Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

To grupper med samme behov og samme frelser

3. søndag e. trinitatis, 7.7.2019 i Aarhus. Leif G. Jensen.
Salmer: 696 - Rom 14,7-8 - 30v5-6 – 464 // 475 – 432 - 246v3. Udgang: Du omslutter mig

Evangelium: Lukas 15,1-10
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: "Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem."

Men han fortalte dem denne lignelse: "Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig."

Evangeliet fortælles til to grupper mennesker. Vidt forskellige. Der er farisæere og skriftkloge på den ene side og toldere og syndere på den anden side.

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: "Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem."

Hvem har du mest til fælles med? Hvem vil du helst være sammen med? - Det er jo ikke godt, hvis du færdes blandt dem, som er griske og bruger pengene på sig selv, som snyder og udnytter deres stilling til at berige sig selv. - Det er ikke godt. Det er heller ikke godt, hvis du færdes sammen med prostituerede og er i et miljø og selskab, hvor man lever af porno, eller af at sælge sin egen krop fysisk. Men hvem af os ønsker at være farisæere og skriftkloge, som kritiserer Jesus? - De to grupper findes i dag.

1

Toldere er måske vor tids finansfolk, som udnytter de svage i samfundet. De får høje gager på bekost­ning af de fattige og udnytter huller i skattelovgivningen, så de ikke bidrager til hospitaler og samfundsopgaver, som de burde. - Vi føler os nok ikke ramt. Det er ikke os. Alligevel er der mange eksempler på, at vi almindelige danskere samlet set – kollektivt - snyder andre. Det tøj, vi køber, og som bliver lavet i Bangladesh eller Vietnam, er billigt, fordi dem, som producerer det, får en meget ussel løn. Er det i orden? Er det i orden, at vi lever og forbruger, mens mange i verden lider nød? Kunne og burde du ikke bidrage på en helt anden måde til at hjælpe med dine penge, end du gør?

Farisæerne ville ikke have noget at gøre med tolderne , som snød andre. Men selv var de pengeglade. Jesus talte ofte til dem om det. Og Paulus skriver: ”Kærlighed til penge er en rod til alt ondt!” Og ”griskhed er det samme som afgudsdyrkelse”. Han giver os også dette råd: ”Når vi har føde og klæder skal vi nøjes med det!” Og Gud siger, at vi skal slide i det for at have noget af give til dem, der ikke har. Og Jesus siger: ”Ingen kan tjene tro herrer. I kan ikke tjene både Gud og mammon.” Her kommer både toldere og farisæere i store problemer. Begge grupper har brug for hjælp og frelse. Så uanset hvem vi synes, vi ligner mest, er vi i problemer. Vi har brug for en frelser!

Og hvad med den anden gruppe: Syndere, skøger, prostituerede. De findes nok også i vor tid og kultur. Det er jo et jubilæumsår for den frie porno. 1969-2019. 50 år. Justitsministeren dengang argumenterede med, at pornoen ville blive mindre interessant, hvis den blev ”fri”. Men sådan gik det ikke. Den tiltog. Og mange mennesker er blevet ødelagt af det. Og moralen har taget nogle kraftige spring bort fra troskab og kærlighed. Sex udenfor ægteskab er normalt. Og sex med personer af samme køn anses for normalt. Og formanden for kristne friskoler frygter, at det bliver forbudt at sige, at der kun er to køn: mand og kvinde.

Jeg læste i ugens løb, hvornår amerikanske børn første gang kommer i kontakt med den hårde porno: Når de går i 3. klasse. Det ligger åbent for dem på Internettet. Og nysgerrig­heden får dem til at se mere. Det påvirker deres liv og tanker om seksualitet og kan give et forkert og perverst forhold til deres egn krop og følelser i forhold til det andet køn. Det kan nedbryde troskab og kærlighed og familieliv allerede i barndommen.

Det er meget alvorligt. Når Jesus er sammen med skøger og syndere, er det ikke fordi han går ind for fri sex og porno. Jesus udlægger jo selv det 6. bud og siger, at den som ser på en anden mands hustru og begærer hende, har bedrevet hor med hende i sit hjerte. – Hvordan kan man da forsvare at se og nyde erotiske scener i film og romaner?

Farisæerne og de skriftkloge skulle ikke have noget af at være sammen med skøger. Men samtidig ved vi, at de kunne lade sig skille og gifte sig med en anden kvinde, som de syntes bedre om. Det anså de ikke forkert. For de havde papir på det – ægteskabspapir. Og så var det ok, tænkte de. Så var det ikke hor. Men her siger Jesus: Enhver, som skiller sig af anden grund end utugt, bedriver hor.

Samtidig hører vi, at Jesus reddede en kvinde, som var grebet på fersk gerning i at bedrive hor. De jødiske mænd, som var på vej til at stene hende, ville først spørge Jesus om hans mening. Og han sagde dag: ”Den, som er ren, kan jo kaste den første sten” … Og lidt efter lidt gik alle mændene deres vej og lod stenene falde. De havde hørt, hvad Jesus sagde, og de måtte erkende: Vi er ikke rene.

Det er det, Jesus vil hjælpe os til i dag – samtidig med at han giver os håb. Han var sammen med toldere og syndere. Ikke for at give dem ret i den måde de levede på, men fordi de gav ham ret i hans dom over dem og bad om nåde og tilgivelse. Og han tilgav dem. Og så var der fest. Jesus er også vores frelser!

2

Han fortæller to lignelser. Og begge grupper: Skriftkloge og farisæere på den ene side – og toldere og syndere på den anden side – lytter med.

Men han fortalte dem denne lignelse: "Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det?

Et får er faret vild og borte fra hyrden. Han har 100 får, og mister det ene. Hvad gør han? Siger han til sig selv: Sådan som det får har opført sig, så elendigt det har levet, så fortjener det ikke mere at være mit får. Jeg er ligeglad. Jeg nøjes med de 99, som er tilbage. Nej, han går ud og leder efter det. Han er fokuseret på det ene får. Og vil redde det. Og da han finder det, lægger han det på sine skuldre med glæde. Det er tungt arbejde at bære et får tilbage i en skov, i et terræn uden nogen sti eller vej. Men han gør det. Og når han kommer hjem, indbyder han venner og naboer til en takkefest i glæde.

Det kan jo minde os om, hvad Jesus Kristus har gjort. Han opsøgte os og fandt os. Han lod sig føde og blev menneske for at få nærkontakt med os. Han blev fristet i alle ting som vi. Mødte det onde og den onde. Og påtog sig til sidst lidelsen og døden i vort sted. Så fokuseret er Jesus på os. Og nu holder han fest med syndere, som har omvendt sig til ham. - Har vi så en frelser? Jo, det har vi. Han hedder Jesus.

Og den anden lignelse: Hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den?

En drakme havde samme værdi som en denar. En dagløn. Lige nok til at brødføde en familien 1 dag. Hun havde til 10 dage. Og nu mistede hun den ene drakme. Men hun vidste, at den var i huset, men hvor? Da ledte hun overalt, fejede i alle hjørner og kiggede under bænk og dørtrin. Og hun fandt den. – Og blev der holdt fest med hendes nabokoner. Sådan blive der glæde i himlen over én synder, som omvender sig.

----

Mens vi har lyttet til evangeliet, er det måske gået dig, som det er gået mig: Jeg synes, at både toldere og syndere og skriftkloge og farisæere er fortabte. Og at jeg også selv er det.

Men samtidig hører jeg jo, at Jesus er min frelser. Jesus finder os med dette evangelium. Han lægger os på sine skuldre. Han tilgiver og hjælper os dobbelt: både i forhold til griskhed og afgudsdyrkelse og i forhold til at dyrke sex i stedet for at dyrke Gud og elske hinanden. Derfor kan vi ikke leve uden evangeliet. Det er grunden til, at vi holder gudstjeneste hver søndag og har sådan en takke og glædesfest. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk