Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Håb i undergangen


hør prædiken
hør gudstjeneste

2. søndag i advent, 9. december 2018 i Aarhus. Leif G. Jensen Salmer: Nu tænder vi; 62v1-2; 230; Jeg løfter op til Gud; 229; O kom, o kom, Immanuel

Lukas 21,25-36
Jesus sagde: "Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig." Og han fortalte dem en lignelse: "Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen."

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Jesus Kristus, vor frelser! Amen.

Hvem kan få sin dødssyge ven til at tænke og tro, at der er ved at ske noget godt, hvis sygdommen tager til? Hvem kan hjælpe sin gamle farmor til at håbe, når det der er mange tegn på, at hun ikke har længe igen her på jord? Hvem kan give en ung håb, når hun ser, hvor svært det er at leve som ung og kristen i en tid, hvor mange er rodløse, ikke kender Guds kærlighed og derfor lever i strid med Guds gode bud og vilje? Hvem kan give os håb, når der er krig og undergangsstemning? JESUS KAN! JESUS VIL! Han forudsiger i evangeliet i dag, hvordan det vil være på jorden i tiden før hans andet komme. Og mens mange forskrækkes og forfærdes over det, der sker, hjælper han sine disciple til at se tegnene som “forårstegn”, dvs. som tegn på, at Guds rige kommer! Det er godt nyt, og det deles med mange.

Vent i tillid til Gud!

For at vi kan tage imod det og få hjælp, er det nødvendigt, at vi lytter koncentreret. Jesus siger jo: ”Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden.” Vore hjerter kan let blive sløve. Enten fordi vi flygter fra virkeligheden ud i svir og drukkenskab. Eller fordi vi bilder os ind, at vi skal klare alt selv. Bekymringer kan have samme virkning som drukkenskab. De fører ind i en falsk virkelighed. Vi bilder os ind, at vi selv skal klare alt. Og da bliver livet mere end svært, når vi møder sygdom, og der kommer dårlige tider. Det gør os angste.

Jesus siger, at hjælpen består i, at våge og bede: ”Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.” At våge betyder i bibelens sammenhæng at vente i tillid til, at Herren kommer og frelser. ”Våg!” Lad ham tolke dit liv for dig. Lad ham fortælle dig, hvorfor det går, som det går. “Våg og bed!” Da vil du få styrken til at undslippe det, der truer både dit eget liv, andres liv og hele vor jord.

Tre tegn på undergang

Jesus sagde: "Og der skal ske tegn!” Han derpå nævner tre tegn, som peger på undergang.

Først tegn i sol og måne og stjerner: ”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner.” Det er ikke psykologi og følelser. Det er astronomi. Tegnene sker i himmelrummet. Det er en virkelighed, som vi ikke kan kontrollere og styre. Vi kan her tænke på solstorme eller meteorer, som videnskabsfolk anser for at kunne true alt liv på jorden.

Dernæst tegn på jorden: ”… og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen.” Det får os til at tænke på naturkatastrofer, men også på krige og epidemier. Eller vi frygte for den dag, hvor antibiotika ikke længere kan helbrede for lungebetændelse og andre almindelige sygdomme. Eller hvis at drikke­vandet bliver forurenet. Forskere taler jo om, at jorden er på vej mod undergang.

Det sidste tegn findes inde i os selv: ”Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes.” Rædsel angst, alt det inde i vort sind. I nyhederne blev der forleden dag sagt, at antallet af piger under 19 år, som har opsøgt en psykolog, er vokset fra 30 til 46 procent indenfor de seneste 5 år. En psykolog udtalte, at det er meget alvorligt og et tegn på, at mange unge lider af frygt og usikkerhed. I bibelen fortæller Gud os, hvorfor dommen kommer, og hvorfor jorden vil gå under: på grund af menneskets frafald fra Gud, og fordi vi har svigtet kærligheden. Gud har sat en deadline for vores levetid og for jordens levetid. Og til sidst skal vi stå til ansvar overfor ham. Og det er lige her, at Jesus forvandler de frygtelige tegn til forårstegn.

Forløsning og forårstegn

Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” Menneske­sønnen er Jesus. Vores redning er, at vi ser ham i krybben, ham, som gik på landevejene i Galilæa og Judæa, ham, som vandrede på søen, og som helbredte blinde i Jeriko og spedalske i Samaria. Se Menne­ske­sønnen, som blev hængt på et kors og bar verdens synd. Her er hjælpen til at tolke undergangs-tegnene på den rette måde. Verden vil gå under, og vi vil dø. Men Menneske­sønnen er kommet til os. Og når han kommer anden gang ved verdens ende, da nærmer vores forløsning sig. Når vi kender ham og tror på ham, at han er vores Herre og Frelser, som har alt under kon­trol, da kan vi løfte vores hoved i sygdommens og dødens tid, og når denne verdens går i stykker. For vores forløsning nærmer sig.

De frygtelige tegn, som kan fylde os mennesker med rædsel, bliver på den måde til forårstegn. "Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær.” Det er dejligt at tænke på forår og sommer. Det er godt at tænke på, at vi har sådan en fremtid foran os, når vi tilhører JESUS og er hans! Efter en lang kold vinter ved man, at foråret er på vej, når figentræet får knopper og sætter blade. Sådan må kristne forstå tegnene på verdens undergang. Jesus kommer! Undergangs-tegnene er tegn på, at Guds rige er nær. Jesus kommer snart synligt, og han opretter sit evige herlighedsrige, hvor vi må leve og bo i salighed. Det giver os håb. Menneskesønnen, Jesus, er hos os. Vi kan sammen med dem løfte hovedet i forventning. Vores forløsning nærmer sig.

Her er trøst til din syge ven, din gamle farmor og til den unge kristne, som synes det er vanskeligt. MENNESKESØNNEN, Jesus, er hos os. Himmel og jord skal forgå, men hans ord består. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 01.10.2018. post@vivit.dk