Forside www.vivit.dk

Når du mister kontrollen over dit liv

Oversigt
Søgemaskine

Juleaftens dag, 24.12.2018 i Aarhus. LGJ
Salmer: 76 Det kimer nu - Hvad er det, der gør jul til noget særligt – 85 Et barn er født – Hør, hvor engesangen lyder – 110 Glade jul

Lukas 2,8-11
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Jesus Kristus, vor frelser!

“Frygt ikke!” ”Vær ikke bange!” Det er den røde tråd i evangeliet om Jesu fødsel. Det bliver sagt til Maria, til Josef, til hyrderne og til hele jødiske folk. Og det lyder nu også til os. ”Vær ikke bange!”

Frygten opstod hos dem dengang, fordi der skete ting i deres liv, som de ikke selv kunne kontrollere og bestemme. Sådan er det også hos os. Så længe vi er raske og føler, at vi magter livet, er vi ikke bange. Men når vi mister kontrol­len, bliver vi usikre. Når noget, du ikke er herre over, overtager styringen, bliver du bange. For du er sat ud af spillet og er overladt til, hvad andre beslutter og bestemmer. Eller er du overladt til tilfældig­hedernes spil. Det er skræmmende. – Sådan er det at være menneske.

Måske mister vi kontrollen, når vi rammes af uenighed i familien eller i parforholdet. Du er magtesløs. Eller der sker tunge og vanskelige ting i dit personlige liv eller hos dine nærmeste med sygdom eller andre kriser, hvor du er sat skakmat. Eller du rammes af en uforklarlig frygt med skyld og tomhed i dit sind. Eller frygten stammer fra beslutninger, lunefulde herskere træffer, som driver mennesker på flugt, og som påfører mange lidelser i flygtningelejre.

Fjernes frygten da ved, at vi forsøger at genvinde selvkontrollen og tage styringen tilbage? Eller sker det ved, at vi indser, at der ikke var noget at være bange for? Er løsningen, at vi i fred og ro hænger lyskæder op og får samlet familien om julemad og gaver? Bliver det jul ved, at du igen føler dig som herre i dit eget liv og er din egen lille gud? - Evangelierne giver os et helt andet svar.

Maria

Maria var en ung kvinde på 15 eller 20 år. Hun var trolovet med Josef. Fremtiden var planlagt. Men Gud sendte sin engel Gabriel med en besked om en helt anden fremtid. Hun skulle få et barn, Guds Søn. Hun skulle være Guds Søns mor. Først frygtede hun. Ville Josef tro hende? Hvad ville familie og naboer sige? Hun blev forfærdet! Det kender vi også til, når planerne pludselig går i stykker og fremtiden går i stå. Men Gabriel englen fortalte Maria, at hendes barn var Messias, som ville blive frelser for hende, for Josef og for hele folket, ja, for alle mennesker. Gud havde en anden fremtid til hende, end hun selv kunne skabe. Hun mistede helt styringen af sit liv. Men på den gode måde. Og det gjorde hende ufattelig tryg og glad. For Gud var hos hende og styrede alt i hendes liv. Og hun fik lov at bidrage som mor til Jesus.

Sådan er det at være kristen. Glæden kommer ikke ved, at vi får overblik og genvinder selvkontrollen, men når vi overlader det til Gud. ”Lad det ske mig efter dit ord!” sagde Maria. Og kort efter tog hun på besøg hos sin slægtning Elisabeth i Judæas bjerg­land. For Elisabeth ville forstå hende. Hun var også gravid og ventede Johannes. Sådan er det godt, når kristne kommer sammen. Her er juleevangeliet til os: ”Frygt ikke! – Gud er med dig!”

Josef

Josef var tømrer. Han havde styr på sit liv. Alt var planlagt og tilrettelagt. Han var trolovet med Maria. De skulle giftes. Hun var trofast, det vidste han. Men en dag opdagede han, at hun var gravid. Det gjorde ham meget bange. Med hvem? Han blev bange for, hvad der var sket med hende. Han fattede det ikke. Og han blev bange for, hvad der skulle ske med ham selv. Hvor var Gud i hans liv? Da talte Gud til ham i en drøm og sagde: ”Josef! Davids søn. Frygt ikke for at gifte dig med Maria. For det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Du skal kalde barnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder” (Matt 1,20-21). Da Josef vågnede, gjorde han, som Herrens engel havde sagt. Og han tog hende til sig som sin hustru (Matt 1,24). Josef genvandt ikke kontrol over sit liv. Han fik i stedet en stærk tro fra Gud på, at Gud havde alt under kontrol, også alt det vanskelige, som måtte følge med, at han skulle være stedfar til Jesus.

Her er juleevangeliet til os: Frygt ikke for at stifte familie! Frygt ikke for fremtiden! Den er i Guds stærke hænder! Når du mister overblikket som mand, som far og som håndværker, da hør på Gud. Gud er blevet menneske, og Jesus vil frelse sit folk fra deres synder. Også dig fra dine synder. Det gør ikke noget, at fremtiden er ukendt for dig, når bare du ved, at Gud Fader kender den og har planlagt den på den gode måde for dig. Da svinder frygten. Det er juleevangeliet til os. Frygt ikke!

Hyrderne

Det var en nat, som så ofte før. Hyrderne mente, at de havde alt under kontrol. De holdt nattevagt over deres hjord. Ingen ulve eller løver truede. Men da blev de omringet af et uforklarligt lys, som evangelisten kalder ”Herrens herlighed”. De blev grebet af stor frygt. Ligesom når du befinder dig i en by, der er omringet af soldater, så ingen kan undslippe. Bare værre. Du er ramt af noget, der truer din eksistens, dit helbred og dit inderste jeg. Der er ingen udvej.

Englen sagde til hyrderne: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids By, han er Kristus, Herren.” Frygten forsvandt ikke ved, at de fik kontrollen tilbage, men ved at de hørte, at deres Herre var født i Betlehem. Han var Kristus og Frelser. Barnet i krybben var deres Herre og Gud.

Her er juleevangeliet til os. Hjælpen er ikke, at du bliver lidt mere rask og får lidt mere overblik over din hverdag og styr på tingene. Hjælpen er derimod, at du nu får Jesus som din Herre og frelser. Han er kommet ind i vores verden og liv. Helt tæt på.

Folket

Det var godt nyt for hele folket. Her var hjælp til alle, som var drevet af sted af kejser Augustus til folketælling. Og det er godt nyt til alle os. For nu hører vi, at det ikke er denne verdens tyranner, som bestemmer over os, men bar­net i krybben. Han er Kristus, Herren. Her er godt nyt for alle gamle og nye danskere. Vor herre er den korsfæs­tede Jesus, som er hos os, fordi han sejrede over døden. Vi finder ham i en krybbe tæt ved, hvor vi bor, nemlig i Evangeliet og i den hellige nadver, som er tæt på i en kirke i nærheden, din kirke og menighed.

Det er juleevangeliet til os: Juleevangeliet giver os ikke kontrol over tilværelsen og vort eget liv. Det giver os noget andet og bedre: Jesus som vores trofaste Herre.

Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk