Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

14

MIN

TILGIVELSE midt i gudstjenesten og midt i hjertet

11. søndag e. trinitatis
15.8.2021 i Gratiakirken, LGJ

Evangelium: Lukas 18,9-14
Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: "To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes."

To mænd gik op til templet for at bede. Det er en god begyndelse. Mænd, som går i kirke. Mænd, som ikke er for stolte til at bede Gud om hjælp! Mænd, som bruger tid på andagt. Mænd, som holder hviledagen hellig! Tænk, hvor godt!

Tænk at bruge en dag om ugen på HVILE og GUDSTJENESTE, til afstresning og til at læse, lytte og lære om alt det gode, Jesus har sagt, at vi, som er døbt, skal lære og holde fast ved. Synge salmer til Gud. Bede for sin nabo, bede for sin familie, bede for sine børn, bede for sin ægtefælle, besøge andre kristne eller en ensom eller syg. Og bede Gud om tilgivelse for alt det, der gik galt i ugens løb, og hvor jeg også selv var skyldig og syndede mod Gud. Jesus vil vise os, hvad der gør det så godt at gå op til templet for at bede – at gå i kirke for at bede.

1.

FØRST: MANDEN, SOM GIK OP TIL TEMPLET FOR AT BEDE, MEN IKKE BAD OM NOGET

Det er underligt, at den ene af mændene ikke bad Gud om noget som helst. Jesus fortæller: Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som an­dre mennesker, røvere, uretfærdige, ægte­skabs­brydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gan­ge om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Han bruger gudstje­ne­sten til at sige Gud tak, tak, at han er blevet så god, som han er, at han ikke gør noget forkert, sådan som visse andre (røvere, uretfærdige, ægteskabs­brydere, eller som andre, der kommer i kirke). Og han takker for, at han derimod gør meget godt: ”Jeg faster 2 gange om ugen og giver 10 procent af hele min indtægt”. Imponeret over sig selv. Men hør, hvad Jesus fortæller om manden til sidst! Han siger, Han gik ikke hjem som retfærdig, men som skyldig.

I min Storm P - kalender var der for nogle dage siden dette ord: ”Hvis menneskene er så gode, hvorfor er de det så ikke?” - Hvis jeg er så god, at jeg ikke behøver tilgivelse, hvorfor er jeg det så ikke? Hvis du er så god, at du ikke behøver at gå i kirke og få tilgivelse, hvorfor er du det så ikke?

Men er der da grund til at bede om tilgivelse? Er det ikke at overdrive, når kristne siger, at de har brug for få tilgivelse og få Jesu legeme og blod som vished på tilgivelsen hver søndag? Det kommer an på en prøve. Tag de 10 bud og brug dem som en test på, hvor god du er. Gør det mindst en gang om ugen. Da finder du ud af, hvor god du er.

1) * Dyrker du andre guder end Gud FADER, Guds SØN JESUS og Helligånden? Stoler du lige så meget eller mere på dig selv, stjernetydning.

2) Misbruger du * Guds navn og kalder du på fanden og satan i tankeløshed? Beder du?

3) Har du * misbrugt søndagen og undladt hvile og gudstjeneste?

4) * Svigter du dine forældre? Eller ærer du dem?

5) * Slår du ihjel med ord og onde blikke, eller beskytter du den syge og ensomme?

6) * Er du utro, eller elsker og ærer du din ægtefælle?

7) * Stjæler du ved at snyde i skat eller bedrage andre med en såkaldt ”god” handel,

8) * Taler du dårligt om andre bag deres ryg,

9+10) * Begærer du og er du misundelig i hjertet?

Den første mand mente ikke, at han havde gjort noget forkert – og mente heller ikke, at han manglede at gøre noget for andre. Han takkede Gud, fordi han var en beskeden mand, som fastede og gav meget til templet og kirken. Han havde ikke brug for at gå i sig selv. Var grunden mon, at han ikke havde taget testen, så han ikke gik i sig selv? Eller var han virkelig god? Jesus siger, at han var uretfærdig og fyldt med skyld, da han gik fra kirke.

2.

DERNÆST: MANDEN, SOM GIK I SIG SELV OG BAD

Nu kommer vi til det, der gør det fantastisk at gå i kirke. Det viser den anden mand os. Han gik ikke kun i kirke, han gik også i sig selv. Han slog sig for brystet og bad: ”Gud, vær mig synder nådig!”

”At gå i sig selv” betyder at indse, indrømme, og sige: ”Kære Gud! Jeg er et syndigt menneske”. ”Jeg har mange gange krænket dig med tanker, ord og gerninger og er uden undskyldning!” (fra bønnen i skriftemålet). Når Gud viser os, hvordan vi er dybest inde i hjertet, og vi derefter ser op, hvad ser vi da? Et alter og et kors lige midt i gudstjenesten. Vi så det ikke før. Før var det bare en ligegyldig ting, ja, måske en tåbelig ting: Jesus på et kors.

I jødernes tempel var et alter, hvor der blev ofret, så Gud blev forsonet. Dyret døde i menneskers sted. Templet var bygget op omkring alteret, hvor der blev bragt et sonoffer for folkets synder. Tolderen bad: ”Gud vær mig synder nådig!” Ordret oversat: ”Gud, forson dig med mig synder!” - ALTERET og OFFERET på alteret var hans redning.

Efter at Gud sendte sin Søn og blev ofret for vore synder på korset og tog vor straf, er templet erstattet af den kristne kirke, og på alteret har vi Jesu kors og nadveren med Jesu legeme og blod. Tilgivelse er det vigtigste i kirken og i en kristens liv. Hele livet. Fordi vi hele livet er syndere. Derfor har en kristen hver søndag brug for at bede om tilgivelse.

Men hvordan kan det være, at Gud ikke bare fjerner synden? – Hvis en tyv eller en morder spørger dommeren om det, smiler dommeren og siger: Ja, men problemet er jo dig! Og at du er en synder. Skal jeg fjerne din skyld, må jeg sende dig i fængsel. Så bliver den sonet. Og tænk: Gud har ladet Jesus Kristus, hans egen søn, afsone og lide straffen for vore synder. Sådan fjerner han synden og redder os, som er skyldige.

Så kan du som kristen hver aften bede: ”Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyld­nere!” At være kristen er at leve af tilgivelsen og selv at tilgive andre. Tilgivelsen har vi i gudstje­ne­sten, i Dåben, i Nadveren og i Evangeliet. Amen

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk