæstede ham. En rest af dem (en lille del) blev omvendt pinsedag, da de hørte og fik troen). Men Jerusa­lem jævnet med jorden? Og mange af dem fortabt. Rigets egne børn blev kastes udenfor i mørket. Når denne dom rammer, er det fordi Gud hader disse mennesker?

Jesus svar
Jesus fortæller om sædemanden. Vælger han et særligt sted, han sår? Nej, han sår overalt! Er der nogen bonde, som vil så på gågaden, hvor duer samler op? Eller på stengrund og blandt tidsler? Næppe. Men sådan gør Gud. ORDET fra Gud, frelsens ord, skal udspredes og ud­bre­des. Over alt. - Heraf ser vi, at Gud vil, at alle skal frelses. Det er ikke sædemanden, som er årsag til at nogle for­kas­­ter og ikke tror. Jesus forklarer jo, at det er * Djævelen, som tager ordet væk, * forfølgelser, som får folk til at afvise, ­* bekymringer og lyst til alt muligt andet.

Hvad siger Jesus ellers? Han sagde til dem, som forkastede ham: ”Hvor ofte har jeg ikke villet samle dig som hønen samler sine kyllinger under sine vinger, men I ville ikke. Derfor skal jeres land blive øde og byen rives ned. Evangeliet lyder nogle gange for døve ører. Er det Gud, der ikke vil frelse og ikke vil omvende? Nej.

Profeternes svar
Lyt også til Esajas: Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; Gud vil, at vi vender om fra vore egne planer. De planer Guds folk havde lagt, var ikke gode. De var uden Gud. Når vi planlægger uden Guds ord, da behøver vi omvendelse! Nu kaster han sit ord ud til os som en redningskrans, som et levende ord, der kan vokse. - Hvordan ved du, at han er nær? Når han taler til dig! Helt nær. Han sår jo ordet ind i dit liv, ind i dit hjerte. Hvornår kan du så kalde på ham? Lige nu! I aften, i nat, i morgen tidlig, på næste søndag. Hver gang du hører hans ord, kan du kalde på ham.

Svaret fra apostlene
Jesus befalede apostlene at prædike evangeliet for HELE skabningen. For ALLE!

Apostlen Paulus fortæller, hvordan det så går, når de gør det: Ordet om korset er en dårskab for hedninger: Det er let nok at forstå, at en skal dø for alle. Men det lyder tåbeligt.

Og for jøder er det en forargelse. De mener nemlig, at mennesket selv skal fortjene frelsen ved at opfylde loven. De mener, at de selv er noget!

Hvem bliver så frelst? Det bliver de, som ikke er noget, dem, som må give op med loven. De bliver salige. For tilgivelsen bliver givet til dem af Gud – ved Evangeliet, ved Dåben, og ved Nadveren.

”Den gode jord”
Og hvad kalder Jesus dem i evangeliet? Han kalder dem for den gode jord! Den gode jord er altså ikke det gode menneske. Men det er det menneske, som har brug for Evangeliet! Som tager imod evangeliet. Som råber NÅDE, NÅDE, Tilgiv mig! Som ser døden i øjnene og kalder på Gud! Som ser sine egne planer som elendige planer. Og som må give op. Det er den gode jord.David siger et sted: Et sønderbrudt, sønderknust hjerte agter du ikke ringe, o Gud!

Det er trøsten i dag til os. Når du hører dette ord, kan du være vís på én ting: At Gud er nær. At det er dig, han vil frelse. At det er til dig! I dag. I dag er nådens dag og nådens tid. … Og hver gang du hører dette ord, kan du råbe og kalde i vished om, at han hører dig. Han er RIG. Ufattelig RIG på nåde.

Kaldet: Spred Evangeliet overalt!
Så er der også et stort kald til os i dag. Spred ordet! Spred det overalt! I tide og utide, blandt selvretfærdige og sønder­knuste, blandt hedninger og jøder, i skolen og på studiestedet, i naboskabet, i familien. Vær ikke smålig. Det sagde Jesus til sine disciple! Gud ud og forkynd evangeliet for hele skabningen. Vi bliver aldrig færdig. Vi er dem, der som menighed kalder tjenere til at prædike Guds ord. Og vi be­vidner det selv ved at komme i kirke, uddele små andagter, et vers på SMS, et ord om Guds gode planer med os. Vi har ufatteligt meget at give.

Advarslen: Den, som har øre, skal høre
Og lignelsen giver os tre eksempler på, at man har ører, men ikke hører og bliver frelst:

Det er hvis vi er som det, der faldt på vejen: Ordet bliver talt til os – men der er så meget trafik og forstyrrelser af tusind slags, fra medier, sociale medier, fra filmserier, fra arbejdet, fra vantro familie – så de tramper det ned – og vi lader stå til. Det er dybest set Djævelen, som står bag. Vi advares!

Det er også, når vi kommer ud for trængsler og forfølgelser. Vi har hørt ordet. Det har slået rod og troen lever og spirer i det små. Hvilken gave! Men du lader dig slå ud af trængsler. Nogle bilder dig ind, at trængsler er beviser på, at det er forkert med dig og din tro. OG så holder du op med at lytte og læse og være sammen med andre, som står i samme trængsler som du møder. Men hør: Trængslen virker udholdenhed. I kan samme prise jer lykkelige over jeres trængsler! Kald på HERREN. Han er rig nok og er hos dig!

Og det er for det tredje, når verdens bekymringer og rigdommens blændværk, og lyst til alt muligt andet kvæler din tro.

Hvad skal vi da gøre? Kaste bekymringerne på Herren, for han har omsorg for os. Og høre Jesus afsløre rigdommen, så vi ser, at den er blændværk, som vil forhekse os og gøre os blinde; og lyst til alt muligt andet: Der er så meget, som vil forføre os, så vi ikke bliver hos HERREN. Det var advarslen.

Afslutning
Jesus advarer, fordi han elsker os. For ved evangeliet vil han redde og frelse os! Derfor advarer han mod ikke at høre og mod at afvise ordet.

Og han kalder os til at dele evangeliet med alle! For han gav sit liv for alle, døde for alle. Han vil give alle denne frelse – også alle de andre!

Evangeliet er et enkelt budskab. Og han taler enkelt. Og nogle tror ikke dette enkle: At de har brug for en, der dør i deres sted. Ikke brug for Gud, der har givet dem sin søn.

Samme budskab klynger andre sig til som deres redning og skat. For de mærker, at de har brug for tilgivelse. De er den gode jord.

Hvorfor denne forskel? Hvem forstår sig på det?

Men én ting ved vi: at når vi tror på ham, så er det det en gave fra ham til os. Det skyldes ikke os selv. Ordet lyder til os. Derfor ved vi, at frelseren er her, og ham må vi kalde på i dag, i aften og i nat og hele ugen. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk