Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Hjælp!

1. søndag e. trinitatis, 23. juni 2019, Gratiakirken (LGJ)
Salmer: 9v1-6, Rom 14, 598, Jesus tænk på mig. Joh 11 // 428, 432, 9v13-14

Lukasevangeliet 16,19-31

Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i helvedet, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde."

1. En fattig mand - Lazarus

Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår.

Vi hører om en fattig – nedbøjet mand, som ikke har det godt. Men hvorfor da? Var der ingen, som kunne hjælpe ham? - Det kunne Gud! Gud er rig og hjælper! Lazarus betyder faktisk, ”Den, Gud hjælper!” Det læser vi også om det første menneske, Adam. Da Gud havde skabt Adam, står der, at Gud sagde: ”Det er ikke godt at mennesket er alene.” Jeg vil skabte en hjælper til ham. Hvad skal kvinde og mand? Hjælpe hinanden! Næstekærlighedens bud begynder her. Gud står bag. Gud giver mennesker til hin­anden. Mand og kvinde, nabo og nabo, forældre og børn, søskende indbyrdes, kristne indbyrdes.

Overfor Guds folk gentog Gud det hos Moses og profeterne: Tag jer at den faderløse, enken og den fattige og den fremmede. Der er ingen tvivl om, hvad vi er til for: For at få hjælp – og for at hjælpe. Den rige mand skulle hjælpe Lazarus. Og Jesus går så vidt, at han siger, at det er ham, vi hjælper, når vi hjælper hans små brødre: ”Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig.” Det, I har gjort imod en af mine små brødre, har I gjort imod mig.

Så er ordren tydelig og klar: Hjælp, når nogen behøver hjælp – vand, tøj, besøg, lindring! Og tag imod hjælp af andre, når du er fattig. Det er Gud, der hjælper dig gennem dem. Lazarus er på den måde os alle sammen. Vi har alle brug for hjælpen fra Gud, som han giver os gennem andre mennesker. Og Lazarus er på en måde alle mennesker i vores nærhed. OG særligt dem, som vi mærker har brug for besøg, vand, tøj, nærhed, trøst. Vi skal være hjælpere for hinanden. Det er ikke noget, vi kan vælge til og fra. På den måde har vi Guds hjælp, når vi har hinandens hjælp. Gud bruger os som sine hjælpere.

2. En rig mand

Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt.

Gud havde sørget meget godt for Lazarus. Nemlig ved at give ham en nabo, en rig mand. Han kendte Moses og Profeterne. Han kendte livets store opgave fra Gud: at mennesket behøver hjælp og selv skal hjælpe som Guds tjener. Glem ikke enken, den fattige og den faderløse og den fremmede. Husk på, at I selv var fremmede i Egypten. Og Gud tog sig af dem og frelste dem. Når alt håb var ude og de råbte til ham i nøden. ”Da frelste han dem!” (Sl 107).

Gud kalder den rige til den kærlighed, som bare hjælper. Da står du mellem Gud og din næste – din ægtefælle – dine børn – en fremmed – en nabo. Apostlen Jakob siger det så enkelt: ”En ren gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden.” (Jak 1,27): Og Johannes viser os, hvor galt det kan gå: ”Den, som har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?” (1 Joh 3,17). Når du er sammen med et medmenneske, er der en hjælper i nærheden – eller en, som skal hjælpes. Nogle gange er det dig, der er den fattige. Andre gange er det dig, der er den rige. Det er slet ikke så vanskeligt at finde ud af.

Alligevel hjalp den rige mand hjalp ikke Lazarus. Nej, i stedet for at hjælpe, klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Han havde tid til Lazarus, men brugte den kun på sig selv. Han havde penge til Lazarus, men brugte dem på sig selv. Han havde rig mulighed for samvær med Lazarus, var kun sammen med sine festvenner. Han levede i selvbedrag, når han nød livet. Det var faktisk døden, han nød, uden at vide det. Sådan kan vi også nyde os selv uden at se, hvor slemt det står til med os. Vi har det jo godt, mens andre har det skidt. Og da rammer ulykken lige om lidt! For vi har ikke levet af Guds hjælp, og nu sker det: Lazarus dør.

3. Lazarus døde

Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød.

Da Lazarus døde, mistede den rige mand den vigtigste person i sit liv: den fattige. En gammel kristen, som er meget syg og lever af Guds hjælp, kan give de raske så meget trøst og hjælp – hvis de altså besøger hende. Hun lever jo i bønnen – og hun taler om, hvor stort det er, hvad Jesus har gjort. Men en dag er hun død og borte. Det er et kæmpe tab for dem, som besøgte hende. Nu mangler de hendes forbøn, og de mangler hendes vidnesbyrd. Men de længes efter at komme der, hvor hun er kommet.

Og nu fortæller Jesus os, hvordan det gik den fattige, da han døde: Han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Jo, han var en Lazarus – en, som Herren hjælper. Gud hjalp ham i livet ved at give ham en rig nabo. Men naboen forkastede Guds vilje – og derfor led han så meget. Men da han døde, blev han hentet hjem i himlen. Sådan må du også vente på Gud, når sygdom rammer dig og alt går dig imod. Når mennesker svigter, må du ikke bebrejde Gud det. Gud har jo så klart og tydeligt sagt i Bibelen, hvad vi skal! Ikke slå ihjel – men hjælpe vor næste i al legemlig nød – også i ensomhed. Det 5. bud sætter os i arbejde som Guds tjenere.

Men det er så ufuldkomment. Og Lazarus dør. Men Gud hjælper ham ind i Abrahams skød. Abraham, som døde 2000 år før Jesus, lever hos Gud. Og når vi dør, samles vi hos dem, som troede på Gud her i livet. Det er vores trøst. Vi skal være hos Kristus. Vi skal være i Paradis. Og når legemet en dag opstår, vil sjæl og legeme blive forenet.

4. Den rige døde

Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i helvedet, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.

Den rige får en begravelse. Han bliver båret af mennesker. De holder måske fine taler om, hvor fint det var at være til fest med ham. Og de skal måske arve noget af alt det, han har efterladt sig. Hans brødre er helt sikkert også med til begravelsen. De bærer han ind i dommen uden at vide det, og de er måske også selv på vej derhen?

Og nu fortæller Jesus, hvordan tilværelsen fortsætter efter den rige er død. Det er straf og pine. Og at den rige mand er nu den fattige. Han bad Abraham om at sende Lazarus fra Abrahams skød til pinestedet med hjælp. Men det er ikke muligt. Han er under dommen, og den er evig. - Så har han et andet ønske: om ikke Lazarus kan sendes tilbage til livet for at hjælpe hans brødre. Men Abraham svarer, at de har al den hjælp, som de behøver: Abraham svarede: ”Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde."

Tænk, at vores Bibel har et budskab, der er stærkere end at Lazarus opstår fra de døde. Tænk også på Lukas 24, hvor Jesus kom tilbage fra de døde. Hvordan hjalp han disciplene: ved at vise dem, hvordan Moses og profeterne beskriver Kristus – at han kom for at hjælpe, for at frelse, for at lide og død, og for at sejre over døden og djævelen og synden. Og da kom troen og håbet i deres hjerter. Og da de holdt nadver, så de, at det var Jesus, som var hos dem.

5. Hvad vil Jesus os da i dag?

Han vil hjælpe os. + Han hjælper, mens han viser os vore synder, og ikke mindst vore undladelsessynder. Jeg har brug for hans hjælp her i livet, fordi jeg har svigtet og ikke hjulpet som jeg kunne og skulle. Det står jo helt klart. + Han hjælper os ved, at han viser os, at Gud har givet os Hjælperen, Jesus. Han led og døde for mine synder. Og opstod. Og kommer til mig. + Han hjælper os, når han helt personligt siger til mig og dig: Du er tilgivet! Tag imod min hjælp her i livet. For efter døden, er der ingen mulighed for at fortryde. Det må du gøre i dag. + Han hjælper os, fordi han gennem denne beretning har givet os tilbage til vores næste, til den fattige, enken, den faderløse og den fremmede. Hjælp dem! siger han. Elsk hinanden i ord og gerning, for jeg har elsket jer først. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk