Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener

16

29

HER ER OPTAGET!

3. søndag i fasten 7. marts 2021 i Aarhus og København.
LGJ. Salmer: 695 og 132 og 599.

EVANGELIUM: Lukas 11,14-28
14 Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. 15 Men nogle af dem sagde: «Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.» 16 Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. 17 Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: «Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. 18 Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. 19 Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. 20 Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. 21 Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. 22 Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. 23 Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 24 Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. 25 Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. 26 Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.» 27 Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: «Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!» 28 Men han svarede: «Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!»

FUGLENES SANG

I den dejlige morgen­salme ”Nu vågne alle Guds fugle små” synger vi om fuglenes sang og om Guds hjælp hver eneste dag. Det er så godt. Når fuglene har sunget, hensuser de i luften. Og når vi har sunget om Guds hjælp og nåde, kan vi også flagre afsted gennem en ny dag. Det er så trygt. Skaberen kender hver sjæl i sit rige. Han blev vores Far i dåbens. Han hører vores bøn. Han vil have vores lovsang. Den kan vi give ham, når vi er blevet stille og har hørt hans ord. Også her i kirken. Her er stille. Når vi lytter til Guds ord, bliver godt. Der er styr på tilværelsen. Gud er den almægtige. Jesus er vores Frelser. Helligånden viser os Jesus i ordet, vi får tilgivelse og ser det evige liv foran os. Derfor holder vi søndag!

MOBNING OG DET ONDE

Men hvad så med alt det onde? Du i skole og bliver mobbet, eller du oplever, at en anden bliver det. Eller en fugl bliver kørt ihjel. Måske er det den dejlige solsort, som sang for dig i aftes. Eller du møder noget grimt og væmmeligt, mørke og uhygge. Ikke bare i en film, men i virkeligheden. Hvad gør vi så? - Det er jo kun tre søndage siden, at vi hørte, at Jesus blev døbt. Alt var vel. Men søndagen efter blev Jesus af Guds Ånd ført ud i ørke­nen, hvor han led sult og blev fristet af Djæ­ve­len. Og hvem vandt? Det gjorde Jesus! For han havde Skriften, Guds ord. Og brugte det.

JESUS VINDER HVER GANG

I dag hører vi, hvordan han kæmpede mod Satan. Og at han vandt. Jesus vinder hele tiden. Ustandseligt. Han var ved at uddrive en dæmon, som var stum. Og derefter begyndte manden at tale. Og folkeskarerne undrede sig. - Hvordan gik det til? Nogle af tilskuerne troede ikke på Jesus. De mente, at Jesus gjorde det ved hjælp af Beelzebul. Og det var et andet navn for Djævelen. Vi kalder den Onde for Djævelen, Satan eller Fanden. ”Jesus bruger djævelens magt!” påstod de. Hvad mon Jesus sagde til det? Han sagde: ”Hvis nu Satan bekæmper dæmoner og andet ondt, da er Satan jo ved at gøre det af med sig selv. Da kæmper Satan jo mod sig selv! Og så er han jo helt på spanden. Så er det onde og den onde ved at begå selvmord. Mon ikke I tager fejl? Jesus vil havde dem til at overveje, om ikke han gør alt det gode ved ”Guds finger”.

JESUS GIVER OS MOD

Når vi ser og mærker det onde, kan vi blive meget kede af det og næsten miste modet. Indtil vi hører Evangeliet. For i evangeliet hører vi, at Jesus har magten over Satan. Han er kommet for at ødelægge Djævelens gerninger. Og hvad er det så for nogle gerninger? Det er alt det, den Onde forsøger at der sker med os – og at vi også selv gør.

  • Hans højeste mål er at isolere os fra Gud, og at vi ikke lytter til Guds ord og glemmer Jesus. Han vil løse os fra Gud, gøre os til gudløse, troløse.
  • Han ønsker at vi gør alle det forkerte og dårlige: Snyder, stjæler, lyver, er ulydige mod forældre, slår ihjel, svigter børnene, og vil have sex uden børn og familie. Og at vi spilder tiden med dårlige film med vold og hor. Og at vi lader ensomme være ensomme og er ligeglade. Og i os er der doven­skab, dårlige tanker, egoisme, som han kan appellere til, så vi gør det.

JESUS BEFRIER OS MED GUDS ORD

Jesus er kommet for at ødelægge Djævelens magt. Og hvordan gør man det? Nogle mener, at man gør det ved at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, så mennesker kan forbedre sig. Og det er sandt: Jesus lærer os hvad der er rigtigt og forkert. Hvor har vi dog brug for det. Men det er ikke det hele. Slet ikke. For loven/moralprædiken giver ikke tro.

  • Enten gøre den mennesker meget triste … fordi det indser, at det ikke kan leve, som det skal … (og det er vigtigt at vi ser, hvad der bor i hjertet)
  • Eller gøre mennesker til en pralhals, fordi det synes, at det lever meget bedre end andre.

Ingen af delene fører os til Gud. Det er der kun én slags prædiken, der kan: Den om JESUS! Det med tilgivelsen, nåden, kærligheden, at Gud redder os. Det at Jesus er vores Frelser, at han har sejret over Djævelen ved at bære vores skyld – skylden for alt det onde, Djævelen vil have os til at gøre – det har Jesus båret.

HANS STÆRKE KÆRLIGHED

SE, hvordan han hjalp en stum, en syg, en synder. Se, hvordan han blev fanget i Getsemane, svigtet, pisket, korsfæstet. Læs Vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie i disse uger op til påske. Hvem har nu lyst til det egoistiske, til utugten, til dovenskaben, til at være ligeglad med ensomme og syge. Sådan går det, når vi hører vi Guds ord og bevarer det. Og Jesus siger, at sådan er man SALIG. Ikke på grund af det, vi gør, men fordi vi har Jesus hos os. Fordi den Gode Frelser og Herre giver os håb og lover at være med os. Også når livet går i stykker. Så er han der. Han er ned de små fugle, og de små børn, også lille mig og lille dig. Derfor kan vi synge en dejlig morgensang: Os ser du også, du kære Gud, du hører vor røst i din himmel, når fuglene flagrer af rederne ud, du hører småbørnenes pris i din jublende vrimmel.

HER ER OPTAGET!

Derfor synger vi som kristne en lille morgensang og lægger dagen i Guds gode hænder. Med ord fra en børnebibel eller en voksen-bibel. Og med en bøn, som slutter med Fadervor. Da står der ”optaget” på døren til dit hjerte. Du er optaget af Jesus Kristus, som er hos dig. Der er ikke plads til den Onde. Gud tilgiver dig dit eget onde. Og troen, som Gud giver dig, driver Djævelen bort. Og du siger NEJ til djævelen. For Gud er din kære Far, Jesus er din Frelser og Helligånden trøster dig. Lad os sammen høre Guds ord og bevare det! Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. post@vivit.dk